BIOS: geen sprake van smeergeldbetalingen chauffeurs Schiphol

BIOS: geen sprake van smeergeldbetalingen chauffeurs Schiphol

http://www.taxipro.nl/feed/

Volgens de BIOS-groep klopt er niets van de beschuldiging dat taxichauffeurs forse bedragen moesten betalen om vanaf de aantrekkelijke plekken op de standplaats van Schiphol te mogen rijden. Volgens het bedrijf zijn er alleen bedragen betaald om voertuigen over te nemen, maar dat zou allemaal volgens de regels zijn gegaan.

NRC publiceerde dit weekend een uitgebreid artikel over het taxisysteem op Schiphol. Daar beschikken drie concessiehouders over tien plekken op de grote standplaats. De overige vier plekken zijn voor alle andere taxichauffeurs. Omdat veel taxichauffeurs een deel van hun boterham proberen te verdienen op de luchthaven, is het aantrekkelijk om tot de groep te behoren die de tien genoemde plekken mogen gebruiken. Onderzoek van NRC wees uit dat chauffeurs daar soms forse bedragen aan contact geld voor zouden betalen.

In het geval van BIOS zou het gaan om bedragen van 15.000 euro per taxibusje. Maar een woordvoerder laat weten dat hier in het beste geval iets uit zijn verband is getrokken. “Het artikel vermeldt klakkeloos dat er bij BIOS-groep een bedrag per bus zou zijn betaald. De gevolgtrekking die de journalist hieraan verbindt is echter onjuist. Het is juist dat enkele chauffeurs gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om het eigendom van een door  Schiphol goedgekeurde bus te verkrijgen voor een bedrag van tussen de 15.000 en 25.000 euro.”

Betaling per bank

De woordvoerder geeft aan dat dit allemaal volgens de regels is gegaan. “Alle bedragen worden gefactureerd en betaling verloopt uitsluitend per bank.” Het NRC-artikel vermeldt ook dat de betalingen via medewerkers van de derde concessiehouder zijn gegaan. Maar op dit wil BIOS graag eveneens iets nuanceren. “Schiphol Service, onderdeel van Willemsen-de Koning, heeft ook enige werkzaamheden verricht voor Bios-groep. Ook hier geldt dat alle diensten worden gefactureerd en dat betaling uitsluitend per bank plaatsvindt.”

Concluderend zegt de woordvoerder nog het volgende: “Hoewel het artikel voor het overgrote deel niet over BIOS-groep of Schiphol Service gaat, nemen deze bedrijven afstand van hetgeen er over hen wordt geschreven. Het is niet alleen tendentieus maar bevat ook onjuistheden.”

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Wat betekent Wet Arbeidsmarkt in Balans voor taxibedrijven?

Wat betekent Wet Arbeidsmarkt in Balans voor taxibedrijven?

http://www.taxipro.nl/feed/

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zorgt per 1 januari voor de nodige veranderingen in regels voor werkgevers en werknemers. Wat betekent dat voor taxibedrijven die hun werkzaamheden op het gebied van personeel deels of helemaal uitbesteden aan externe partijen, zoals Taxiwerq? “Onze dienstverlening kent door deze nieuwe wet geen drastische wijzigingen.”.

Door de invoering van de WAB gaat er van alles veranderen op het gebied van ontslagrecht, flexibele arbeid en contracten van werknemers. Uiteraard krijgen ook taxibedrijven met deze veranderingen te maken. Het is in de taxisector heel gebruikelijk dat mensen op basis van uitzending, detachering of payrolling voor een taxibedrijf werken. Het deels of geheel uitbesteden van de HR-werkzaamheden aan een externe partij is eveneens zeer gebruikelijk. Welke gevolgen heeft de nieuwe wet voor bedrijven met zo’n externe partij als Taxiwerq?

Om dat goed uit te leggen, doet commercieel directeur Rutger Smale eerst even een stapje terug in de tijd. “Taxiwerq ging in 2005 van start met het ‘ouderwetse’ uitzenden, destijds conform de systematiek van de cao voor uitzendkrachten. Daarbij was en is er wel sprake van één grote, positieve afwijking: de toepassing van de pensioenregeling van het Pensioenfonds Vervoer vanaf de eerste werkdag. Wij vonden, en vinden nog steeds, dat we als werkgever voor onze werknemers meteen vanaf het begin een goede pensioenopbouw mogelijk moeten maken.”

Werkingssfeer cao taxivervoer

Door de jaren heen veranderde de rol van Taxiwerq. Van pure uitzender werd het bedrijf steeds meer een partner voor taxibedrijven in alles op het gebied van human resources, HR. Daarom meldde het bedrijf zich op enig moment aan bij Sociaal Fonds Taxi. “Inmiddels vallen wij onder de werkingssfeer van de cao Taxivervoer. De nieuwe definities uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans rondom payrolling sluiten dan ook naadloos aan op onze filosofie en onze dienstverlening kent dan ook geen drastische wijzigingen door deze nieuwe wet. Wij werken al jaren volgens de WAB en doorstroom in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd zal dan ook zeker aan de orde blijven” aldus Smale.

Eén van de kernpunten van de nieuwe wet is de schifting tussen uitzenden en payrolling. Er zijn uitzenders die werken met een backoffice-partij. Door werknemers op de loonlijst zetten bij zo’n partij, wordt het automatisch payrolling Deze arbeidscontracten moeten als inhoud de cao Taxivervoer hebben met Pensioenfonds Vervoer vanaf dag één. “Voor deze uitzenders zal de WAB verregaande gevolgen hebben, maar omdat Taxiwerq een eigen loonlijst heeft en al grotendeels zo werkt zijn de aanpassingen dus minimaal”, aldus Smale.

Krappe marges

“Uiteraard zullen waar nodig kleine aanpassingen in het personeelsbeleid met onze opdrachtgevers worden besproken en doorgevoerd”, vervolgt hij. “Er zijn immers kostprijsverhogende én kostprijsverlagende maatregelen doorgevoerd die niet tegen elkaar weg te strepen zijn. Maar juist door goed met onze opdrachtgevers in gesprek te gaan, kunnen wij onze dienstverlening betaalbaar houden in een markt waar de marges nu eenmaal krap zijn.”

Smale wijst verder op de 15 procent inleenbepaling uit de cao Taxivervoer 2019-2020. Die schrijft voor dat een taxibedrijf per jaar niet meer dan 15 procent van de totale loonsom mag inlenen via een regulier uitzendbureau. Gebeurt dat wel, dan kan dat leiden tot een onvoldoende bedrijfsoordeel van Sociaal Fonds Taxi en sinds 1 januari 2019 ook tot een boete. Van bedrijven die wel onder de werkingssfeer van de cao vallen, waaronder dus ook Taxiwerq, mag zelfs onbeperkt personeel ingeleend worden.

Kosten beheersbaar

“Met de komst van de WAB gaan wij ons voor 100 procent richten op payrolling en zal het aandeel uitzenden onder de 15 procent langzaamaan afvloeien. Wij hechten er net als onze opdrachtgevers waarde aan om de personeelskosten beheersbaar te houden en daarom maken wij deze keuze. Daarbij dekken wij de risico’s rondom het werkgeverschap af.”

Tot slot geeft Rutger Smale aan dat Taxiwerq is opgenomen in het SFT-register uitzendbureaus. “Dit betekent dat voor het deel wat nu en in het verleden onder onze uitzendtak werkzaam was de zaken goed zijn geregeld. Daar kunnen taxibedrijven op vertrouwen. Over dit onderwerp heeft Sociaal Fonds Taxi meer informatie op haar website staan. Taxiwerq is aanwezig op de Taxi Expo 2019 en wij lichten onze dienstverlening dan ook graag toe.”

TaxiExpo2019_inschrijven_468x60

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Taxichauffeurs betaalden smeergeld voor ritten vanaf Schiphol

Taxichauffeurs betaalden smeergeld voor ritten vanaf Schiphol

http://www.taxipro.nl/feed/

Taxichauffeurs moesten jarenlang smeergeld betalen om te mogen rijden vanaf standplaats op Schiphol Plaza. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. De taxibedrijven die hierbij betrokken zouden zijn, ontkennen met klem dat er smeergeld is betaald.

Op Schiphol is een systeem van kracht waarbij drie concessiehouders samen beschikken over tien van de veertien plekken op de standplaats Schiphol Plaza. De overige vier plekken zijn vrij, maar vanwege het grote aantal taxichauffeurs dat daar zijn diensten aanbiedt, is het aantrekkelijk om toegang tot de tien plekken van de concessionars te kunnen beschikken.

5.000 euro contant

NRC sprak met meer dan zestig betrokkenen, waarvan de helft chauffeur is of was op de luchthaven. Ondersteund met mails, geluidsopnamen en documenten schetsen zij het beeld dat er jarenlang smeergeld moest worden betaald door taxichauffeurs aan concessiehouders.

Chauffeurs betaalden in 2014 per persoon 5.000 euro contact aan stromannen SchipholTaxi. Kort daarna kregen ze dan in sommige gevallen een mail van de SchipholTaxi-directeur Gamis el Bouakili dat ze geselecteerd waren om vanaf Schiphol te rijden. NRC kaart ook het feit aan dat hij jarenlang zowel directeur van het taxibedrijf als hoofdagent bij de politie was, een combinatie van werkzaamheden die niet is toegestaan. Bij BIOS zou het in 2018 zelfs om 15.000 euro per taxibusje gaan. De betalingen zouden zijn verlopen via medewerkers van de derde concessiehouder, Willemsen-de Koning.

Belastingdienst

Schiphol zou op basis van meldingen over dezepraktijken in gesprek zijn gegaan met de directies van beide organisaties maar daarbij zou niets ontoelaatbaars aan het licht zijn gekomen. De Belastingdienst heeft volgens NRC nooit iets met de meldingen over smeergeldbetalingen gedaan. De drie betrokken taxibedrijven ontkennen tegenover het dagblad dat er sprake zou zijn geweest van taxichauffeurs die smeergeld moesten betalen om vanaf de beste plaatsen op de Schipholstandplaats te mogen rijden.

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Transitievergoeding na gokken met geld van de werkgever? 

Transitievergoeding na gokken met geld van de werkgever? 

http://www.taxipro.nl/feed/

Iemand die op staande voet wordt ontslagen, krijgt een transitievergoeding – tenzij er ernstig verwijtbaar is gehandeld. Toch maakt de rechter soms een uitzondering op die regel. In zijn nieuwe column gaat arbeidsrechtdeskundige Patrick Mommers van KNV in op zo’n zaak.

In een eerdere column werd al aandacht geschonken aan de omstandigheid dat in geval van ontslag op staande voet soms tóch een transitievergoeding moet worden betaald. Dit omdat de werknemer in kwestie – ondanks de dringende reden die aanleiding vormde voor het ontslag op staande voet – weliswaar verwijtbaar handelde, maar niet ernstig verwijtbaar. En alleen in het geval van ernstige verwijtbaarheid is géén transitievergoeding verschuldigd. 

Maar soms vindt een rechter het toch te ver gaan dat, in gevallen waarin een werknemer ontslagen wordt en ‘slechts’ verwijtbaar heeft gehandeld, een transitievergoeding moet worden betaald. Dat blijkt uit het oordeel in de volgende zaak.

Gokwebsites bezoeken

De betreffende medewerker was verantwoordelijk voor het financiële beleid van de onderneming. Hij beheerde in dat verband de bankrekeningen van het bedrijf en verrichtte betalingen. Vanaf mei 2017 ging hij gokwebsites bezoeken. Vastgesteld is dat hij vanaf november van dat jaar daarvoor geld van de bankrekening van zijn werkgever ging gebruiken. Het ging in elk geval om een bedrag van maar liefst 450.000 euro. 

In februari 2018 heeft de werknemer zich ziek gemeld, vanwege depressieve klachten. De directeur van het bedrijf ontdekte in april 2018 dat de werknemer grote bedragen aan de bankrekeningen van de onderneming had onttrokken. Het bedrijf nodigde de medewerker uit voor een gesprek op 18 april 2018. In de uitnodiging werd duidelijk gemaakt dat als hij niet zou komen, hij op staande voet ontslagen zou worden.

Als vermist opgegeven

De echtgenote van de werknemer liet weten dat haar man de woning had verlaten en dat zij hem als vermist had opgegeven bij de politie. De werknemer verscheen niet voor het gesprek, en werd diezelfde dag op staande voet ontslagen. De onderneming liet daarnaast beslag leggen op onder meer de woning van de werknemer en deed aangifte van verduistering.

Na ongeveer twee weken vermist te zijn geweest, keerde de medewerker terug naar zijn huis en gaf hij zichzelf aan bij de politie. Ook probeerde de werknemer om het ontslag op staande voet aan te vechten. Hij weersprak niet dat hij geld van de onderneming had gebruikt om daarmee online te gokken. Maar hij vond dat dit geen dringende reden voor ontslag op staande voet opleverde, omdat hij kampte met een zogenaamde vermijdende persoonlijkheidsstoornis, een depressie en een gokverslaving. Hij zou onder invloed van dat alles hebben gehandeld. Ter onderbouwing van zijn stellingen bracht de werknemer verklaringen in van een verpleegkundig specialist en twee psychiaters.

Transitievergoeding gaat te ver

Op basis van de door hem aangeleverde medische informatie vond de rechter dat de medewerker de verweten gedragingen in mindere mate aangerekend konden worden. Mede daarom concludeerde de rechter dat er géén sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Dat zou dus betekenen dat de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding zou moeten betalen. 

De rechter vond echter dat dit te ver zou gaan. Overwogen werd dat het ging om diefstal of verduistering in dienstbetrekking, dat het een zeer ernstig vergrijp betrof, en dat het ging om een zeer omvangrijk bedrag dat de werknemer waarschijnlijk nooit zou kunnen terugbetalen. Juridisch gezien vond de rechter dat het verschuldigd zijn van een transitievergoeding in dit specifieke geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, onaanvaardbaar zou zijn. De werknemer werd dus in het ongelijk gesteld. 

Patrick Mommers verzorgt tijdens Taxi Expo 2019 maar liefst twee workshops over ontwikkelingen in het arbeidsrecht: één voor taxibedrijven en één voor touringcarondernemers. Deelname aan de beurs en workshops is voor beide doelgroepen gratis. Wel dient iedere deelnemer een toegangskaart aan te vragen.

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Leerlingenvervoer kan volgens Kinderombudsman beter

Leerlingenvervoer kan volgens Kinderombudsman beter

http://www.taxipro.nl/feed/

Gemeentes kunnen hun beleid, besluitvorming en uitvoering rondom leerlingenvervoer verbeteren en zo meer in overeenstemming brengen met het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Dat schrijft de Kinderombudsman in het rapport ‘Als de weg naar passend onderwijs niet passend is’. In het document staan tien uitgangspunten voor het verbeteren van het leerlingenvervoer door gemeenten.

Het VN-verdrag inzake de rechten van het kind bestaat al dertig jaar. Een van de rechten die daarin is vastgesteld, is dat op inclusief onderwijs. Om dat te realiseren is voor een deel van de kinderen vervoer nodig. “De Kinderombudsman ontvangt al jaren vragen en klachten over leerlingenvervoer”, aldus het rapport. Voor gemeentelijke kinderombudsmannen in grote steden en Ieder(In) geldt dat ook. “Het gaat om het niet toekennen van leerlingenvervoer, om het niet toekennen van de benodigde vorm van leerlingenvervoer of om de uitvoering van het vervoer die niet geschikt is voor een kind.”

Maatwerk niet altijd vanzelfsprekend

Al die informatie is voor dit rapport bijeengebracht en geanalyseerd, wat heeft geleid tot tien verbeterpunten voor leerlingenvervoer in Nederland. De Kinderombudsman beseft dat gemeenten soms zoekende zijn naar wat wenselijk en (financieel) mogelijk is. Maatwerk leveren kan wel, maar is niet altijd vanzelfsprekend. Met uitgangspunten voor beleid, besluitvorming en uitvoering wil het rapport gemeenten helpen om hun leerlingenvervoer beter te laten aansluiten op wat in het Kinderrechtenverdrag is afgesproken.

Dat leidt kort samengevat tot de volgende aanbevelingen:

 • Het belang van het kind of de groep kinderen staat voorop
 • Financiële en praktische belangen van de gemeente gaan alleen voor als er zeer zwaarwegende argumenten zijn
 • Betrek kinderen en ouders bij vormgeven van beleid, besluitvorming en uitvoering
 • De verordening leerlingenvervoer biedt ruimte om uitzonderingen op het beleid te maken
 • En daarmee ook ruimte voor andere groepen leerlingen dan die waar het vervoer strikt genomen voor bedoeld is
 • Bij iedere individuele aanvraag voor leerlingenvervoer wordt een belangenafweging gemaakt, waarbij onder meer wordt gekeken naar de mening van het kind en zijn of haar unieke eigenschappen
 • De genoemde belangenafweging betekent ook dat er advies wordt gevraagd aan de ouders, school en andere deskundigen
 • De vorm van het toegewezen leerlingenvervoer moet praktisch toepasbaar zijn voor de ouders
 • Bij de aanbesteding vraagt de gemeente aan de kinderen die gebruik zullen maken van het vervoer waar zij behoefte aan hebben
 • De uitvoering van het vervoer gebeurt in het belang van de betrokken kinderen

Opstapplaats en begeleiding

Dit laatste punt betekent onder meer dat er moet worden gekeken naar met hoeveel andere kinderen er samen kan worden gereisd. Ook stelt de Kinderombudsman voor dat er wordt nagedacht over zaken als extra begeleiding, opstapplaatsen anders dan het huisadres en hoe de kwaliteit en continuïteit van de chauffeurs wordt gegarandeerd. Het volledige rapport staat op de website van de Kinderombudsman.

Op donderdag 10 oktober houdt het Nationaal Congres Contractvervoer 2019 het doelgroepenvervoer in Nederland kritisch tegen het licht. Dat gebeurt op basis van vier thema’s die elk behandeld worden middels enkele korte presentaties en een paneldiscussie. Intussen hebben zich meer dan 170 deelnemers aangemeld, waaronder tientallen opdrachtgevers. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor deelname.

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Nog een week te gaan tot Taxi Expo 2019

Nog een week te gaan tot Taxi Expo 2019

http://www.taxipro.nl/feed/

Over een week is het zo ver: dan vindt Taxi Expo 2019 plaats in Expo Houten. Het belooft op donderdag 10 oktober een drukbezochte en interessante dag te worden. Op het programma staan de vakbeurs met meer dan veertig exposanten, tien workshops en de Proefrit Experience. Op 10 oktober staat ook het Nationaal Congres Contractvervoer op het programma. De dag wordt afgesloten met een netwerkdiner en de uitreiking van de TaxiPro Awards.

Taxi Expo heeft voor de komende editie een flinke opfrisbeurt ondergaan. De beurs vindt plaats in een andere hal dan voorheen binnen Expo Houten, met twee cateringterrassen in plaats van één. Op de beurs, die geopend is van 09.00 tot 18.00 uur, zijn meer dan veertig bedrijven en organisaties te vinden met vernieuwende producten en diensten voor de taxisector.

Workshops

Ook de beide workshopruimtes zijn flink vernieuwd, zodat ze er niet alleen een stuk mooier uitzien maar ook beter afgesloten zijn van het rumoer van de beursvloer. Van 10.00 uur ’s ochtends tot 17.15 uur in de middag vinden er in totaal tien workshops plaats, verspreid over twee zalen. De sessies gaan over onder meer arbeidsrecht, levensreddend handelen in de taxi, uitstootvrij rijden met straattaxi’s én in het doelgroepenvervoer, duurzame inzetbaarheid van werknemers en nog veel meer. Nieuw is ook dat de testritten van de Proefrit Experience beginnen op de beursvloer zelf.

Congres en netwerkdiner

Tegelijk met de beurs vindt in de congreszaal van Expo Houten het Nationaal Congres Contractvervoer 2019 plaats. In een compleet vernieuwde opzet worden vier thema’s verkend: regie- en mobiliteitscentrales, integratie van OV en doelgroepenvervoer, geleerde lessen en de toekomst van het doelgroepenvervoer. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor deelname aan het congres. Dat geldt ook voor het netwerkdiner in Van der Valk Houten waarmee Taxi Expo 2019 wordt afgesloten. Hier worden ook de Taxi Innovatie Prijs en de TaxiPro Awards voor beste taxibedrijven uitgereikt.

Toegangskaart

Inmiddels hebben zich al meer dan duizend mensen aangemeld om op 10 oktober deel te nemen aan Taxi Expo. Het bijwonen van de beurs, deelnemen aan workshops en maken van testritten met taximodellen van bekende automerken is gratis voor iedereen die werkzaam is in de taxibranche. Het Congres Contractvervoer bijwonen kan alleen tegen betaling en ook voor het netwerkdiner wordt een kleine vergoeding gevraagd aan de deelnemers. Toegangskaarten voor de beurs en het congres kunnen nog worden aangevraagd. Bij de registratie kan de optie ‘netwerkdiner’ worden aangevinkt.

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Simpel taxirit boeken en volgen met nieuw Reizigersplatform Korton

Simpel taxirit boeken en volgen met nieuw Reizigersplatform Korton

http://www.taxipro.nl/feed/

Korton Software lanceert binnenkort zijn Reizigersplatform ter vervanging van het huidige boekingsprogramma. Omdat reizigers zelf hun rit via dit platform boeken en volgen, kunnen taxibedrijven hun dienstverlening verbeteren zonder daar extra medewerkers voor in te hoeven zetten. Korton zal deze en andere nieuwe oplossingen uitgebreid toelichten tijdens Taxi Expo 2019.

“Korton Software is recent overgenomen en dat zorgt voor een frisse wind in het bedrijf, en daarmee voor innovaties waarbij we de klant én de eindgebruiker centraal stellen”, aldus Ruben Schouten. Het Reizigersplatform is daar een goed voorbeeld van. Met een slimme adreszoeker of op basis van locatiegegevens kunnen klanten in de online toepassing snel en simpel een rit boeken. De afspraken die daar bij horen, bijvoorbeeld met betrekking tot de ritprijs, zijn meteen duidelijk. “Na de boeking komt direct in beeld waar de taxi is en wanneer deze zal arriveren om de klant op te halen. Uiteraard kan de rit betaald worden binnen de omgeving van het Reizigersplatform.”

“Het is verder mogelijk om het platform via personalisering te laten aansluiten op de huisstijl van het taxibedrijf dat er gebruik van maakt”, legt Schouten uit. “Omdat later chauffeurs ook toegang krijgen, kunnen ze zelf zaken met de reizigers regelen die nu nog via de centrale gaan. Ook is het platform meteen klaar voor de toekomst en kan er bijvoorbeeld mee worden ingespeeld op de integratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.”

Taxibestelpunt

Het Reizigersplatform zal worden gekoppeld aan een andere noviteit. Het betreft de fysieke taxibestelpunten en ETA-schermen, die laten zien hoe lang de taxi nog op zich laat wachten. Die twee soorten apparaten bevinden zich nu vooral in ziekenhuizen, waar mensen er een taxi mee kunnen bestellen. “Wij willen ze combineren tot één toepassing, met een mooi scherm en strakke vormgeving. Dat is ter vervanging van de bestaande apparaten in ziekenhuizen, maar wij zien ook mogelijkheden op hotels, stations en andere locaties waar zo’n taxibestelpunt van pas komt”, aldus Schouten.

Korton Software bracht in 1999 WinTax op de markt en nog steeds is de planningssoftware gemeengoed in de taxisector. Door de jaren heen zijn er allerlei innovatieve modules ontwikkeld. De nieuwste daarvan is de business intelligence-module, die op Taxi Expo 2019 wordt toegelicht. “Deze geeft de gebruikers inzicht in hoe het écht met hun bedrijf gaat, zodat ze op basis daarvan kunnen bijsturen”, legt Ruben Schouten uit.

Inzicht in prestaties

De module heeft een standaard dashboard waarmee inzicht wordt gegeven in een aantal Kritieke Prestatie Indicatoren, KPI’s. Maar hierin is ook maatwerk mogelijk, vertelt Schouten. “Voor elk vervoersbedrijf is het interessant om te weten wat de omzet is per uur of week, per chauffeur of voertuig enzovoorts. En wat is eigenlijk de combinatiegraad? Dat, en nog veel meer, wordt hiermee veel gemakkelijker en real-time inzichtelijk.” Een andere toevoeging is de mogelijkheid om te bekijken hoe duurzaam een bedrijf eigenlijk rijdt, iets dat in een tijd van toenemende vraag naar duurzaam vervoer steeds relevanter wordt.

Korton Software is op 10 oktober één van van de standhouders op Taxi Expo 2019. Daar worden de genoemde en andere nieuwe ontwikkelingen met klanten en relaties gedeeld. Deelname aan Taxi Expo is gratis voor iedereen uit de taxibranche, dus vraag nu je toegangskaart aan.

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

KNV vindt eigen vervoersorganisatie gemeenten geen goed plan

KNV vindt eigen vervoersorganisatie gemeenten geen goed plan

http://www.taxipro.nl/feed/

Brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) is niet enthousiast over het plan van de Gooi- en Vechtstreekgemeenten om hun doelgroepenvervoer in te besteden. Volgens KNV is de keuze voor een eigen vervoersysteem gebaseerd op een veel te optimistisch haalbaarheidsonderzoek.

Acht gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek hebben het voornemen om hun doelgroepenvervoer te gaan inbesteden in plaats van aanbesteden. Zo moet de kwaliteit van het vervoer worden verbeterd en de risico’s beter verdeeld. Politiek is de kogel nog niet helemaal door de kerk, maar alles wijst er op dat de gemeenten deze koers gaan varen. Dat betekent ook dat ze een eigen vervoersorganisatie gaan opzetten.

Geen verstandige reactie

Daar is KNV dus niet al te blij mee. Het voornemen van de gemeenten is gebaseerd op een haalbaarheidsonderzoek, maar die bevindingen zouden veel te optimistisch zijn. “Het opzetten van een gemeentelijke vervoersorganisatie is geen verstandige reactie op aanbestedingsprocedures die niet naar de zin van uw gemeenten zijn verlopen”, schrijft Hubert Andela namens KNV aan de betrokken gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders.

KNV vindt het rapport dus te optimistisch en mist vaak een objectieve onderbouwing. “Zo is er geen reden om aan te nemen dat schooltijden en openingstijden van dagopvang en dergelijke op elkaar afstemmen makkelijker zal gaan als de vervoerder een ambtelijke organisatie is.” En het wordt daardoor volgens KNV ook niet automatisch makkelijker om verschillende soorten ritten met elkaar te combineren. De brancheverenging denkt verder dat het vervoer duurder zal uitpakken als gemeenten daar zelf verantwoordelijk voor zijn.

Gemeentelijk bedrijf wmo-vervoer

In de brief verwijst KNV naar het eigen vervoersbedrijf van de gemeente Amsterdam dat niet zo heel lang geleden het wmo-vervoer verzorgde. “Amsterdam heeft destijds goede redenen gehad om het wmo-vervoer aan een marktpartij te gunnen en niet langer aan het eigen bedrijf, dat toen ook ter ziele is gegaan.” KNV wijst op andere manieren om aanbestedingen beter in te vullen, zoals met behulp van het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit en CROW, die hun adviezen vaak baseren op goede voorbeelden uit de praktijk.

Op 10 oktober vertelt de inkoopstrateeg van de regio Gooi- en Vechtstreek tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer waarom de gemeenten voor inbesteden en een eigen vervoerorganisatie willen kiezen. Er zijn nog tickets beschikbaar voor deelname aan het congres.

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Neem samen met deze opdrachtgevers deel aan het Congres Contractvervoer 2019

Neem samen met deze opdrachtgevers deel aan het Congres Contractvervoer 2019

http://www.taxipro.nl/feed/

Het Nationaal Congres Contractvervoer 2019 staat voor de deur. Inmiddels hebben zich al zo’n 160 mensen aangemeld voor deelname, waaronder tientallen opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer. Zij gaan op donderdag 10 oktober samen met vervoerders, adviseurs, gebruikers en andere belanghebbenden op zoek naar oplossing voor het Nederlandse doelgroepenvervoer.

Het congres heeft dit jaar een nieuwe opzet. Middels vier thema’s wordt het Nederlandse doelgroepenvervoer kritisch tegen het licht gehouden: regie- en mobiliteitscentrales, de integratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, geleerde lessen en de toekomst van het doelgroepenvervoer. De laatste twee onderwerpen worden in parallel-sessies behandeld, de rest van het congres is plenair. Het programma bestaat voor elk thema uit enkele korte presentaties, gevolgd door een paneldiscussie.

Deelnemers

Intussen hebben zich al meer dan 160 mensen uit het Nederlandse doelgroepenvervoer aangemeld als deelnemer aan het congres. Op de website van het congres staat de volledige deelnemerslijst die geregeld wordt bijgewerkt. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor deelname, dus bestel deze snel. Onderstaande opdrachtgevers zijn op 10 oktober vertegenwoordigd:

 • Bureau Regiovervoer Midden-Brabant
 • De Hartekamp Groep
 • Gemeente Almelo
 • Gemeente Apeldoorn
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente De Fryske Marren
 • Gemeente Delfzijl
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Enschede
 • Gemeente Hellendoorn
 • Gemeente Hoorn
 • Gemeente Kampen
 • Gemeente Waddinxveen
 • Gemeente Zuidplas
 • Gemeente Zwolle
 • Gors Mensgerichte Ondersteuning
 • Menzis
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân
 • Omnibuzz
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Vlaams-Brabant
 • Publiek Vervoer Groningen Drenthe
 • Regio Foodvalley (Valleihopper)
 • Regio Gooi- en Vechtstreek
 • Regio Rotterdam
 • Regio West-Brabant
 • Reinaerde
 • Sociale Dienst Drechtsteden
 • Trevvel
 • UWV Expertisecentrum Reïntegratie en Voorzieningen
 • UWV Werkbedrijf
 • Westfriese gemeenten
 • ZOOV Beheer

Meld je aan voor Congres Contractvervoer 2019

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

‘We willen meer diversiteit in de mobiliteitswereld’

‘We willen meer diversiteit in de mobiliteitswereld’

http://www.taxipro.nl/feed/

De mobiliteitswereld diverser maken. Dat is de doelstelling van het onlangs opgerichte vrouwennetwerk [W]heels. Aan vrouwelijke input ontbreekt het namelijk nogal eens, is de gedachte. Op een positieve manier willen de vier oprichters laten zien hoe het anders kan. In gesprek met een van hen, Monique Verhoef, eigenaar en consultant bij MOVE. Het eerste deel van een vierluik.

“De concrete aanleiding om [W]heels op te richten, was een symposium vorig jaar zomer, waarop achter elkaar acht blanke mannen spraken. Het was interessant, maar ik vond het een te eenzijdige schets van stakeholders.
De oververtegenwoordiging van mannen valt me sowieso op, ook op televisie. Daar hebben we de mannentafel, denk ik dan. En ik ben niet anti-man, begrijp me goed. Maar ik denk dat we gebaat zijn bij meer diversiteit.

Dus afloop van het symposium sprak ik de organisator, ook een man, hierop aan. Hij zei: “Ik heb wel vrouwen benaderd, maar ze konden niet.” Waarop ik reageerde: “Eén telefoontje en ik had acht vrouwen voor je geregeld.”
Op de fiets terug naar huis voelde ik mij ‘die vrouw met het vingertje’. Daar had ik geen zin in. Dat is geen rol die bij mij past. Toen dacht ik: ik moet het omdraaien, ik moet zorgen dat vrouwen vindbaar worden, ik moet onze kracht als uitgangspunt nemen. Zo ontstond het idee om vrouwen beter zichtbaar te maken. Niet alleen voor congres-organisatoren, maar bijvoorbeeld ook voor raden van bestuur en raden van toezicht.’

Kwaliteit

‘Korte tijd later polste ik het idee bij Chrétienne Hoek, Ananda Groag en Monique Monster en ze reageerden gelijk enthousiast. Met z’n vieren besloten we dit op te pakken.

We hadden uitvoerige discussies over de doelstelling. Gaat het alleen om zichtbaarheid? Nee, vonden we, het gaat ook om diversiteit. Iedereen kijkt anders naar een onderwerp. Met meer diversiteit onder ontwikkelaars, wordt de kwaliteit en uitvoering van projecten alleen maar beter. Door betere zichtbaarheid krijg je meer diversiteit, was onze conclusie. En wat we ook belangrijk vonden, en wat hier nauw mee samenhangt: het onderlinge netwerk versterken.’

Priorteit

‘In de tussentijd kregen we ook een ‘raad van inspiratie’: verschillende vrouwen met topfuncties in de mobiliteitssector die ons gevraagd en ongevraagd voorzien van advies.

Met elkaar denken we na over de invulling. Achter elkaar bijeenkomsten organiseren is niet wat we willen, wisten we al meteen. Voor je het weet ben je alleen maar bezig om een netwerk in de lucht te houden. Maar we willen wel dingen gaan organiseren. Vrouwen vindbaar en zichtbaar maken is nu onze prioriteit. Dat doen we met een profielenpagina op onze website. Alle vrouwen kunnen zich hiervoor aanmelden. We krijgen veel reacties – van enthousiaste vrouwen en van mensen die sprekers en expertise zoeken. Dat is tof.”

Jan Pieter Rottier{authorlink}

Powered by WPeMatico