Marechaussee pakt bewapende snorder op

Marechaussee pakt bewapende snorder op

http://www.taxipro.nl/feed/

De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een 30-jarige man aangehouden vanwege vuurwapenbezit. De man werd in eerste instantie gecontroleerd omdat hij bezig was illegaal taxivervoer aan te bieden.

Marechaussees zagen de man op Schiphol lopen en herkenden hem als snorder die vaker op de luchthaven actief  is. De man sprak verschillende mensen aan op het plein. Bij controle door de Marechaussee gaf hij aan inderdaad bezig te zijn met het aanbieden van taxivervoer.

Langer vast

Dat was op zich al in strijd met de regels, maar toen de marechaussees de man vroegen of hij wapens op andere verboden zaken bij zich had, gaf de man aan inderdaad een wapen op zak te hebben. In het tasje dat hij droeg werd een vuurwapen aangetroffen, waarna de snorder werd aangehouden en ingesloten. Later in het weekend werd besloten dat hij langer blijft vastzitten, meldt de Marechaussee op Facebook.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Boze klant steekt taxichauffeur neer

Boze klant steekt taxichauffeur neer

http://www.taxipro.nl/feed/

In Beekbergen is een taxichauffeur neergestoken door een klant die boos zou zijn geworden omdat hij de gewenste rit niet kon betalen. De chauffeur is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld en verkeert niet in kritieke toestand.

Het incident vond afgelopen weekend plaats. De chauffeur van Taxi Het Loo moest de man van Apeldoorn naar Arnhem brengen, meldt De Stentor. Bij langere ritten moet vooraf worden betaald, maar de klant had de vereiste 60 euro niet op zak. Daarom wilde hij het geld pinnen, maar dat lukte niet. Vervolgens gaf de taxichauffeur te kennen dat de rit niet door zou gaan.

Hulpdiensten gebeld

De man reageerde daar erg boos op. Hij pakte een mes en greep de chauffeur enkele keren in diens schouder. Vervolgens ging hij er vandoor en de politie is nog steeds naar hem op zoek. De chauffeur kon zelf de hulpdiensten bellen en kreeg vervolgens hulp van een voorbijgangster tot de ambulance arriveerde.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Taxi Jonker wordt onderdeel van Taxi Brouwer

Taxi Jonker wordt onderdeel van Taxi Brouwer

http://www.taxipro.nl/feed/

Taxi Jonker zal vanaf 15 juni onderdeel uitmaken van Taxi Brouwer uit Noordwijk. Daar hebben de eigenaren van beide bedrijven op vrijdag overeenstemming over bereikt. De touringcaracrtiviteiten van Jonker zijn niet bij de samenwerking inbegrepen.

Beide taxibedrijven zijn streekgenoten: Jonker opereert vanuit Katwijk terwijl Brouwer zijn bedrijfspand in Noordwijk heeft staan. De activiteiten van Taxi Jonker worden door de overname vanaf 15 juni vanuit de vestiging en onder volledige regie van Taxi Brouwer uitgevoerd. Het gaat dan met name om taxivervoer in en vanuit Katwijk, Noordwijk, Leiden en de bollenstreek.

Nog betere service

John en Joke Brouwer zijn enthousiast over deze stap. “We kijken er naar uit om intensief samen te werken met Taxi Jonker. Door samen te werken kunnen wij onze klanten van een nog betere service voorzien. Met alle dynamische ontwikkelingen in onze branche zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.” Dick en Suzan Jonker voegen daar aan toe: “Wij hebben er alle vertrouwen in dat de kwaliteit van het taxivervoer gewaarborgd is door deze samenvoeging, en we hebben het volledige vertrouwen in het management van Brouwer.”

Hoewel beide bedrijven zich ook met touringcarvervoer bezighouden, betreft de samenwerking alleen het taxivervoer. Jonker Travel houdt zich al zestig jaar bezig met het verzorgen van hoogwaardig touringcarvervoer. Dick en Suzan Jonker zetten dit bedrijf zelf voort.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

‘Voer individueel reisbudget in bij regiotaxi’

‘Voer individueel reisbudget in bij regiotaxi’

http://www.taxipro.nl/feed/

Volgens Bas Witte van de Cissonius Groep is het tijd om voor regiotaxivervoer te gaan werken met persoonlijke reisbudgetten. In zijn ogen zorgt dat voor de juiste prikkels om de kwetsbare reiziger passend vervoer te bieden en stimuleert het de integratie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Ook denkt Witte dat het persoonlijk reisbudget kan helpen om de vervoersmarkt weer gezond te maken. In dit blog zet hij zijn standpunt uiteen.

Regiotaxivervoer kent allerlei namen, maar het concept blijft hetzelfde: vraagafhankelijk vervoer voor mensen met een wmo-indicatie. Maar het is een star concept dat zijn beste tijd heeft gehad. Het heeft in mijn ogen vier voorname knelpunten. Zo is het een eenvormige oplossing voor een doelgroep met veel verschillende vervoersbehoeften. Het tweede nadeel hangt daarmee samen: de reiziger heeft geen keuze. Voor de vervoerder is de gemeente klant, niet de reiziger. De prikkel om vervoer te leveren dat passend is voor de reiziger, is te gering.

Ten derde: de huidige aanbestedingspraktijk functioneert niet goed. Er is sprake van te lage prijzen door te lage biedingen bij aanbestedingen, waardoor de kwaliteit terugloopt en de financiële problemen voor vervoerders toenemen. En het vierde nadeel is dat regiotaxi een relatief duur vervoersysteem is. Een rit kost de overheid vier tot acht maal zoveel als een reis per openbaar vervoer, terwijl de budgetten onder druk staan.

Prikkels voor OV-bedrijven

Er is kortom behoefte aan een nieuwe, meer flexibele en vraaggerichte invulling van het wmo-vervoer. Een individueel reisbudget kan ervoor zorgen dat de afstemming tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer verbetert. Het biedt prikkels aan OV-bedrijven om hun vervoersaanbod ook toegankelijk te maken voor de meer kwetsbare doelgroepen.

Een individueel reisbudget kan ervoor zorgen dat een wmo-reiziger meer oplevert dan een gewone reiziger. Bijvoorbeeld als de gemeente vanuit dat budget 5 euro extra betaalt per rit die de wmo’er met het OV maakt. Het wordt dan voor busbedrijven lucratiever en aantrekkelijker om hun vervoer ook voor die doelgroepen toegankelijk te maken. En de gemeente is aanmerkelijk minder geld kwijt dan aan een rit met de regiotaxi.

Meerdere vervoersregelingen

Het individuele budget is in de zorg gangbaar, maar in het doelgroepenvervoer nog niet. Het geeft iemand met een vervoersvoorziening regie over de eigen mobiliteit. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van vrij te besteden vervoerspunten op een chipkaart. Iemand krijgt dan voor meerdere vervoersregelingen één budget, gekoppeld aan vervoerspas of vervoersnummer. Vervoerders kunnen zich laten registreren om de verschillende vormen van vervoer aan te bieden en degene met het budget boekt de rit bij de vervoerder of een regionaal loket. De regio stelt voorwaarden aan het vervoer en het gebruik ervan. Bij deze opzet is aanbesteden niet meer nodig.

Is zo’n individueel reisbudget ook realistisch? Ja, maar het kent nog haken en ogen. Hoe garandeer je als gemeente bijvoorbeeld het vervoersaanbod per wmo’er? Als mensen zelf kunnen kiezen met wie ze reizen, wordt een rit ver buiten de bebouwde kom op zondagavond wellicht te duur. En voor vervoerders dreigt versnippering van de vraag naar vervoer, waardoor het ook lastiger wordt om die vraag van tevoren in te schatten. De gebruikers zullen eveneens aan de grote veranderingen moeten wennen.

Obstakels overwinnen

Allemaal reële knelpunten, maar in mijn ogen zijn ze te ondervangen door bijvoorbeeld voorwaarden te stellen aan de toelating van vervoerders. Er zullen nog obstakels overwonnen moeten worden om het individueel reisbudget grootschalig toe te kunnen passen. Maar het is, denk ik, noodzakelijk. Op termijn kent de huidige praktijk van het doelgroepenvervoer teveel gebreken en biedt een individueel reisbudget goede kansen biedt toe te werken naar een voor iedereen toegankelijk vervoersaanbod.

Gemeenten die hiermee aan de slag willen, kunnen alvast eerste stappen zetten en een individueel reisbudget alleen inwisselbaar bij taxibedrijven opzetten. Later kunnen hier andere vervoersaanbieders aan toegevoegd worden. Welke gemeente heeft interesse dit verder te onderzoeken of een pilot op te starten?

Een uitgebreide versie van dit blog, met meer toelichting en praktijkvoorbeelden, staat op de site van Cissonius Groep.

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Tilburgs taxikeurmerk van start

Tilburgs taxikeurmerk van start

http://www.taxipro.nl/feed/

In Tilburg zijn donderdag de eerste gemeentelijke keurmerken uitgereikt aan taxichauffeurs die in de opstapmarkt werken. Vanaf 1 juli is dat keurmerk een vereiste om in de opstapmarkt van Tilburg te mogen werken.

Wethouder Mario Jacobs reikte donderdag aan de eerste groep taxichauffeurs het keurmerk uit dat hoort bij de Tilburgse taxiverordening. Hiermee wil de gemeente de kwaliteit in de opstapmarkt verbeteren en zaken als ritweigering en onveilig rijgedrag uitbannen. Ook moet het keurmerk helpen garanderen dat chauffeurs de weg in de stad kennen en normale prijzen voor hun diensten rekenen.

Voorafgaand aan de uitreiking sprak één van de taxichauffeurs zijn waardering uit voor het keurmerk. et een bevlogen pleidooi benadrukte hij dat regels nodig zijn om de Tilburgse taximarkt op een hoger peil te brengen. En hij verzocht ook al zijn collega’s op om mee te werken aan de imagoverbetering van de sector. Na de uitreiking riep een collega van hem de gemeente op om meldingen over chauffeurs die na 1 juli zonder keurmerk rijden serieus op te pakken, zodat de goedwillende chauffeurs niet voor niets hun investering in het certificaat doen.

Stratenkennis en gastvrijheid

Inmiddels hebben 122 chauffeurs een aanvraag ingediend. Als zij slagen voor de verplichte toetsen hebben zij nog voor de Tilburgse Kermis – het grootste evenement dat de stad kent – het verplichte keurmerk en vergunning op zak. Om het kwaliteitskeurmerk te behalen moeten chauffeurs onder meer aantonen dat zij beschikken over voldoende stad- en stratenkennis, maar ook dat ze levensreddend kunnen handelen en gastvrij taxivervoer aanbieden. Ook moet de taxi herkenbaar zijn als keurmerktaxi voor klanten en handhavers.

Wethouder Mario Jacobs: “Dit is opnieuw een belangrijke stap naar de verbetering van de kwaliteit van de straattaxibranche in Tilburg. Taxichauffeurs zijn vaak een van de eerste contacten die bezoekers aan de stad hebben. Een gastvrije ontvangst door een betrouwbare en kundige chauffeur hoort daar uiteraard bij. Deze eerste certificaten zijn daarvoor een goede start.” Tijdens de uitreiking sprak Jacobs ook zijn trots uit richting alle betrokkenen.

Taxiverordening en TTO-systeem

Binnen de provincie Noord-Brabant komt aanvullende regulering van de taximarkt steeds vaker voor. Den Bosch heeft al enkele jaren een taxiverordening met keurmerk. Tilburg volgt dat voorbeeld nu en Breda over enkele maanden. Eindhoven werkt sinds een kleine twee jaar met een systeem van Toegelaten Taxi Organisaties. Het werken met TTO’s is aan zeven gemeenten voorbehouden, alle andere gemeenten mogen hun taximarkt aanvullend reguleren. Arnhem zal ook op niet al te lange termijn een taxiverordening invoeren.

Lees ook:

  • Taxikeurmerk Tilburg verplicht vanaf mei 2019
  • ‘Kwaliteit opstapmarkt Den Bosch hardnekkig probleem’
  • Stichting Kwaliteitstaxi Breda van start

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

De pieken en dalen van 25 jaar Taxi NOF

De pieken en dalen van 25 jaar Taxi NOF

http://www.taxipro.nl/feed/

Taxi NOF viert dat het in 2019 een kwart eeuw zijn huidige eigenaar heeft. In die periode is de taximarkt enorm veranderd en Taxi NOF moet daar tot op de dag van vandaag op inspelen. Jessica en Edwin van der Heiden vertellen in een interview met TaxiPro hoe ze dat doen.

Jessica van der Heiden werkte van jongs af aan in het garagebedrijf van haar ouders. Daarna was ze actief in andere bedrijfstakken om een kwart eeuw geleden haar entree in de taxisector te maken. “We kregen 25 jaar geleden de kans om de nieuwe eigenaars van Taxi NOF te worden. Die kans hebben mijn toenmalige man en ik meteen aangepakt, met mijn vader als stille vennoot”, legt Jessica van der Heiden uit.

Edwin van der Heiden is sinds zijn veertiende werkzaam in de taxisector. Hij begon veertig jaar terug als centralist en kroop zodra het kon zelf achter het stuur van de taxi. In de jaren daarna was hij onder meer mede-oprichter, bestuurslid en directeur van City-Tax in Den Haag en regiomanager bij Connexxion. Als zelfstandig ondernemer werkte hij voor diverse opdrachtgevers in het personenvervoer, waaronder Transvision en TCA. Verder stond hij mede aan de wieg van TX-Keur, wat weer voortkomt uit de innovatiecommissie van KNV waar Van der Heiden nog altijd voorzitter van is.

‘Het ging niet goed’

“Destijds was Taxi NOF een bedrijf met twee of drie taxi’s dat we in de jaren daarna steeds verder uitbouwden”, vertelt Jessica over de eerste jaren. “Maar rond 2005 ging het niet zo goed, zowel privé als zakelijk. Mijn man en ik gingen scheiden en Taxi NOF was technisch failliet. Op enig moment heb ik Edwin, die ik inmiddels kende uit de branche, gevraagd om de financiën door te lichten. Dat heeft hij geweldig gedaan en aan het eind van het jaar zaten we weer op de nullijn, waardoor we verder konden.”

Tekst loopt door onder de foto

Taxi NOF

Dat gold op zowel zakelijk als persoonlijk vlak, want niet veel later trouwden Jessica en Edwin met elkaar en intussen zijn ze 12,5 jaar gelukkig getrouwd. De dagelijkse gang van zaken bij Taxi NOF wordt door Jessica verzorgd. Edwin houdt de cijfers van het bedrijf in de gaten en doet een deel administratie, maar houdt zich met Van der Heiden Consultancy vooral bezig met aanbestedingen, advies en hulp aan bedrijven binnen de taxi- en touringcarbranche.

Mobiliteitscentrales

“In die tijd deden we vooral leerlingenvervoer en wmo-vervoer, aangevuld met een beetje straattaxi op zaterdagavond”, blikt Edwin van der Heiden terug op de tijd dat hij bij Taxi NOF betrokken raakte. Medio 2007 viel het wmo-vervoer in Noord Oost Friesland weg, maar ging NOF als onderaannemer wel Valys rijden. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag. En ook het wmo-vervoer werd na een paar jaar weer binnengehaald.

“Tegenwoordig wordt het wmo-vervoer gereden voor een mobiliteitscentrale en hebben we niet meer zelf de regie in handen”, vertelt Edwin. Hij is geen voorstander van mobiliteistcentrales in de taxibranche. “Het is ontstaan in Zeeland, waar het vervoer niet goed ging. Maar in de regio’s waar het vervoer wél goed gaat, moet je  de know how van de taxiondernemer blijven gebruiken en niet hun centrales uitkleden.”

Tekst loopt door onder de foto

Taxi NOF

De laatste twee jaren waren niet de makkelijkste, geeft Jessica aan. “De gemeenten wilden voor het wmo-vervoer met een mobiliteitscentrale gaan werken. Zo’n 30 procent van ons werk wordt nu gereden voor die centrale. Veel van het overige werk wordt door onze vaste onderaannemers gereden, waardoor we we onze eigen centrale voor slechts een klein deel van de eigen voertuigen in de lucht houden. Dat is een lastige situatie, maar anderzijds hebben we met het vervoer voor de mobiliteitscentrale wel een opdracht binnengehaald die voor heel wat jaren een groot deel van onze omzet garandeert.”

Tussenaannemer

Taxi NOF houdt zich verder onder meer bezig met Schipholvervoer. “Ik ken weinig bedrijven die dat doen zoals wij, dus met gecombineerde ritten. Veel bedrijven die dat ook deden, zijn er niet meer”, stelt Edwin vast. “We doen dat luchthavenvervoer zelf én in een groot deel van Nederland in opdracht van Schiphol Travel Taxi van Connexxion. Daarnaast rijden we Valys in Friesland en de Noordoostpolder, waarmee we zowel in omzet als verzorgingsgebied de grootste Valysvervoerder zijn. Als ‘tussenaannemer’ schakelen we daar al sinds 2007 dezelfde onderaannemers voor in.”

Oog voor aanvullend werk in Friesland is er altijd, maar dat ligt niet voor het oprapen. “We zijn voor vrijwel alle grote vervoerders in ons werkgebied de aangewezen onderaannemer en we verzorgen dus ook het wmo- en Valysvervoer in deze regio. Heel veel meer werk is er voor ons niet in het contractvervoer binnen Friesland”, legt Edwin uit. Jessica geeft aan dat er wellicht in de efficiëntie nog wat te winnen valt. “Denk dan aan het samenvoegen van centrales met andere vervoerders in de regio. Daar praten we al een tijdje over maar het komt nog niet van de grond, helaas.”

Van alles meegemaakt

Waar Taxi NOF zich wel mee op de kaart wist te zetten, was het uitrusten van de wmo-taxi’s met AED’s. Met zo’n apparaat kan iemand die een hartstilstand krijgt snel worden gereanimeerd. De chauffeurs zijn ook getraind om met de AED’s om te gaan. “We hebben daar ook heel veel positieve respons op gehad, onder meer met het winnen van de Taxi Innovatie Prijs tot gevolg. Gelukkig hebben we de AED’s nog niet hoeven gebruiken, maar het is een prettige gedachte dat dat wel kan als de situatie daar om vraagt.”

In de eerste 25 jaar van zijn bestaan heeft Taxi NOF van alles meegemaakt. Het begon ooit met een paar taxi’s. Op het hoogtepunt had het bedrijf zo’n 120 werknemers. Nu zijn er dat nog ongeveer 85 en de vloot bestaat uit circa 55 voertuigen. Die golfbewegingen zijn inherent aan de taximarkt. “Veel van onze medewerkers zijn al vijftien jaar of langer bij ons in dienst. En zij weten, net als wijzelf, eigenlijk niet beter dan dat het roerig is in de taximarkt. Daar moet iedereen in de sector mee omgaan en wij dus ook”, aldus Jessica. “We hebben elkaar nodig en met alle medewerkers van Taxi NOF vormen we een echt team waar ik supertrots op ben.”

Lees ook: Taxi NOF wint Taxi Innovatie Prijs 2019

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Zelfrijdende taxi’s niet zomaar winstgevend

Zelfrijdende taxi’s niet zomaar winstgevend

http://www.taxipro.nl/feed/

Taxidiensten als Uber en Lyft zetten sterk in op de komst van zelfrijdende auto’s om hun diensten op termijn winstgevend te maken. Maar volgens nieuw onderzoek kunnen de robottaxi’s zelfs bij een volledige bezettingsgraad niet concurreren met traditionele taxi’s.

Uber en Lyft kampen met enorme verliezen. Alleen al in 2019 gaat het om een gezamenlijk verlies van zo’n 3,8 miljard dollar. Desondanks blijven veel investeerders positief vanuit het idee dat zelfrijdende auto’s op termijn taxichauffeurs gaan vervangen.

Onderzoekers van MIT komen echter tot andere inzichten, meldt Automobiel Management. “De kostenpropositie van autonome taxi’s kan zeker verbeteren door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, maar zelfs bij een volledige bezettingsgraad kunnen ze nog steeds niet concurreren met conventionele voertuigen.”

Bezettingsgraad

De onderzoekers baseren hun bevindingen op de lokale taximarkt in San Francisco. Hieruit blijkt dat de kosten van een autonome taxi met een enkele passagier aan boord liggen tussen 1,58 dollar en 6,01 dollar per gereden mijl. En dat is veel hoger dan de gebruikelijke 40 dollarcent, en hoger dan de gemiddelde kosten voor een particuliere autobezitter die volgens Amerikaanse statistieken zo’n 59 dollarcent bedragen.

De bezettingsgraad is een belangrijke graadmeter voor het succes van taxidiensten. Ritten met meerdere passagiers aan boord, zoals nu al worden aangeboden via Uber Pool en Lyft Line, kunnen die bezettingsgraad omhoog krijge. Maar dan moet er wel een enorme efficiencyslag worden gemaakt, melden de onderzoekers.

Kosten moeten fors dalen

“In modellen met een enkele passagier zou de bezettingsgraad van autonome taxi’s met bijna 100 procent moeten verbeteren en de kosten zouden moeten dalen met 37 procent om op gelijke voet te komen met conventionele taxidiensten. Bij meerdere passagiers moet de bezettingsgraad nog altijd omhoog met 30 procent. Pas bij een verbetering van 75 procent wordt het voor gebruikers interessant om een gedeelde autonome taxi te gebruiken in plaats van een traditionele taxi.”

Een opmerkelijke conclusie is dat zelfs bij een volledige bezettingsgraad de operationele kosten nog altijd hoger kunnen liggen dan bij traditionele taxi’s. “De beschikbare capaciteit beter benutten zal de ritprijs zeker drukken, maar uit onze berekeningen blijkt dat zelf bij 100 procent bezetting de tarieven nog altijd hoger zijn dan die van de conventionele taxi.”

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Taxichauffeur krijgt taakstraf voor dodelijk ongeval

Taxichauffeur krijgt taakstraf voor dodelijk ongeval

http://www.taxipro.nl/feed/

Voor een aanrijding met dodelijke afloop is een Amsterdamse taxichauffeur in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur.

De destijds 21-jarige TCA-chauffeur reed in 2014 een 45-jarige fietser aan op de Overtoom in Amsterdam. Dat gebeurde om 4 uur ’s nachts. De man die met zijn fiets wilde oversteken, werd na de aanrijding zo’n 60 meter door de taxi meegesleept en overleefde het ongeluk niet.

Vorig jaar kreeg de chauffeur, die ten tijde van het ongeval handsfree aan het bellen was, al een taakstraf van 140 uur opgelegd. Ook werd hem de bevoegdheid om een voertuig voor de duur van een jaar voorwaardelijk ontzegd. De man vond die straf echter onterecht en ging in hoger beroep, meldt het Parool. Hij worstelt tot op de dag van vandaag met het gebeurde, maar vindt niet dat hij veel aan het ongeluk kon doen.

Hogere strafeis

Voor het hoger beroep gooide de officier van justitie de strafeis omhoog naar een taakstraf van 180 uur en een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor een jaar. Het argument bleef dat de taxichauffeur te hard en onachtzaam zou hebben gereden. Dat ontkende hij zelf. Wel zou hij in paniek om de aanrijding te voorkomen het gaspedaal in plaats van het rempedaal hebben ingedrukt.

Het gerechtshof komt nu tot een lagere straf: 100 uur werken en negen maanden voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid. Volgens het gerechtshof is de man zich zeer bewust van de tragische gevolgen van het ongeval en draagt hij die ook zelf met zich mee. De man werkt tegenwoordig als Uberchauffeur.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Meer omzet en vollere bussen in touringcarsector

Meer omzet en vollere bussen in touringcarsector

http://www.taxipro.nl/feed/

De Nederlandse touringcarsector zag zijn omzet in 2018 stijgen naar 590 miljoen euro, 6,5 miljoen meer dan in 2017. In 2016 bedroeg de gezamenlijke omzet nog 534,5 miljoen euro. De cijfers laten verder zien dat de beschikbare bussen steeds optimaler worden ingezet en benut. Tegelijk zet de vergrijzing onder chauffeurs door.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de sector dat Panteia in opdracht van Busvervoer Nederland deed. De omzetgroei is volgens de brancheorganisatie het meest opvallende cijfer. Deze ontwikkeling deed zich bovendien voor bij alle soorten vervoer: meerdaagse reizen, dagtochten, pendelvervoer en internationale lijndiensten. Wel zijn de dagtochten binnen dit geheel goed voor het grootste deel van de omzet.

De trend dat het aantal touringcarbedrijven in Nederland afneemt, is tot een einde gekomen. Zowel in 2017 als 2018 waren dat er 446, een paar meer dan in 2016. Tussen 2010 en 2016 naam het aantal touringcarbedrijven fors af, van 552 tot 442. Het aantal touringcars in Nederland nam wel wat af, van 4.062 tot 3.942. Tien jaar geleden reden er nog bijna 1.800 touringcars meer in en vanuit Nederland rond.

Meer kilometers en dagen

Andere cijfers wijzen er op dat de touringcarbedrijven hun bussen een stuk efficiënter zijn gaan inzetten. In 2008 werd er met elke touringcar gemiddeld zo’n 55.000 kilometer per jaar gereden. In 2014 was dat ruim 10.000 kilometer meer. In 2018 werd met elke touringcar gemiddeld maar liefst 71.685 kilometer gereden: ruim 16.000 kilometer meer dan een decennium eerder.

Ook het aantal gereden bedrijfsuren per bus steeg naar een record sinds deze cijfers worden bijgehouden: 2.168 uur per bus gemiddeld. In 2012 was dat zo’n 400 uur minder. Eenzelfde ontwikkeling is te zien bij het aantal dagen dat een bus wordt ingezet. Dat schommelde al een aantal jaren rond de 220 maar met 227 dagen werd in 2018 een nieuw hoogtepunt bereikt.

Het vullen van de touringcars met passagiers lijkt ook steeds beter te gaan. Tien jaar geleden had elke touringcar per rit gemiddeld 40,1 mensen aan boord. Met wat schommelingen groeide dat de jaren daarna tot gemiddeld 48,3 reizigers per bus in 2018. Verder nam het aantal reizigerskilometers toe. 7,8 miljard kilometer was het ‘dieptepunt’ in 2010. In 2017 waren het er 9,1 miljard; vorig jaar 10,4 miljard.

Niemand jonger dan 21

Het aantal chauffeurs in de sector neemt al jaren af en in 2018 zette die ontwikkeling door. Van de 6.852 chauffeurs in 2013 resteren er vijf jaar later nog 5.974. Aan de vergrijzing in de sector is echter nog geen eind gekomen. Gemiddeld genomen is de Nederlandse touringcarchauffeur ouder dan in 2017. Toen was in elk geval nog 0,2 procent jonger dan 21 jaar, nu is dat botweg 0,0. De groep daarboven, van 21 tot 35 jaar oud, werd ook kleiner dan in 2017: 9 om 8 procent.

De derde leeftijdsgroep, bestaande uit chauffeurs in de leeftijd van 51 tot 64, maakte vorig jaar 38 procent van het geheel uit. Een jaar eerder was dat nog 43 procent. Dat brengt ook met zich mee dat de oudste leeftijdsgroep groter werd. Was in 2017 nog 28 procent van alle touringcarchauffeurs ouder dan 65 jaar, in 2018 was dat zelfs 35 procent.

Lees ook: Meer omzet touringcarbedrijven, rendement kan beter

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

ILT krijgt meer geld voor handhaving en toezicht

ILT krijgt meer geld voor handhaving en toezicht

http://www.taxipro.nl/feed/

De Inspectie Leefomgeving en Transport krijgt geld voor extra handhavers en om te investeren in nieuwe kennis en technologie. Er komen meer dan honderd handhavers, toezichthouders en bijzondere opsporingsambtenaren bij de komende jaren.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt het geld in delen beschikbaar. Dit jaar krijgt de ILT er 10 miljoen euro bij en in 2020 nog eens 12 miljoen euro. Vanaf dat jaar komt er ook structureel 15 miljoen euro per jaar bij, wat betekent dat de begroting van de inspectiedienst met zo’n 10 procent wordt verhoogd.

Risicogericht

ILT hanteert tegenwoordig zo veel mogelijk een risicogerichte aanpak en het extra geld wordt met name daarvoor ingezet. Dat wordt met name vertaald in nieuwe handhavers, toezichthouders en opsporingsambtenaren. De risicogerichte aanpak en de bijbehorende nieuwe manier van inspecteren is ook op de taxisector van toepassing.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft zich mede op verzoek van de Tweede Kamer hard gemaakt voor extra budget voor de ILT. “Met het extra geld kan de inspectie het aantal handhavers flink uitbreiden. Ook kan de inspectie hiermee extra kennis in huis halen en met nieuwe technieken de controle verbeteren. Dit is nodig voor een goede handhaving van de regels die we hebben om mens en milieu goed te beschermen.”

Boordcomputer taxi

Om in de taxisector goed te kunnen handhaven, is de ILT sterk afhankelijk van informatie uit de boordcomputer taxi. Er zijn onder meer pilots geweest met het op afstand uitlezen van de BCT’s. Het invoeren van de nieuwe manier van handhaven bleek eerder dit jaar echter vertraagd te zijn. De ILT verwacht de handhaving in de taxisector in de tweede helft van dit jaar op het gewenste niveau te krijgen.

Lees ook: BCT functioneert nog steeds niet zoals bedoeld

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico