Connexxion wint aanbesteding leerlingenvervoer Groningen

Connexxion wint aanbesteding leerlingenvervoer Groningen

http://www.taxipro.nl/feed/

De gemeente Groningen gaat het leerlingenvervoer opnieuw gunnen aan Connexxion Taxi Services. Dat is de uitkomst van een onlangs gehouden Europese aanbesteding. Het huidige contract met Connexxion loopt af op 31 juli. Wel heeft de gemeente een aantal bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd.

Het nieuwe contract loopt van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2017. Het is mogelijk om het contract daarna nog twee keer een jaar te verlengen.

Taxichauffeurs

Wethouder Ton Schroor is ingenomen met de nieuwe verbintenis. “Ik vind het mooi dat 80 taxichauffeurs nu hun baan houden. En de kinderen zijn ook blij dat ze hun vertrouwde chauffeur houden. Bovendien hebben we de voorgenomen bezuinigingen op het leerlingenvervoer gehaald.”

Het gaat om een besparing van ongeveer 20.000 euro per jaar. Dit heeft een aantal gevolgen voor de gebruikers. Zo gaat de kilometergrens om in aanmerking te komen voor vervoer van twee naar drie kilometer.

Ouders

Daarnaast worden ouders verplicht om hun kinderen één keer per week zelf te halen of te brengen. Zij krijgen hiervoor wel een kilometervergoeding. Tot slot gaan ouders van kinderen op het speciaal basisonderwijs een eigen bijdrage betalen als hun inkomen € 25.000 of hoger is.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Taxamatic-zusterbedrijven Taxi Haars en Van Vliet ook failliet

Taxamatic-zusterbedrijven Taxi Haars en Van Vliet ook failliet

http://www.taxipro.nl/feed/

De taxibedrijven Taxi Haars en Taxi van Vliet zijn de dupe geworden van financiële problemen binnen een ander onderdeel van de ‘Haars Groep’; het faillissement van Taxamatic. Om die reden heeft de directie van Taxi Haars en Taxi Van Vliet moeten besluiten het faillissement aan te vragen. Dat is dinsdag uitgesproken door de rechtbank in Rotterdam.

Omdat de taxibedrijven in de basis als financieel gezond worden beschouwd, worden er perspectieven gezien voor een doorstart van de onderneming. Op dit moment worden de mogelijkheden daartoe door curator mr. E. Hoogendam te Gorinchem onderzocht.

Doorstart

In verband met het onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart heeft de curator aangegeven, mede vanwege het maatschappelijk belang, dat de dienstverlening door Taxi Haars en Taxi Van Vliet tot nader order wordt gecontinueerd.

Dit betekent dat de dienstverlening door Taxi Haars en Taxi Van Vliet voor de aankomende periode op de gebruikelijke wijze voortgezet zal worden. Indien er belangrijke ontwikkelingen zijn, zal daarvan zo spoedig mogelijk melding gemaakt worden.

Taxamatic

Taxamatic BV, leverancier van Boordcomputer Taxi’s en zusterbedrijf van Taxi Haars, is vorige week door de rechtbank failliet verklaard. Na jaren van ontwikkeling was de Taxamatic BCT onlangs eindelijk gecertificeerd, maar de tijd tot 1 juli is te kort om winstgevend alle apparatuur in te bouwen in taxi’s.

Taxamatic had zeer veel geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Boordcomputer Taxi. Dat kon niet meer terugverdiend worden, vanwege de deadline van 1 juli voor inbouw.

Lees ook: BCT-leverancier Taxamatic failliet verklaard

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Aanbesteding taxivervoer Schiphol naar Bios, BBF en WdK

Aanbesteding taxivervoer Schiphol naar Bios, BBF en WdK

http://www.taxipro.nl/feed/

De aanbesteding voor het taxivervoer vanaf luchthaven Schiphol is gewonnen door de taxibedrijven Bios-groep Rotterdam, BBF Schipholtaxi en Willemsen De Koning. De concessie gaat al in juni in. Zowel Taxi Centrale Amsterdam als Connexxion vissen hierdoor achter het net. Zij zijn teleurgesteld over de uitslag.

De voorlopige gunning geldt voor een periode van acht jaar (vier jaar en een optie voor nog eens twee keer twee jaar).

Taxicentrale

TCA en Connexxion bekijken nu de uitslag en beslissen later of er mogelijkheden zijn om bezwaar aan te tekenen tegen de uitslag. Naar verwachting komt Schiphol woensdag met een verklaring.

Taxivervoer vanaf Schiphol kan zeer lucratief zijn. Taxi-ondernemers betalen forse bedragen om vanaf de luchthaven te mogen rijden.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

SFT Taxilerarendag 2014 voor didactische vaardigheden

SFT Taxilerarendag 2014 voor didactische vaardigheden

http://www.taxipro.nl/feed/

Sociaal Fonds Taxi organiseert op op woensdag 14 mei voor de tweede keer een taxilerarendag voor de TX-Keur geregistreerde taxileraren. De dag vindt plaats in Doorn. Het programma richt zich op het versterken van de didactische vaardigheden. De taxilerarendag 2014 vormt de start van het bijscholingsprogramma voor taxileraren.

“Naar aanleiding van het succes van de vorige taxilerarendag hebben wij er voor gekozen om een bijscholingsprogramma voor taxileraren te ontwikkelen”, laat SFT weten. “Een programma dat zo wordt ingericht dat een taxileraar de mogelijkheid krijgt om het naar eigen behoefte samen te stellen en in het door hem zelf te kiezen tempo te volgen.”

Het bijscholingsprogramma biedt de taxileraar de mogelijkheid om zijn kennis bij te spijkeren om op een goede manier zijn taak als taxileraar te vervullen. Verder kan hij gedurende deze dag ervaringen uitwisselen met collega’s. Hiermee wil SFT bereiken dat de taxileraar zich sterker en zekerder voelt in de uitvoering van z’n taak.

Leerdoelen

“We hebben er deze keer bewust voor gekozen om in te gaan op de didactische kant van de taak van de taxileraar en niet op inhoudelijke aspecten ervan”, aldus SFT. Deze komen op een later moment aan de orde. Taxileraren hebben in de afgelopen jaren een korte taxilerarencursus gevolgd bestaande uit een deel e-learning en één dag praktijk. Ook in die cursus is aandacht besteed aan didactiek.

Veel taxileraren vonden deze cursus te beperkt. Taxileraren hebben vaak geen of slechts heel weinig ervaring met les geven of presenteren. Daarom laat SFT deelnemers gedurende deze bijscholingsdag kennis maken met de didactische werkvormen voor het les geven aan groepen. Ook het geven van feedback (en het ontvangen ervan) komen aan de orde.

Programma (voorlopige opzet)

 • Ontvangst vanaf 09.00 uur
 • Plenaire bijeenkomst     09.30 – 10.30
 • Pauze                        10.30 – 10.45
 • 1e ronde training         10.45 – 12.45
 • Werklunch                  12.45 – 14.00
 • 2e ronde training         14.00 – 16.00
 • Evaluatie en afsluiting  16.00 – 16.30

Plenaire bijeenkomst

In het plenaire deel van de dag spelen acteurs situaties na uit de praktijk van de taxileraar. SFT: “Door de aanwezigen actief bij het spel te betrekken zijn we instaat om verschillende didactische werkvormen uit te beelden en zo inzicht te geven in welke vorm slecht, goed en beter is. Het plenaire deel sluit aan op wat er later die dag in de twee verschillende trainingsbijeenkomsten aan de orde komt.”

Trainingen

• Les geven aan groepen

In deze interactieve bijeenkomst gaan de deelnemers in groepen, max. 10 deelnemers, onder leiding van een ervaren trainer werken aan het geven van lessen aan groepen. De theorie en de verschillende werkvormen wordt bekend geacht en in het plenaire deel is getoond waar de valkuilen liggen.

In deze bijeenkomst gaat men zelf aan de slag en wordt er geoefend met verschillende werkvormen. De deelnemers evalueren met elkaar en er worden tips en trics uitgewisseld.

• Het geven van feedback

Ook in deze workshop gaat de deelnemers zelf aan de slag. Ook nu wordt de theorie als bekend verondersteld en in het plenaire deel hebben we laten zien wat er zoals fout kan gaan. Nu is het tijd om zelf te oefenen.

Aanmelden

U kunt zich online inschrijven via het aanmeldformulier. Deelname aan de taxilerarendag is gratis. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Schrijf u daarom snel in. Dan weet u zeker dat u er bij bent. Uiterlijk een week van tevoren ontvangt u een bevestiging met een opdracht.

Let op. Mocht u zich aanmelden en onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, dan hoort SFT dat graag zo spoedig mogelijk. zij kunnen dan een andere deelnemer op de wachtlijst benaderen.

Vervolg op de taxilerarendag

In aansluiting op deze dag zal SFT, na de zomer, train-de-trainersbijeenkomsten organiseren die aansluiten op de trainingen die tijdens de taxilerarendag zijn gegeven. Naast opnieuw bijeenkomsten gericht op de (didactische) vaardigheden worden er dan ook bijeenkomsten georganiseerd die gericht zijn op de inhoud. Denk hierbij aan:

 • Boordcomputer taxi
 • Nierdialyse vervoer
 • Lastige situatie in de taxi
 • leerlingenvervoer

De opzet is dat al deze trainingsbijeenkomsten jaarlijks worden aangeboden en naar behoefte zullen worden uitgebreid. De taxileraren kunnen met dit aanbod aan cursussen zelf een programma opstellen en bepalen wanneer ze zo’n training willen volgen.

Taxilerarenregister

Het TX-taxilerarenregister wordt geactualiseerd en uitgebreid. Zo zal per deelnemer worden vastgelegd aan welke workshop, train-de-trainer bijeenkomst etc. men heeft deelgenomen.

Lees ook: Taxilerarendag SFT en TX-Keur geeft extra ondersteuning

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Inbouw BCT in hele taxibranche vóór 1 juli lastig verhaal

Inbouw BCT in hele taxibranche vóór 1 juli lastig verhaal

http://www.taxipro.nl/feed/

Om iedereen op tijd van een Boordcomputer Taxi te voorzien, moeten de leveranciers het huidige inbouwtempo flink verhogen. Er waren vorige week in totaal 7.246 Boordcomputer Taxi’s ingebouwd en geactiveerd. Er worden nu wekelijks 618 BCT’s ingebouwd en geactiveerd. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Infrastructuur. Als er in het huidige tempo wordt doorgegaan, betekent dat slechts de halve taxibranche op 1 juli 2014 over een BCT beschikt. Ook KNV ziet de bui al hangen en pleit er bij het ministerie voor dat taxi-ondernemers die buiten hun schuld de deadline missen, in ieder geval de subsidie ontvangen.

Om de hele taxibranche op tijd van een BCT te kunnen voorzien, zal het aantal wekelijkse activeringen flink opgeschroefd moeten worden. Want met het huidige tempo zijn er op 1 juli ongeveer 7.246 + (13 weken x 618 BCT’s) = 15.280 apparaten ingebouwd.

Geen uitstel

Toch is het ministerie voorlopig nog niet van plan de deadline van 1 juli uit te stellen. “Fabrikanten hebben aangegeven dat zij verwachten voor 1 juli 30.000 BCT’s te kunnen inbouwen. Voorwaarde is dat tijdig bestellingen zijn geplaatst”, zegt Jules van de Ven, woordvoerder ministerie Infrastructuur en Milieu. Ook ILT geeft aan vanaf 1 juli ‘in principe’ te gaan beboeten.

Maar het lijkt er op dat diverse taxi-ondernemers risico lopen wel op tijd een BCT besteld te hebben, maar toch de deadline van 1 juli wellicht missen. Zeker als ondernemers een bestelling hebben geplaatst bij het inmiddels failliete Taxamatic. Zij moeten op zoek naar een andere leverancier. Dan lopen zij niet alleen kans op een boete, maar missen zij ook de subsidie van 600 euro per apparaat.

Activering BCT

“De subsidie-aanvraag is gekoppeld aan de activering van de BCT. Die moet uiterlijk 30 juni plaatsvinden. Daarna is er in beginsel geen recht meer op subsidie. Als er signalen komen dat na 1 juli sprake zou kunnen zijn van situaties van overmacht, zal het ministerie onderzoeken of een oplossing mogelijk is”, belooft Van de Ven. “Maar is willens en wetens geen geactiveerde BCT aanwezig, dan volgt handhaving.”

De huidige apparaten zijn al een tijdje op de markt. Toch is de software vaak nog niet af, zodat er allerlei storingen ontstaan. Het zal nog wel even duren voordat alle kinderziektes eruit zijn, is de verwachting.

Software update

Probleem is dat taxi-ondernemers hun BCT alleen kunnen laten updaten bij een RDW-werkplaats. Het mag niet niet ‘over the air’. Volgens Van de Ven moet de taxisector daar nog even geduld voor hebben. “Alles is erop gericht de nieuwe regeling over updaten van software op 1 januari 2015 te laten ingaan, of zoveel eerder als maar mogelijk is.”

Ook brancheorganisatie KNV hoort diverse geluiden dat de inbouw-operatie niet vlekkeloos verloopt. “Het tempo lijkt te laag te liggen, want sommige leden wachten al een tijdje op hun leverancier”, vertelt Huber Andela, secretaris KNV Taxi. “Sommige leden klagen over gebrek aan inbouwcapaciteit en zijn daarom zelf maar gaan inbouwen.”

Planning

Maar om de deadline van 1 juli te halen, zal iedereen zich moeten houden aan een hele strakke planning. Bovendien is 1 juli niet handig gekozen, vindt Andela. “Er mag niets praktisch mis gaan, anders schiet je over 1 juli heen.”

“Meerdere leden klagen erover dat de overheid een einddatum heeft gekozen vlak voor de schoolvakanties. De zomer zou je immers mooi kunnen gebruiken voor inbouw van voertuigen die dan toch stil staan. Ook wisselt bijna een derde van de leerlingenvervoercontracten van vervoerder rond die tijd, dus het zou om twee redenen heel veel praktischer zijn als een datum ná de zomer was gekozen.”

Kiwa

Ook wordt er regelmatig vertraging opgelopen omdat er iets mis gaat bij Kiwa, zodat ondernemerskaarten niet tijdig afgegeven worden. Die is nodig om een BCT te kunnen activeren. “Verder vraagt RDW sinds kort om een zogenaamde rollerbaan bij de steekproefcontroles die ze doen op een officiële aanmelding van een BCT. Hierdoor zijn de taxi-ondernemers extra tijd kwijt en dus kosten.”

KNV heeft haar leden diverse malen geadviseerd om in ieder geval voor half april een kooporder voor de BCT’s te plaatsen. Andela: “Van verreweg de meeste leden die ik spreek hoor ik dat ze dat ook al gedaan hebben. De kans is echter toch best groot dat er straks duizenden voertuigen buiten hun schuld om op 1 juli nog niet een geactiveerde BCT hebben. Denk alleen al aan de bedrijven die van plan waren bij Taxamatic te bestellen. Zij moeten nu ergens anders kopen en daar zal hun BCT waarschijnlijk niet uit voorraad leverbaar zijn.”

Inbouwen

“Wij hebben gehoord dat er tussen 5.000 en 10.000 BCT’s nu ingebouwd zijn. Dat betekent dat er zo’n 25.000 nog moeten. Dat aantal deels nog produceren en daarna allemaal inbouwen en activeren vóór 1 juli? Wie dat durft te garanderen is heel dapper”, vindt Andela.

Bovendien hebben de ingebouwde BCT’s soms nadelige effecten op de bedrijfsvoering, merkt Andela. “Het kost tijd aan voertuiguren en personeel en dus geld. Storingen met nieuwe BCT’s – op zichzelf tot op zekere hoogte niet echt bijzonder met nieuwe apparatuur – vragen ook tijd en kosten dus geld.”

Subsidie

KNV wil dat vervoerders die op tijd BCT’s bestelden zeker moeten zijn van de 600 euro subsidie, als straks op 1 juli buiten hun schuld nog geen geactiveerde BCT in hun voertuigen zit. “KNV wil ook dat je voor software updates niet naar een werkplaats hoeft”, vertelt Andela.

“Een betaalautomaat, een OV-chipkaartpaal, een smartphone waarmee je kunt betalen, gaan ook allemaal niet naar een werkplaats als de software ervan veilig geupdate moet worden. Het is dus ondenkbaar dat dit bij een BCT wel nodig zou zijn. Nog los van de vraag hoe het logistiek dan wel zou moeten allemaal. En wie moet opdraaien voor alle kosten die ‘werkplaats-updates’ zouden veroorzaken.”

Faillissement

“Het is schrijnend dat een taxameterfabrikant, in dit geval een zusterbedrijf van een van onze leden, faillissement heeft moeten aanvragen. Het geeft aan hoeveel de sector al in het project heeft geïnvesteerd en hoe weerbarstig deze invoeringsfase is. Ook nog eens in een periode van krimpende omzetten”, vindt Andela.

“We hopen dat de overheid dat blijft beseffen en op alle mogelijke manieren helpt om het project voor taxiondernemers tot een goed einde te brengen. Als dat niet lukt, krijgen de tegenstanders van het eerste uur alsnog gelijk.”

Bart Pals

Lees ook: BCT-leverancier Taxamatic failliet verklaard

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Nieuwe CAO Taxivervoer is algemeen verbindend verklaard

Nieuwe CAO Taxivervoer is algemeen verbindend verklaard

http://www.taxipro.nl/feed/

De nieuwe CAO Taxivervoer 2014/2015 is algemeen verbindend verklaard door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het besluit daartoe is gepubliceerd in de Staatscourant. Alle taxibedrijven zijn dus verplicht de komende twee jaar afspraken zoals vastgelegd in de CAO Taxivervoer na te leven. 

De CAO is van toepassing op alle werknemers, ook op de werknemers die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Taxichauffeurs in loondienst bij een taxibedrijf moeten onder meer minimaal beloond worden zoals is afgesproken.

Besluit

Het besluit treedt per direct in werking en vervalt met ingang van 1 januari 2016 en heeft geen terugwerkende kracht.

Bekijk hier de pubicatie in de Staatscourant met afspraken die zijn vastgelegd in de CAO Taxivervoer 2014/2015.

Lees ook: Wijzigingen CAO Taxivervoer en CAO SFT 2014 – 2015

Bart Pals

Powered by WPeMatico

BCT-leverancier Taxamatic failliet verklaard

BCT-leverancier Taxamatic failliet verklaard

http://www.taxipro.nl/feed/

Taxamatic, leverancier van Boordcomputer Taxi’s, is deze week door de rechtbank failliet verklaard. Eigenaar Albert Haars heeft zelf het faillissement aangevraagd, laat curator E. Hoogendam weten. Na jaren van ontwikkeling was de Taxamatic BCT onlangs eindelijk gecertificeerd, maar de tijd tot 1 juli is te kort om winstgevend alle apparatuur in te bouwen in taxi’s. “Als de deadline iets opgeschoven was, hadden we nog wel kansen gezien. Nu heb ik het bedrijf moeten sluiten”, licht Hoogendam toe.

Er zijn in totaal 57 schuldeisers. De meest waardevolle bezittingen van Taxamatic, zoals ontwerp en componenten voor de BCT, zijn verpand aan ABN AMRO-bank. Hoe groot de schuld van Taxamatic precies is, daar heeft de curator nog geen zicht op.

Ontwikkeling BCT

“Taxamatic heeft zeer veel geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Boordcomputer Taxi. Nu de tijd te kort is om voldoende apparaten te produceren en in te bouwen voor 1 juli, kan die investering niet meer terugverdiend worden”, meldt de curator van Degenaar Hoogendam Colombijn Advocaten. “Daarom is er faillissement aangevraagd.”

Omdat Taxamatic / Digitax Nederland gesloten is, zal het bedrijf geen ondersteuning kunnen verlenen aan taxibedrijven die met data-apparatuur van Taxamatic werken. De enige werknemer van Taxamatic BV is zijn baan kwijt.

Inbouwdatum

Omdat het faillissement pas net is uitgesproken, kan de curator verder nog niet veel zeggen over de afwikkeling ervan. Hij zal binnen een maand met zijn eerste verslag komen. “Maar het zou erg helpen als de overheid de wettelijke inbouwdatum van 1 juli vooruitschuift”, meldt hij.

Lees later meer op TaxiPro.nl.

Bart Pals

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Nieuwe Mercedes V-Klasse, beter dan een E-Klasse voor zakelijk personenvervoer?

Nieuwe Mercedes V-Klasse, beter dan een E-Klasse voor zakelijk personenvervoer?

http://www.taxipro.nl/feed/

Directie- en VIP-vervoer wordt meestal met een limousine uitgevoerd, zoals een Mercedes-Benz E-Klasse. Maar wat als je nu het goede onderstel, rijcomfort, isolatie en luxe van een E-Klasse kunt combineren met de binnenruimte van een Mercedes Viano? Daartoe heeft de Duitse autofabrikant de nieuwe Mercedes V-Klasse ontwikkeld. Dit is geen bedrijfswagen volgens de Duitsers, hij wordt gepositioneerd als personenauto. Maar kan de V-Klasse die belofte waar maken? Om dat te ontdekken maakte TaxiPro.nl een lange rijtest in Noord-Duitsland.

De nieuwe V-Klasse is leverbaar vanaf 34.372 euro exclusief BTW en BPM. Dat is ongeveer vergelijkbaar met een E-Klasse. Waar de E-Klasse plaats biedt aan drie passagiers, kun je in een V-Klasse vijf ruime en luxe losstaande passagiersstoelen kwijt. Daarbij zitten de klanten comfortabeler dan op de achterbank van een sedan. Indien gewenst is het aantal zitplaatsen zelfs uit te breiden tot 3-3-2.

Zakelijk vervoer

Tot nu toe waren taxibusjes ongeschikt voor het luxe zakelijk vervoer. Dergelijke bedrijfswagens zijn oorspronkelijk ontwikkeld om vracht te vervoeren, geen passagiers. Dat maakt het onderstel vaak erg oncomfortabel. Dat was vooral goed te merken in de bebouwde kom met veel kuilen en drempels. Ook qua geluids-isolatie konden taxibusjes tot nu toe nooit tippen aan de sedans.

Mercedes-Benz heeft de V-Klasse echter volledig ontwikkeld voor personenvervoer. En dat merk je meteen. Het onderstel van de V-Klasse is niet te vergelijken met een taxibus. Dit voertuig beschikt over het nieuwe systeem ‘Agility Control’. Dat is een onderstel met een selectief dempingssysteem, dat zich aanpast aan het wegdek en de rijsituatie. Hierdoor worden oneffenheden in het wegdek niet meer aan de carosserie doorgegeven.

Rijtest

Tijdens onze test rijden we van Hamburg naar het eilandstadje Sylt, tegen de Deense grens. Een rit van zo’n 250 kilometer over allerlei provinciale wegen. En we moeten bekennen: Mercedes heeft niets teveel beloofd. De V-Klasse beschikt over een laag zwaartepunt en ligt erg goed op de weg. Zelfs als je iets te hard een scherpe bocht instuurt, blijft de auto mooi in balans. Kuilen en oneffenheden worden prima opgevangen, voor zowel passagier als chauffeur.

Voor comfortabel personenvervoer is niet alleen het onderstel, maar ook de isolatie van het voertuig zeer belangrijk. Een CEO wil immers in alle rust telefoongesprekken voeren vanuit de auto. Ook daar heeft Mercedes-Benz enorme voortuitgang geboekt. Zelfs bij snelheden van 130 kilometer per uur blijft het stil in de auto. De tests in de windtunnel om de luchtweerstand fors te verminderen hebben resultaat gehad.

Cockpit

Het eerste dat opvalt als je instapt in de V-Klasse is de cockpit. Het is onmiskenbaar een Mercedes-Benz personenauto. Er worden mooie materialen gebruikt en het is zeer luxe afgewerkt. De V-Klasse is bovendien leverbaar met vrijwel alle opties en veiligheidssystemen uit de reguliere personenauto’s van Mercedes.

Zo trilt het stuur als je per ongeluk van rijbaan dreigt te wisselen, bijvoorbeeld door vermoeidheid. Aardig is dat het alleen opgemerkt wordt door de chauffeur. De passagier heeft niet in de gaten dat de chauffeur op dat moment wat rommelig rijdt. Ook beschikt de V-Klasse onder meer over zaken als dodehoekassistent, zijwindassistent en verkeersbordenassistent, 360-graden camera, parkeerassistent en Pre-safe.

Adaptieve cruise control

Overigens vinden we de Distronic Plus toch het systeem waarbij de chauffeur het meest profiteert. Deze adaptieve cruise control zorgt ervoor dat de auto automatisch voldoende afstand houdt tot de voorligger. Hierdoor hoef je niet continu de cruise control aan en uit te zetten. Het voertuig rijdt indien mogelijk de ingestelde snelheid, maar past zich aan als de voorganger wat langzamer rijdt. De chauffeur hoeft niet meer de gas en de rem te gebruiken, en alleen het stuurwiel te bedienen. Dat maakt het rijden veel minder vermoeiend. Wel is het zo dat een goede chauffeur die ver vooruit kijkt beter anticipeert op wat komen gaat dan het systeem. Want die houdt altijd drie seconden afstand op de voorganger, ook als dat ertoe leidt dat er minder vloeiend wordt gereden.

Tijdens de rit doet de 7-traps automaat uitstekend zijn werk. Zeker in combinatie met de door ons gereden 250 BlueTec dieselmotor. Dit is een viercilinder, maar levert dezelfde prestaties als de drieliter zescilinder in de Viano. Maar dan met veel minder CO2-uitstoot (157 gram per kilometer). Bovendien voldoet hij aan de Euro6-norm. Optrekken gaat soepel en hij heeft ruim voldoende vermogen om ook op de snelweg flink vaart te maken.

Zitcomfort

Maar iets dat voor personenvervoer eigenlijk nog veel belangrijk is, is de vraag: ‘Hoe zit de passagier?’. En we moeten toegeven, in de V-Klasse is dat echt fantastisch. De stoelen lijken net bureaustoelen, waar je probleemloos uren achter elkaar in kunt doorbrengen. Daarbij zijn de losse stoelen in de 2-2-2 opstelling zowel naar boven, beneden, voor en achter verstelbaar. Indien gewenst kan de passagier zijn benen volledig strekken. Dat is ongekend in een auto die rijdt als een personenwagen. Een vergaderstand, waarbij de middelste twee stoelen zijn omgedraaid is ook mogelijk.

Zijn er dan geen nadelen verbonden aan het rijden met een V-Klasse ten opzichte van een E-Klasse? Jawel, het brandstofverbruik. Op papier verbruikt het voertuig zo’n 6 liter per 100 kilometer, in onze praktijktest kwamen we uit op 8 liter per 100 kilometer. Maar aangezien brandstof slechts een zeer klein deel van de kosten uitmaakt voor de taxi-opndernemer, nemen we dat graag voor lief. Want dan hebben de passagiers veel meer zitcomfort. En het rijcomfort, veiligheidssystemen en luxe uitrusting zijn hetzelfde als in een E-Klasse. Bovendien is de taxi-ondernemer ook nog eens flexibel in het aantal passagiers.

Personenvervoer

De vraag is gerechtvaardigd om te stellen: ‘Is deze V-Klasse beter geschikt voor personenvervoer als de traditionele E-Klasse in de taxibranche?’. Zijn de klanten er klaar voor om in een ‘busje’ opgehaald te worden, in plaats van een sedan? Waarschijnlijk wel, zeker als ze eenmaal hebben meegereden in dit voertuig.  Want het zitcomfort en de luxe uitstraling is onvergelijkbaar. De V-Klasse wordt dan ook niet voor niets speciaal voor personenvervoer in de markt gezet door Mercedes-Benz. En heeft daarbij de type-aanduiding van een personenauto (…-Klasse). Wat ons betreft maakt hij die belofte volledig waar.

Bart Pals

De instap en luxe stoelen van de V-Klasse:

Mercedes-Benz, V-Klasse, instap, taxivervoer

Het luxe dashboard van de V-Klasse:

Mercedes-Benz, V-Klasse, cockpit, taxivervoer, dashboard

De V-Klasse is aan beide zijden automatisch te openen:

Mercedes-Benz, V-Klasse, taxivervoer

De V-Klasse biedt ook nog eens voldoende kofferruimte:

Mercedes-Benz, V-Klasse, taxivervoer, kofferruimte

De V-Klasse beschikt over luxe stoelen:

Mercedes-Benz, V-Klasse, taxivervoer, luxe stoelen

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Mercedes-Benz V-Klasse leverbaar vanaf 55.960 euro incl/incl

Mercedes-Benz V-Klasse leverbaar vanaf 55.960 euro incl/incl

http://www.taxipro.nl/feed/

In aanloop naar de marktintroductie in juni maakt Mercedes-Benz nu de prijzen van de nieuwe V-Klasse bekend. Dit voertuig voor luxe personenvervoer is leverbaar vanaf € 55.960 (34.372 excl/excl). De tijdelijk verkrijgbare en zeer exclusief uitgevoerde V 250 BlueTEC Edition 1 staat in de prijslijst voor € 83.995. De nieuwe V-Klasse is nu te bestellen bij de Nederlandse Mercedes-Benz dealers. Hij is vooral bedoeld voor zakelijk taxivervoer, zoals directie-, VIP- en Schipholvervoer.

Veelzijdigheid is de kerneigenschap van de nieuwe V-Klasse. Hij biedt plaats aan maximaal acht personen. Hij is dan ook een ideale familieauto of VIP-shuttle. Dankzij het flexibele interieur zijn de mogelijkheden vrijwel onbegrensd. De stoelen op de tweede en derde zitrij zijn bijvoorbeeld tegenover elkaar te plaatsen waardoor een vergaderruimte ontstaat. Ook leverbaar: stoelen die in comfortabele ligplaatsen kunnen worden veranderd.

Ruimte

Dankzij verschillende innovatieve toepassingen is de beschikbare ruimte van de V-Klasse optimaal te benutten. Zo is hij leverbaar met een achterklep met separaat te openen achterruit (standaard bij de Avantgarde-uitvoering). Dit is handig in bijvoorbeeld krappe (parkeer)ruimtes. Deze achterruit geeft toegang tot een tweede laadniveau, dat naar eigen inzicht is in te delen met de speciale ‘organiser’ met opvouwbare boodschappenkratjes. Een andere slimme voorziening is Easy Pack, waarmee de achterklep via de afstandsbediening is te openen of te sluiten.

De V-Klasse heeft een krachtige grille met chroomafwerking en fraai vormgegeven koplampen, die duidelijk naar de toplimousines van het merk verwijzen. Optioneel zijn alle lichtfuncties uit te voeren met LED-technologie – een primeur in dit segment. De ‘contourlijnen’ op de flanken zijn bepalend voor het elegante zijaanzicht. De lijnvoering is ook functioneel: de V-Klasse heeft een zeer lage Cw-waarde van 0,31. Dit komt ook door de gladde afwerking van de bodem en aerodynamisch geoptimaliseerde buitenspiegels en wielkasten. Bijkomende voordelen: het laagste geluidsniveau in dit segment.

Interieur

Het interieur van de V-Klasse is fraai vormgegeven en de gebruikte materialen zijn van topklasse. Ambiente-verlichting en de lederoptiek-afwerking van het dashboard (optie) zorgen voor extra cachet. Het bedieningsgemak is optimaal dankzij het vrijstaande centrale display en de slimme touchpad – alle telematicafuncties zijn door aanraking of door het invoeren van cijfers/letters te bedienen (met Audio 20 CD of Comand Online).

Comand Online omvat alle audio-, navigatie- en telefoonfuncties. Een internetbrowser, real-time verkeersinfo en Linguatronic spraakbediening zijn eveneens geïntegreerd. Lederen bekleding en het Burmester surround sound system behoren ook tot leveringsprogramma. De V-Klasse is de enige in zijn segment met actieve stoelventilatie en viervoudig verstelbare lendensteunen. Ook uniek: Thermotronic automatische airconditioning met diverse instellingen voor persoonlijke klimaatregeling. Dit systeem kan het interieur al voor de instap koelen en ontwasemen.

Uitrusting

De V-Klasse is zeer compleet. Altijd inbegrepen zijn: Audio 20 USB met vrijstaand display (7 inch), pianolak-afwerking, driespaaks meervoudig verstelbaar multifunctioneel stuur (12 functies), Direct Select keuzehendel (met schakelpaddles bij automatische transmissie), luxe voorstoelen met sidebags, ‘veiligheidsstop’ voor de schuifdeur en elektrische parkeerrem. De Avantgarde biedt daarbij: lederen stoelen en stuurwiel, ambiente verlichting, houtlook-afwerking, LED Intelligent Light System, Easy Pack achterklep, schuifdeur links, geluidisolerende ramen en Agility Control dat de demping volautomatisch aan de wegomstandigheden aanpast.

Dankzij een veelvoud van geavanceerde assistentiesystemen die gebruik maken van radars, camera’s en ultrasone sensoren biedt de V-Klasse een zeer hoog veiligheids- én comfortniveau. Standaard zijn de zijwindassistent (voertuigstabilisatie bij zijwind) en Attention Assist, het systeem dat waarschuwt voor onoplettendheid en oververmoeidheid. De actieve parkeerassistent, waarmee de V-Klasse zich net zo makkelijk laat parkeren als een compact model is een optie. Een 360 graden-camera, Distronic Plus met Collission Prevention Assist de verkeersbordenassistent (inclusief waarschuwingsfunctie voor spookrijden), de spoorassistent, de dodehoekassistent, het LED Intelligent Light System en de adaptieve grootlichtassistent zijn eveneens leverbaar. Ook het ‘vooruitziende’ Pre-Safe veiligheidssysteem is verkrijgbaar.

Motoren

De V 200 CDI is het basismodel met een 2,1-liter viercilinder turbodiesel met variabele turbogeometrie. Deze motor levert 100 kW/136 pk en een koppel van 330 Nm. In de V 220 CDI levert de 2,1-liter motor 120 kW/163 pk en 380 Nm. Toch bedraagt het gemiddelde verbruik slechts 5,7 l/100 km (CO2: 149 g/km) – een topwaarde in dit segment.

De V 250 BlueTEC is het topmodel met 140 kW/190 pk en een maximaal koppel van 440 Nm. Hij is net zo krachtig als de 3,0-liter V6-diesel uit de vorige reeks. Ook deze krachtbron (standaard met 7G-Tronic Plus transmissie) is zeer zuinig: het gemiddelde komt op 6,0 l/100 km (28% zuiniger dan de voorganger). Bovendien voldoet hij als eerste in zijn segment aan de Euro 6 emissie-eisen. Als de bestuurder via Agility Select de Sport-, Comfort- of Manual-modus selecteet, komt extra vermogen en trekkracht beschikbaar voor bijvoorbeeld extra snelle (tussen)acceleraties.

De exclusieve V-Klasse Edition 1

Ter ere van de introductie is er de exclusieve Edition 1-uitvoering van de V-Klasse. Deze heeft de V 250 CDI BlueTEC met 140 kW/190 pk als basis, inclusief 7G-Tronic-Plus-transmissie. Standaard op deze ‘Limited Edition’ zijn een sportonderstel (Agility Control optioneel), 19-inch lichtmetalen velgen, extra donker getint glas achter, stoelen bekleed met marron nappaleder, dashboard met lederlook-afwerking, contrasterende stiksels en houtlook-sierdelen.

Het comfort wordt verder vergroot door het  Thermotronic automatische airconditioningssysteem, semi-automatische Tempmatic airconditioning achterin, Comand Online, Burmester surround sound system, elektrisch bediende schuifdeuren links en rechts, elektrisch bediende achterklep (Easy Pack) met separaat te openen achterruit en het parkeerpakket met 360 graden-camera. De assistentiesystemen Collission Prevention Assist, spoorassistent, dodehoekassistent en Pre-Safe zijn eveneens inbegrepen.

Prijzen:

 • V 200 CDI -100 kW/136 pk (CO2: 159 g/km): € 56.670
 • V 220 CDI -120 kW/163 pk (CO2: 149 g/km): € 55.960
 • V 250 BlueTEC – 140 kW/190 pk (CO2: 157 g/km): € 62.415
 • V 250 BlueTEC Edition 1 – 140 kW/190 pk (CO2: 157 g/km): € 83.995

Lees de rijtest van TaxiPro.nl: Nieuwe Mercedes V-Klasse, beter dan een E-Klasse voor zakelijk personenvervoer?

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Aantal Amsterdamse taxichauffeurs daalt met 33% door TTO

Aantal Amsterdamse taxichauffeurs daalt met 33% door TTO

http://www.taxipro.nl/feed/

Het aantal taxichauffeurs dat de Amsterdamse opstapmarkt bedient is door de invoering van het TTO-systeem met maar liefst 33% gedaald. Waren er voorheen zo’n 4000 chauffeurs actief, nu is dat aantal gedaald naar 3.178. Hoewel er een forse verbetering is in kwaliteit, presteren de Amsterdamse chauffeurs nog altijd zeer matig. 16 procent van het taxipanel wordt nog altijd geweigerd. En uit mystery guest-ritten blijkt dat een karige 25 procent van de ritten in orde was. Dat blijkt uit de Taximonitor van de gemeente Amsterdam.

Van de frequente taxigebruikers (het taxipanel) geeft in december 2013 nog altijd 11 procent aan te zijn geweigerd voor een korte rit en 5 procent te zijn geweigerd om een andere reden. In mei 2013 was dit nog 29 procent respectievelijk 13 procent.

Toegelaten Taxi Organisaties

“Het is duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is om het gedrag van de chauffeurs verder te professionaliseren. Hiervoor is samenwerking met de toegelaten taxiorganisaties (TTO’s) én waar nodig handhaving op die TTO’s noodzakelijk als opgave voor 2014 en verder”, meldt het rapport.

Op 1 januari 2014 zijn er in Amsterdam 13 toegelaten taxiorganisaties (TTO’s) en. 3.178 chauffeurs met een Taxxxivergunning. Er zijn in 2013 21 TTO-vergunningen aangevraagd waarvan er 13 zijn verleend. Van de aanvragen voor Taxxxivergunningen aan chauffeurs zijn er per 1 januari 2014 13 geweigerd, 12 ingetrokken en 25 op verzoek van de chauffeur beëindigd.

Minimaal aantal chauffeurs

Voor de TTO’s geldt dat zij vanaf het moment van vergunningverlening een periode de tijd krijgen om voldoende chauffeurs aan zich te binden. Er zitten nog altijd 3 TTO’s onder het minimale aantal van 100 chauffeurs. Dat zijn HAF BV, Taxi Electric en MTA.

De ondergrens voor het aantal voertuigen en chauffeurs is 50 voertuigen en 100 aangesloten chauffeurs voor een ‘gewone’ TTO en 50 chauffeurs en 25 voertuigen als het gaat om TTO’s die werken met uisluitend emissieloze voertuigen. De eerste TTO’s hadden na 1 juni 2013 nog drie maanden de tijd om voldoende chauffeurs zich bij hun TTO te laten aansluiten. De termijn is negen maanden voor TTO’s die na 1 juni 2013 zijn begonnen.

Controles

Door de gemeentelijke handhaving is tussen 1 juni 2013 en 31 december 2013 ca. 13.000 keer een taxi gecontroleerd ( op de gehele taximarkt). Hiervan was 90 procent in orde; bij de overige keren zijn 919 Mulderbonnen en 510 Rapporten van Bevindingen uitgeschreven. Aan vijftien chauffeurs die zonder TTO-aansluiting actief waren op de opstapmarkt is een dwangsom opgelegd.

Mystery guest-onderzoeken vanuit handhavingsoogpunt vinden sinds medio december 2013 plaats. Uit de eerste resultaten blijkt dat op slechts 25 procent van de ritten helemaal niets aan te merken was, de rit was professioneel en klantvriendelijk. Er zijn bij deze onderzoeken zes snorders aangehouden.

Mystery guests

Het blijkt dat de Amsterdamse taxichauffeurs volgens de mystery guests nog altijd slecht scoren op de onderdelen ‘stratenkennis’, ‘manier van communiceren’ en ‘behulpzaamheid’. Onderdelen die sterk verbeterd waren is ‘gevoel van veiligheid’ en ‘kennis van de Nederlandse taal’.

Maar ook op feitelijke beoordelingen scoren de chauffeurs nog altijd zeer matig. In 55% van de gevallen werd geen ritbewijs aangeboden door de chauffeur. in 29% van de gevallen was de tariefkaart niet duidelijk zichtbaar. En in 13% van de gevallen was de taximeter niet zichtbaar tijdens de rit.

Ritten niet in orde

“Vergeleken met 2012 is het aandeel van de ritten waarbij niets mis was verdrievoudigd van 9 procent vóór de introductie van de Taxiverordening tot 28 procent in 2013″, concludeert het rapport. “Bij alle overige ritten was er op minstens één punt iets mis. Bij 11 procent waren er 3 tot 4 zaken niet in orde tijdens de rit.”

Handhaving op TTO-niveau vindt onder meer plaats via audits waarvan de eerste eind 2013 heeft plaats gevonden. De resultaten zijn aan de TTO’s teruggekoppeld en hebben er bij twee TTO’s toe geleid dat zij onder verscherpt toezicht zijn geplaatst.

Taximarkt

Halfjaarlijks wordt gerapporteerd over de situatie op de Amsterdamse taximarkt en dan vooral over het opstapdeel van de markt waarvoor de Taxiverordening geldt. Deze Taximonitor is de eerste van deze halfjaarlijkse rapportages.

Er zijn vijf overtredingen op de eisen uit de Taxiverordening waar streng op wordt toegezien. Dat zijn: 1. Ritweigering om wat voor reden dan ook; 2. Verkeer stremmen of overlast veroorzaken op of in de omgeving van een standplaats; 3. Belemmering gebruik standplaats door andere chauffeurs; 4. Niet of niet direct opvolgen van een aanwijzing van een ambtenaar/toezichthouder; 5. Tariefafspraken maken of hoger tarief rekenen dan het wettelijk maximum.

Handhaving

Wanneer door de handhavers een overtreding wordt geconstateerd die tot deze top Vijf behoort, dan krijgt de TTO het verzoek hier direct opvolging aan te geven. Ofwel: de TTO zal de chauffeur conform hun maatregelenprotocol de chauffeur in kwestie een sanctie moeten opleggen. De TTO is verplicht hier binnen twee weken over te rapporteren aan de gemeente Amsterdam. Bij 45 overtredingen heeft de TTO de chauffeur onvoorwaardelijk geschorst (meestal 1 week). Eén chauffeur is door de TTO zelf geroyeerd.

Tussen 1 juni 2013 en 31 december 2013 zijn er door de gemeente ongeveer 13.000 controles geweest of individuele taxi’s voldeden aan de basisvereisten van daklicht en raamkaart (het vergunningsbewijs). Deze controles betroffen de taximarkt als geheel: opstap-, bel- en contractmarkt) en sinds december ook op illegale taxi’s (snorders) . Vier keer is een grootschalige controle geweest op alle standplaatsen tegelijk.

Daklicht

In ca. 90 procent van de gecontroleerde taxi’s werd voldaan aan de basisvereisten van de vergunning: een daklicht waarop duidelijk leesbaar de naam van de TTO en een nummer, plus de bijbehorende raamkaart. De overige 10 procent heeft een Mulderbon, een Rapport van Bevinding of beide gekregen. Een Rapport van Bevinding leidt tot een opvolging, waar een sanctie uit voort kan vloeien.

Er zijn 919 Mulderbonnen uitgeschreven aan taxi’s voor overtredingen (fout parkeren, stopverboden negeren, aanwijzingen niet opvolgen). Er zijn 510 Rapporten van Bevindingen geregistreerd over TTO-chauffeurs. In ongeveer de helft van de gevallen – 237 keer – heeft de gemeente zelf een sanctie opgelegd (voorwaardelijke of onvoorwaardelijke schorsing, intrekken vergunning of last onder dwang). Voor de andere helft, 259 keer, is een rapport doorgespeeld naar de TTO. De sanctie is vervolgens aan de TTO, die moet handelen volgens zijn Maatregelenprotocol en daarover verslag moet doen.

Taxistandplaats

Het grootste deel van de bevindingen betreft overtredingen van het protocol op of in de directe omgeving van de standplaats (43 procent) zoals de auto parkeren op een standplaats of het niet doorrijden waardoor de doorstroming wordt gehinderd. In mindere mate zijn er overtredingen die te maken hebben met onterecht of onjuist gebruik van de lijnbusbaan (12 procent), overtreding van
voorwaarden op de Taxiverordening (14 procent) zoals het niet de juiste vergunning kunnen tonen of een onjuiste ritprijs berekenen) en een gebrek aan professionaliteit (15 procent) onderdeel van een bevinding.

In overleg met de TTO’s is vanaf december 2013 de handhaving gerichter geworden. Er wordt meer aandacht besteed aan de ernstigste overtredingen zoals ritweigering, omrijden en overlast rond de standplaatsen. Dit gebeurt onder andere door de inzet van mysteryguestonderzoek door bijzonder opsporingsambtenaren (BOA’s).

Schorsingen

De opvolging van de Rapporten van Bevindingen heeft naast de 45 genoemde schorsingen door de TTO geleid tot 129 voorwaardelijke schorsingen, 69 daadwerkelijke schorsingen en 12 intrekkingen van de Taxxxivergunning door de gemeente.

Uit de audits is naar voren gekomen dat de meeste TTO’s hun reglement goed uitvoeren en hun organisatie op orde hebben. Bij twee TTO’s zijn dermate veel gebreken geconstateerd dat deze onder verscherpt toezicht zijn geplaatst. Bij deze laatste twee TTO’s zijn onder andere problemen geconstateerd met administratie, bereikbaarheid en een goede registratie van de track/trace-systemen. De TTO’s moeten dit begin 2014 verbeteren anders riskeren zijn een intrekking van hun vergunning.

Kwaliteitsslag

“Het is duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is om het gedrag van chauffeurs verder te professionaliseren en de TTO’s zich verder te laten ontwikkelen tot professionele organisaties die effectief toezien op het gedrag van hun chauffeurs en daadwerkelijk gaan zorgen voor een kwaliteitsslag”, concludeert het rapport. “Deze ontwikkeling heeft tijd nodig.”

Bart Pals

Bart Pals

Powered by WPeMatico