Experimenten met AWBZ-vervoer: regiotaxi en vrijwilligers

Experimenten met AWBZ-vervoer: regiotaxi en vrijwilligers

http://www.taxipro.nl/feed/

Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SMWO) en Zorggroep Ter Weel bekijken hoe het vervoer van en naar de dagbesteding (AWBZ) het beste kan worden geregeld per 1 januari 2015. Ze voeren twee experimenten uit. Optie 1 is het vervoer laten uitvoeren door de Regiotaxi Oosterschelde. Optie 2 is het vervoer volledig laten uitvoeren door vrijwilligers.

Vanaf 1 januari 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor de zorg en het vervoer van cliënten overgeheveld van de AWBZ naar de gemeenten. Hierbij wordt fors bezuinigd op de budgetten, zodat het vervoer goedkoper moet worden ingekocht.

Dagbesteding

Het gaat om cliënten die thuis wonen en een indicatie hebben voor dagbesteding. Het experiment met Regiotaxi Wordt uitgevoerd voor cliënten die naar dagbestedingslocaties in Goes (Gasthuis en Poelhoek) gaan. Het experiment met vrijwilligers betreft de cliënten voor de dagbestedingslocatie Moerzicht en Yerseke.

Met de proeven wil de regio bekijken welke kwaliteit gehaald wordt en wat het kostenplaatje is. Ook wordt bekeken of het überhaupt mogelijk is deze vervoersvormen te gebruiken. Zo is het maar de vraag of deze nieuwe cliënten tegelijk met de huidige passagiers in de Regiotaxi vervoerd kunnen worden. En of het vervoer met vrijwilligers wel de gewenste kwaliteit oplevert met voldoende betrouwbaarheid.

Proef

De proef loopt tot en met juni 2014. De resultaten zullen worden gebruikt bij de keuzes die de Oosterscheldegemeenten maken in het vervoer naar dagbestedingen, meldt PZC.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Gemeente Nijmegen wil geen lokaal keurmerk voor straattaxi’s

Gemeente Nijmegen wil geen lokaal keurmerk voor straattaxi’s

http://www.taxipro.nl/feed/

De gemeente Nijmegen wil geen extra kwaliteitseisen stellen aan de lokale straattaximarkt. Ze ziet niets in lokale regulering, zoals bijvoorbeeld een plaatselijk keurmerk voor taxi’s in te stellen. Dinsdag had de gemeente hierover een gesprek met de twee belangenclubs Verenigde Taxibedrijven Regio Nijmegen (VTRN) en Vereniging KwaliteitsTaxi Nijmegen (VKTN).

Met het keurmerk wil de lokale taxibranche de markt beschermen en de kwaliteit bewaken. Maar daar wil de gemeente dus niet aan meewerken. Een dag eerder waren de twee taxiclubs nog een convenant overeengekomen over de eisen die worden gesteld aan een keurmerk.

Keurmerk

Volgens het keurmerk moeten chauffeurs een toets afleggen en mogen ze niet roken in de taxi en geen ritten weigeren. Taxi’s ouder dan 10 jaar moeten binnen 3 jaar worden vervangen. Ook zou in elke taxi een klachtenformulier komen en er zou een klachtencommissie in het leven worden geroepen.

De belangenclubs wilden dat de gemeente alleen houders van het keurmerk toe zou laten op de taxistandplaatsen bij het station en in het centrum. Maar Nijmegen wil niet meewerken, meldt de Gelderlander. Hierdoor is er volgens VTRN en VKTN voor taxibedrijven geen reden om te voldoen aan de eisen en is het keurmerk niet haalbaar.

Standplaatsen

Alleen bestuurders die in het bezit zijn van zo’n kwaliteitslabel zouden wat de taxiverenigingen betreft op A-locaties en standplaatsen in het centrum van Nijmegen mensen mogen oppikken. Net zoals tijdens de Vierdaagsefeesten. Maar voorlopig blijft de Nijmeegse opstapmarkt toegankelijk voor iedereen met een geldige taxivergunning.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Taxivervoer DZB Leiden gegund aan DVG Personenvervoer

Taxivervoer DZB Leiden gegund aan DVG Personenvervoer

http://www.taxipro.nl/feed/

DVG Personenvervoer gaat voor de gemeente Leiden het taxivervoer voor DZB uitvoeren. DZB is een gemeentelijke dienst voor mensontwikkeling. DVG Personenvervoer heeft de aanbesteding gewonnen op basis van het criterium economisch meest voordelige inschrijving. Het vervoer wordt uitgevoerd door DVG-franchisenemer A-Tax de Vries uit Hillegom.

In totaal zijn voor deze opdracht vijf offertes uitgebracht. Het contract gaat in per 1 maart 2014 en loopt tot 30 april 2016 met een mogelijke verlenging van 1 jaar.

DZB Leiden

DZB biedt leerwerktrajecten op maat aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met als doel ze te plaatsen in het reguliere arbeidscircuit. Het betreft hier zowel groepsvervoer als individueel vervoer en zowel vast vervoer als ad hoc vervoer van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

ILT intensiveert controles op snorders, boete is 4200 euro

ILT intensiveert controles op snorders, boete is 4200 euro

http://www.taxipro.nl/feed/

De laatste weken heeft ILT in diverse steden gecontroleerd op illegaal taxivervoer. Tot eind mei zijn er nog eens twaalf extra controles gepland. De afgelopen weken zijn al in totaal 30 snorders opgepakt in Amsterdam, Eindhoven, Breda, Den Bosch, Helden, Nijmegen, Roermond en Maastricht. De opgepakte snorders hebben een boete gekregen van 4200 euro. “De inspectie gaat in 2014 voort op de ingeslagen weg en wil met slimme inzet van mensen en middelen en gerichte handhavingsacties optimale resultaten boeken in het tegengaan van oneerlijke concurrentie door snorders”, belooft Nynke van der Zee, woordvoerder Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Naast een boete wordt bij betrapte snorders een zogenaamde Last onder Dwangsom (LOD) opgelegd. Dat is een soort voorwaardelijke straf van 10.000 euro, die betaald moet worden als de snorder nog een keer gepakt wordt voor hetzelfde feit. De afgelopen weken werden twee snorders voor de tweede keer aangehouden en werd bij allebei een last onder dwangsom verbeurd a 10.000 euro. Bovenop de reguliere boete van 4200 euro.

Snorders

De inspectie krijgt wekelijks meldingen over snorderactiviteiten, vanuit eigen waarneming, de legale taxibranche of van andere toezichthouders en instanties zoals politie en gemeenten. “De meeste meldingen komen uit het zuiden van het land en uit Amsterdam”, zegt Van der Zee. De ILT registreert naar aanleiding van meldingen en op basis van eigen waarneming kentekens van vermoedelijke snorders.

De ILT kan een waarschuwingsbrief of informatiebrief verzenden naar de kentekenhouder met mogelijke consequenties voor illegaal taxivervoer. Illegaal taxivervoer is personenvervoer per auto tegen betaling zonder de daarvoor vereiste taxivergunning: een snorder.

Auto in beslag

Een betrapte snorder krijgt een boete, eventueel een LOD en op last van de Officier van Justitie kan tevens de auto in beslag worden genomen. Verder worden uitkeringsinstanties en Belastingdienst eveneens geïnformeerd en zijn zij vaak aanwezig bij snorderacties. Van der Zee: “Een aanhouding op heterdaad kan voor een uitkeringsgerechtigde gevolgen hebben voor diens uitkering, zorgtoeslag, en dat soort zaken.”

“De inspectie houdt zich goed op de hoogte van de taxiproblematiek in de diverse steden en regio’s, neemt signalen over illegaal taxivervoer serieus, registreert deze nauwgezet en blijft regelmatig controleren. De samenwerking met politie, gemeenten en belastingdienst wordt gecontinueerd.”

Mystery guests

De ILT houdt regelmatig samen met de politie preventieve en op de klant gerichte acties tegen snorders. Om de snorders aan te pakken heeft de ILT diverse manieren. Het inzetten van mystery guests is een methode die bijvoorbeeld in Breda is ingezet. Maar ook met de huidige methoden blijft het soms moeilijk om effectief en structureel snorders aan te pakken.

De omvang van de problematiek van illegale straattaxi’s is dan ook feitelijk niet vast te stellen, weet Van der Zeek. “Illegale taxi’s zijn immers niet als taxi herkenbaar. Ze hebben geen taxibord op het dak en geen blauwe kentekenplaten. Bovendien is illegaal taxivervoer alleen vast te stellen als er betaling voor het vervoer bewezen kan worden. Maar we doen ons best. Tot eind mei zijn er in ieder geval twaalf acties ingepland in plaatsen door heel Nederland.”

Bart Pals

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Taxi Electric Amsterdam wereldwijd eerste taxibedrijf met e-NV200

Taxi Electric Amsterdam wereldwijd eerste taxibedrijf met e-NV200

http://www.taxipro.nl/feed/

Het Amsterdamse Taxi Electric is wereldwijd het eerste taxibedrijf dat met de elektrische Nissan E-NV200 gaat rijden. Dat heeft de autofabrikant bekendgemaakt. Deze zomer wordt het voertuig in gebruik genomen. Het Amsterdamse TaxiE was in 2011 het eerste taxibedrijf met een volledig elektrische vloot die inmiddels bestaat uit 25 Leaf’s. Die voertuigen hebben nu zo’n 1,5 miljoen kilometer afgelegd.

Taxi Electric was daarmee het eerste bedrijf dat op grote schaal zonder overheids-subsidie innoveerde met elektrisch taxivervoer. “We groeien nog steeds als kool”, zegt directeur en oprichter Ruud Zandvliet.

Elektrische taxidienst

“We zijn twee jaar geleden gestart met 10 Nissan Leaf’s. Ze hebben inmiddels allemaal meer dan 100.000 kilometer gereden en zijn ons goed bevallen. Sinds vorige zomer is de vraag naar onze elektrische taxidienst flink gestegen, waardoor we de vloot nu verdubbeld hebben.”

De Nissan e-NV200 taxi zal naast Amsterdam ook in Barcelona ingezet gaan worden. Daarna volgen New York en Londen. De wereldwijde productie start in mei dit jaar, vanaf de zomer is hij leverbaar. Taxi Electric richt zich vrijwel uitsluitend op de bestelmarkt; bedrijven op de Zuidas, hotels en consumenten die elektrisch willen rijden.

Elektrische taxi

De Nissan e-NV200 is een elektrische taxi met ruimte voor 5 personen en daarbij nog laadruimte voor bijvoorbeeld koffers. Het voertuig heeft een functioneel bereik van 170 km (NEDC) en een topsnelheid van 120 km/uur.

Snelladen van de batterij is mogelijk door gebruik van de CHAdeMO-snellader (0 – 80 procent lading in 30 minuten). Het opladen van de batterij gaat met een 16-ampèreaansluiting (enkele fase, 3,3 kW) in acht uur. Wanneer een 6,6 kW-aansluiting met 32 ampère benut wordt, halveert de laadtijd tot circa vier uur.

Bart Pals

TAXI-E, elektrische taxi, Amsteram, Nissan Leaf

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Voertuigen van taxidienst Uber Brussel in beslag genomen

Voertuigen van taxidienst Uber Brussel in beslag genomen

http://www.taxipro.nl/feed/

De gemeente Brussel heeft twee voertuigen in beslag genomen die reden voor de dienst Uber. De taxidienst was een vervoersservice gestart waarbij particulieren vervoer tegen betaling verrichten: Uber Pop. En dat mag dus niet volgens de Belgische overheid, want Uber beschikt niet over een geldige taxivergunning. Volgens Uber worden er geen regels overtreden, maar ‘gaat het om een dienst tussen particulieren’.

In een blogpost laat Uber weten contact gehad te hebben met de overheid, ze kregen toen het advies te wachten met lancering van de service. Eerst moest Uber bekijken of ze de regels konden laten aanpassen. Maar dat duurde hen te lang.

Auto’s in beslag genomen

Uber Brussel bevestigt dat er twee auto’s in beslag zijn genomen in opdracht van de Brusselse wethouder van Transport. De minister eist ook dat Uber, dat in gebreke gesteld wordt, zijn dienst met onmiddellijke ingang zou stopzetten, omdat de voertuigen en de chauffeurs niet voldeden aan de Brusselse wetgeving.

Maar de dienst is niet onder de indruk van de wethouder. Om Uber Pop verder te promoten mogen alle gebruikers in Brusse een week lang gratis reizen (maximaal vijf ritten van 20 euro). Uber laat in de Belgische media weten de chauffeurs juridisch bij te staan. Er zal ongetwijfeld een proefproces gevoerd gaan worden om te kijken of deze snorderdienst is toegestaan binnen de huidige wetgeving.

Uber Pop

De kosten van Uber Pop worden berekend op basis van de afgelegde afstand en de duur van de rit: 0,35 € per minuut en 0,80 € per km. De minimumprijs van een rit is enkel 4 €, evenals de annuleringskosten. Er waren tijdens de lancering twaalf particuliere chauffeurs zonder taxivergunning actief.

Lees ook: Uber lanceert vervoersdienst tussen particulieren: Uber Pop

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Nieuw kantoor met modern datacenter RAM Mobile Data geopend

Nieuw kantoor met modern datacenter RAM Mobile Data geopend

http://www.taxipro.nl/feed/

Het nieuwe kantoor met datacenter van Ram Mobile Data op bedrijventerrein Papendorp in Utrecht is donderdag officieel geopend door directeur Joachim Kaarsgaren en wethouder Isabella. Kaarsgaren blikte hierbij terug op meer dan 20 jaar RAM, zoals het gebruik van telecomnetwerk Mobitex (dat door veel taxibedrijven wordt gebruikt), track-and-trace, uitbreiding naar België en hostingdiensten onder de vlag RAM infotechnology.

“Het nieuwe pand op bedrijventerrein Papendorp staat symbool voor onze manier van werken. Het heeft een open en transparante uitstraling en alle faciliteiten voor ‘het nieuwe werken’”, licht Kaarsgaren toe. “Dat is onder andere terug te zien in de flexwerkplekken, ons werkcafé en de lichte, ruim opgezette vergaderruimten.” Kaarsgaren voert samen met Dirk Fabels de directie van RAM Mobile Data.

Datacenter

In het nieuwe kantoor van RAM is een nieuw, state-of-the-art datacenter gevestigd. Kaarsgaren: “Dit biedt ons de mogelijkheden om onze dienstverlening in de toekomst nog verder te optimaliseren. Daarnaast staat het datacenter symbool voor onze kernwaarden: betrokken, betrouwbaar, veilig en beschikbaar.”

Het datacenter is uiterst veilig opgezet volgens de strengste eisen, beschikt over uitwijklocaties voor redundantie en schaalbaarheid. Daarnaast is het milieubewuste datacenter gebouwd met oog voor de omgeving. Het is op een uiterst efficiënte manier ingedeeld, waardoor de koeling een minimale hoeveelheid stroom vereist. Dat is te zien aan de scherpe PUE-norm (Power Usage Effectiveness) van maximaal 1.2 waaraan het datacenter voldoet.

Mobitex

Een betrouwbaar telecomnetwerk is voor professionele taxibedrijven onmisbaar. Als er geen ritten verzonden kunnen worden via datacom of de track-and-trace niet werkt, kan dat de hele planning in de war gooien. Het reguliere gprs-netwerk van de bekende telecombedrijven geeft steeds vaker storingen. Om de hoogst mogelijke betrouwbaarheid te hebben, kunnen taxibedrijven ervoor kiezen om hun datacom te laten versturen via het Mobitex-netwerk van RAM Mobile Data.

Het Mobitex-netwerk wordt vooral gebruikt door bedrijfskritische diensten, die geen last willen hebben van overmatig gebruik van mobiel internet door mensen met iPhones. Zoals ambulancebedrijven, mobiele pinautomaten van banken, parkeerautomaten, bruggen, beveiligingsbedrijven en overheden. Maar ook diverse taxibedrijven maken gebruik van het extra betrouwbare netwerk, zoals Connexxion, Bios, Willemsen de Koning en Bestax.

Landelijk dekkend

Het Mobitex-netwerk biedt volledig landelijke dekking in de Benelux. En voor taxidiensten die bij de grens met Duitsland opereren, biedt RAM ongeveer 10 kilometer over de grens nog bereik.

Wethouder Isabella, Joachim Kaarsgaren, Utrecht, RAM Mobile Data, opening

RAM Mobile Data, datacenter, cloud, opslag

Bart Pals

Powered by WPeMatico

7.000 ton minder CO2 door taxi’s op Groengas van WdK

7.000 ton minder CO2 door taxi’s op Groengas van WdK

http://www.taxipro.nl/feed/

Willemsen de Koning (WdK) voert met ruim 350 Groengasvoertuigen een aantal vervoerscontracten uit in Nederland; van leerlingen- tot aan vraagafhankelijkvervoer. Het taxibedrijf reduceerde in 2013 met haar Groengasvoertuigen 7.000 ton CO2, vergeleken met het vervoer door voertuigen op fossiele brandstoffen. “Deze besparing staat gelijk aan de CO2-uitstoot van zo’n 820 huishoudens in Nederland”, meldt Kim Bentum van CNG Net.

Een aantal vervoerscontracten voert Willemsen de Koning nagenoeg CO2-neutraal uit op Groengas. Twee voorbeelden zijn; Vraagafhankelijk vervoer de Regiotaxi in Gelderland en het Leerlingenvervoer in Venlo.

Vraagafhankelijk personenvervoer

Vanaf februari van dit jaar verzorgt WdK ook in Utrecht een deel van de vraagafhankelijk personenvervoer volledig met voertuigen die op Groengas rijden. WdK tankt bij CNG Net en stalt haar voertuigen in Nieuwegein op het parkeerterrein Ballast Nedam, vlak naast het CNG Net-tankstation. Ballast Nedam is het moederbedrijf van 100% dochter CNG Net.

“In 2013 realiseerde CNG Net voor ons een aantal CNG-tankstations op eigen stallingslocaties van onze voertuigen die diverse vervoersprojecten in Gelderland uitvoeren. Zo is het voor ons nog eenvoudiger om Groengas te kunnen tanken. In het geval van de regiotaxi Utrecht maken wij gebruik van het openbare CNG Net-tankstation in Nieuwegein dat gezien de naastgelegen stallingslocatie een uitkomst is”, aldus Marc Bolderman, directeur Willemsen de Koning.

Groengas

Groengas is een hernieuwbare energiebron. Het wordt gemaakt uit biogas dat ontstaat bij de vergisting van groen- en snoeiafval, rioolslib en mest (zogeheten reststromen). Het rijden op Groengas heeft naast een significante bijdrage in de verbetering van de lokale luchtkwaliteit een positieve invloed op het verminderen van de opwarming van het klimaat. Rijden op Groengas reduceert de emissie van het broeikasgas CO2 namelijk met 80 procent.

CNG Net en WdK zijn partners in de uitvoering van verschillende vervoerscontracten op Groengas. Met Groengas wordt een belangrijke stap gezet in de richting van zero-emissie personenvervoer. Want Groengas is, naast zon- en windenergie, een bron voor duurzaam geproduceerd waterstof. De twee bedrijven werken dan ook samen om de transitie naar zero-emissie personenvervoer op waterstof vorm te geven.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Subsidie-projecten voor meer taxigebruik naar station mislukken

Subsidie-projecten voor meer taxigebruik naar station mislukken

http://www.taxipro.nl/feed/

Een poging van de Nederlandse overheid om met 4,5 miljoen euro subsidie innovatief reizen van en naar het station te stimuleren is mislukt. De ruim 20 projecten die met steun van het ministerie van Infrastructuur zijn opgezet, hebben niet aantoonbaar tot meer reizigers geleid. Uit een evaluatie door het bureau MuConsult blijkt dat vooral dat de gesubsidieerde taxi-projecten mislukten omdat er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Bovendien moet er beter onderzoek gedaan worden naar de resultaten die dergelijke subsidies opleveren. Want soms is alleen een procesbeschrijving voldoende voor het ontvangen van de subsidie.

De verwachting was dat een betere bereikbaarheid van het station tot meer treinreizigers zou leiden. Onder de subsidieprogramma’s vielen ook vijf projecten om de rol van de taxi in het voor- en natransport te versterken: NS Zonetaxi, TaxiID, Taxiboeken, De Servicetaxi (Utrechtshuttle) en Duurzaam ontzorgd/Greenvite.

Miljoenensubsidie

Ondanks dat de miljoenensubsidie niet tot enig resultaat heeft geleid, vindt MuConsult de proef toch enigszins geslaagd. “De gehonoreerde projecten hebben allen tot vernieuwingen of verbeteringen van het voor- en natransport binnen de reisketen geleid. Daarmee dragen de projecten bij aan de uiteindelijke doelstelling van het subsidieprogramma, namelijk het stimuleren van nieuwe initiatieven op het gebied van voor- en natransport”, luidt de conclusie van de resultaatmeting programma ‘Innovatief reizen van en naar het station’.

Tijdens de uitvoering van de resultaatmeting is gebleken dat niet alle (zelf)evaluaties volgens een goede methode zijn uitgevoerd en dat voor veel projecten geen ervaringsgegevens van treinreizigers beschikbaar zijn. Hierdoor leveren diverse projecten veel te weinig kennis op. Voor veel gehonoreerde projecten is door de aanvrager alleen een procesbeschrijving opgeleverd, waarin de stappen die tijdens het project gezet zijn, zijn verantwoord. In veel gevallen ontbreekt informatie over de kennis, de waardering en het gebruik van de innovatieve producten en diensten en de effecten op het voor- en natransport en het treingebruik.

Resultaten

De NS Zonetaxi is eigenlijk het enige gesubsidieerde taxiproject dat ten tijde van de evaluatie tot een merkbare, door reizigers gewaardeerde verbetering in het voor- en natransport per taxi heeft geleid. Van twee andere projecten, te weten TaxiID en Taxiboeken, bleek het resultaat niet goed te kwalificeren. Dat komt vooral omdat TaxiID in de zelfevaluatie geen mededelingen heeft gedaan over het aantal geboekte ritten via de app. Hetzelfde zou voor de Hopper hebben gegolden, ware het niet dat deze dienst door het faillissement van de aanvrager beëindigd moest worden.

NS Zonetaxi

De NS Zonetaxi neemt de onzekerheid bij reizigers over de taxikosten weg door te werken met een transparant tarief dat gekoppeld is aan de af te leggen afstand. De taxi kan tot 30 minuten voor aanvang van de reis met de OV-chipkaart gereserveerd worden en reizigers zijn er daarbij van verzekerd dat de taxi op het bestemmingsstation op hen staat te wachten. De samenwerking tussen NS en KNV Taxi maakt het makkelijker om de NS Zonetaxi snel en tegen geringe kosten naar andere plaatsen uit te breiden en om deze dienst bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

De NS Zonetaxi is op 28 november 2012 op 23 stations gelanceerd, hetgeen er drie meer waren dan gepland. Tot 10 maart 2013 hadden 1.448 reizigers zich aangemeld om van de NS Zonetaxi gebruik te kunnen maken en waren er in totaal 518 ritten met een NS Zonetaxi gemaakt. Klanten zijn in het algemeen tevreden over deze taxidienst: 72% van de klanten geeft een 7 of hoger. Daarbij zou een klein deel van de klanten hun treinreis niet gemaakt hebben als de NS Zonetaxi er niet zou zijn geweest (7%) en is een deel van de klanten door de NS Zonetaxi vaker met de trein gaan reizen (13%).

Weliswaar reisden er ten tijde van de evaluatie minder mensen met de NS Zonetaxi dan door hen was ingeschat, maar de initiatiefnemers zijn tevreden over de opzet en uitvoering van de dienst en wijzen erop dat de acceptatie van nieuwe diensten in het ketenvervoer vaak een langere aanlooptijd hebben. Eind 2013 was de NS Zonetaxi op 49 stationslocaties beschikbaar.

TaxiID

TaxiID geeft treinreizigers via een app en website inzicht in de beschikbaarheid, prijs, kwaliteit, luxe en milieuvriendelijkheid van taxi’s in de buurt van een stationslocatie. “In hoeverre de app ook door treinreizigers omarmd wordt is niet duidelijk. De zelfevaluatie bevat namelijk geen informatie over het aantal taxiritten dat met behulp van de app geboekt is en ook niet over de mate waarin treinreizigers de app weten te vinden om hun voor- en/of natransport te regelen”, aldus MuConsult.

Het is TaxiID gelukt om ruim 200 taxibedrijven aan te sluiten. Maar de initiatiefnemers vrezen dat treinreizigers TaxiID minder snel en makkelijk zullen vinden dan concurrerende taxi-apps. “Verdere grootschalige implementatie bleek lastig: voor TaxiID is het moeilijk en duur om de consument te bereiken en ontwikkeling van andere taxi-app’s vergroten de concurrentie en zorgen voor verwarring bij consumenten”, aldus de evaluatie. Hoewel TaxiID in 2011 nog de innovatieprijs won, wordt er dus kennelijk nauwelijks gebruik van gemaakt.

Op basis van de internetenquête kan echter wel geconcludeerd worden dat er een markt is voor diensten als TaxiID. Ruim een derde van de respondenten heeft een (heel) positieve indruk van het project (38%). Respondenten vinden de dienst die TaxiID biedt gemakkelijk (71%), snel (71%), comfortabel (69%), flexibel (67%), vernieuwend (66%) en aansprekend (63%). Ruim een derde van de respondenten denkt dat de dienst ook meerwaarde voor henzelf zal hebben (34%).

Taxiboeken

Taxiboeken.nl richt zich op stations waar treinreizigers geen gebruik van de NS Zonetaxi kunnen maken en er ook niet altijd straattaxi’s op treinreizigers staan te wachten. Taxiboeken richt zich op het vooraf boeken van een taxirit om zo de aansluiting van vraag en aanbod te verbeteren, vertrek- en aankomsttijd beter te kunnen garanderen, de terugreis eenvoudiger te kunnen regelen, de taxirit makkelijker te kunnen betalen en de kwaliteit van het taxivervoer te verbeteren.

Tijdens de pilotperiode hebben 200 mensen van deze taxidienst gebruik gemaakt. In hoeverre de nieuwe dienst tot wijzigingen in het reisgedrag heeft geleid is niet duidelijk. Ook de initiatiefnemers van Taxiboeken.nl constateren dat zij niet de enige speler op de taximarkt zijn met nieuwe ideeën voor het boeken en gebruiken van de taxi in het voor- en natransport. Zij merken daarbij op dat zij voor een succesvolle, grootschalige implementatie afhankelijk zijn van de medewerking van andere partijen. Hierdoor is de zichtbaarheid richting potentiële gebruikers minder groot dan zij aanvankelijk hadden ingeschat.

Utrecht Shuttle

De Servicetaxi (Utrecht Shuttle) richt zich op het gedeeld taxivervoer voor de ‘first en last mile’, met name richting de bedrijventerreinen Lage Weide, Papendorp en Rijnsweerd (Utrecht). Door omstandigheden moest de pilotperiode met de Utrechtshuttle flink worden ingekort. Ook het aantal werkgevers/instituten dat aan de pilot meedeed was fors minder dan op grond van eerdere toezeggingen de verwachting was.

Uiteindelijk hebben twee partijen, SIOO en Apollo Hotel, daadwerkelijk opdracht gegeven voor het vervoer per Utrechtshuttle. Uit onderzoek onder de gebruikers van de Utrechtshuttle blijkt dat de nieuwe dienst niet tot ander reisgedrag en/of extra vraag naar vervoer vanaf station Utrecht Centraal heeft geleid.

Duurzaam ontzorgd/Greenvite

Het Greenvite pilotproject richtte zich op de zakelijke reiziger. Bezoekers van bedrijven in de omgeving van Den Bosch konden via de app Go About (gekoppeld aan outlook afspraken) makkelijk een elektrische taxi boeken die aansloot op hun treinreis. Het product is vanaf 4 oktober 2012 meerdere keren ingezet bij congressen rond Den Bosch. Zowel in combinatie met een treintaxi als zonder de taxi toevoeging.

Organisaties zijn volgens de initiatiefnemers echter terughoudend in het aanbieden en opstarten van projecten die de mobiliteit van werknemers beogen te wijzigen. Daarom is het resultaat van het project beperkt gebleven tot een webapplicatie en is de samenwerking op de weg nauwelijks van de grond gekomen.

Subsidie binnenhalen

Overigens staan bovenstaande projecten los van de miljoenensubsidie die Prestige GreenCab ontving voor het innoveren van elektrisch taxivervoer. Maar ook bij dat project bleek het inleveren van een procesbijschrijving en het halen van wat ‘mijlpalen’ voldoende om miljoenen aan subsidie binnen te harken.

In hoeverre overige ondernemingen last hebben gehad marktverstoring door de genoemde gesubsidieerde projecten en bedrijven, is niet onderzocht. Staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA, Infrastructuur) zal binnenkort een brief aan de Tweede Kamer sturen over de miljoenen aan belastinggeld die in de projecten zijn gestoken en dus tot een zeer mager resultaat hebben geleid.

Download het volledige rapport: ‘Innovatief reizen van en naar het station’

Bart Pals

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Feyenoord-spelers overhandigen 100 nieuwe taxi’s aan BIOS

Feyenoord-spelers overhandigen 100 nieuwe taxi’s aan BIOS

http://www.taxipro.nl/feed/

Een gedeelte van de Feyenoord-selectie heeft de ingebruikname van 100 nieuwe taxivoertuigen door BIOS-Groep ingehuldigd in stadion De Kuip. De voertuigen worden ingezet voor het Valys-vervoer en een aantal andere vervoersprojecten waaronder de Regiotaxi Utrecht, dat wordt verzorgd door dochteronderneming Transvision. Feyenoord-spelers Tonny Vilhena, Jordy Clasie en Jean-Paul Boëtius overhandigden deze week de nieuwe Opel Zafira’s symbolisch aan de directie van BIOS-groep.

Dat de eredivisie-spelers bij de ingebruikname van de nieuwe taxi’s waren komt doordat Opel de hoofdsponsor van Feyenoord is.

Valys-vervoer

Sinds 1 januari van dit jaar geeft Transvision uitvoering aan het Valys-vervoer, het bovenregionaal sociaal-recreatief vervoer van mensen met een mobiliteitshandicap. Voor deze landelijke vervoersdienst is een groot aantal onderaannemers gecontracteerd. Ook Bios Personenvervoer verzorgt als onderaannemer veel Valys-ritten.

De voertuigen worden ingezet voor reguliere mobiele passagiers (niet-rolstoelritten). De taxi’s worden aangedreven door zuinige en duurzame 1.6 CDTI-dieselmotoren, allen voorzien van een Euro 6-label.

Directeur Operations BIOS-groep Aad Romijn, met middenvelder Tony Vilhena (ter linkerzijde), verdedigend middenvelder Jordy Clasie en vleugelaanvaller Jean-Paul Boëtius (meest rechts), BIOS-Groep, Feyenoord, Opel

BIOS-Groep, Feyenoord, taxi, Opel

Bart Pals

Powered by WPeMatico