Tweetal gepakt voor overval op taxichauffeur Groningen

Tweetal gepakt voor overval op taxichauffeur Groningen

http://www.taxipro.nl/feed/

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een 34-jarige vrouw en een 40-jarige man, beide inwoners van Groningen, aangehouden. Het tweetal wordt ervan verdacht een taxichauffeur te hebben overvallen in de Nachtegaalstraat.

De man en vrouw eisten onder bedreiging van een mes geld van de chauffeur en gingen na hun daad ervandoor.

Signalement

De 27-jarige chauffeur gaf een goed signalement via 112 van de beide verdachten aan de politie door. De man en vrouw konden direct na de overval in de Oliemulderstraat worden aangehouden. Het slachtoffer deed aangifte.

Het mes, dat bij de overval werd gebruikt, is in beslag genomen.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Taxi Wolters moet forse boete betalen aan Sociaal Fonds Taxi

Taxi Wolters moet forse boete betalen aan Sociaal Fonds Taxi

http://www.taxipro.nl/feed/

Taxicentrale Wolters uit Drachten moet een dwangsom betalen van € 80.000 aan Sociaal Fonds Taxi. Dat blijkt uit een recent vonnis van de rechtbank in Leeuwarden. Wolters heeft teveel pensioenpremie ingehouden bij een aantal werknemers, zo bleek uit een steekproef van SFT. Vervolgens weigerde het taxibedrijf om een controle uit te voeren bij alle werknemers en de cao-controleur daarvan inzage te geven. Daardoor is SFT niet in staat om te controleren dat Wolters de Taxi Cao goed naleeft.

Sociaal Fonds Taxi kan taxibedrijven een dwangslom opleggen als de controles getraineerd worden of als een taxibedrijf structureel de CAO Taxivervoer niet wil naleven. Deze dwangsom is maximaal 0,6% van de loonsom per week (dat is normaliter de jaarpremie). Hiermee dwingt SFT naleving van de CAO en medewerking van de bedrijven aan controles af.

Steekproef

SFT had eind 2011 een cao-controle uitgevoerd bij Wolters. Uit de steekproef bleek dat het taxibedrijf bij diverse werknemers teveel pensioenpremie had ingehouden. Ook klopten de opgaven aan het pensioenfonds niet. Zo werd bij een aantal chauffeurs de meeruren niet bij het Pensioenfonds opgegeven. Daarom wilde SFT dat het bedrijf bij alle werknemers zou controleren of de afdrachten correct waren verlopen. Dat overzicht moest Wolters vervolgens ter controle aan SFT overleggen. In de gevallen dat er teveel premie was ingehouden, moest het taxibedrijf dat terug betalen aan de werknemers.

In de tussentijd reageerde Taxicentrale Wolters door aan SFT een afsluitende verklaring van de cao-controle te vragen. Die had het bedrijf nodig om in te kunnen schrijven op de aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer van de gemeente Heerenveen. SFT liet toen nogmaals weten eerst een overzicht van de correcties te willen ontvangen, voordat een verklaring afgegeven kon worden.

Nabetaling

Na lang getouwtrek stuurde Wolters in april een overzicht aan SFT met daarin een overzicht van nabetalingen aan chauffeurs die in de steekproef van SFT naar boven waren gekomen. Daarop sloot SFT het onderzoek voorlopig af, maar wilde nog wel de gemaakte correcties bij alle personeelsleden ontvangen. De controleur had immers nog steeds geen overzicht waaruit bleek dat Wolters alle personeelsleden had nagekeken op onregelmatigheden. En dat overzicht had de controleur wel nodig om te beoordelen of Wolters zich aan de CAO Taxivervoer houdt.

Omdat SFT er diverse malen om had gevraagd en Wolters steeds geen overzicht toestuurde, heropende Sociaal Fonds in juli 2012 het onderzoek. Wolters had nog 14 dagen de tijd om het overzicht te sturen, anders zou de dwangsom in werking treden. Uit het overzicht met loonspecificaties zou moeten blijken dat de eventueel teveel ingehouden pensioenpremies bij alle chauffeurs zou zijn gecorrigeerd. De partijen waren toen al bijna een jaar bezig met diverse mailwisselingen.

Cao-controle

Overigens was Wolters van mening dat SFT het onderzoek helemaal niet zou kunnen heropenen, omdat volgens het bedrijf reeds een afsluitende verklaring was gegeven. En een cao-controle kan maar één keer per jaar worden uitgevoerd. Maar de rechtbank gaf Sociaal Fonds Taxi gelijk in haar verweer dat dit een voorlopige afsluitende verklaring was om Wolters tegemoet te komen bij inschrijvingen op aanbestedingen. De controleur had nog altijd een overzicht nodig waaruit bleek dat Wolters bij alle chauffeurs was nagegaan of de pensioeninhoudingen en -afdrachten klopten.

Omdat de overzichten half augustus 2012 nog steeds niet binnen waren, legde SFT een dwangsom op. Wolters had nog twee weken de tijd om de gevraagde stukken aan te leveren, anders zou een boete volgen. De zaak kwam voor bij de kantonrechter. Hierbij eiste SFT naleving van de CAO en betaling van een dwangsom van € 160.000 euro (de dwangsom was inmiddels tot dat bedrag opgelopen). Overigens was het niet de eerste keer dat SFT en Wolters in de clinch lagen over teveel ingehouden pensioenpremies. Na tussenkomst van de rechter had het bedrijf ook over de periode 2006-2008 correcties uit moeten voeren.

Dwangsom

De rechter in Leeuwarden gaf Sociaal Fonds Taxi op vrijwel alle punten gelijk en veroordeelde Wolters tot het betalen van de dwangsom. Wel besloot de rechtbank het bedrag van de dwangsom te matigen tot € 80.000,-. De Cao biedt immers ruimte om de dwangsom te matigen als het niet in verhouding staat tot de aard van de overtreding. En hoewel Wolters weliswaar niet alle gevraagde stukken had aangeleverd bij SFT, reageerde hij wel steeds op de door SFT aangedragen voorbeelden. Ook veroordeelde hij Wolters als de in het ongelijk gestelde partij in het betalen van de proceskosten. Verder moet Wolters van de rechter nog steeds alle door SFT gevraagde overzichten overleggen.

Sociaal Fonds Taxi zet vonnissen in rechtzaken waarbij de instantie is betrokken op haar website. Directeur Henk van Gelderen van SFT wil echter verder geen toelichting geven over deze kwestie. “Rechterlijke uitspraken zijn openbaar. Maar wij doen verder als controle-instantie nooit uitspraken over individuele gevallen.”

Bart Pals

Bart Pals

Powered by WPeMatico

E-plein op Taxi-Expo met duurzame en elektrische auto’s

E-plein op Taxi-Expo met duurzame en elektrische auto’s

http://www.taxipro.nl/feed/

Taxi Expo introduceert dit jaar het E-Plein. Hierbij zijn diverse duurzame, elektrische en hybride auto’s te bezichtigen. Bezoekers kunnen onder meer kennismaken met de Nissan Leaf,  Fiat 500 Living, Kia Optima Hybrid en de Ford Focus Electric. Er zijn in totaal een kleine 50 bedrijven die zich presenteren op Taxi Expo 2013. De beurs is dit jaar op 25 en 26 oktober.

Dit jaar is onder meer te zien:

 • Euro VI Mercedes-Benz sprinter
 • Quipment Boordcomputer Taxi
 • Korton Group
 • Sociaal Fonds Taxi
 • Tribus
 • CNG Net
 • De zeer luxe VDL MidEuro met 16+1 capaciteit
 • De meest duurzame taxi , GreenesCab van Greenes Nederland
 • Elektrische Nissan E-NV200 taxi
 • Fiat 500L CNG
 • Integraal proces monitoring systeem van InfoData Solutions
 • Kroon-oil PowerFlush
 • Kia en Citroën met hun nieuwste modellen
 • Alles over de boordcomputer (BCT)
 • Kijk voor een volledig overzicht van exposanten op taxi-expo.nl

Informatiesessies, workshops en seminars tijdens Taxi Expo 2013

Programma, Taxi Expo, vrijdag 25 oktober, workshops

Programma, Taxi Expo, zaterdag 26 oktober, workshops

Taxi

Bezoekers in het bezit van een taxi met blauwe kentekenplaten, kunnen tijdens de Taxi Expo gratis parkeren. Bezoekers die komen met een elektrische auto, krijgen gratis een oplaadbeurt van Mobile Green Energy. Reserveer een plek via taxi-expo@rai.nl. Er is plaats voor maximaal 16 auto’s.

Aanmelden kan via www.taxi-expo.nl

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Etten-Leur beperkt kilometerbudget Regiotaxi tot 600 strippen

Etten-Leur beperkt kilometerbudget Regiotaxi tot 600 strippen

http://www.taxipro.nl/feed/

Inwoners van de gemeente Etten-Leur mogen voortaan nog maar 600 zones reizen met de Deeltaxi. Dat komt neer op ongeveer 1500 tot 2000 kilometer per jaar. Tot nu toe mochten de 2.200 Etten-Leurenaren met een pas onbeperkt gebruik maken van de Deeltaxi (Regiotaxi).

De ritlengte van de deeltaxi tegen het Wmo tarief was al beperkt tot 5 zones. Deze 5 zones beslaan de directe woon- en leefomgeving waarvoor de gemeente compensatieplicht heeft in het kader van de Wmo.

Gehandicapten

Als mensen toch meer kilometers op jaarbasis nodig hebben moeten ze dat maar zelf regelen, vindt de gemeente. Etten-Leur doet een beroep op de zelfstandigheid van gehandicapten. Dat betekent dat ze eerst familieleden en vrienden om hulp vragen als het niet meer zelf lukt. Pas als dat niet mogelijk is, kunnen zij zich melden bij de gemeente.

Wmo’ers met een Deeltaxi-pas zijn mensen die een aantoonbare beperking hebben ten gevolge van ziekte of gebrek en een beperkte loopafstand hebben in de woon- en leefomgeving. Indien een vervoersvoorzieing met name gebruikt wordt voor werk of opleiding, stuurt de gemeente mensen door naar het UWV.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

NEA-index wordt begin november bekendgemaakt

NEA-index wordt begin november bekendgemaakt

http://www.taxipro.nl/feed/

De NEA-index wordt dit jaar naar alle waarschijnlijkheid in de eerste week van november bekend gemaakt. Dan is er duidelijkheid of het concept-akkoord over de nieuwe CAO Taxivervoer ondersteund wordt door de sociale partners. En kan dus de nul-lijn voor taxichauffeurs meegerekend worden in het indexcijfer voor 2014. Normaal gesproken wordt de NEA-index half oktober bekendgemaakt.

De NEA-index is heel belangrijk voor de taxibranche, omdat het tarief in veel vervoerscontracten hiermee geïndexeerd wordt. In opdracht van Sociaal Fonds Taxi maakt NEA daartoe jaarlijks een overzicht van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer.

NEA-index

Mochten de sociale partners akkoord gaan met de huidige cao-voorstellen, dan zal de NEA-inex naar alle waarschijnlijkheid dit jaar zeer laag uitvallen. De loonkosten maken immers het grootste deel van de totale kosten bij taxibedrijven uit. Als de lonen gelijk blijven, heeft dat grote invloed op de index.

De afgelopen jaren was de NEA-index hoger dan de inflatie. Dat komt omdat het salaris van taxichauffeurs fors is gestegen. Zo bedroeg de NEA-index de afgelopen jaren 6,5%, 5,8% en 3,2%. Overigens wordt niet bij alle vervoerscontracten het tarief jaarlijks verhoogd met NEA, ook al is dat wel afgesproken. Opdrachtgevers dwingen opdrachtnemers in sommige gevallen met minder genoegen te nemen. In dit geval moet de taxi-ondernemer de hogere kosten uit eigen zak betalen.

CAO-afspraken

Chauffeurs krijgen volgens de concept-cao-afspraken volgend jaar geen loonsverhoging, in 2015 slechts 1% erbij en een eenmalige uitkering van € 75 bruto. Dat betekent dat de NEA-index zowel voor 2014 als voor 2015 naar verwachting onder de inflatie blijft.

Bart Pals

Lees ook: Vakbonden en KNV Taxi dicht bij principe-akkoord over ‘sobere cao’

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Meeruren bij taxichauffeurs, hoe zit het ook alweer?

Meeruren bij taxichauffeurs, hoe zit het ook alweer?

http://www.taxipro.nl/feed/

Veel chauffeurs maken geregeld meeruren. Dat betekent extra salaris of extra vrije tijd. Het bijhouden van de meeruren gaat helaas af en toe nog wel eens mis bij taxibedrijven, heeft AxiTaxi gemerkt. Daarom is het belangrijk om je loonstrook goed te controleren. Op je loonstrook staat precies hoeveel een chauffeur hebt gewerkt. Er staat natuurlijk ook op hoeveel loon hij betaald krijgt en waarvoor. Meeruren staan meestal op de loonstrook van de maand na de maand waarin je extra hebt gewerkt.

Meeruren zijn bovencontractuele uren tot de grens van gemiddeld 40 uur per week. Voor meeruren geldt geen toeslag. Overuren zijn de uren die de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd van gemiddeld 40 uur per week te boven gaan. AxiTaxi heeft een aantal zaken voor dit onderwerp op een rij gezet.

Tijd of geld

Ieder jaar mag je aangeven of je meeruren in tijd of in geld uitbetaald wilt krijgen. Dat moet  per 1 januari. Je werkgever moet jou de keuze geven of je in tijd of geld betaald wilt krijgen. Hij moet er ook voor zorgen dat de afspraak op papier komt.

Uren in geld uitbetalen

De meeruren die je gespaard hebt, moeten uiterlijk in januari van het jaar daarna uitbetaald zijn. Dat kun je nakijken op de loonstrook van januari.

Uren in tijd sparen

Je kunt nooit een negatief urensaldo hebben van je meeruren. Het zijn niet voor niets meeruren. Werkgevers vullen soms contracturen aan met meeruren, als je niet genoeg contracturen maakt. Dat mag niet. Je kunt dat nakijken in het overzicht van je meeruren. Dat moet je werkgever iedere 3 maanden aan je geven.

Rekenvoorbeeld

Stel dat je normaal gesproken 20 uur per week werkt, maar je hebt in een week 30 uur gewerkt, dan heb je 10 meeruren.

Ik wil mijn meeruren in geld. Mijn baas wil me vrije dagen geven.

Jij bepaalt hoe je meeruren worden uitbetaald. Als het goed is, heeft je werkgever dat samen met jou op papier gezet. Als daarin staat dat je geld krijgt, mag je werkgever dat niet zomaar veranderen.

Ik wil mijn meeruren eerder uitbetaald krijgen. Kan dat?

Je moet ieder jaar op 1 januari aangeven hoe je de meeruren uitbetaald wilt krijgen: in uren of in geld. Tussentijds wijzigen is geen probleem als je werkgever ermee akkoord gaat. De meeste werkgevers zullen het prima vinden. Maar het moet dus in overleg

AxiTaxi

AxiTaxi is een initiatief van FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. AxiTaxi wil samen met taxichauffeurs checken of je krijgt waar je recht op hebt. Het zou zomaar kunnen dat er een rekenfoutje is gemaakt. Of dat je meeruren niet worden uitbetaald. Noem maar op. Dus samen sterk voor een goede en eerlijke taxibranche.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Greenes bouwt Nissan NV200 om tot taxivoertuig op aardgas

Greenes bouwt Nissan NV200 om tot taxivoertuig op aardgas

http://www.taxipro.nl/feed/

Greenes Group uit Harmelen heeft in samenwerking met de Van Dijk Groep uit Utrecht een Nissan NV200 ontwikkeld op aardgas die voldoet aan de Euro 6 normering. Taxibedrijven die het voertuig willen gebruiken kunnen per gereden kilometer betalen plus een aanvangsfee. Dat is dan inclusief onderhoud, reparatie, verzekering en de brandstofkosten. De introductie van deze auto was op Ecomobiel beurs in Ahoy Rotterdam.

Wat het voertuig precies gaat kosten per kilometer, dat maakt Greenes pas eind oktober bekend.

Passagiers

De GreenesCab heeft een flexibel interieur waar tot 6 passagiers in vervoerd kunnen worden. Met de laatste twee zitplaatsen weg geklapt, ontstaat er een 4-persoons taxi met bagageruimte die geschikt is voor leerlingen-, vliegveld- en stedelijk taxivervoer.

“Om te voldoen aan de eisen van de euro 6 normering hebben we besloten de Nissan volledig op groengas te laten rijden”, legt Alex Severs van Greenes uit. “De originele benzinetank van de NV200 is vervangen door een kleine benzinetank die alleen in geval van nood gebruikt zal worden. Tijdens de keuring van de TüV is gebleken dat de groengas installatie zoals die door Greenes is geplaatst voldoet aan de normering.”

CNG

Greenes bestaat sinds 2010 en er werken tien mensen. Het bedrijf houdt zich bezig met duurzame oplossingen voor machines en voertuigen. Naast het installeren van CNG installaties in voertuigen houdt Greenes zich bezig met het verduurzamen van bestaande machines. Vorig jaar introduceerde Greenes in samenwerking met Orange Gas en BPA Project en Advies de EGG. Dat is een Opel Ampera die naast elektriciteit op groen gas rijdt.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Leerlingenvervoer Goerree-Overflakkee toch niet afgeschaft

Leerlingenvervoer Goerree-Overflakkee toch niet afgeschaft

http://www.taxipro.nl/feed/

De gemeente Goerree-Overflakkee trekt het plan om het leerlingenvervoer af te schaffen terug. Eerder nam het college van B en W het besluit dat alle leerlingen voortaan met het reguliere busvervoer zouden moeten gaan. Maar tijdens een hoorzitting is de gemeente verzocht een nieuw besluit te nemen. Diverse ouders hadden bezwaarschriften ingediend, dat heeft gewerkt. Meervoudig gehandicapte kinderen kunnen gewoon met het leerlingenvervoer blijven reizen.

Diverse gehandicapte kinderen zouden volgens de gemeente uit bezuinigingsoogpunt met de bus naar school moeten reizen of gebracht worden door hun ouders. Dat zou tot schrijnende situaties gaan leiden.

Juridische stappen

Tijdens de hoorzitting werd aangekondigd dat de ouders juridische stappen zouden ondernemen als de gemeente niet op haar eerder genomen besluit zou terugkomen. Zover is het niet gekomen. Het vervoer blijft bestaan, meldt de Weekkrant.

Iedere gemeente is wettelijk verplicht een regeling leerlingenvervoer hebben. In deze regeling is vastgelegd dat de gemeente in sommige gevallen de vervoerskosten van een kind van huis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school vergoedt. Als kinderen niet in staat zijn om met het openbaar vervoer te gaan, wordt meestal taxivervoer vergoed.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Gemeente Venlo trok 2300 Regiotaxi-pasjes onterecht in

Gemeente Venlo trok 2300 Regiotaxi-pasjes onterecht in

http://www.taxipro.nl/feed/

De gemeente Venlo had niet zomaar 2300 van de 7200 pasjes voor de Regiotaxi mogen intrekken. De gemeente had deze pasjes geschrapt, omdat de klanten geen gebruik maakten van de Regiotaxi. Maar hoewel de gemeente hen telefonisch had geïnformeerd, zijn ze niet gewezen op hun wettelijk recht om bezwaar aan te tekenen. Venlo heeft inmiddels 1025 boze telefonische reacties en twaalf bezwaren binnen.

De gemeente schrapte vanaf begin dit jaar 2380 van de 7196 pasjes voor ouderen, omdat zij meer dan een jaar niet met de Regiotaxi reisden. De gemeente wil bezuinigen en bespaart daarmee 24 euro per ongebruikt pasje.

Wmo-verordening

In de wmo-verordening staat dat een ‘voorziening’ afgenomen mag worden als er langdurig geen gebruik van wordt gemaakt. Maar Venlo heeft de Algemene Wet Bestuursrecht niet gevolg, omdat ouderen niet op hun bezwaarmogelijkheid zijn gewezen.

Met de boze bellers wordt nu opnieuw contact opgenomen, gevolgd door een brief. Zo hoopt Venlo het aantal bezwaren te beperken tot tweehonderd. Het repararen van de gemaakte fout kost de gemeente eenmalig 56.000 euro, meldt de Limburger. Wel bespaart de gemeente vanaf volgend jaar 54.000 euro, zo blijkt uit collegevoorstel dat deze week is besproken.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Vrijwillige chauffeurs staken wegens ‘onvoldoende verzekeringen werkgever’

Vrijwillige chauffeurs staken wegens ‘onvoldoende verzekeringen werkgever’

http://www.taxipro.nl/feed/

Chauffeurs voor het vrijwilligers-vervoer van woonzorgcentrum Damsterheerd hebben deze week gestaakt. Nadat een collega al 12 maanden thuis zit met ernstig rugletsel, opgelopen tijdens het ‘werk’, twijfelen ze er sterk aan of hun ‘werkgever’ wel een fatsoenlijke verzekering voor ze heeft afgesloten. Volgens letselschadespecialist Richard Heersema voldoet De Hoven niet aan de wettelijke verplichting ‘goed werkgeverschap’. Er komt een rechtszaak aan, aangespannen door de geblesseerde chauffeur.

De chauffeur verstapte zich vorig jaar toen hij een rolstoel-passagier uit het busje hielp met de tillift. Hij kwam op zijn hiel terecht, waarna stevige rugklachten onstonden. Hij is inmiddels meerdere malen geopereerd, maar heeft nog steeds veel pijn.

Hypotheek

Onlangs kreeg Heidema een nieuwe tussenwervelschijf. Een kostbare operatie. “De bank klopt al aan. We kunnen de hypotheek niet meer opbrengen”, zegt hij tegen DVNH. De rolstoelbus was volgens de vrijwillige chauffeur niet in orde. “De lift haperde.” Andere chauffeurs bevestigen dat.

Volgens manager financiën Klaas Wierenga van De Hoven zijn de verzekeringen wel in orde. Waarom de zaak van Heidema dan niet is afgehandeld, wil hij niet zeggen. Hij wil niet ingaan op individuele gevallen.

Vrijwilligerswerk

Bij het doen van vrijwilligerswerk kan men letsel oplopen of er kan materiële schade ontstaan. De organisatie waar iemand als vrijwilliger werkt is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende verzekeringen worden afgesloten.

Een verzekeringspakket omvat onder meer een ongevallenverzekering, een aansprakelijkheids- en een rechtsbijstandverzekering. Het pakket geldt automatisch voor iedereen die in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald (een vergoeding binnen de fiscale maxima is toegestaan) werk verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Vrijwilligersorganisatie als werkgever

In een uitspraak van het gerechtshof begin 2005 is bepaald de vrijwilliger gelijk gesteld kan worden aan de flexwerker. Dat betekent dat de vrijwilligersorganisatie als werkgever beschouwd wordt, wat voorheen niet het geval was.

De consequentie hiervan is dat de vrijwilligersorganisatie aansprakelijk gesteld kan worden voor de volledige schade die een vrijwilliger tijdens het vrijwilligerswerk oploopt. Dit kan verzekerd worden door in de WA-verzekering voor bedrijven ook de werkgeversaansprakelijkheid mee te verzekeren. Tot nu toe hebben veel vrijwilligersorganisaties dit niet gedaan omdat dit deel niet op hen van toepassing was.

Bart Pals

Powered by WPeMatico