Leerlingenvervoer Geldrop-Mierlo medio 2021 helemaal elektrisch

Leerlingenvervoer Geldrop-Mierlo medio 2021 helemaal elektrisch

http://www.taxipro.nl/feed/

Bergerhof Tours uit Mierlo gaat de komende jaren het leerlingenvervoer in de gemeente Geldrop-Mierlo verzorgen. Onderdeel van de afspraken is dat Bergerhof vanaf augustus 2021 het vervoer uitsluitend met elektrische voertuigen rijdt.

De aanvankelijke looptijd van de opdracht, die met ingang van het komende schooljaar van start gaat, is vijf jaar. Daarna kan er nog tweemaal met een jaar worden verlengd. Bergerhof neemt het stokje over van Munckhof. De gemeente geeft aan duurzaamheid zwaar te hebben laten meewegen in de gunning. Waar de prijs voor 40 procent werd meegewogen, was dat voor de inzet van schone voertuigen 60 procent.

Groengas of elektrisch

De gemeente eiste dat vanaf januari 2020 alle personenauto’s voor het leerlingenvervoer elektrisch zijn. Van de ingezette personenbussen moet per die datum 40 procent op groengas rijden of elektrisch worden aangedreven. En als een aanbieder meer dan 40 procent van zijn wagenpark omzet naar groengas of elektrisch, dan konden daar extra punten mee worden verdiend.

Bergerhof wist zich van de andere vier inschrijvers te onderscheiden door meer te bieden dan de gemeente vroeg. Vanaf augustus 2021 zal dit bedrijf al het leerlingenvervoer van Geldrop-Mierlo met elektrische voertuigen verzorgen. Dat gebeurt bovendien tegen dezelfde kosten als bij voertuigen op diesel. Martijn Bergerhof legt uit hoe zijn bedrijf het vervoer van wat nu 142 leerlingen zijn gaat organiseren.

Voertuigen nog niet bekend

“We starten het nieuwe schooljaar met de personenauto’s. Hiervoor zijn acht Nissan Leaf’s aangeschaft. Na twee jaar moet het hele project, op de rolstoelbussen na, volledig uitstootvrij zijn. Omdat er nu nog niet bekend is welke personenbussen er op dat moment beschikbaar zullen zijn, weten we dus eigenlijk nog niet met welke voertuigen we zullen gaan rijden. We zijn druk doende met de aanleg van de infrastructuur. We gaan hier een eigen laadplein voor inrichten”, aldus Bergerhof.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Overgangsregeling Code VVR met jaar verlengd

Overgangsregeling Code VVR met jaar verlengd

http://www.taxipro.nl/feed/

De overgangsregeling om te voldoen aan de vernieuwde Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR) is door de betrokken partijen met een jaar verlengd tot 1 juli 2020. Het Platform Code VVR wil de extra tijd onder meer gebruiken om met opdrachtgevers in gesprek te gaan over de noodzaak van veilig rolstoelvervoer. 

De nieuwe Code VVR werd in oktober 2017 van kracht, is beknopter dan voorheen en sluit aan op ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Uitgangspunt van het document is dat rolstoelgebruikers op een vaste zitplaats worden vervoerd. Kan dat niet, dan mogen ze alleen nog worden vervoerd in rolstoelen die voldoen aan de richtlijn ISO 7176-19. Dergelijke rolstoelen zijn te herkennen aan het haaksymbool.

Niet haalbaar

Bij het ingaan van de nieuwe Code VVR is ook een overgangsperiode afgesproken waarin rolstoelen zonder haaksymbool ook vervoerd mogen worden, mits ze goed vastzetbaar zijn. Die periode loopt eigenlijk per 1 juli aanstaande af, maar het Platform Code VVR kwam tot de conclusie dat deze oorspronkelijke deadline niet haalbaar is. Zo zijn er rolstoelgebruikers die niet tijdig over een rolstoel kunnen beschikken die een crashtest heeft doorstaan. Zij zouden niet vervoerd kunnen worden of zouden onnodig gebruik moeten maken van individueel vervoer.”

Gesprek aangaan

Verder zijn er “opdrachtgevers die geen individueel vervoer faciliteren. Met deze opdrachtgevers willen we het gesprek aangaan om de noodzaak van veilig vervoer voor rolstoelgebruiker, medepassagiers en chauffeur duidelijk te maken. Hiervoor is meer tijd nodig. Vandaar dat besloten is de overgangstermijn met 1 jaar te verlengen tot 1 juli 2020.”

Lees ook: Nieuwe Code VVR is duidelijker en beknopter

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Aanbesteding Zilveren Kruis ‘belachelijk’ en ‘gekkenwerk’

Aanbesteding Zilveren Kruis ‘belachelijk’ en ‘gekkenwerk’

http://www.taxipro.nl/feed/

Vakbond FNV Taxi en brancheorganisatie KNV zijn zeer kritisch op de aanbesteding voor zittend ziekenvervoer die Zilveren Kruis heeft uitgeschreven. Zelfs voor de maximale inschrijfprijs zou er met deze opdracht weinig tot niets te verdienen zijn. Zilveren Kruis geeft echter aan dat over het bestek goed is nagedacht en dat er geen aanleiding is om iets aan de bandbreedte voor de inschrijfprijs te veranderen.

De zorgverzekeraar wil één partij contracteren voor de landelijke regie op circa 900.000 ritten per jaar. Deze partij kan regionale onderaannemers inschakelen voor de uitvoering. De vakbond heeft op dit punt al moeite met het bestek: “Zilveren Kruis stelt in het inkoopdocument dat zij probeert de procedure voor iedere vervoerder open te zetten, maar realistisch gezien is er maar een beperkt aantal partijen dat hierop in kan schrijven.” 

Zilveren Kruis stelt een reeks kwalitatieve eisen aan de uiteindelijke opdrachtnemer. Het gaat dan om het opzetten van een boekingssysteem, het in real time informeren van gebruikers, punctualiteit, klanttevredenheid en de vaardigheid om specifieke doelgroepen te vervoeren. Dat er kwaliteitseisen worden gesteld vindt FNV Taxi begrijpelijk, maar voor de vergoeding die daar tegenover staat, is geen enkel begrip.

‘Belachelijk laag’

Met zowel prijs als kwaliteit zijn 50 punten te halen. Voor de prijs is er een bandbreedte van 1,08 tot 1,22 euro per beladen kilometer, alsmede een instaptarief van 6,48 euro. FNV redeneert dat een inschrijver weliswaar hoger dan 1,08 euro kan inschrijven, maar dat deze partij dan waarschijnlijk van iemand verliest die dichter bij de bodemprijs zit.

De minimale en maximale inschrijfprijs voor deze aanbesteding zijn in de ogen van de vakbond dan ook “belachelijk laag. Zelfs de maximale inschrijfprijs van uw bandbreedte is niet toereikend voor de uitvoering van het vervoer.” Met name korte ritten in stedelijk gebied zouden onmogelijk rendabel kunnen zijn. Bovendien is de mogelijkheid om passagiers te combineren gering als het om bepaalde behandelingen gaat, dus ook daar zou geen efficiëntie te realiseren zijn.

Race naar beneden

De paar grote partijen die hier wel op in kunnen schrijven, zullen volgens de vakbond hun onderaannemers maximaal moeten uitknijpen om er nog wat aan te verdienen. FNV Taxi vreest voor het voortbestaan van bedrijven die binnen deze opdracht ritten gaan aannemen, en daarmee voor de werkgelegenheid in de sector. “Deze inkoopprocedure is een voorbeeld van de race naar beneden. Daar waar de sector dacht dat we niet lager konden zakken, kan dat volgens Zilveren Kruis blijkbaar wel.” 

FNV hoopt dat Zilveren Kruis de inkoopprocedure zodanig wijzigt dat er wel voor reële prijzen kan worden ingeschreven. En werkgeversorganisatie KNV Zorgvervoer & Taxi denkt er ook zo over, legt Hubert Andela uit. “Als KNV gaan wij niet over prijsvorming. Maar verschillende leden geven aan dat de prijs waarvoor Zilveren Kruis wil dat er wordt gereden echt niet kan. Met deze bandbreedte komt het voor de vervoerders neer op de opdracht uitvoeren tegen veel of weinig verlies. Meerdere leden vinden deze aanbesteding dan ook gekkenwerk.”

Verliesgevend

Andela benadrukt dat het gaat om een grote, landelijke opdracht met veel impact op de vervoersmarkt. De leden die het bij KNV aankaarten, zijn allemaal zeer negatief over het bestek. Maar dat betekent nog niet dat niemand er op inschrijft. “Het risico is juist dat er iemand inschrijft op deze landelijke opdracht die zelf de rendabele ritten doet. Voor de rest worden dan onderaannemers gezocht die het proberen en er achter komen dat het werk verliesgevend is. Er ligt een kerkhof vol met bedrijven die het zo is vergaan.”

De vakbond en de werkgeversorganisatie willen dat Zilveren Kruis nog eens goed nadenkt en de bandbreedte voor de inschrijfprijs aanpast. Maar dat gaat niet gebeuren, zo blijkt uit de reactie van de zorgverzekeraar. Die geeft aan eerst met alle belanghebbenden te hebben gesproken. Voor de knelpunten die zij aandroegen, zijn in de inkoopprocedure oplossingen meegenomen. “Zo zijn er eisen opgenomen over hoe de te contracteren regisseur omgaat met het contracteren en vergoeden van in te zetten lokale vervoerders. Een voorbeeld hiervan is het van toepassing laten zijn van de OPOV-regeling.”

Minimale ritvergoeding

De zorgverzekeraar “benadrukt dat zij op zorgvuldige wijze tot vaststelling van de bandbreedte voor het basistarief is gekomen. Zilveren Kruis heeft vanuit haar wettelijke taak als zorgverzekeraar de verplichting om efficiënt in te kopen, zodat zorg beschikbaar en betaalbaar blijft. Daarnaast is voor een goede uitvoering van het zittend ziekenvervoer boven op het basistarief per kilometer een toeslag opgenomen voor rolstoelritten en is er een minimale ritvergoeding van 6 kilometer. De ritten worden berekend aan de hand van de snelste route. Voor een verantwoorde calculatie is gedetailleerde ritinformatie beschikbaar gesteld. Zilveren Kruis is van mening dat de gehanteerde bandbreedte voldoende ruimte biedt voor een reële inschrijving.”

Binnenkort worden de antwoorden gepubliceerd op vragen die zij gesteld over alle aspecten van de aanbesteding, maar Zilveren Kruis wil daar niet op vooruitlopen.

Lees ook: Zilveren Kruis start inkoop zittend ziekenvervoer

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Gebiedsverbod taxichauffeurs Schiphol ook in hoger beroep overeind

Gebiedsverbod taxichauffeurs Schiphol ook in hoger beroep overeind

http://www.taxipro.nl/feed/

Het gebiedsverbod voor taxichauffeurs op een deel van luchthaven Schiphol blijft voorlopig bestaan. Dat is de uitkomst van het hoger beroep in deze zaak. Eerder kregen de chauffeurs ook in kort geding en in een bodemprocedure ongelijk.

Schiphol heeft zijn opstapmarkt op een specifieke manier geregeld. Iedere taxichauffeur mag klanten afzetten op de luchthaven, maar klanten oppikken is er voorbehouden aan taxi’s van concessiehouders en Geaccepteerde Taxi Organisaties. Jarenlang probeerden taxichauffeurs buiten dit systeem om zich in de opstapmarkt van Schiphol te bewegen. Omdat het werven van klanten niet altijd even subtiel ging, kwamen zij bekend te staan als taxironselaars.

Verbod

De gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, probeerde deze chauffeurs op meerdere manieren van de standplaats te weren. De huidige maatregel stamt uit 2017 en komt neer op een verbod om taxidiensten aan te bieden, anders van vanuit een taxi op de standplaats. Klanten werven in de aankomsthal of het plein tussen hal en standplaats is dus expliciet verboden. Sindsdien is de kwestie weliswaar niet helemaal opgelost, maar wel minder groot geworden.

Een groep taxichauffeurs probeerde de maatregel via de rechter aan te vechten: eerst met een kort geding, vervolgens met een bodemprocedure en tot slot in hoger beroep, allemaal zonder succes. In die laatste zaak redeneerden zij als volgt: de tijdelijke maatregel van de gemeente Haarlemmermeer, bedoeld om ordeverstoringen tegen te gaan, dreigde volgens de chauffeurs permanent te worden. Maar volgens de Raad van State blijkt dat nergens uit.

Nog steeds ordeverstoringen

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Haarlemmermeer eist dat het gebiedsverbod na enige tijd wordt geëvalueerd om te zien of de maatregel weer kan worden opgeheven. De taxichauffeurs stelden dat die evaluaties uitbleven, waardoor het gebiedsverbod feitelijk permanent werd. De Raad van State constateert dat dit niet zo is. De gemeente heeft al enkele malen geëvalueerd. Maar de maatregel is nog niet opgeheven, omdat er nog steeds ordeverstoringen door taxichauffeurs plaatsvonden. 

De advocaat van de chauffeurs eiste ook bij de Raad dat de APV van Haarlemmermeer in dit geval onverbindend zou worden verklaard. De Wet personenvervoer 2000 zou daarvoor geen ruimte geven. Volgens de Raad is die ruimte er wel voor het college van burgemeester en wethouders.

Met medewerking van Adrie van der Wel

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Meer dan duizend uitstootvrije taxi’s in Amsterdam

Meer dan duizend uitstootvrije taxi’s in Amsterdam

http://www.taxipro.nl/feed/

De taxibranche loopt in Amsterdam voorop als het gaat om de overgang van brandstof naar elektrisch. Intussen rijden er meer dan duizend uitstootvrije taxi’s rond in Amsterdam, het merendeel elektrisch. Toch is er nog genoeg werk te verzetten, weet ook de gemeente.

In de hoofdstad wordt toegewerkt naar een binnenstad die in 2025 (nagenoeg) uitstootvrij moet zijn. Dat betekent dat er geleidelijk steeds meer beperkingen worden opgelegd aan voertuigen met uitstoot die schadelijk is voor het milieu. En tegelijk wordt er werk gemaakt van de overgang naar uitstootvrije voertuigen.

De taxisector heeft afspraken gemaakt met de gemeente die er toe moeten leiden dat in 2025 alleen nog met zero emissie-voertuigen taxivervoer wordt verzorgd in de binnenstad. Als een nadrukkelijk aanwezige vorm van vervoer in het stadscentrum wordt de taxisector in dit verband op twee manieren gezien: als een sector waar veel winst te behalen valt in het terugdringen van de uitstoot en als een bedrijfstak die een voorbeeld voor anderen kan zijn.

Subsidie

Uiteraard wordt niet verwacht dat dit van de ene op de andere dag geregeld is. Vanuit de gemeente hebben de afgelopen jaren meerdere programma’s gedraaid waarbij taxiondernemers per elektrische taxi een aanschafsubsidie van 5.000 euro konden krijgen. In totaal was daar ruim 3 miljoen euro voor beschikbaar. Ook in andere opzichten wordt er een aanmoedigingsbeleid gevoerd, met onder meer voorrang en op termijn zelfs exclsusiviteit voor schone voertuigen op standplaatsen.

Laadpalen en actieradius

Al deze inspanningen hebben hun uitwerking niet gemist, want inmiddels rijden er meer dan duizend uitstootvrije taxi’s in Amsterdam. Die mijlpaal wordt gevierd met het weggeven van twintig gratis schone taxiritjes die worden weggeven door de zeven Toegelaten Taxi Organisaties en Uber.  Tegelijk is er oog voor zaken die beter moeten. Dan gaat het in de eerste plaats om de laadinfrastructuur. Vooral aan snelladers is nog een tekort, al breidt de gemeente het netwerk wel steeds uit. Ook de actieradius van elektrische voertuigen is voor veel taxiondernemers nog te beperkt om nu al de overstap te willen wagen.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Rolerisuit mag blijven werken met vrijwillige chauffeurs

Rolerisuit mag blijven werken met vrijwillige chauffeurs

http://www.taxipro.nl/feed/

Stichting Rolerisuit mag met vrijwillige touringcarchauffeurs blijven werken. Het gerechtshof oordeelt dat de cao voor besloten busvervoer weliswaar van toepassing is, maar vindt niet bewezen dat er sprake is van oneerlijke concurrentie met touringcarbedrijven.

De stichting uit Breda bestaat ruim dertig jaar en verzorgt uitstapjes voor mensen die aan een rolstoel gebonden zijn. Dat gebeurt met vrijwilligers, onder meer voor het besturen van de bussen waar de stichting over beschikt. Rolerisuit heeft zo’n veertig vrijwilligers, waarvan ongeveer een kwart actief is als buschauffeur. De stichting heeft onder meer bussen waarmee tenminste acht rolstoelgebonden personen kunnen worden vervoerd.

Arbeidsovereenkomst

Stichting Fonds Scholing en Ordening, kortweg FSO, vindt dat dit werk onder de cao voor besloten busvervoer zou moeten vallen. En dat zou weer betekenen dat Rolerisuit op basis van arbeidsovereenkomsten moeten werken, en niet meer met vrijwilligers. Eerder kreeg FSO hierin van de kantonrechter gelijk. Maar het gerechtshof komt voor een deel tot een andere conclusie. En net dat deel bepaalt of Rolerisuit wel of niet met vrijwillige chauffeurs mag werken.

Concurrentievervalsing

Het hof vindt namelijk wel dat de cao voor besloten busvervoer van toepassing is. Maar tegelijk is FSO er niet in geslaagd om te onderbouwen welk deel van de cao bepaalt dat Stichting Rolerisuit niet met vrijwillige chauffeurs zou mogen werken. Volgens het hof is onvoldoende aangetoond dat er sprake is van concurrentievervalsing ten opzichte van touringcarbedrijven die werken met betaalde chauffeurs. 

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Failliet Multicard overgenomen door Mybility

Failliet Multicard overgenomen door Mybility

http://www.taxipro.nl/feed/

Het onlangs failliet verklaarde Multicard, dat veel opdrachtgevers heeft in het personenvervoer, wordt doorgestart door Mybility BV. De curator geeft aan dat alle activiteiten en nagenoeg het voltallige personeel zijn ondergebracht in de nieuwe onderneming.

Het bedrijf houdt zich volgens curator Fouad el Houzi bezig het maken en beheren van gepersonaliseerde passen, waar dan bijvoorbeeld wmo-ritten mee geregistreerd en betaald kunnen worden. Multicard haalde zo’n 80 procent van zijn omzet uit werk in opdracht van de vervoersector, waaronder veel taxibedrijven. De rest werd verdiend met het maken van onder meer tankpassen.

Klanten weggevallen

Zo’n drie weken geleden ging het bedrijf echter failliet. Het bestuur van de onderneming heeft aan de curator verklaard dat in het recente verleden twee grote klanten wegvielen. Dat zorgde ervoor dat het bedrijf moest reorganiseren, onder meer door het personeelsbestand terug te brengen naar ongeveer tien medewerkers. Uiteindelijk was een faillissement echter niet te voorkomen. De exacte oorzaak is nog in onderzoek, geeft de curator aan.

Contractvervoer

Nadat Multicard failliet werd verklaard, bleef het zijn activiteiten gewoon uitvoeren terwijl de mogelijkheden voor een doorstart werden verkend. Dat lukte: de onderneming is overgenomen door Mybility BV. De naam Mybility werd door Multicard al gebruikt voor de activiteiten op het gebied van contractvervoer. Op de nieuwe site wordt aangegeven dat dit loopt van “eenvoudige ritregistratie” tot contractbeheer, klachtenafhandeling en klantenservice. 

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Beursgang taxi-apps Uber en Lyft geen succes

Beursgang taxi-apps Uber en Lyft geen succes

http://www.taxipro.nl/feed/

Taxi-apps Uber en Lyft zijn sinds kort genoteerd aan de Amerikaanse aandelenbeurs, maar een succes is dat vooralsnog niet. De prijs voor een aandeel van Uber zakte op de eerste dag meteen flink onder de introductiekoers. Lyft ging eind maart naar de beurs en de aandelen van die taxi-app zijn nu zelfs zo’n 30 procent minder waard dan bij de start.

De beursgang van Uber was iets waar veel beleggers en deskundigen met veel belangstelling naar uitkeken. Maar één van de grootste beursintridoducties ooit bleek al snel ook één van de slechtste te zijn, legt Nu.nl uit. De aandelen die bij aanvang dan de beursdag nog 45 dollar waard waren, stonden aan het einde van diezelfde dag op 41,57 dollar. De investeerders die de aandelen hebben gekocht, staan daarmee gelijk op een gezamenlijk verlies van zo’n 600 miljoen dollar.

Mislukt

Uiteraard veranderen beurskoersen constant. Maar de verwachting is dat een aandeel bij zijn beursgang juist stijgt en niet daalt, legt Bright uit. Omdat dit bij Uber niet het geval is, wordt door deskundigen gesproken van een teleurstellende of zelfs mislukte beursgang. Uber haalde met de beursgang zo’n 8 miljard dollar op. Het bedrijf zegt niet in paniek te zijn, omdat het er toch vooral om gaat hoe de koers van het aandeel zich op langere termijn ontwikkelt.

Boze investeerders

Wat dat betreft is het voorbeeld van die andere taxi-app echter niet hoopgevend. Lyft ging ongeveer een maand geleden naar de beurs en hoewel de eerste signalen daar wel goed waren, staat het aandeel nu 30 procent lager dan de introductiekoers. Onlangs bleek al dat twee groepen investeerders Lyft voor de rechter willen slepen omdat het bedrijf zijn eigen waarde veel te hoog zou hebben ingeschat.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Gemeente en vervoerder ruziën over kwaliteit leerlingenvervoer

Gemeente en vervoerder ruziën over kwaliteit leerlingenvervoer

http://www.taxipro.nl/feed/

Taxibedrijf Van Gerwen zegt het leerlingenvervoer in Veldhoven goed uit te voeren. Maar volgens de gemeente Veldhoven schiet de vervoerder ernstig tekort. Daarom wil de opdrachtgever het vervoerscontract ontbinden. Middels een kort geding, dat maandag diende bij de rechtbank in Den Bosch, probeerde Van Gerwen dat te voorkomen.

Met het oog op de routeplanning moest de gemeente alle leerlingen vier weken voor aanvang van de opdracht aanmelden bij de vervoerder. Volgens Van Gerwen waren dat er aanvankelijk 122; in de weken tot de start liep dat op tot 132. Op dat aantal was de routeplanning gebaseerd. Maar toen het vervoer op 20 augustus begon, regende het meteen klachten. Veel kinderen werden niet opgehaald omdat ze niet waren aangemeld door de gemeente. De vervoerder claimt dat er ruim zestig leerlingen meer vervoerd moesten worden dan was doorgegeven.

Kantoorpersoneel met chauffeurspas

In die eerste weken is het extra werk zo veel mogelijk opgevangen met extra chauffeurs en voertuigen. Er werd een beroep gedaan op onderaannemers en kantoorpersoneel met chauffeurspas. Ondanks alles werd vrij snel aan de eisen in het bestek voldaan, stelt de vervoerder. Dat Van Gerwen later in gebreke werd gesteld en de opdracht het bedrijf later werd afgenomen, kwam dan ook als een onaangename verrassing. 

De gemeente wil het contract op vijf gronden ontbinden. Het gaat dan onder meer over problemen met al dan niet aangeleverde VOG’s van chauffeurs, de klachtenregistratie en punctualiteit. Van Gerwen vindt dat die argumenten stuk voor stuk geen reden zijn voor ontbinding van de overeenkomst. Uit eigen onderzoek zou blijken dat de gebruikers zeer tevreden zijn. Er zijn nauwelijks klachten en er staat nu geen enkele klacht open.

Niet nagekomen

De gemeente stelt dat Van Gerwen nooit de kwaliteit heeft geleverd die is beloofd en afgesproken. Beloftes om te verbeteren zouden niet zijn nagekomen. De ontbinding is dan ook terecht, stelt de gemeente Veldhoven. Dat Van Gerwen dat op deze manier aanvecht, is voor de gemeente een bewijs dat de vervoerder het leerlingenvervoer veel te lichtzinnig heeft opgevat en zich onvoldoende bewust is van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Van Gerwen geeft aan dat alleen de eerste weken moeilijk verliepen en dat dit kwam door het te laat ontvangen van informatie over de te vervoeren leerlingen. Dat een deel van de leerlingen te laat werd aangemeld, wordt door de gemeente erkend. Maar Veldhoven noemt andere aantallen: 123 leerlingen vier weken voor aanvang, 163 bij aanvang. Omdat een deel te laat werd aangemeld, was er begrip voor de lastige eerste weken. Maar onbereikbaar zijn en klachten niet oplossen staan daar in de ogen van de gemeente los van.

Afhandeling van klachten

De problemen uit de beginperiode zijn dan ook niet de reden om het contract te ontbinden. Ook later werd de dienstverlening door de opdrachtgever als ver onder de maat ervaren. Dat er geen klachten openstaan, komt volgens de gemeente vooral omdat de afhandeling van die klachten niet goed is. Die klachten en de matige afhandeling ervan zouden al reden genoeg zijn om de samenwerking op te zeggen. En dat geldt volgens de gemeente Veldhoven voor elk van de vijf aangedragen redenen om het contract te ontbinden – een beslissing die weloverwogen genomen is.

Onwerkbare situatie

Van Driel zat conform de overeenkomst op de reservebank. Het bedrijf is druk bezig om het vervoer op 9 juni over te kunnen nemen. Intussen is er volgens de gemeente een onwerkbare situatie ontstaan. Daarbij speelt ook mee dat Van Gerwen, indien het contract echt wordt ontbonden, per 20 mei wil stoppen. Dat zou namelijk conform de opzegtermijn van twee maanden zijn. De gemeente bestrijdt dit en eist dat Van Gerwen het leerlingenvervoer blijft rijden tot Van Driel het overneemt op 9 juni.

Bij navraag van de rechter blijkt dit vooral een principieel standpunt te zijn. Van Gerwen zal indien nodig doorrijden tot 9 juni en liefst ook de jaren daarna. De gemeente vertrouwt er op dat dit inderdaad gebeurt, maar heeft wel aan dat er met de ontbinding van het contract en het inzetten van de nieuwe vervoerder geen weg terug meer is. Wat de gemeente betreft eindigt de samenwerking dan ook per 9 juni. Op 24 mei moet blijken of dat gaat gebeuren, want dan doet de rechter uitspraak.

Lees ook: Veldhoven zet leerlingenvervoerder opzij

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

In België gecarjackte taxi eindigt tegen boom in Vlaardingen

In België gecarjackte taxi eindigt tegen boom in Vlaardingen

http://www.taxipro.nl/feed/

Een taxi die afgelopen weekend in het Belgische Essen werd gestolen, eindigde na een achtervolging tegen een boom in het Zuid-Hollandse Vlaardingen. De passagier had de taxichauffeur met pepperspray in het gezicht gespoten en met een stroomstootwapen bewerkt alvorens er met zijn taxi vandoor te gaan.

Hij reed van Essen naar Rotterdam in het voertuig van Antwerp Tax, dat zijn voertuigen standaard met twee navigatiesystemen heeft uitgerust. Daarvan blijft er altijd één actief, zodat er altijd een signaal wordt uitgezonden waarmee de auto kan worden gelokaliseerd. In Rotterdam kreeg de politie het noodsignaal te pakken en werd de achtervolging ingezet, meldt Het Laatste Nieuws.

Signalement verspreid

In Vlaardingen verloor de man de macht over het stuur, waarbij de taxi een andere auto raakte tegen een boom eindigde. De bestuurder ging er vervolgens vandoor en werd bij de aansluitende zoektocht niet gevonden. De politie heeft zijn signalement verspreid in de hoop hem alsnog op te sporen. Het gaat om een licht getinte en slanke jongeman met zwart haar die ten tijde van het incident een groen trainingspak droeg. De chauffeur heeft de overval volgens zijn werkgever goed verwerkt, al moest hij wel worden behandeld aan de gevolgen van de aanval met pepperspray.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico