Taxibranche krijgt flinke korting op de Menzis-zorgverzekering

Taxibranche krijgt flinke korting op de Menzis-zorgverzekering

http://www.taxipro.nl/feed/

Zowel taxichauffeurs als taxi-werkgevers kunnen via de collectiviteit van KNV Taxi en Sociaal Fonds Taxi goedkoop een zorgverzekering afsluiten bij verzekeraar Menzis. De premie voor de basisverzekering ‘ZorgVerzorgd’ is € 87,86 euro per maand. Daarbij zit € 7,64 euro korting in via KNV Taxi en SFT. Hierdoor heeft Menzis één van de goedkoopste zorgverzekeringen in Nederland, voor mensen die zelf hun ziekenhuis en apotheek willen kiezen.

Op aanvullende verzekeringen krijgen taxichauffeurs 10% korting bij ZorgVerzorgd. Er is al een aanvullende verzekering met fysiotherapie vanaf € 6,70 extra per maand. En een tandartsverzekering vanaf € 8,91 extra per maand.

Wie het niet erg vindt om veel zelf online te regelen en wat minder keuzevrijheid te hebben als het gaat om zorgaanbieders, kan zich bij Menzis al verzekeren vanaf € 86,50 per maand met Menzis BudgetBewust.

Zorgverzekering

Maar niet alleen de taxichauffeurs zijn voordelig uit met deze zorgverzekering. Werkgevers betalen via de sociale lasten een flinke bijdrage aan de zorgverzekering van hun werknemers. In 2014 is de inkomensafhankelijke bijdrage 7,5% van het loon.

De collectieve zorgverzekering van Menzis, KNV Taxi en SFT kost de werkgever niets, maar biedt wel volop kansen om de kosten van zorg en verzuim te beïnvloeden. Zo zijn werknemers die ziek zijn sneller aan de beurt voor een behandeling. Want hoe langer een werknemer afwezig is, hoe meer geld dat kost. Menzis biedt daarom gratis wachtlijstbemiddeling. In 2012 is hierdoor de wachttijd gemiddeld verkort met 37 dagen.

Verzuimpercentage

Ook biedt Menzis TopZorg: voor negen behandelingen zijn extra afspraken gemaakt met zorgverleners. TopZorg is een keurmerk voor zeer goede zorg. “Bij TopZorg staan de kwaliteit en snelheid van een behandeling en aandacht voor goede informatie voor de patiënt centraal”, vertelt de woordvoerder van Menzis. “Ook kan hierdoor de wachttijd teruggebracht worden met soms wel 40 dagen. En dat heeft  over natuurlijk weer een positief effect op het verzuimpercentage.”

Alle zaken rondom ziekte en verzuim brengen een flinke papierwinkel met zich mee. De regelgeving is ingewikkeld en dossiervorming een vak apart. Menzis neemt de verzuimbegeleiding en het regelwerk allemaal uit handen. Er is één loket voor alle arbeidsrelevante vragen. Dit regelwerk kan taxiwerkgevers minimaal één dagdeel aan tijd besparen.

Hulp van zorgadviseurs

Taxichauffeurs die verzekerd zijn via Menzis krijgen gratis hulp van de zorgadviseurs
. Die helpt bij alle zorgvragen. Bijvoorbeeld over een aandoening, een behandeling of regelgeving. De Zorgadviseur geeft informatie en bemiddelt voor taxichauffeurs.

Meer informatie via: http://www.menzis.nl/web/knv.htm

Of bel de Menzis OverstapCoach voor een advies op maat: 088 222 49 00

Bart Pals

Powered by WPeMatico

‘Taxichauffeur van het jaar 2013′ werkt bij Brookhuis

‘Taxichauffeur van het jaar 2013′ werkt bij Brookhuis

http://www.taxipro.nl/feed/

Taxichauffeur Bram van Doorn, werkzaam bij Brookshuis Personenvervoer BV in Oldenzaal, is door FNV Taxi uitgeroepen tot ‘Taxichauffeur van het jaar 2013′.  Hij werd genomineerd door vaste klant Henk Hofman: “Zijn vakmanschap blijkt uit een voortreffelijke rijstijl, het stipt op tijd komen, een geweldige klantgerichte benadering en servicegerichtheid. Hij is echt het visitekaartje van de taxibranche.”

De taxichauffeur van het jaar wordt op meerdere vakbekwaamheden beoordeeld, zoals Rijvaardigheid, Veilig Vervoer, Klantvriendelijkheid, Stiptheid, Collegialiteit, Betrouwbaarheid, Betrokkenheid, Deskundigheid en Flexibiliteit.

Chauffeur

“Als taxichauffeur ben je tegenwoordig niet alleen meer een vakkundige chauffeur,” zegt Pieter Beuzenberg, vakbondsbestuurder FNV Taxi en jurylid. “Als chauffeur vervul je meerdere rollen, je bent ook psycholoog, maatschappelijk werker en bovenal een mens.”

Voor de verkiezing van dit jaar bleven er na een eerste selectie uiteindelijk dertien interessante nominaties over. Alle dertien genomineerden zijn vakmensen, maar bovenal zijn het allemaal prettige personen, met hart voor hun werk en voor hun klanten en collega’s. Op houding en gedrag scoren zij allen “zeer excellent”.

Vakkundigheid

Op 30 november, tijdens de manifestatie “Koopkracht en Echte Banen”, zal Ton Heerts de winnaar, Bram van Doorn huldigen voor zijn vakkundigheid en goede bijdrage aan het imago van de taxisector.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

‘Een goede taxi-lobby begint bij de ambtenaren’

‘Een goede taxi-lobby begint bij de ambtenaren’

http://www.taxipro.nl/feed/

Hij is acht jaar lang voorzitter geweest van KNV Taxi. En in die tijd is er een hoop veranderd in de sector. Vooral het contractvervoer maakt economisch moeilijke tijden door. „Omdat het slecht gaat met de economie is er meer aanbod aan taxichauffeurs. Maar daar komt nu ook nog eens een krimp bij door de bezuinigingen vanuit de overheid”, vertelt Jan Zaaijer, die dinsdag 19 november zijn officiële afscheid als voorzitter viert.

De markt in het contractvervoer is altijd best gezond geweest, vertelt hij. „Er is behoorlijk wat vraag gecreëerd door de overheid. Omdat de kwaliteit van het vervoer steeds verder verbeterde, werd het contractvervoer in de taxisector aantrekkelijker voor de reiziger en nam de omzet toe. Maar dat is nu ruw onderbroken.”

Aanbestedingen

Aanbestedingen worden tegenwoordig voornamelijk gewonnen op prijs. Een gevolg hiervan is dat werkgevers steeds meer bezuinigen op de loonkosten. „Was er vroeger vooral sprake van langjarige dienstverbanden, nu zien we dat de flexibiliteit behoorlijk snel toeneemt”, weet Zaaijer. „Overigens is dat niet alleen in de taxisector zo, maar dat is een maatschappelijke ontwikkeling.”

Het totaal aantal taxichauffeurs met een loondienstverband zal door de krimpende markt de komende jaren afnemen, verwacht Zaaijer. Tegelijkertijd zullen de bedrijven gemiddeld in omvang toenemen; schaalvergroting in combinatie met een krimp. „Al betekent dat niet dat kleine taxibedrijven geen boterham kunnen verdienen. Maar de taxi-ondernemers zullen goed ondernemerschap moeten tonen om te kunnen overleven.”

Vervoersbedrijven

Volgens Zaaijer zullen de openbaar vervoersbedrijven nooit de vraag naar taxivervoer kunnen invullen, een ontwikkeling die door de overheid in sommige regio’s in gang wordt gezet. „OV-bedrijven zorgen voor massavervoer. De zorg van de taxichauffeur voor de individuele reiziger is kenmerkend voor taxivervoer. OV-bedrijven kunnen dat niet leveren.”

Als voorzitter van KNV Taxi heeft Zaaijer zich vooral jarenlang ingezet om regelgeving vanuit de overheid te beïnvloeden. „We helpen de overheid om betere besluiten te nemen”, noemt hij het zelf. Als voorbeeld noemt hij de nieuwe taxiwet voor gemeenten. Dat is een correctie op de slecht uitgevoerde liberalisering van het taxivervoer, alweer jaren geleden.”

Reputatie

„Toen ik in 2005 aantrad, had ik al veel waardering voor taxiondernemers en hun manier van werken. Tegelijkertijd was de reputatie van het vak heel beroerd. De consumentenmarkt had toen weinig aandacht binnen KNV, onze leden hielden zich vooral met contractvervoer bezig. Maar om invloed te hebben in Den Haag, moesten we beginnen met de reputatie van het vak taxi-ondernemer te herstellen en te verbeteren.”

Daarom is KNV Taxi zich meer gaan bezig houden met de consumentenmarkt. „We namen verantwoordelijkheid, Den Haag reageerde daar positief op”, heeft hij gemerkt. „Als je iets wilt bereiken bij de overheid, kun je je niet veroorloven de consumentenmarkt te verwaarlozen. De overheid maakt namelijk het onderscheid niet tussen straattaxi en contractvervoer. Zij ziet de branche als één geheel.”

Metertarief

Een succes dat KNV Taxi heeft kunnen boeken als gevolg van de verbeterde relatie met Den Haag, is volgens Zaaijer het terugkrijgen van de factor ‚tijd’ in het metertarief. En de invoering van een indexering in het metertarief. „Toen ik aantrad, was er helemaal geen indexatie”, vertelt Zaaijer. „De reputatie van de bedrijfstak was slecht, er gebeurde dus niets.”

Uiteindelijk heeft KNV veel invloed kunnen uitoefenen op de nieuwe taxiwet. De TTO-wetgeving is daar onderdeel van. Met de invoering van TTO’s wordt de taxichauffeur lid van een herkenbare organisatie. De anonimiteit waaronder de taxichauffeurs konden werken, verdwijnt.”

TTO-verordening

„De overheid zou de hoogte van het tarief dat een ondernemer rekent in een goed functionerende markt helemaal niet moeten vaststellen. Voorwaarde is wel dat er, in navolging van Amsterdam, in meer grote gemeenten in Nederland een TTO-verordening is en dat deze methode ook goed werkt. Dan zie ik een goede kans om met succes te pleiten voor het loslaten van het maximumtarief. Maar dan moeten alle zzp-chauffeurs binnen een TTO wel hetzelfde tarief voeren. Want anders is het niet begrijpelijk voor de reiziger.”

Een oplossing voor de huidige problemen in het contractvervoer is niet zo makkelijk te vinden, weet ook Zaaijer. In de straattaximarkt werd de klant uitgebuit door de taxichauffeur. Maar in het contractvervoer wordt de taxi-ondernemer uitgeknepen door de opdrachtgever. „Daar waren we de veroorzaker, maar hier het slachtoffer van het probleem.”

Regelgeving taxi-aanbesteding

Zaaijer pleit dan ook voor extra regelgeving als het gaat om taxi-aanbestedingen. „Alleen aandacht vragen voor de problemen, geeft veel te weinig effect.” Wat hem betreft wordt de schaal van vervoerscontracten gemaximeerd tot ‚niet groter dan nodig voor de kwaliteit van de dienstverlening’. Ook is het nodig dat de opdrachtgever verplicht wordt tot goed en betrouwbaar kwaliteitsbeleid.

„Maar misschien nog veel belangrijker is dat bij de beoordeling van offertes de elementen ‚prijs’ en de criteria voor ‚kwaliteit’ apart beoordeeld worden”, zegt Zaaijer. „Beoordeel eerst de kwaliteit, waaruit bijvoorbeeld de top 5 afzonderlijk punten krijgen. En doe daarna hetzelfde bij de ‚prijs’. Dan kan het gebeuren dat een opdracht wordt gewonnen op basis van kwaliteit, terwijl de winnaar niet de laagste prijs heeft geboden. Dat komt nu niet voor. De gelijktijdige beoordeling van kwaliteit en prijs leidt altijd tot ‘prijs’ als doorslaggevende factor.”

Professioneel aanbesteden

Zaaijer is niet tegen het optreden van adviseurs in het aanbestedingsproces. „Maar hun rol verdient wel studie.” Zo zou er volgens Zaaijer een scheiding gemaakt moeten worden tussen het opstellen van een contract en de controle op de naleving ervan. “Het is onjuist om de adviseur die betrokken is bij het opstellen een contract ook te betrekken bij de controle op naleving. Hij heeft er dan immers belang bij dat het contract ingewikkeld is.”

Zaaijer wil daarom graag een hartekreet uiten. „Overheden moeten hun professionaliteit als inkoper verbeteren. Ambtenaren moeten op dit gebied beter opgeleid worden. Er zijn teveel rechtszaken over aanbestedingen. Er is onvoldoende kennis bij de overheid. Het absolute dieptepunt is natuurlijk het monopoliecontract van de Kiwa. Dat leidt tot matige dienstverlening en absurd hoge prijzen.”

Boordcomputer Taxi

Zaaijer verwacht dat de Boordcomputer Taxi ook een grote rol zal gaan spelen in het contractvervoer. „We zijn eindelijk af van de verouderde papieren rittenstaat. Er is weliswaar geharrewar over geweest, maar we hebben wel wat bereikt. Er is geen voorgeschreven doos, maar sprake van een open architectuur met alleen functionele specificaties. Dat was voor ons belangrijk. Je ziet dat alle leveranciers met hun eigen verschillende oplossingen zijn gekomen. Er is geen rem op technische vooruitgang.”

KNV Taxi stond al eerder op het standpunt dat er een BCT moest komen, om een einde te maken aan het inefficiënte gedoe met het invullen van rittenstaten en werkboekjes. “De bedrijfstak is altijd vooruitstrevend geweest op ICT-gebied”, aldus Zaaijer. “Maar de invulling was nog niet bekend, evenmin als het subsidiebedrag.”

De relatief hoge kosten van de installatie vloeien voort uit het voorgeschreven veiligheidsniveau, weet Zaaijer. “Gelukkig is er een subsidie van € 600 per installatie. Dat maakt de investering bedrijfseconomisch verantwoord. De administratieve lasten zullen flink dalen. Al komt de timing van de investering erg slecht uit, het betekent wel een verbetering.”

Arbeidsverhoudingen

Tijdens het voorzitterschap van Zaaijer heeft KNV Taxi ook het proces van de cao-onderhandelingen geprofessionaliseerd. Dat zorgt ervoor dat de vereniging nu minder moeite heeft om een Algemeen Verbindend Verklaring te ontvangen van de minister. „Bovendien hebben we gezorgd voor een versterking van de rol van Sociaal Fonds Taxi als controle-orgaan.”

Al beseft ook Zaaijer dat er voor zijn opvolger nog een hoop werk aan de winkel is. „Zaken als flexibilisering van de arbeidsmarkt gaan in vliegende vaart. Soms gaan de dingen erg snel, dan weer erg langzaam. Het tempo van een verandering is van tevoren slecht in te schatten, dat is me de afgelopen acht jaren wel opgevallen.”

Lobby

In de afgelopen acht jaar heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu vijf bewindspersonen gekend op het dossier ‚Taxi’. In dezelfde tijd waren er vier verschillende wethouders van vervoer van Amsterdam. Zaaijer: “Die bestuurders zijn de centrale figuren, met wie je moet spreken en die je moet overtuigen van het nut van de voorstellen waar je voor staat.”

“Dat overtuigen gebeurt door het naar voren brengen van betrouwbare informatie. KNV Taxi kan dat doen, omdat wij deskundige ondernemers als leden hebben. Maar je moet niet vergeten de lobby te beginnen bij de ambtenaren. Die praten elke dag met de bestuurders. Je hebt ze alle drie nodig: ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers. En het is belangrijk dat de taxibranche als een eenheid optreedt. Want eendracht maakt macht.”

Bart Pals

Bart Pals

Powered by WPeMatico

TTO’s Amsterdam staan niet achter protest-acties, maar pleiten wel voor versoepeling

TTO’s Amsterdam staan niet achter protest-acties, maar pleiten wel voor versoepeling

http://www.taxipro.nl/feed/

De Amsterdamse TTO’s staan niet achter de acties die enkele taxichauffeurs zaterdagavond en maandagmiddag hebben gevoerd. Het was opvallend dat de meeste protesterende chauffeurs bij TCA zijn aangesloten. “We ondersteunen het niet. Hoewel we de reactie van sommige chauffeurs begrijpen, want handhaving is soms disproportioneel. Maar we zijn nog in gesprek met de gemeente hierover”, licht Sanne Takman, woordvoerster TCA toe.

TCA had dan ook van tevoren alle chauffeurs afgeraden om deel te nemen aan de actie. Dat het grootste deel van de protesterende chauffeurs bij TCA hoort, is volgens Takman eenvoudigweg te verklaren omdat zij verreweg de grootste TTO zijn in Amsterdam.

Handhaving

De taxicentrale vindt wel dat de gemeente handhaving moet aanpassen. Vooral als het gaat om de strenge handhaving en het uitdelen van boetes bij overtreding van bijvoorbeeld stopverboden. Takman: “Taxi’s morgen bijna nergens staan. Maar als taxi moet je ook je administratie af kunnen werken nadat een passagier is uitgestapt.” Daar zou de gemeente wat TCA betreft best wat soepeler in mogen zijn.

Ook Mekki van Taxicentrale4U en TTO Advies & Beheer is voor versoepeling van dergelijke handhaving. Maar de TTO-regels moeten niet zomaar aangepast worden. “Ik kan niet achter wilde acties staan. We zitten bij de gemeente aan tafel om over dergelijke probelemen te praten. Maar wilde acties zijn heel slecht voor ons imago en de publieke opinie.”

TTO

De chauffeur die zaterdagvond voor zowel de camera van TaxiPro.nl als AT5 zeer wild tekeer ging, is aangesloten bij Staxi. Maar niet lang meer, zo laat woordvoerster Hannah weten. “Hij was al per 30 november overgestapt naar een andere TTO. Onze achterban is niet aanwezig bij de acties. Het gaat om een zeer beperkte groep.”

In totaal zijn er zo’n 3.000 Amsterdamse taxichauffeurs bij een TTO aangesloten. De tientallen protesterende chauffeurs hebben de laatste tijd boetes ontvangen en sommigen zijn ook geschorst door hun TTO, omdat ze bepaalde regels overtraden. Ze eisen dat de gemeente minder streng controleert.

Controles

Na een gesprek tussen een deel van de chauffeurs en de gemeente werd de actie maandag rond 14.30 uur beëindigd. Volgens de chauffeurs is er door de gemeente toegezegd dat de regels voor controles nog eens bekeken gaan worden. Overigens bleek afgelopen zaterdag uit een controle met mystery guest, dat de TTO-chauffeurs nog niet alle zaken op orde hebben.

Van de 21 gemaakte taxiritten, waren er slechts een schamele 5 in orde. Bij de overige 16 leveren de chauffeurs niet de gewenste kwaliteit. Er is ook bij de TTO-taxichauffeurs nog sprake ritweigering, gevaarlijk gedrag, geen wisselgeld en taxameter niet aan willen doen.

Bart Pals

Lees ook: ‘Controle-actie taxi’s Amsterdam vooral voor informatie’

Bart Pals

Powered by WPeMatico

‘Controle-actie taxi’s Amsterdam vooral voor informatie’

‘Controle-actie taxi’s Amsterdam vooral voor informatie’

http://www.taxipro.nl/feed/

“We verleggen onze aandacht naar de snorders. We gaan ze opsporen en hun werk verstoren. Zo voorkomen we escalatie met de TTO-taxichauffeurs.” Arjan Spit van de gemeente Amsterdam spreekt zaterdagnacht de handhavers toe die bezig zijn met de grootschalige taxicontrole. Ze zijn zojuist weer terug binnen gekomen na een staking van enkele tientallen taxichauffeurs, die de controles beu zijn.

De 50 ambtenaren van dienst Stadstoezicht zijn enkele uren daarvoor bezig geweest met het controleren van TTO-taxi’s. De actie had twee doelstellingen: 1) Zoveel mogelijk informatie over de kwaliteit van de TTO’s verzamelen. 2) Signaleren, beboeten en verdrijven van niet-TTO’s en snorders.

Actie

“De bedoeling van vanavond is informatie verzamelen”, spreekt Fred Schara van Stadstoezicht, die de actie leidt, zijn collega’s toe. “Geef alleen een boete bij excessen of als een taxi niet is aangesloten bij een TTO. Als iemand wel is aangesloten, geven we alleen een waarschuwing.” Het is zaterdagavond 21:00 uur, de actie moet nog beginnen.

De 50 handhavers gaan bekijken of de TTO’s zich aan de regels houden. Ze gaan in tweetallen alle standplaatsen af om te controleren of het daknaambord klopt, of er een nummer op staat, de raamkaart (informatie chauffeur) en infokaart (informatie tarief en TTO) goed te zien zijn. Ook moeten er een taxameter en een bonprinter aanwezig zijn. Verder bekijken ze of de chauffeurs zich netjes gedragen op de standplaatsen en of het voertuig geen schade heeft. Alle bevindingen worden op een checklist geschreven.

Taxistandplaats

Taxi’s die gecontroleerd zijn, krijgen een groene sticker. Zo wordt voorkomen dat één taxi meerdere controles krijgt. Verder heeft de gemeente enkele sleepwagens ter beschikking voor personenauto’s (geen taxi’s) die toch op taxistandplaatsen geparkeerd staan. Die worden meteen weggesleept, zodat de taxistandplaats beschikbaar blijft voor TTO-taxi’s. Het is de bedoeling dat er later in de avond wordt opgetreden tegen snorders.

“Er is nog veel verschil in kwaliteit tussen de TTO’s”, vertelt Fred Schara van Stadstoezicht, die de actie leidt. “Sommige hebben nog niet zo’n goede grip op hun chauffeurs. Door te inventariseren welke TTO’s nog problemen hebben, kunnen we de TTO-besturen aanspreken in plaats van de individuele chauffeurs. Het is de bedoeling dat de TTO’s dan zelf optreden tegen chauffeurs die slechte kwaliteit leveren.”

De handhavers gaan fanatiek aan de slag. De meeste taxichauffeurs ondergaan gelaten de controles. “Zijn jullie er nou alweer”, merken enkele op. Maar ondertussen rommelt het wel, zo blijkt achteraf. Een groepje taxichauffeurs is de controle beu en gaat protesteren op de Herengracht. Daar probeert Schara de taxichauffeurs duidelijk te maken dat de handhavingsactie er vooral op gericht is informatie te verzamelen.

Regels

Uit de anderhalf uur durende actie blijkt dat de meeste TTO-chauffeurs op de standplaatsen zich uitstekend aan de regels houden. De geüniformeerde handhavers controleren 245 taxi’s op de genoemde punten. Bij slechts 9 taxi’s worden tekortkomingen geconstateerd. Hiervoor worden waarschuwingen gegeven.

Maar zodra een mystery guest daadwerkelijk een ritje met een taxi uitvoert, ontstaat een heel ander beeld. Van de 21 gemaakte taxiritten, zijn er slechts een schamele 5 in orde. Bij de overige 16 leveren de chauffeurs niet de gewenste kwaliteit. Er is sprake ritweigering, gevaarlijk gedrag, geen wisselgeld, taxameter niet aan willen doen en dat soort zaken.

Mystery guests

“De controles met mystery guests van de TTO-chauffeurs geven aan dat er nog veel werk aan de winkel is voor de TTO’s”, meldt de gemeente Amsterdam. “De geüniformeerde controles leveren een minder resultaat op dan de incognito controles. Deze laatste zijn veel effectiever.”

De overige resultaten van de actie zijn dat een Rotterdamse taxichauffeur een boete heeft gekregen voor het bedienen van de Amsterdamse opstapmarkt. Dat is alleen toegestaan voor Amsterdamse TTO’s. En er is één snorder beboet voor het aanbieden van diensten in de openbare ruimte.

Schorsingen

Dat de actie gericht was op informatieverzameling, daar hebben de actievoerende chauffeurs een heel andere mening over. “We zijn de controles spuugzat. Voor ieder wissewasje krijgen we een boete. En de TTO-besturen doen er helemaal niets aan. Sterker nog; ze delen schorsingen uit aan ons.”

Opvallend is dat de niet-bij-een-tto-aangesloten taxi’s zo goed als verdwenen zijn uit het centrum van Amsterdam. 99% van de taxi’s, zowel op de standplaatsen als rondrijdend, heeft een TTO-daklicht. “De taxi’s van buiten Amsterdam zijn vrijwel helemaal verdwenen”, bevestigt Schara tijdens de actie. “Nu is het zaak om de kwaliteit van de TTO’s in de gaten te houden.”

Bart Pals

Lees ook: Actie Amsterdamse TTO-taxichauffeurs tegen strenge controles (video’s)

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Actie Amsterdamse TTO-taxichauffeurs tegen strenge controles (video’s)

Actie Amsterdamse TTO-taxichauffeurs tegen strenge controles (video’s)

http://www.taxipro.nl/feed/

Enkele tientallen Amsterdamse TTO-taxichauffeurs hebben zaterdagavond gestaakt uit protest tegen de vele controles van de gemeente Amsterdam op TTO-taxi’s. Ze hebben van 12 tot 01:00 uur een actie gehouden op de Herengracht, vlak naast de ambtswoning van burgemeester Van der Laan. Ze eisen een vermindering van de controles, lagere boetes en hardere aanpak van snorders.

De druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen was een actie van de gemeente afgelopen zaterdagnacht om te inventariseren in hoeverre de TTO-taxi’s zich aan de regels houden. Aan de actie namen zo’n 40 TTO-chauffeurs deel. In totaal zijn er zo’n 3.000 taxchauffeurs aangesloten bij de 13 Toegelaten Taxi Organisatie’s (TTO).

Lees maandag alles over deze actie op TaxiPro.nl. Bekijk alvast zes video’s van de actie, gemaakt door TaxiPro.nl.

Video 1/6

Video 2/6

Video 3/6

Video 4/6

Video 5/6

Video 6/6

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Provincie wil regie Regiotaxi Gelderland bij gemeenten leggen

Provincie wil regie Regiotaxi Gelderland bij gemeenten leggen

http://www.taxipro.nl/feed/

De regie op Regiotaxi Gelderland verschuift met ingang van 2016 van de provincie naar de regio’s. De provincie wil hiervoor nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met de Gelderse regio’s. In nauw overleg met de regio’s wordt gezocht naar een efficiënt regionaal vervoeraanbod voor speciale doelgroepen en de bereikbaarheid van lokale voorzieningen. De provincie blijft inhoudelijk en financieel betrokken.

Gedeputeerde Conny Bieze: “De samenwerking rond de regiotaxi is aan vernieuwing toe. Gemeenten krijgen meer bevoegdheden voor het doelgroepenvervoer, terwijl het aantal OV-reizigers afneemt. Het ligt niet langer voor de hand dat de provincie de regie voert over de regiotaxi als deze voor meer van 90 procent uit WMO-vervoer bestaat, waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn.”

Regiotaxi

De verschuiving van de regie over de regiotaxi sluit volgens haar aan bij recente ontwikkelingen. Gemeenten hebben te maken met een uitbreiding van hun taken voor speciale doelgroepen. Tegelijkertijd nemen de beschikbare middelen hiervoor af. Gemeenten hebben baat bij een efficiënte regionale samenwerking rond het doelgroepenvervoer (WMO, AWBZ, WsW).

Bieze: “De regio’s zijn het beste in staat om de bereikbaarheid van scholen, ziekenhuizen en instellingen te organiseren. Hier zijn slimme combinaties mogelijk met buurtbussen, vrijwilligersinitiatieven en servicelijnen.”

Wmo-vervoer

De regiotaxi is primair bedoeld voor het vervoer voor mensen met een beperking, het wmo-vervoer. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast is de regiotaxi een vangnet voor de OV-reiziger in gebieden waar geen lijndiensten beschikbaar zijn. De provincie is verantwoordelijk voor dit vervoer. Het aantal reizigers in de regiotaxi is de laatste jaren afgenomen tot minder dan 8 procent, waardoor de verantwoordelijkheid voor de regiotaxi vrijwel volledig naar de gemeenten is verschoven.

Het idee is om de planning van de taxiritten onder te brengen in regionale regiecentrales. De uitvoeringscapaciteit wordt apart gecontracteerd bij taxibedrijven. Regiecentrales kunnen het doelgroepenvervoer en het aanvullend openbaar vervoer op een efficiënte manier organiseren. De provincie blijft inhoudelijk en financieel betrokken bij de regiecentrales en zal toezien op de uitvoering van het OV-regiotaxivervoer.

Financiële bijdrage

De jaarlijkse provinciale bijdrage aan Regiotaxi Gelderland van 6 miloen euro blijft ook in de periode 2016-2018 gehandhaafd. Bieze: “De verschuiving van de regie over de regiotaxi naar de regio is geen bezuiniging, maar moet zorgen voor een efficiënte en effectieve organisatie van het doelgroepenvervoer voor de reiziger.”

Provinciale Staten en de gemeenteraden besluiten de komende maanden over de regievoering over de regiotaxi. Als deze hiermee instemmen worden naar verwachting eind 2014 de regionale samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Hiervoor moeten de regio’s een instantie in het leven roepen die bevoegd is voor het maken van afspraken met de provincie. In 2015 kan de regio vorm geven aan de invulling van het vervoeraanbod en het contracteren van marktpartijen.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

KNV Taxi en Menzis sluiten collectiviteits-overeenkomst

KNV Taxi en Menzis sluiten collectiviteits-overeenkomst

http://www.taxipro.nl/feed/

KNV Taxi en Zorgverzekeraar Menzis hebben een collectiviteits-overeenkomst gesloten. Het contract is woensdag ondertekend door Jan Zaaijer (KNV Taxi) en Renée Wilke (Menzis). Hierdoor hebben taxi-ondernemers die bij KNV zijn aangesloten korting op de zorgverzekering, voor zowel werkgevers als werknemers. Ook biedt Menzis specifieke dienstverlening die afgestemd is op de taxibranche, zoals ondersteuning van werkgevers die te maken hebben met werknemers met schulden.

KNV Taxi-leden en hun werknemers krijgen 8% korting op de basisverzekering en 10% korting op aanvullende verzekeringen. Ook biedt Menzis kortingen op individuele rijbewijskeuringen. Verder zijn de diensten van Menzis Werk Gezond gratis voor KNV-leden.

Werkgeversloket

“Zo hebben we één loket waarbij we aarbeidsgerelateerde vragen van taxi-ondernemers beantwoorden”, vertelt Martin Rog van Menzis. “Bijvoorbeeld veel werkgevers in de taxisector hebben te kampen met werknemers die met schuldproblematiek te kampen hebben. Daar kunnen we ze bij helpen.”

Menzis heeft via Sociaal Fonds Taxi ook een collectiviteit voor werknemers in de taxisector.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Valys-budget blijft ook volgend jaar maximaal 600 kilometer

Valys-budget blijft ook volgend jaar maximaal 600 kilometer

http://www.taxipro.nl/feed/

Mensen die gebruik maken van Valys-vervoer kunnen ook volgend jaar 600 kilometer reizen tegen verlaagd tarief. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) verhoogde het kilometerbudget eerder voor 2013, maar handhaaft de 600 kilometer nu ook voor 2014.  “Bovenregionaal vervoer van gehandicapten is voor de doelgroep heel belangrijk. Met de handhaving van de kilometers behouden zij hun reismogelijkheden’, aldus de bewindspersoon.

Van Rijn houdt het hoog persoonlijke kilometerbudget met 2250 kilometer ook gelijk.

Budget Valys

Met de maatregel wil de overheid ervoor zorgen dat het geld dat voor Valys-vervoer bestemd is, ook daadwerkelijk daaraan wordt besteed. Het totale budget bedraagt ongeveer 60 miljoen euro, maar met het vorige aantal van 450 kilometer per persoon beef er geld over.

Begin dit jaar pleitte de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG-raad) al voor een verhoging van het kilometerbudget. Het aantal van 450 zou niet voldoende zijn. De uitspraak van de raad volgde op een verlaging van 300 kilometer ten opzichte van 2012. Toen was het pkb nog 750 kilometer.

Transvision

Per 1 januari 2014 wordt het Valys-vervoer gerealiseerd door vervoersregisseur Transvision in combinatie met de Zorgvervoercentrale Nederland en de Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

‘CO2-uitstoot speelt kleine rol in vervoersaanbestedingen’

‘CO2-uitstoot speelt kleine rol in vervoersaanbestedingen’

http://www.taxipro.nl/feed/

De overheid doet veel te weinig om de CO2-uitstoot in het leerlingen- en collectief vraagafhankelijk vervoer (contractvervoer) te verminderen. In 76 procent van de gevallen speelt CO2-reductie geen rol in de aanbestedingscriteria voor het contractvervoer. Dat blijkt uit onderzoek van CNG Net; exploitant van Groengas. “De richtlijnen van de overheid op gebied van duurzaam inkopen worden op deze manier in de praktijk niet volledig nageleefd. Mede als gevolg hiervan blijft Nederland achter in het behalen van Europese CO2-doelen”, vindt CNG Net.

Uit onderzoek van CNG Net naar klimaatbewust aanbesteden in het vraagafhankelijk en leerlingenvervoer (contractvervoer) blijkt dat van de 70 onderzochte aanbestedingen tussen 2011 en 2013, slechts in 17 gevallen harde eisen worden gesteld aan de CO2- uitstoot van voertuigen.

Concessie

“Het effectiefste criterium, een CO2-plafond dat beperkingen stelt aan de uitstoot gedurende de gehele concessie, wordt in geen enkele aanbesteding toegepast. Als er wel criteria zijn geformuleerd, dan zijn deze vaak indirect en hebben betrekking op de technische uitvoering van de concessie, bijvoorbeeld zuinig rijgedrag. Met voorbeeldig rijgedrag maak je echter een vervuilend voertuig niet schoon”, licht Jan Theo Hoefakker toe, projectmanager bij CNG Net.

Nederland loopt volgens hem nog ver achter bij de realisatie van Europese doelstellingen voor het terugbrengen van CO2-uitstoot. Hoefakker: “Met name de mobiliteitssector is hier debet aan. De Nederlandse overheid maakt te weinig gebruik van de invloed die ze op deze sector door aanbestedingen heeft om de CO2-uitstoot te reduceren.”

Contractvervoer

Het contractvervoer heeft een budget van 774 miljoen euro en is hiermee goed voor 64 procent van de totale taximarkt. “Gezien de uitstoot van CO2 in de vervoerssector en de omvang van het contractvervoer, ligt er hier voor de overheden een kans”, aldus Hoefakker.

Om invulling te geven aan het klimaatbeleid van de EU, heeft het Ministerie van Economische Zaken richtlijnen voor duurzaam inkopen opgesteld. Een deel van de duurzaamheidscriteria in deze richtlijnen heeft betrekking op reductie van CO2-uitstoot.

Valys

Uit het onderzoek van CNG Net blijkt dat deze richtlijnen vaak niet worden overgenomen in de aanbesteding van vervoersconcessies. Extra opvallend is, dat in de grootste contractvervoer concessie, die de rijksoverheid zelf aanbesteedt (Valys), in het geheel geen CO2-eisen zijn genoemd. “De richtlijn duurzaam inkopen lijkt niet serieus genomen te worden door de Rijksoverheid, als deze zelfs in eigen concessies wordt genegeerd”, aldus Hoefakker.

CNG Net helpt bedrijven, overheden en particulieren om schone mobiliteit mogelijk te maken. Het bedrijf realiseert dit door exploitatie van CNG-tankstations in Nederland. Op ruim 55 tankstations in Nederland van CNG Net kan CNG worden getankt. Groengas is een schone en goedkope brandstof die volledig CO2-neutraal is. CNG Net is een volle dochter van Ballast Nedam.

Bart Pals

Powered by WPeMatico