Stichting Kwaliteitstaxi Breda van start

Stichting Kwaliteitstaxi Breda van start

http://www.taxipro.nl/feed/

Breda wil de kwaliteit van zijn opstapmarkt verbeteren. In dat kader wordt gewerkt aan een taxiverordening en bijbehorend keurmerk. Afgelopen week werd ook de Stichting Kwaliteitstaxi Breda (SBK) opgericht. SBK gaat een deel van de taxiverordening en besluiten van de gemeente op taxigebied uitvoeren. 

Voormalig politiechef Paul Martens wordt voorzitter van de stichting. Theo Vegter is toegetreden tot het bestuur, net als Harrie Jansen, die voorheen werkte bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De verordening en het keurmerk moeten aan het einde van de zomer van kracht worden. Breda wil dan, net als eerder Den Bosch en binnenkort Tilburg, de kwaliteit van de straattaximarkt in de eigen stad naar een hoger plan gaan tillen.

Met name in de opstapmarkt valt nog het nodige te winnen, vindt de gemeente. In dat verband wordt van “aanhoudende problemen” gesproken. “Met name werd geklaagd over de gastvrijheid en klantvriendelijkheid van de taxibedrijven. Een doorn in het oog van de gemeente, ondernemers en de branche zelf. De taxibranche is vaak het eerste contact dat met name bezoekers met een stad hebben. Taxichauffeurs zijn het visitekaartje van de stad. Het is dan ook belangrijk dat de kwaliteit op orde is zodat mensen die een taxi nemen zich écht welkom voelen in de stad.”

Eind van de zomer invoeren

SBK zorgt voor de uitvoering van een deel van de gemeentelijke taxiverordening en andere besluiten van het college van B&W van Breda. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verdere ontwikkeling van het verplichte taxikeurmerk, de certificering van taxichauffeurs die zich aangemeld hebben voor het taxikeurmerk en het uitvoeren van mystery-guestonderzoeken. 

De Stichting en de gemeente streven ernaar het Bredase taxikeurmerk aan het eind van de zomer in te voeren. Aanvankelijk werd nog gedacht aan 1 mei als invoerdatum, maar dat is blijkbaar niet haalbaar. Het keurmerk vervangt straks permanent de tijdelijke Taxipas die in Breda geldt tijdens evenementen als carnaval en Breda-Jazz. Tijdens de komende twee editities van die evenementen is nog wel een Taxipas nodig om taxivervoer te mogen aanbieden in de Bredase opstapmarkt.

Inzetten op meer handhaving

Wethouder Boaz Adank heeft er “alle vertrouwen in dat de bestuursleden van de stichting samen met de branche een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een verdere verbetering van het taxivervoer in Breda. Daarnaast zullen we als gemeente inzetten op meer handhaving en willen we gaan werken met taxi-stewards op de standplaats Nieuwe Prinsenkade.” SBK-voorzitter Paul Martens vult aan: “Het is nu tijd om in het juiste tempo de goede stappen te zetten. Het bestuur van de SKB zal zich vol energie inzetten om de kwaliteit van de opstapmarkt van het taxivervoer in Breda verder te verbeteren.” 

Lees ook het interview dat TaxiPro eerder had met wethouder Adank over het taxibeleid in Breda: ‘Alle bouwstenen voor Bredase taxiverordening zijn er’

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

Petitie vraagt om einde aan ‘taxiterreur’ Breda

Petitie vraagt om einde aan ‘taxiterreur’ Breda

http://www.taxipro.nl/feed/

In een online petitie vragen bezoekers van het centrum van Breda om een einde aan wat zij de ‘taxiterreur’ noemen. Volgens de initiatiefnemers worden er ritten geweigerd en te hoge tarieven gerekend. De gemeente Breda zegt volop bezig te zijn met kwaliteitsverbetering van de opstapmarkt.

De petitie richt zich vooral op de haven in het centrum van Breda. Daar staan volgens de initiatiefnemers doorgaans voldoende taxi’s, maar veel chauffeurs zouden er alles aan doen om korte ritjes te ontlopen of juist te hoge prijzen rekenen voor het verzorgen van vervoer. Daardoor zouden mensen soms tot een half uur bezig zijn om een taxi te vinden die ze naar huis wil brengen.

Op kosten gejaagd

De bedenkers van de petitie nemen het ook op voor de taxiondernemers die zich niet aan de genoemde praktijken schuldig maken. “Het op handen zijnde keurmerk jaagt de welwillende taxiondernemers op kosten, terwijl de verpestende taxichauffeurs gewoon handhavend aangepakt moeten worden”, vinden zij. Hiermee wordt gedoeld op de taxiverordening en het bijbehorende keurmerk dat Breda wil invoeren. Net als in Tilburg moet dat per 1 mei van dit jaar gaan gebeuren.

De ondertekenaars van de petitie willen dat er vanuit de gemeente handhavend wordt opgetreden tegen ritweigering en te hoge tarieven voor taxivervoer. Volgens hen is er voldoend aanbod taxi’s om iedereen die dat wil snel en veilig thuis te brengen. Op het moment van schrijven van dit artikel was de petitie een kleine 240 keer ondertekend.

Doorn in het oog

De gemeente reageert op de petitie door te wijzen op het feit dat onlangs in het kader van verordening en keurmerk de Stichting Kwaliteitstaxi Breda is gestart. “Het doel van SKB is verbetering van de kwaliteit van het straattaxivervoer in Breda. Aanleiding hiervoor waren de aanhoudende problemen bij de opstapplaatsen voor taxi’s. Met name werd geklaagd over de gastvrijheid en klantvriendelijkheid van de taxibedrijven. Een doorn in het oog van de gemeente, ondernemers en de branche zelf.”

”Wethouder Boaz Adank heeft er alle vertrouwen in dat de bestuursleden van de Stichting samen met de branche een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een verdere verbetering van het taxivervoer in Breda. Daarnaast gaat de gemeente inzetten op meer handhaving en willen we gaan werken met taxi-stewards op de standplaats Nieuwe Prinsenkade.”

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

De Vereende: ’Premie taxiverzekering nu eerlijk’

De Vereende: ’Premie taxiverzekering nu eerlijk’

http://www.taxipro.nl/feed/

Steeds meer taxiondernemers klopten de laatste jaren voor hun taxiverzekering aan bij de Vereende, het vangnet voor schadeverzekeringen in Nederland. Deze aanbieder wordt vaak voor erg duur versleten, maar volgens de Vereende waren taxiverzekeringen van reguliere aanbieders juist jarenlang aan de lage kant. “De gemiddelde premie voor een taxiverzekering groeit nu naar een niveau dat beter past bij de gemiddelde schade”, aldus Bert Sonneveld van de Vereende.

Sonneveld is bij het bedrijf uit Rijswijk verantwoordelijk voor marketing en acceptatie. Dat laatste betreft het beleid om bepaalde risico’s wel of niet te verzekeren, en te bepalen tegen welke premie en voorwaarden. De Vereende is er voor personen en bedrijven die bij andere verzekeraars niet terecht kunnen, om wat voor reden dan ook. Die schadeverzekeraars zijn zelf de aandeelhouders van de Vereende, dat alleen via assurantie-adviseurs verzekert.

De afgelopen jaren is het lastiger geworden om taxi’s verzekerd te krijgen bij reguliere aanbieders, waardoor steeds meer taxiondernemers bij de Vereende aankloppen. “Eind 2017 werd het weer moeilijker om taxi’s regulier verzekerd te krijgen. Daardoor kregen wij meer aanvragen. En in 2018 zette dat door.” Een soortgelijke trend vond overigens ook in de jaren ’90 van de vorige eeuw al plaats.

Niet drie keer zo duur

De Vereende is qua premies duurder dan standaard verzekeraars. Dat heeft met de werkwijze  te maken. “Bij aanvragen wordt naar individuele risico’s gekeken. Dat is een arbeidsintensief proces dat kosten met zich meebrengt en dat wordt deels vertaald in de premie”, legt Sonneveld uit. “Maar ik hoor vaak dat we twee of drie keer zo duur zijn als andere aanbieders en dat klopt gewoon niet. Het is lastig precies te zeggen, maar we zijn gemiddeld beduidend minder dan twee keer zo duur.”

De afgelopen anderhalf jaar trokken steeds meer verzekeraars zich deels of helemaal terug uit taxiverzekeringen. De inkomsten uit premies dekken voor hen niet de schades die de branche maakt. Maar dat is niet iets van de laatste tijd. De schadefrequentie blijft stabiel en er zit wat groei in gemiddelde last van de taxischades, maar dat is in soortgelijke sectoren (waaronder auto’s van particulieren) ook het geval. Volgens de Vereende is de taximarkt is voor verzekeraars al langere tijd een verlieslatende post. Uiteindelijk zijn ze taxi’s daardoor steeds meer als onverzekerbaar gaan zien.

Premievoordeel taximarkt

Sonneveld legt uit dat dit ook met de premies te maken heeft. “Onze premies zijn hoger dan bij reguliere verzekeraars, maar bij veel verzekeraars zijn de premies voor taxiverzekeringen juist jarenlang aan de lage kant geweest. Dat is de laatste tijd al sterk naar elkaar toegegroeid. Als het om premies ging, had de taximarkt lange tijd een voordeel. Nu groeit de gemiddelde premie voor een taxiverzekering naar een niveau dat beter past bij de gemiddelde schade. Er is nu veel meer sprake van een eerlijke prijs.”

Door al deze ontwikkelingen resteert er nog een handvol reguliere aanbieders van taxiverzekeringen. Het vangnet dat de Vereende biedt, wordt steeds vaker gebruikt. In ruim een half jaar zag het bedrijf zijn aandeel in de taximarkt groeien van zo’n 5 naar ongeveer 10 procent. Een aantal partijen zou per 1 januari stoppen met taxiverzekeringen of de premies en voorwaarden fors aanscherpen, maar dat is doorgeschoven naar 1 april. Dus er komt rond die datum nog wel wat vraag naar taxiverzekeringen bij, verwacht de Vereende.

Onverzekerd

Vanuit een verzekering bij de vangnetvoorziening vinden veel taxiondernemers vroeg of laat hun weg weer naar een reguliere aanbieder. Tenminste, dat nemen ze bij de Vereende aan. In de praktijk rijden er momenteel ruim 1.500 taxi’s onverzekerd rond. “Het is niet goed om onverzekerd te zijn, om allerlei redenen”, benadrukt Sonneveld, “maar uiteindelijk is dit een verantwoordelijkheid van de taxiondernemer. Een goed functionerende verzekeringsmarkt, in combinatie met goede handhaving, kan eraan bijdragen dat er zo min mogelijk onverzekerde auto’s en taxi’s zijn.”

Onlangs trok het Verbond van Verzekeraars aan de bel: er moet iets veranderen, anders kunnen er straks misschien echt geen taxi’s meer verzekerd worden. En ook aan de rekbaarheid van het vangnet zit een grens. De Vereende heeft weliswaar minder harde winstdoelstellingen maar moet wel zwarte cijfers schrijven, dus uiteindelijk houdt het een keer op met onrendabele verzekeringen. Anderzijds zijn premies die maar sterk blijven groeien uiteindelijk voor niemand meer op te brengen.

Meedenken

“De sector moet zelf die handschoen oppakken om de veiligheid te vergroten. Dat kan met behulp van technologische hulpmiddelen, met opleiding of training, in de werkwijze van ondernemingen zelf, noem maar op. En misschien ook wel met extra regulering in een overvolle taximarkt. Uiteraard denken wij waar mogelijk ook mee in het vergroten van de veiligheid en het terugdringen van de schades. Dat doen we al volop in bij de maaltijdbezorgers en zo’n rol kunnen we mogelijk ook in de taxibranche spelen. Maar de verandering die er moet komen, begint bij de taxibranche zelf.”

Lees ook:

  • Taxi verzekeren wordt nóg lastiger en duurder
  • Broodwinning in gedrang door duurdere taxiverzekering
  • Verzekeraars willen dat taxibranche iets aan schades doet

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

Vier Utrechtse gemeenten besteden leerlingenvervoer aan

Vier Utrechtse gemeenten besteden leerlingenvervoer aan

http://www.taxipro.nl/feed/

De gemeenten Montfoort, Nieuwegein, Lopik en IJsselstein besteden voor een periode van tenminste drie jaar opnieuw hun leerlingenvervoer aan. Het betreft het vervoer van op dit moment zo’n 450 leerlingen. De gemeenten willen graag met één vervoerder in zee.

Het huidige aantal van 450 leerlingen is niet gegarandeerd en kan tijdens de looptijd van de vervoerscontracten veranderen, ook door maatregelen die met dat doel worden genomen. Het leerlingenvervoer van de vier gemeenten wordt in één perceel aanbesteed. Het contract moet gaan lopen van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2022, dus drie jaar. Daarna zijn nog twee verlengingen van elk een jaar mogelijk. Als de gemeenten samen tot die verlenging besluiten, dan moet de opdrachtnemer door met het werk. Stapt één van de gemeenten uit het contract, dan heeft de vervoerder wel het recht om de samenwerking op te zeggen.

Plan van aanpak

In de beoordeling van de inschrijvingen wordt de prijs voor 40 procent meegewogen; kwaliteit telt dus voor 60 procent mee. Kwaliteit is in dit bestek opgedeeld in zes elementen. Daaronder zijn het plan van aanpak voor de uitvoering en een gedetailleerd beleid voor het opleiden van medewerkers. Andere criteria zijn visie en maatregelen op het gebied van social return en milieu. Per element verschilt het aantal punten dat kan worden verdiend: van 25 voor milieu tot 250 voor het plan voor de uitvoering.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

Nieuw concept voor delen personen- en rolstoelbusjes

Nieuw concept voor delen personen- en rolstoelbusjes

http://www.taxipro.nl/feed/

VANsharing en WeGo hebben met elkaar een overeenkomst gesloten voor het deelbaar maken van personen- en rolstoelbusjes. Het concept is op zowel de zakelijke als de particuliere markt gericht. In het begin wordt er met vijf voertuigen getest maar de potentiële vloot bestaat uit ruim 500 busjes.

De eigenaar van VANsharing.nl, Ron Bolderman, heeft veel ervaring in vervoer en mobiliteit. Hij spreekt van een markt die op zoek is naar meer flexibilteit: “Wij hebben meer dan 500 busjes beschikbaar. Busjes die geschikt zijn voor rolstoelvervoer en ‘normale’ busjes. Een rolstoelbus aanschaffen kost al gauw 100.000 euro, terwijl ze een groot deel van de tijd stilstaan. Short lease was en is nog altijd een (tussen)oplossing. Maar voor de toekomst verwacht ik dat ook dat niet aan de vraag voldoet en dat de deeleconomie wél oplossing biedt.”

Busjes staan veel stil

De voertuigen worden vaak ingezet voor contractvervoer voor zorginstellingen, scholen of sportclubs. Maar terwijl de mensen die vervoerd worden op die locaties verblijven, staan de busjes doorgaans stil. Het idee van de samenwerking tussen VANSharing en WeGo is dat de busjes in die periodes gebruikt kunnen worden door woonlocaties of medewerkers van deze organisaties, maar zeker ook door omwonende particulieren.

“Wij krijgen bijvoorbeeld aanvragen van bedrijven die te maken hebben met seizoenswerk, maar ook van scholen die op zoek zijn naar oplossingen voor de buitenschoolse opvang”, legt Bolderman uit. “Een school, zorginstelling of vereniging gebruikt een busje echter vaak niet dagelijks. Waarom dan wel betalen op dagen dat je geen mobiliteit nodig hebt? Het is dan juist fijn als anderen weer van de busjes gebruik kunnen maken. Mooi toch, zo’n deeleconomie?”

Beschikbaarheid en gebruik

Het concept werkt als volgt. Met een app worden de busjes sleutelloos geopend en gestart. De kosten voor gebruik worden automatisch toegekend aan de juiste gebruiker. Deze kan bijvoorbeeld via zijn of haar servicekosten een vaste vergoeding betalen voor de beschikbaarheid van de busjes, aangevuld met een fee na gebruik. Dit wordt bijgehouden via de bijbehorende software en app. Hier worden met de organisaties afzonderlijke afspraken over gemaakt, aldus VANSharing en WeGo.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

VVN start verkeerstraining Uberchauffeurs

VVN start verkeerstraining Uberchauffeurs

http://www.taxipro.nl/feed/

Veilig Verkeer Nederland is van start gegaan met het trainen van Uberchauffeurs op het gebied van veilige verkeersdeelname. Deze samenwerking kwam tot stand nadat de laatste tijd veel ongelukken plaatsvonden waar Uberchauffeurs bij betrokken waren. Zo’n 550 chauffeurs gaan de training verplicht volgen.

Onlangs vielen in ongeveer een maand tijd bij drie aanrijdingen door Uberchauffeurs vier doden. Bij veel andere ongelukken raakten mensen gewond. Het meest opvallende incident in die categorie was de aanrijding van een 9-jarig meisje door een Uberchauffeur, die enkele minuten daarvoor ook al een aanrijding had veroorzaakt. Hij reed na deze ongevallen in eerste instantie door, maar meldde zich later bij de politie. Deze en veel andere ongelukken, met en zonder gewonden, vonden vooral in Amsterdam plaats.

Minimumleeftijd 21 jaar

Naar aanleiding van de vele verkeersongevallen met Uberchauffeurs nam de taxidienst maatregelen. De minimumleeftijd om via Uber te werken werd verhoogd naar 21 jaar en ook moeten de chauffeurs voortaan minimaal een jaar rijervaring hebben. Kort voordat Uber deze maatregelen bekendmaakte, was Veilig Verkeer Nederland één van de partijen met forse kritiek op de taxidienst. Nu helpt VVN om te zorgen dat de chauffeurs op verantwoordelijke wijze aan het verkeer deelnemen.

“Veilig Verkeer Nederland is gestart met een nieuwe verkeerstraining voor Uberchauffeurs. Deze training wordt door Uber verplicht voor alle chauffeurs onder de 25 jaar. In de training wordt gewerkt aan sociaal weggedrag en aan het versterken van de risico inschatting van de chauffeurs. Uber geeft aan dat zo’n 550 chauffeurs de verplichte training moeten doen. Van chauffeurs die moeten deelnemen maar dat niet tijdig doen, worden de accounts gedeactiveerd.”

‘Hier blijft het niet bij’

Thijs Emondts van Uber is optimistisch over de impact van de training die Veilig Verkeer Nederland heeft opgesteld. “We zijn ervan overtuigd dat dit positief gaat bijdragen aan de verkeersveiligheid in de stad. Risico’s juist inschatten is een essentieel onderdeel van veilige deelname aan het verkeer, vooral in een drukke stad zoals Amsterdam. Maar hier blijft het niet bij: met de gemeente Amsterdam en landelijke overheid kijken we naar verdere maatregelen om veiligheid van onze app en taxi-industrie verder te verbeteren.”

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

Inkoop vervoercapaciteit Regiorijder van start

Inkoop vervoercapaciteit Regiorijder van start

http://www.taxipro.nl/feed/

Acht gemeenten in Noord-Holland zijn een aanbesteding gestart voor extra vervoercapaciteit voor de Regiorijder. Dit gebeurt onder meer omdat het vervoervolume van het routegebonden vervoer de afgelopen jaren is gegroeid.

De aanbesteding wordt in de markt gezet door acht Noord-Hollandse Noord-Hollandse gemeenten via de gezamenlijke inkooporganisatie RIJK. Het gaat om Beverwijk, Haarlemmermeer, Zandvoort, Heemskerk, Bloemenaal, Haarlem, Velsen en Heemstede. Het systeem voor doelgroepenvervoer in de regio draait sinds 1 januari 2017. Sindsdien is het volume van het routegebonden vervoer groter geworden. Ook stroomt er voor vier van de acht gemeenten routevervoer in en worden twee bestaande contracten met vervoerders niet verlengd. Om die redenen is er behoefte aan extra vervoercapaciteit.

Bestaande en nieuwe percelen

Bij de Regiorijder zijn regie en vervoer gescheiden, dus in de aanbesteding gaat het puur om het leveren van voertuigen en chauffeurs. Connexxion verzorgt de regie op het geheel. In deze gunning gaat het om twaalf percelen. Acht daarvan zijn nieuw; voor de vier bestaande willen de gemeenten nieuwe opdrachtnemers inhuren. Een vervoerder kan in principe niet meer dan twee percelen in de wacht slepen. De contracten moeten op 1 augustus van dit jaar ingaan voor twee jaar en vijf maanden. Daarna zijn nog twee verlengingen van een jaar mogelijk.

Inschrijvers moeten een beschikbaarsheidtarief per voertuig opgeven, waarbij de gemeenten ondergrenzen en bovengrenzen hebben vastgesteld. Behaalde scores op kwaliteit worden vertaald in een fictieve korting op die inschrijvingsprijs. De laagste fictieve inschrijfprijs staat dan gelijk aan de beste inschrijving. De fictieve korting kan worden gerealiseerd met drie verschillende aspecten. Met betrekking tot duurzaamheid zal de fictieve korting bijvoorbeeld oplopen naarmate de vervoerder belooft met duurzamere brandstoffen te rijden.

Kwaliteit en uitstraling

De gemeenten vragen van de vervoerders ook een plan om te zorgen dat de levering van de voertuigcapaciteit stabiel is, maar ook dat de opdrachtnemer zich op dat vlak flexibel opstelt. Omschreven moet onder meer worden met welke concrete acties men dat voor elkaar denkt te krijgen. En omdat chauffeurs veel invloed hebben op de kwaliteit en uitstraling van het systeem, willen de gemeenten graag weten hoe de inschrijvers omgaan met inzet en selectie van deze medewerkers.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

Demonstratie taxichauffeurs op 19 februari

Demonstratie taxichauffeurs op 19 februari

http://www.taxipro.nl/feed/

Taxichauffeurs uit Rotterdam en Amsterdam willen op dinsdag 19 februari demonstreren op het Malieveld in Den Haag. De initiatiefnemers willen onder meer dat er in de grote steden een tijdelijke taxistop komt en eisen een verbod op Uber X. Deze en andere eisen worden ook in een petitie gezet.

Het idee voor de demonstratie is afkomstig uit Rotterdam en zou weerklank vinden onder taxichauffeurs in Amsterdam. De hoop is dat ook vanuit andere grote steden chauffeurs zich bij de actie aansluiten. Voor nu is het plan dat vanuit zowel Rotterdam als Amsterdam een colonne van taxi’s naar Den Haag rijdt. Er zou toestemming zijn om de taxi’s daar op het Malieveld te zetten. De chauffeurs willen tijdens de demonstratie gebruikmaken van hesjes en megafoons.

Vakbekwaamheid taxiondernemer

Met hun protest willen de taxichauffeurs een aantal zaken aankaarten. Zo willen ze in de grote steden een capaciteitsbeleid, zodat een (tijdelijke) taxistop kan zorgen voor wat lucht in de overvolle markt. Daarnaast willen ze een verbod op Uber X, omdat veel van de recente problemen op de weg zouden worden veroorzaakt door chauffeurs die voor deze specifieke Uber-dienst rijden. 

Een ander teer punt is de in het recente verleden afgeschafte vakbekwaamheidseis voor taxiondernemers. De bedenkers van de demonstratie willen dat deze eis weer word ingevoerd. Verder willen ze in gesprek met de minister of staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Meer in zijn algemeenheid willen ze een gelijk speelveld voor alle taxidiensten. De eisen worden vertaald in een petitie, die na de demonstratie moet worden aangeboden.

Nette demonstratie

Over de omvang van de demonstratie valt nu nog weinig te zeggen. De komende dagen gaan de initiatiefnemers aan promotie te doen, onder meer door te flyeren op de drukkere standplaatsen. De petitie zal mogelijk ook een digitale variant krijgen om het bereik ervan te vergroten. De organisatoren dringen er op aan dat de deelnemende chauffeurs fatsoenlijk demonstreren en zich niet bedienen van agressie of geweld. 

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

Minister wil geen pensioenplicht voor zzp’ers

Minister wil geen pensioenplicht voor zzp’ers

http://www.taxipro.nl/feed/

Het wordt voor zzp’ers niet verplicht om pensioen op te bouwen. Door vrijwillige deelname aan pensioenfondsen wil het kabinet het wel stimuleren dat zzp’ers aan pensioenopbouw doen. Dat heeft minster Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten. Stichting ZZP Nederland is blij met deze gang van zaken.

Het overgrote deel van deze zelfstandigen bouwt geen aanvullend pensioen op in traditionele zin, meldt minister Koolmees. “Een deel van hen bouwt wel vermogen op, bijvoorbeeld in hun onderneming of door het aflossen van hun hypotheek. Er is sprake van een diffuus beeld. Het kabinet is dan ook geen voorstander van een
verplichting voor alle zelfstandigen om pensioen op te bouwen.”

‘Machtspolitiek’

ZZP Nederland is altijd tegenstander geweest van de pensioenplicht en is dus blij met deze uitkomst. “De minister houdt daarmee serieus rekening met de positie van zzp’ers als zelfstandige ondernemer en dat is hoopgevend”,  zegt voorzitter Maarten Post in een reactie op het besluit.

Post stoort zich aan de opstelling van PvdA, GroenLinks en SP tijdens het kamerdebat afgelopen woensdag. Zij zijn juist voorstander van de pensioenplicht. “Deze partijen weigeren in te zien dat er een nieuw pensioenstelsel nodig is, waarin zelfstandigen op eigen wijze en zonder verplichting hun inkomen voor de oude dag kunnen regelen”, aldus voorzitter Post.

Aansluiten bij pensioenfonds

De minister wil wel dat het opbouwen van pensioen door zelfstandigen makkelijker en aantrekkelijker wordt
gemaakt. Daarvoor moet onderzocht worden hoe zelfstandigen vrijwillig kunnen aansluiten bij een pensioenfonds. Vrijwillige aansluiting bij pensioenfondsen door zelfstandigen is nu nog niet mogelijk. ZZP Nederland geeft aan mee te willen werken aan dit onderzoek.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Nadine Kieboom

Powered by WPeMatico

Motie over extra eisen aan Uber

Motie over extra eisen aan Uber

http://www.taxipro.nl/feed/

Tweede Kamerlid Gijs van Dijk wil dat de regering onderzoekt of gemeenten extra eisen aan Uber mogen stellen. De PvdA’er stelde onlangs ook al Kamervragen over Uber na een reeks verkeersongevallen met chauffeurs van de taxidienst.

De vragen werden gesteld nadat er veel media-aandacht ontstond voor verkeersongevallen waar Uberchauffeurs bij betrokken waren. Bij drie van die aanrijdingen kwamen in een maand tijd vier mensen om. Daarnaast waren er veel andere ongelukken met Uberchauffeurs, soms met gewonden tot gevolg, soms met alleen materiële schade. In reactie op de onrust voerde Uber nieuwe regels in. Chauffeurs die via de app rijden moeten sindsdien minstens 21 jaar zijn en een jaar rijervaring hebben. Ook krijgen alle chauffeurs onder de 25 een verkeersveiligheidstraining.

Onderzoek afwachten

In haar antwoorden op de vragen hield staatssecretaris Stientje van Veldhoven zich op de vlakte. Zij wil eerst de diverse onderzoeken naar de ongelukken afwachten alvorens echt uitspraken te kunnen doen. Ook gaf ze aan met onder meer verkeerswethouder Sharon Dijksma van Amsterdam in overleg te zijn. Gijs van Dijk vindt dat op zichzelf blijkbaar niet genoeg en diende donderdag een motie in.

Rekenen op veilige wegen

Daarin stelt hij dat met de komst van Uber de verkeersveiligheid is afgenomen en dat elk verkeersslachtoffer er één te veel is. Ook stelt Van Dijk dat mensen moeten kunnen rekenen op veilige wegen. Hij wil daarom dat de regering onderzoekt welke wettelijke belemmeringen gemeenten hebben om extra eisen aan Uber te stellen. De uitkomst van dat onderzoek verneemt hij graag tijdens het algemeen overleg openbaar vervoer en taxi op 21 maart.

Lees ook: Kamervragen SP over Uber en taxiverzekeringen

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico