Munckhof voor achtste jaar op rij Best Managed Company

Munckhof voor achtste jaar op rij Best Managed Company

http://www.taxipro.nl/feed/

Vervoersbedrijf Munckhof is in 2017 voor het achtste jaar op rij door Deloitte uitgeroepen tot één van de Best Managed Companies van Nederland. In totaal werden er 51 ondernemingen tot Best Managed Company uitgeroepen tijdens de tiende editie van deze wedstrijd.

Sinds 2007 onderzoekt en benoemt Deloitte de best geleide bedrijven van Nederland in het midden- en grootbedrijf. Ze worden beoordeeld op onder meer strategie, cultuur, beleidsvorming en IT. De analyse van de deelnemende bedrijven is gebaseerd op het Business Maturity Model, dat Deliotte samen met de Universiteit van Utrecht heeft ontwikkeld. Deze scan geeft vooral een beeld van de mate waarin een bedrijfsvoering volwassen is. Voor het bedrijf in kwestie levert de analyse inzicht in de sterke punten en verbetermogelijkheden op.

Goede score voor bedrijfsstrategie

Munckhof en slechts tien andere bedrijven zijn al zeven jaar of meer op rij uitgeroepen tot BMC. Daarmee hebben onder meer Afas Software, Independer en Duyvis de platinum-status bereikt. In de beoordeling heeft Munckhof op diverse onderdelen hoog gescoord. Tom Roefs, algemeen directeur: “We hebben een uitgebreid rapport ontvangen van Deloitte waarin een toelichting gegeven wordt op de audit. Hieruit blijkt dat we met name hoog scoren op onze bedrijfsstrategie en dat wij in onze strategische plannen veel oog hebben voor maatschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen.”

Kameleon

“Zowel in onze taxi- en touringcardivisie als in onze traveldivisie zie je dat de vraag van onze relaties verandert. Dat vraagt erom dat wij als organisatie ook veranderen en anticiperen op deze ontwikkelingen. Onze organisatie kenmerkt zich hierin. We zien Munckhof als een kameleon die zich continu aanpast aan de vragen, eisen en wensen van onze relaties. We onderscheiden ons door deze denkwijze en zijn erg blij dat Deloitte dit erkent door ons opnieuw te kwalificeren als Best Managed Company”, aldus Roefs.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

Onderhandelingen nieuwe cao Taxivervoer gestart

Onderhandelingen nieuwe cao Taxivervoer gestart

http://www.taxipro.nl/feed/

Er moet een nieuwe OPOV-regeling komen en schijnzelfstandigheid moet worden bestreden. Daar zijn de werkgevers en werknemers in het taxivervoer het in beginsel wel over eens, zo blijkt nu de onderhandelingen voor een nieuwe cao Taxivervoer zijn begonnen. Maar er zijn ook voorstellen waar nog stevig over gesproken moet worden. De vakbonden willen er bijvoorbeeld graag 3,5 procent loon bij, maar daar zien de werkgevers erg weinig ruimte voor.

Vorige week vrijdag stond de eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe cao op de agenda. Dat is net iets meer dan vier maanden nadat de vorige cao tot stand kwam. Dat gebeurde destijds bepaald niet zonder slag of stoot. Werkgevers en werknemers waren er met elkaar uit over een nieuwe cao, maar bij de uitwerking van de teksten bleek er een onoverbrugbaar verschil van inzicht te zijn. Op dat verschil van inzicht liep de cao alsnog stuk.

Daarom begint KNV zijn voorstelbrief met de suggestie om het dit keer iets anders aan te pakken en een herhaling van vorig jaar te voorkomen. “Wij stellen voor dat we vanaf de eerste onderhandelingsronde direct werken aan concrete cao-teksten van punten waar we overeenstemming over hebben.” Overigens kwam er in oktober alsnog een nieuwe cao. Daar ging wel een staking van bij de vakbonden aangesloten chauffeurs aan vooraf.

Schijnzelfstandigheid aanpakken

Nu is het vizier dus op een nieuwe overeenkomst gericht. Bij de vorige gelegenheid waren de partijen al overeengekomen dat er een nieuwe regeling voor overgang van personeel bij overgang van vervoer moest komen. Zowel FNV en CNV als KNV stellen voor om te komen tot een nieuwe OPOV-regeling. KNV wil daar graag een werkgroep met alle betrokken partijen voor in het leven roepen.

“In onze sector werken veel zelfstandigen waarvan het maar de vraag is of zij gezien kunnen worden als echte zelfstandigen”, schrijft FNV Taxi. De vakbonden wil graag dat duidelijker wordt omschreven wat een zzp’er is, zodat schijnzelfstandigheid kan worden aangepakt. Daarom stellen zij ook voor dat de eis van dienstbetrekking wordt ingesteld om de huidige werkingssfeer van de cao aan te vullen. Ook de werkgevers vinden schijnzelfstandigheid een probleem en willen daar een artikel over in de nieuw cao opnemen.

Verschillen van inzicht

De partijen zijn het er verder in beginsel over eens dat er minder loontreden moeten komen. En waar de werkgevers pleiten voor een looptijd van twee jaar, denken de vakbonden aan een jaar – maar langer is zeker bespreekbaar. Toch zijn er ook punten waar flink over onderhandeld zal moeten worden voor er een akkoord ligt. Met name over het loon zijn er serieuze verschillen van inzicht. De bonden willen er graag 3,5 procent bij. KNV geeft aan dat veel vervoerders niet of nauwelijks van de economische groei profiteren omdat de budgetten nog steeds onder druk staan. Als er al ruimte is voor meer loon, dan alleen als bedrijven dit kunnen doorberekenen aan opdrachtgevers en klanten.

Naleving cao belonen

KNV wil graag dat de controles door Sociaal Fonds Taxi blijven voortbestaan. Maar over de manier van controleren en sanctioneren bestaat onder KNV-leden nog wel wat onvrede. Zij zijn van mening dat de 10 procent nabetaling moet worden geschrapt. Dat herhaling van een ernstige overtreding meteen tot een onvoldoende bedrijfsoordeel leidt moet wat de werkgevers betreft ook ophouden. Anderzijds zou een goede naleving van de cao meer moeten worden beloond, terwijl bedrijven die de cao slecht naleven vaker en scherper gecontroleerd zouden moeten worden.

Over deze en andere punten zullen de partijen de komende tijd praten. Nog enkele voorbeelden: de vakbonden willen graag dat er een toeslag komt voor chauffeurs in het huisartsenpostvervoer, omdat hun functie veel uitgebreider is dan die van een ‘reguliere’ chauffeur. Daarnaast willen zij graag dat er per chauffeur één vaste standplaats wordt bepaald, dat er meer ruimte komt voor scholing en ontwikkeling en zo nog wat punten. KNV pleit onder meer voor een eenvoudige, eenduidige en goed te controlere cao waarin geen overbodige zaken staan omdat die bijvoorbeeld al wettelijk geregeld zijn.

Lees ook:

  • Nieuwe cao-afspraken over inschaling werknemers en arbeidstijdenwet
  • Loonsverhoging van 3 procent voor taxichauffeurs
  • Nieuwe taxi-cao staat alsnog op de tocht

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

Valys blijft in handen van Transvision, ZCN en RMC

Valys blijft in handen van Transvision, ZCN en RMC

http://www.taxipro.nl/feed/

Het Valys-vervoer voor de komende jaren is voorlopig gegund aan een combinatie van Transvision, ZCN en RMC. Dit zijn ook de huidige opdrachtnemers van het sociaal-recreatief vervoer buiten de eigen regio. Met het Valys-vervoer is op jaarbasis zo’n 60 miljoen euro gemoeid.

De combinatie van vervoerders aan wie het Valys-vervoer voor de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2022 voorlopig is gegund, neemt deze opdracht ook al sinds 1 januari 2014 voor zijn rekening. Dat contract liep op 30 september vorig jaar en kon daarna nog drie keer worden verlengd. De toenmalige staatssecretaris, Martin van Rijn, besloot dat echter niet te doen. Al sinds de gunning lopen er juridische procedures over deze opdracht. Zo tekende verliezend inschrijver Connexxion bezwaar aan, al liep dat op niets uit.

Gebrek aan transparantie

Vanwege deze en andere juridische procedures was de aanbesteding achteraf bezien blijkbaar onvoldoende transparant geweest, oordeelde Van Rijn. Daarin volgde hij het Europees Hof van Justitie, want op dat niveau was de zaak uiteindelijk aanbeland. De waargenomen ‘intransparantie’ was voor de staatssecretaris reden om de contracten niet te verlengen, maar de overeenkomst te beëindigen en een nieuwe aanbesteding uit te schrijven.
Voor de tussenliggende periode werd een overbruggingsovereenkomst gesloten met Transvision, ZCN en RMC. Nu zijn zij voorlopig opnieuw als winnende combinatie uit de aanbesteding gekomen.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

SFT gaat taxiopleidingen bij TX-keurmerkbedrijven controleren

SFT gaat taxiopleidingen bij TX-keurmerkbedrijven controleren

http://www.taxipro.nl/feed/

Er komt meer toezicht op de taxiopleidingen bij TX-keurmerkbedrijven. Daarvoor is TX-Keur de samenwerking aangegaan met Sociaal Fonds Taxi. Omdat deze organisatie de kennis heeft om de opleidingen op didactisch vlak te beoordelen, wordt er ook een verdiepingsslag gemaakt in de controles. Als gevolg daarvan moet ook de kwaliteit van de opleidingen omhoog gaan,

De keurmerkhouders willen graag meer toezicht op de taxiopleidingen. Door de samenwerking met SFT aan te gaan, geeft TX-Keur daar gehoor aan. SFT voert de beoordelingen uit en geeft de keurmerkhouders gerichte feedback om de inhoud van de opleidingen te verbeteren. Wanneer er zaken worden aangetroffen die niet in overeenstemming zijn met de reglementen, treedt TX-Keur op. Als het om inhoudelijk zaken gaat, wordt er overlegd met de keurmerkhouders. Als de administratieve kant van de opleidingen niet op orde is, kan dat bij ernstige overtredingen gevolgen hebben voor het keurmerk.

Norm helpen hanteren

“Een taxibedrijf met TX-Keur staat altijd garant voor veilig en comfortabel vervoer. Opleidingen zijn onontbeerlijk hierin”, stelt Reinout Böggemann, de onlangs aangetreden voorzitter van TX-Keur. “Het controleren van opleidingen past heel goed binnen onze ambitie om de positie als kwaliteitskeurmerk voor personenvervoer te behouden en te versterken. TX-Keur stelt niet alleen de kwaliteitsnorm voor personenvervoer, we willen tevens de keurmerkhouders helpen deze norm te hanteren zodat zij zich hiermee positief kunnen onderscheiden. Goed opgeleid personeel is beter in staat om kwaliteit te bieden. Met de controles en het geven van feedback helpen we de keurmerkhouders de kwaliteit verder te verhogen.”

Taxilerarendag

TX-Keur werkt al langer samen met SFT op het gebied van opleidingen. Directeur van het fonds Henk van Gelderen zegt over de intensivering van de samenwerking: “Tijdens de taxilerarendag die we samen met TX-Keur hebben georganiseerd, kwam duidelijk naar voren dat keurmerkhouders behoefte hebben aan ondersteuning en advies over lesgegeven. Met dit partnership geven we hier gehoor aan. We pakken het structureel aan en voeren het hele jaar controles uit voor TX-Keur. Een goede zaak voor taxileraar, de werknemers en de TX-Keurbedrijven.”

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

Jaar celstraf voor mensensmokkel per taxi

Jaar celstraf voor mensensmokkel per taxi

http://www.taxipro.nl/feed/

Een taxichauffeur is veroordeeld tot twaalf maanden cel voor zijn betrokkenheid bij het smokkelen van in totaal veertien mensen in drie voertuigen, waaronder zijn taxi. De verklaring dat hij alleen met personenvervoer bezig was zonder te weten dat het om mensensmokkel ging, vond de rechter ongeloofwaardig. Zijn taxi mag de man overigens wel houden.

Het incident vond in september vorig jaar plaats. De taxichauffeur werd gebeld door een klant en stuurde hem een uurtje later een bericht met “1800€ plz”. Weer wat later belde hij twee bekenden, waaronder een andere taxichauffeur. De drie mannen reden elk in hun eigen voertuig naar de omgeving van Brussel om tien volwassenen en vier kinderen op te halen en naar Rotterdam te rijden. Daar zag iemand de verdachte wegwerphandschoenen en pedaalemmerzakken uitdelen aan de passagiers, waarop zij de politie alarmeerde.

Die trof drie auto’s, drie chauffeurs en veertien inzittenden aan. De veertien bleken illegaal in Nederland te zijn en de meesten verklaarden dat niet Rotterdam, maar Engeland hun eindbestemming was. In de taxi van de verdachte werd onder meer een stapel eurobiljetten ter waarde van 1.800 euro aangetroffen. De navigatie van alle drie de auto’s was op hetzelfde adres in Rotterdam ingesteld.

Passagiers afzetten in Rotterdam

Wat niet heeft geholpen, is dat de man wisselende verklaringen heeft afgelegd. Eerst vertelde hij dat de passagiers weer vanuit Rotterdam terug naar België moesten worden vervoerd. Later stelde hij dat hij ze op het adres in Rotterdam af moest zetten. Een derde lezing kwam tijdens de rechtszitting: vlakbij het adres in Rotterdam gaven de passagiers opeens aan dat ze eerst het centrum van Rotterdam wilden bezoeken om daarna terug te reizen naar Brussel.

Maar op basis van wat in de auto’s werd aangetroffen, stelt de rechtbank dat de taxichauffeur wist dat hij de passagiers op het adres in Rotterdam moest afzetten. Dat hij geen idee van hun vervolgplannen had, is volgens de rechter ook onzin. Zo is met telefoongegevens aangetoond dat hij eerder bij het betreffende adres in de buurt was en hij heeft ook vaker met dezelfde opdrachtgever te maken gehad. Daarnaast heeft hij volgens één van de passagiers verteld dat er in Rotterdam een andere auto zou komen om de veertien op te halen en verder te vervoeren.

1.800 euro contant in taxi

De man verklaarde verder dat er geen prijsafspraken waren gemaakt met de passagiers en dat hij van de opdrachtgever op de meter moest rijden. Dat bedrag zou achteraf moeten worden betaald, al zou dat nog niet zijn gebeurd. Ook in deze uitleg schiet de rechtbank de nodige gaten. Er is immers het tekstbericht waarin 1.800 euro wordt gevraagd en in de taxi is een stapel eurobiljetten van exact dat bedrag aangetroffen. De rechter neemt dan ook aan dat er wel degelijk een bedrag is afgesproken, dat bovendien vooraf is betaald. De claim dat de man gewoon met taxivervoer bezig was, werd daardoor nog verder onderuit gehaald.

Geen Nederlanders of dagtoeristen

Wat de rechtbank betreft wijst alles er dus op dat de man doelbewust bezig was mensen van België naar Nederland te smokkelen, in de wetenschap Engeland hun einddoel was. Bij dit alles is sprake van duidelijk winstbejag. De taxichauffeur heeft niet om identiteitspapieren gevraagd, terwijl duidelijk was dat het niet om Nederlandse passagiers of dagtoeristen ging. Alles bij elkaar maakt voor de rechtbank zijn strafbaarheid duidelijk.

Om die reden krijgt de taxichauffeur een celstraf van twaalf maanden opgelegd, met aftrek van zijn voorarrest sinds zijn aanhouding. Het stapeltje geld ter waarde van 1.800 euro wordt verbeurd verklaard omdat het duidelijk samenhangt met de mensensmokkel. Twee andere aangetroffen geldbedragen krijgt hij wel terug, net als zijn taxi. Zonder deze taxi zou hij zijn werk niet meer kunnen doen, wat naast de gevangenisstraf een onevenredig harde sanctie zou zijn.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

Meer taxi-examens en meer geslaagden in 2017

Meer taxi-examens en meer geslaagden in 2017

http://www.taxipro.nl/feed/

In 2017 steeg het aantal praktijkexamens taxi dat door het CBR werd afgenomen flink. In 2016 bleef de teller nog op 10.391 staan. In 2017 werd het examen 11.587 keer afgenomen. Ook het slagingspercentage verbeterde enigszins. Dat blijkt uit cijfers van het CBR.

Het aantal afgenomen praktijkexamens groeide in 2017 naar 11.587. Een jaar eerder werd het praktijkexamen taxi nog 10.391 keer afgenomen. Het gemiddelde slagingspercentage steeg mee, maar blijft in algemene zin hangen op net iets meer dan de helft. In 2016 was dat 52,2 procent, vorig jaar liep het op naar 53,7 procent. In aantallen ziet dat er zo uit: 5.422 mensen slaagden in 2016 voor hun praktijkexamen taxi, terwijl dat er in 2017 6.214 waren.

Herexamen

Uit de cijfers valt verder af te leiden dat een flinke groep een herexamen nodig had om voor het praktijkexamen taxi te slagen. Dat was in 2017 in grote lijnen niet anders dan in 2016. In dat jaar waren er 3.895 mensen die een herexamen deden. Daarvan slaagden er 2.006, ofwel 51,4 ten opzicht van het algehele slagingspercentage van 52,2 procent. In 2017 deden er 4.445 mensen herexamen, waarvan er 2.350 slaagden. Dat is 53,1 procent: lager dan het algehele slagingspercentage, maar in 2017 werd het herexamen wel beduidend beter afgelegd dan in 2016.

Verschil nog groter

In 2017 zijn er dus 1.196 meer praktijkexamens taxi afgenomen dan in 2016. Dat leverde ook meer geslaagden op: 5.422 om 6.214, ofwel 792 mensen meer die hun vakbekwaamheid taxi haalden. Toch was het verschil tussen 2016 en de jaren daarvoor nog veel groter. In 2014 werd het examen 8.179 keer afgenomen, waarbij 4.425 mensen slaagden (54,2 procent). In 2015 waren de cijfers niet heel anders: 8.630 afgenomen examens en 4.731 geslaagden, waarmee het slagingspercentage op het nog iets hogere 54,9 procent uitkwam.

In 2017 haalden dus bijna 1.800 mensen meer hun praktijkexamen taxi dan in 2014. Vergeleken met 2015 slaagden vorig jaar bijna 1.500 mensen meer voor hun taxi-examen. Dat neemt niet weg dat het vaak nog erg lastig is om het praktijk-examen taxi op tijd in te kopen. Chauffeurs in een leer-werktraject moeten binnen vier maanden na het halen van het theorie-examen hun praktijkexamen doen. Wegens gebrek aan capaciteit bij het CBR lukt dat lang niet altijd, zeker niet met herexamens. TaxiPro schreef daar vorig jaar een uitgebreid verhaal over maar op verschillende plaatsen in het land zou de problematiek nog steeds spelen.

Lees ook:

  • ‘Meer aandacht voor gedrag in exameneisen taxichauffeur’
  • Vraag naar examen taxichauffeur sterk gegroeid

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

OV en doelgroepenvervoer kunnen samen optrekken in MaaS

OV en doelgroepenvervoer kunnen samen optrekken in MaaS

http://www.taxipro.nl/feed/

Met name in het openbaar vervoer en het contractvervoer liggen er gedeelde uitdagingen en dus ook mogelijkheden om samen op te trekken in Mobility as a Service. Met het ontstaan van MaaS kijkt softwareleverancier Korton steeds meer over de grenzen van verschillende vervoersvormen heen. Want als mensen zelf hun ideale reis samenstellen op basis van het beschikbare vervoersaanbod, krijgen die modaliteiten als bus, trein en taxi steeds meer met elkaar te maken. 

Korton is al ruim twee decennia actief als softwareleverancier van met name taxibedrijven en vervoersregisseurs. De kennis van en ervaring met het collectief vraagafhankelijk vervoer is dan ook groot. Het bedrijf uit Hoofddorp verwacht dit kwartaal de 500 miljoenste reizigerskilometer vanuit zijn regiesysteem te faciliteren. De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor Mobility as a Service. Daar wordt voortdurend op ingespeeld met Korton MaaS. Ruben Schouten van Korton ziet dat het doelgroepenvervoer en OV naar elkaar toegroeien.

“De opdrachten voor openbaar vervoer en doelgroepenvervoer zijn nu nog heel erg gescheiden, zowel in de aanbesteding als de uitvoering. Wij verwachten dat die steeds meer bij elkaar gaan komen. Uiteindelijk zal dat leiden tot vraaggestuurd openbaar vervoer. Een bus rijdt dan bijvoorbeeld niet meer volgens een bepaald schema, maar op basis van de vraag die er op een bepaald moment daadwerkelijk is naar die busrit.”

Reizigersprofiel

MaaS komt voor Korton neer op een online marktplaats van verschillende modaliteiten, zoals bus, taxi, trein, deelauto, deelfiets en meer. “Met die modaliteiten kan de gebruiker de reis plannen die het beste past bij de behoefte van dat moment. De aanbieders van vervoer zetten daar een aanbod tegenover, op basis waarvan de reiziger de reis kan samenstellen. Adviezen en mogelijkheden worden geboden op basis van het reizigersprofiel, dat rekening zal houden met (medische) indicaties en persoonlijke voorkeuren. Zo wordt naast het vervoer ook de juiste (zorg)begeleiding gegeven. Bij een juiste indicatiestelling worden ook medische gegevens vastgelegd, waarbij het natuurlijk van belang is dat hier zorgvuldig en veilig mee omgegaan wordt”, aldus Schouten.

Wat is er anders in 2020?

Korton MaaS wil daarin niet alleen faciliteren, maar ook de administratieve kant voor zijn rekening nemen. De visie die daarbij is ontwikkeld, gaat over MaaS anno 2020. Over een paar jaar kan en zal er al veel veranderd zijn op het gebied van autobezit, contractvervoer, vraaggestuurd OV en emissievrij vervoer. Maar er moet ook nog heel veel worden uitgezocht en uitgevonden.

“Er wordt in de mobiliteitswereld veel over MaaS gepraat en er worden allerlei projecten en initiatieven onder geschaard”, zegt Schouten. “Het is nu nog lastig te zeggen wat in 2020 wel en niet veranderd en gerealiseerd zal zijn. Voor het doelgroepenvervoer in Rotterdam zijn betrekkelijk lange contracten afgesloten met de focus op mobiliteit. Dat is mooi, want dit biedt ruimte om te innoveren. Collectief vraagafhankelijk vervoer en openbaar vervoer zullen de komende jaren al naar elkaar toegroeien. Maar of dat op termijn tot een gezamenlijke aanbesteding leidt, dat is nu nog niet te zeggen.”

Data beschikbaar stellen

Dat er van alles wordt ontwikkeld en uitgeprobeerd dat onder de paraplu van MaaS valt, is volgens Schouten goed en zelfs inherent aan het hele idee erachter. “Wel moeten we waken voor partijen die vooral snel een eigen MaaS-concept in de markt willen zetten zonder daarbij het grotere belang in het oog te houden. Dat is wel een risico. Daarom is het juist goed MaaS nu ook op de politieke agenda staat. In onze ogen zou de overheid alle OV-bedrijven moeten verplichten om hun data gestandaardiseerd beschikbaar te stellen, zodat het mogelijk wordt OV verder te integreren. In Finland is het al in de wet verankerd dat de marktspelers hun data beschikbaar moeten stellen. Het is tenslotte publiek geld waarmee dit mogelijk gemaakt wordt en het zal helpen om het OV sneller te integreren in verschillende mobiliteitsservices.”

Korton ziet zichzelf als een specialist op het gebied van MaaS. “Wij bieden kennis, advies en oplossingen voor partijen met mobiliteitsvraagstukken en we hebben veel ervaring met contractvervoer in Nederland”, aldus Ruben Schouten. “En daarbij staat het ontzorgen van de reiziger centraal, in een tijd waarin die reiziger meer behoefte heeft aan gebruik dan aan bezit, met behoud van vrijheid, veiligheid, flexibiliteit, overzicht en kwaliteit. Dat is hoe wij onze rol op het gebied van MaaS zien.”

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

RMC niet gecompenseerd voor dalend vervoersvolume

RMC niet gecompenseerd voor dalend vervoersvolume

http://www.taxipro.nl/feed/

Aan aantallen leerlingen die in aanbestedingsstukken worden genoemd, kunnen vervoerders meestal geen rechten over het daadwerkelijke vervoersvolume ontlenen. Een recente uitspraak van de rechter bevestigt dat nog eens. RMC probeerde in Capelle aan den IJssel achteraf gecompenseerd te worden voor teruggelopen aantallen leerlingen in de taxi’s, iets wat in het nadeel van de vervoerder werd verrekend. Maar de rechter wees alle vorderingen af.

Om goed in te kunnen schrijven op een opdracht leerlingenvervoer moet een vervoerder weten hoe groot die opdracht ongeveer is. Een gemeente zal daarom in de aanbesteding altijd een indicatie geven van het aantal scholieren dat moet worden vervoerd, meestal door als voorbeeld het aantal van een voorgaand schooljaar te noemen. Daarbij wordt feitelijk ook altijd een voorbehoud gemaakt: aan die indicaties kunnen geen rechten worden ontleend; het zegt niets over het daadwerkelijke vervoersvolume of veranderingen daarin tijdens de looptijd van het contract.

In Capelle aan den IJssel was dat niet anders. Daar ging RMC op 1 januari 2012 aan de slag als leerlingenvervoerder. Inclusief een verlenging liep het contract tot 31 december 2016. Er was in de aanbesteding een indicatie van 250 leerlingen gegeven. Dat waren er in de eerste twee schooljaren respectievelijk 240 en 237. Per 2014-2015 zakte dat naar 198, daarna naar 148 en tot slot naar nog maar 135 te vervoeren scholieren in de tweede helft van 2016.

Ruim beneden de ondergrens

In het vervoerscontract was een bandbreedteclausule opgenomen, met een bandbreedte van 225 tot 275 leerlingen. Voor alles binnen die bandbreedte kreeg RMC een bedrag van bijna 1,1 miljoen per jaar. In de eerste twee schooljaren was er dan ook niets aan de hand. Maar in 2014-2015 kromp de groep te vervoeren scholieren naar 198, ruim beneden de ondergrens van 225.

Voor elke te vervoeren leerling boven de 275 zou RMC 4.321 euro extra krijgen. Omgekeerd zou er voor elke leerling onder de 225 datzelfde bedrag vanaf gaan. Voor 2014-2015 werd dat achteraf berekend en kreeg RMC een factuur van circa 135.000 euro, die onder protest werd betaald. In de jaren daarna daalden de vervoersvolumes verder en betaalde de gemeente een steeds kleiner bedrag uit.

Verordening aangepast

Als dat geld niet in mindering was gebracht, had RMC bijna 700.000 euro meer aan deze opdracht verdiend. Dat geld probeerde het bedrijf via de rechter terug te vorderen. De gemeente Capelle aan den IJssel zou namelijk in 2014 tijdens de wedstrijd de spelregels hebben veranderd door een verordening aan te passen. Daardoor zouden veel minder leerlingen dan voorheen aanspraak maken op taxivervoer. RMC vorderde daarom primair die 7 ton terug, en als dat niet mocht lukken een bedrag van ruim 550.000 – het bedrag dat de gemeente bespaard zou hebben door het het aantal te vervoeren leerlingen te verminderen.

“RMC heeft op verschillende grondslagen geprobeerd compensatie te krijgen en niet mee te hoeven gaan in die verrekening op basis van de bandbreedteclausule”, legt Liesbeth Haverkort uit. Zij is aanbestedingsadvocaat bij Infense Advocaten. “Zo werd onder meer aangevoerd dat RMC en de gemeente de gemaakte afspraken niet op dezelfde manier hadden begrepen, maar de rechter vindt de tekst van de overeenkomst gewoon duidelijk.”

Duidelijk voor alle inschrijvers

“Er stond in dat aan de indicatie geen rechten konden worden ontleend en dat het aantal leerlingen kon en mocht veranderen. In de Nota van Inlichtingen was zelfs nog gemeld dat er een aanpassing voor verordening voor het leerlingenvervoer zou kunnen komen, dat recht behield de gemeente zich voor. Dus volgens de rechter was alles van meet af aan duidelijk voor alle inschrijvers, ook voor RMC.”

Een daling van het aantal leerlingen was dan ook geen tekortkoming van de gemeente. Om die reden was er voor de rechter ook geen aanleiding om RMC in het gelijk te stellen. De vervoerder deed verder nog een beroep op ‘redelijkheid en billijkheid’: gezien de omstandigheden werd RMC wel erg hard door de ontwikkelingen geraakt en zou de overeenkomst alsnog moeten worden aangepast.

“Maar dat is volgens de rechter in het aanbestedingsrecht niet mogelijk”, vertelt Haverkort. “Afspraken die in een aanbesteding zijn gemaakt, mag je tijdens de looptijd niet wezenlijk wijzigen. De compensatie die RMC wilde zou het economisch evenwicht zijn voordeel doen verschuiven, terwijl daar geen heldere, verbintenisrechtelijke grondslag voor is. En dat benadeelt in feite de inschrijvers die de aanbesteding niet hebben gewonnen.Dus ook vanuit redelijkheid en billijkheid kon RMC niet tegemoet worden gekomen.

Geen rechten aan ontlenen

Daarmee bevestigt deze uitspraak wat veel taxiondernemers eigenlijk al weten: “Elk contract staat natuurlijk op zich, maar als er staat dat aan een indicatie geen rechten kunnen worden ontleend, dan kan dat ook echt niet. In deze aanbesteding stond er in de aanbestedingsstukken geen concrete compensatieregeling staat voor situaties waarin het vervoersvolume daalt, of zelfs fors daalt”, aldus Liesbeth Haverkort.

“In zulke gevallen is het aan de vervoerders om er in de aan te bieden prijzen rekening mee te houden dat de aantallen te vervoeren leerlingen in de jaren daarna flink kunnen veranderen”, vervolgt zij. “Dat risico is dan voor de vervoerder, zo bevestigt deze uitspraak. Je kunt je afvragen in hoeverre zo’n risicoverdeling proportioneel is met in potentie verstrekkende gevolgen voor de vervoerder, maar het is wel de orde van de dag”, aldus Haverkort.

Lees ook: Indicatie vervoersvolume is nog geen afnamegarantie voor taxibedrijf

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

‘Pechhulp zonder abonnement interessant voor taxibranche’

‘Pechhulp zonder abonnement interessant voor taxibranche’

http://www.taxipro.nl/feed/

Geen abonnement op een pechhulpdienst voor al je taxi’s, maar alleen betalen voor pechhulp die je daadwerkelijk afneemt. En dat snel, altijd en overal in Nederland. Dat is in het kort de dienst van RoadGuard Zakelijk, dat ook al enkele taxibedrijven tot zijn klanten rekent.

RoadGuard is een kleine twee jaar geleden voortgekomen uit Centraal Beheer Achmea. In eerste instantie als een pechhulpdienst voor particulieren, maar recent zijn de activiteiten uitgebreid met RoadGuard Zakelijk voor bedrijven. Er maken inmiddels diverse bedrijven gebruik van deze dienst, waaronder ook in de taxibranche. New business developer Jaap de Groot denkt dat RoadGuard Zakelijk goed aansluit op de wensen en behoeften van de taxibranche.

“Pechhulp als concept is natuurlijk niet nieuw. Maar wij hebben ons afgevraagd: hoe zou het er uitzien als we het vandaag de dag opnieuw zouden uitvinden? Uit die vraag is RoadGuard ontstaan”, legt De Groot uit. “Steeds meer diensten draaien om gebruiksgemak via apps en online platforms en daar hebben wij ons door laten inspireren.”

Zakelijke markt

Het bedrijf werkt samen met zo’n 750 monteurs van particuliere bedrijven, verspreid over heel Nederland. Deze landelijke dekking maakt dat er binnen 30 tot 40 minuten na een verzoek om pechhulp een monteur ter plekke is, en dat 24 uur per dag. De Groot: “We hebben dat ontwikkeld voor particulieren, zonder het idee om dit ook voor de zakelijke markt te gaan doen. Maar er kwam steeds meer vraag naar onze dienst vanuit ondernemingen met een eigen wagenpark, zoals verhuurbedrijven, aannemers en taxibedrijven. Daarom hebben we RoadGuard Zakelijk in het leven geroepen.”

Het verschil met andere pechhulpplatformen is dat de gebruiker van RoadGuard niet vastzit aan een abonnement. “Veel bedrijven willen alleen maar betalen voor wat ze daadwerkelijk gebruiken, in plaats van te betalen voor een abonnement op een dienst waar je misschien helemaal geen gebruik van maakt. Bij ons betaal je alleen als je daadwerkelijk pechhulp afneemt. Daarom stellen we ook niet allerlei voorwaarden, zoals een maximaal aantal keren per jaar dat je via RoadGuard pechhulp mag inroepen.”

Eigenlijk heel simpel

Bedrijven kunnen zich aanmelden op de site en maken een account aan. Daarin voeren ze de kentekens in van alle voertuigen die ze willen aanmelden. Vanuit dat dashboard kan die registratie aan de gebruiker van dat voertuig worden bevestigd. De pechmelding kan zowel via de app als het web, maar ook telefonisch. Een verschil met de particuliere versie van RoadGuard is dat de gebruikers de prijzen voor de pechhulp niet te zien krijgen, omdat de factuur naar de eigenaar van het bedrijf gaat. De incasso voor verleende diensten vindt aan het einde van de maand plaats.

“Het is eigenlijk heel simpel”, vat Jaap de Groot het concept samen. “Goede pechhulp, 24 uur per dag, overal in Nederland, vaste en transparante prijzen, groot gebruiksgemak en alleen betalen voor datgene wat je afneemt. En omdat je betaalt voor de pechhulp die je gebruikt, zullen wij ook niemand weigeren of allerlei beperkende voorwaarden stellen.”

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

Reinout Böggemann nieuwe voorzitter Stichting TX-Keur 

Reinout Böggemann nieuwe voorzitter Stichting TX-Keur 

http://www.taxipro.nl/feed/

Reinout Böggemann is benoemd tot nieuwe voorzitter van Stichting TX-Keur, het landelijke kwaliteitskeurmerk voor taxivervoer. Hij vormt samen met met Maarten van Driel en Marcel Chandrikapersad het nieuwe bestuur, dat de positionering van het keurmerk wil verstevigen en er meer toegevoegde waarde aan wil geven.

De 47-jarige Böggemann is de opvolger van Nicole Hermans, die zes jaar voorzitter van de stichting was. Nu hij dat stokje heeft overgenomen, wil Böggeman het keurmerk graag steviger positioneren en meer toegevoegde waarde geven. Dat moet op twee manieren gaan gebeuren: door meer aandacht te besteden aan de ritbeleving en door de verbinding tussen stichting en keurmerkhouders te versterken.

Verder dan voeren keurkmerk

Böggemann zegt het volgende over zijn rol als voorzitter: “TX-Keur heeft ritbeleving als belangrijke pijler toegevoegd aan het verhogen van de kwaliteit van taxivervoer. Dit betekent dat de beleving van de reiziger steeds meer centraal komt te staan. Een beweging die we samen met de keurmerkhouders willen inzetten. Wij willen dat taxiondernemers met TX-Keur een steun in de rug hebben om zich in de markt te onderscheiden.”

“Dit strekt verder dan het voeren van het TX-keurmerk. We geven hen ook concreet advies en ondersteuning om de kwaliteit verder te verhogen. Het is daarom heel belangrijk dat we elkaar goed weten te vinden. Ik kijk ernaar uit om samen mogelijke kansen te identificeren en deze met onze achterban te verzilveren.”

Van buiten naar binnen

“Reinout zijn kracht is het operationaliseren van een strategie. Hij kan heel helder een abstracte visie vertalen naar de dagelijkse praktijk. De keurmerkhouders moeten er in de praktijk immers wat aan hebben”, vertelt secretaris van TX-Keur Hilbert Michel over de aanstelling van de nieuwe voorzitter. “Wij willen onze toegevoegde waarde als keurmerk verhogen. Hiervoor is het nodig om met een blik van buiten naar binnen te werken. Dat is wat Reinout kenmerkt en zo kunnen we nog beter inspelen op de wensen en behoeften van onze keurmerkhouders, opdrachtgevers en reizigers. Juist doordat Reinout geen achtergrond heeft in de taxi- of vervoersbranche, heeft hij die frisse blik waarmee we het keurmerk naar een hoger niveau kunnen tillen. We hebben er alle vertrouwen in dat hij dit succesvol gaat doen.”

Rode draad

Reinout Böggemann (47) heeft jarenlange ervaring op het gebied van strategisch verandermanagement. Door het vervullen van verschillende leidinggevende rollen bij organisaties als TPG, Schiphol Group en Boer & Croon heeft hij van deze expertise de rode draad in zijn loopbaan gemaakt. In 2007 richtte hij Böggemann Change Management op. Dit is een netwerkorganisatie die focust op het verbeteren van organisaties. Als regisseur werkt hij nauw samen met verschillende partijen om organisaties in beweging te brengen. Naast zijn nieuwe rol als voorzitter blijft Böggemann actief vanuit zijn eigen bedrijf.

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico