Nieuwe Mercedes-Benz C-klasse vol elektrische snufjes

Nieuwe Mercedes-Benz C-klasse vol elektrische snufjes

http://www.taxipro.nl/feed/

Mercedes-Benz komt met een compleet nieuwe C-Klasse. Het nieuwe model zit vol elektrische snufjes. Enkele vernieuwingen zijn een interieur met een attractieve, hoogwaardige ambiance, een touchpad en head-up display, het lichtste koetswerk in dit segment, een uitgebreide veiligheidsuitrusting, een nieuw wendbaar en comfortabel onderstel én GPS-gevoelige airconditioning.

Het interieurdesign van de nieuwe C-Klasse is modern en stijlvol. Tegelijkertijd ademt het interieur sportiviteit uit, aangevuld met vloeiende vormen en hoogwaardige materialen die tezamen een moderne, luxueuze ambiance bewerkstelligen.

Middenconsole

Tot de meest prominente stylingfeatures behoren een compleet nieuw ontworpen middenconsole, waarvan de progressieve lijnen zorgen voor een uitnodigend, open gevoel van ruimte, en een vrijstaand centraal scherm. Kwalitatief hoogwaardige materialen, het samenspel tussen organische oppervlakken en de precies getekende lijnen onderstrepen de nieuwe esthetiek en het stijlvolle karakter van de nieuwe C-Klasse.

De door Mercedes-Benz ontwikkelde innovatieve touchpad in de C-Klasse markeert eveneens een belangrijke evolutionaire stap voorwaarts. Net als op een smartphone kunnen alle hoofdfuncties eenvoudig door aanraking van het scherm worden bediend. De gebruiker ontvangt daarbij een duidelijke haptische feedback wanneer het oppervlak van het touchpad wordt beroerd.

Head-up display

Naast de informatie in het centrale scherm is ook het head-up display nieuw voor de C-Klasse. Net als in een jachtvliegtuig projecteert het systeem belangrijke informatie als een virtueel beeld direct in het blikveld van de bestuurder. Het beeld lijkt zo’n twee meter vóór de bestuurder boven de motorkap te zweven, en zorgt ervoor dat deze zijn ogen zo beter op de weg houdt en minder afgeleid wordt.

Het systeem biedt informatie over snelheid, snelheidslimieten, navigatie-instructies en berichten van DISTRONIC PLUS. Die informatie wordt weergegeven in een virtueel hoge-resolutie beeld dat de bestuurder op basis van zijn eigen voorkeuren kan instellen.

Gewicht

Minder gewicht met een uitstekende stijfheid en bijpassende handlingprestaties tot gevolg, gekoppeld aan optimale isolatie- en vibratiekarakteristieken en een hoge botsveiligheid; dat zijn de kenmerken die de nieuwe C-Klasse dankt aan zijn nieuwe aluminium hybride koetswerk, waarmee de auto koploper in lichtgewichtconstructie in zijn segment is.

Dankzij een intelligente en innovatieve lichtgewichtconstructie is de kale carrosserie met plaatdelen zo’n 70 kg lichter dan conventionele, uit staal vervaardigde constructies. De gehele auto is vergeleken met zijn voorganger zo’n 100 kg lichter. Deze gewichtsbesparing zorgt voor een aanzienlijk lager brandstofverbruik, waarmee een nieuwe maatstaf in deze klasse wordt gezet.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz heeft dit technologische hoogstandje hoofdzakelijk gerealiseerd dankzij een compleet nieuw ontwerp en veelvuldig gebruik van aluminium, onder hitte gevormde stalen delen en ultrasterke staalsoorten – een ongebruikelijke combinatie voor in grote serie geproduceerde modellen.

De ingenieurs hebben elk detail opnieuw ontworpen en niet alleen staal door aluminium vervangen, maar een concept toegepast dat voorbereid is op productie van grote series door het juiste materiaal op de juiste plek te gebruiken – de essentie van een intelligente lichtgewichtconstructie.

Crashveiligheid

Tegelijkertijd zijn de structuur en carrosserie ontworpen met het oog op een voorbeeldige crashveiligheid. De Limousine voldoet niet alleen aan alle huidige nationale veiligheidsnormen maar ook aan de nog strengere Mercedes-Benz-vereisten op basis van ‘Best Real Life Safety’. Dat betekent een zeer sterk veiligheidscompartiment voor de inzittenden dat hoofdzakelijk uit extra sterk en ultrasterk plaatstaal is gemaakt, speciaal ontwikkelde kreukelzones met geoptimaliseerde “wegen” waarlangs de krachten worden geleid voor de afvoer van de botsenergie aan de voor- en achterzijde, vervaardigd uit een aluminium hybride structuur en plaatdelen die nagenoeg geheel zijn opgetrokken uit aluminium.

De nieuwe C-Klasse toont zich lichtvoetig en wendbaar en staat borg voor maximaal rijplezier op bochtige wegen gecombineerd met een fantastisch rijcomfort. Een nieuw ontworpen 4-link vooras is met name verantwoordelijk voor die prestaties.

Schroefveren

De nieuwe C-Klasse Limousine wordt standaard voorzien van stalen schroefveren. Daarnaast is hij als eerste auto in zijn segment uit te rusten met een luchtvering (AIRMATIC) op de voor- en achteras. Dankzij elektronisch gestuurde, continu variabele demping zorgt dit systeem voor een uitstekend afrolcomfort, waarbij de keuze bestaat uit verschillende demperkarakteristieken.

De sensoriek van de nieuwe airbag voor de voorpassagier kan voortaan ieder kinderstoeltje dat er op geïnstalleerd wordt herkennen. Hierdoor wordt de airbag automatisch uitgeschakeld. Wanneer het kinderzitje wordt verwijderd, schakelt de airbag automatisch weer in.

Assistentie-systemen

De nieuwe C-Klasse herbergt tevens tal van nieuwe of met functies uitgebreide bestaande assistentiesystemen die hun wereldprimeur slechts enkele maanden geleden kregen in de S-Klasse: Mercedes-Benz Intelligent Drive.

De nieuwe Mercedes-Benz C-Klasse is de enige auto in dit segment die vertrouwt op een airconditioningsysteem inclusief automatische luchtrecirculatie met tunneldetectie via het satellietnavigatiesysteem. Het AIR‑BALANCE pakket met actieve parfumering en ionisatie dat in de S-Klasse debuteerde, draagt eveneens bij aan de kwaliteit in de nieuwe C-Klasse.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

CG-Raad: OV nog lang niet toegerust op doelgroepenvervoer

CG-Raad: OV nog lang niet toegerust op doelgroepenvervoer

http://www.taxipro.nl/feed/

Overheden willen graag dat een deel van het doelgroepenvervoer wordt uitgevoerd door het openbaar vervoer (OV). Door decentralisaties moeten gemeenten het doelgroepenvervoer gaan regelen en wijzen mensen er op dat zij meer gebruik moeten gaan maken van het OV. Maar het OV is daar pas in 2030 op toegerust. Veilig deelnemen aan het OV is dus voorlopig nog niet voor iedereen mogelijk. Dat meldt de CG-Raad.

In opdracht van CG-Raad en Platform VG onderzocht Novak de twee stromingen van vervoer waar mensen met een beperking mee te maken hebben: het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer. Ze deed aanbevelingen voor de inrichting van de belangenbehartiging op dit thema op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Met de bevindingen van Ilonka als basis werken de CG-Raad en Platform VG aan een visienota op toegankelijk en veilig vervoer.

Doelgroepenvervoer

Delen van het doelgroepenvervoer als AWBZ-vervoer, Wsw- , Valys- en het leerlingenvervoer, verdwijnen of gaan over naar de Wmo. Gemeenten moeten dan met minder geld het vervoer gaan regelen. Dat betekent dat mensen met een beperking niet altijd meer kunnen rekenen op ‘beschermd’ vervoer met een taxi of bus. Dat betekent ook dat meer mensen gebruik moeten gaan maken van het OV. En dat kan ook volgens gemeenten, omdat dat geheel toegankelijk wordt gemaakt. Het is alleen pas in 2030 klaar.

Novak: “De komende 15 jaar kan dat voor individuele personen problemen opleveren. Mensen in een rolstoel kunnen misschien al wel op veel plaatsen op het perron komen, maar nog niet de trein in, omdat het perron niet aansluit op de treiningang. Voor mensen die blind of slecht ziend zijn, is nog niet overal duidelijk waar zij moeten zijn omdat geleidelijnen ontbreken of plotseling stoppen. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Dat geldt ook voor mensen die moeite hebben met overzicht en die helemaal niet gewend zijn om zelfstandig te reizen. De informatievoorziening over het OV en de toeleiding naar bepaalde bussen of treinen is bijvoorbeeld niet duidelijk. Dat voelt onveilig voor hen.”

Toegankelijk OV

In het kader van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, is met de overheid de afspraak gemaakt dat in 2030 het OV geheel toegankelijk is. Daar wordt de komende jaren gefaseerd aan gewerkt door allerlei (vervoers)organisaties. Prorail en de NS werken aan de fysieke toegankelijkheid van stations en perrons. Decentrale overheden werken als beheerders van de openbare weg regionaal aan verbetering van de fysieke toegankelijkheid van streek- en stadsvervoer.

Zowel de overheid als de vervoersorganisaties geven aan dat in de tussentijd extra investeringen om het proces te versnellen, niet haalbaar zijn. Novak: “Het beeld bestaat bij vervoerders dat het om een ‘beperkte’ groep mensen gaat. En extra investeringen zouden dan ten koste gaan van investeringen voor de ‘algemene reiziger’. Ik zie echter wel dat er zeker bereidheid is bij overheid en vervoersorganisaties om over dit onderwerp te praten.”

Infrastructuur

Dat gebeurt bijvoorbeeld in de werkgroep ‘Flankerend Beleid voor Toegankelijk Openbaar Vervoer’, dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft ingesteld. Overheid (landelijk en regionaal) praten samen met vervoerders en belangenorganisaties (ook CG-Raad en Platform VG) over mogelijkheden om de mentale toegankelijkheid en de toegankelijkheid van informatie over OV te verbeteren.

Er lijkt een periode te overbruggen voordat een deel van de mensen met een beperking dat nu gebruik maakt van doelgroepenvervoer op een veilige en overzichtelijke manier met het OV kan reizen. Juist in deze periode kunnen actieve belangenbehartigers en Wmo-raden een belangrijke rol spelen door aandacht te vragen voor de verschillende knelpunten, vindt de CG-Raad.

LOCOV

Novak: “CG-Raad en Platform VG zijn op verschillende niveaus actief betrokken bij het meer toegankelijk maken van het openbaar vervoer. In het Landelijk Overleg Consumenten Openbaar Vervoer (LOCOV) en in overleg met het ministerie van I&M wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van treinen en de OV-Chipkaart. De maatregelen moeten er voor zorgen dat het OV voor iedereen toegankelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een kaartlezer waarop je onderweg kunt zien wat je saldo is en of je bent ingecheckt.”

Op regionaal niveau zijn regionale of lokale belangenbehartigers vertegenwoordigd in Regionale Reizigersplatforms. Zij praten mee over ontwikkelingen bij bijvoorbeeld toegankelijk stads- en streekvervoer. Novak: “Door actief mee te praten, wordt het voor overheid en vervoerders duidelijk dat de groep om wie het gaat groter is dan zij denken én dat het voor iedereen belangrijk is dat het vervoer toegankelijk is. Niet alleen voor mensen met een beperking, maar ook bijvoorbeeld voor mensen die in een dunbevolkt gebied wonen waardoor OV niet langer lonend is. Er kan dan worden gekeken naar alternatieven die voor meerdere problemen een oplossing bieden. Dat is voor alle partijen een win-win.”

Tussennet

In Zeeland hebben provincie en gemeenten samen bekeken hoe ze het streekvervoer voor minder rendabele trajecten voor OV-reizigers kunnen combineren met de taxibus voor mensen met een Wmo-indicatie. Er is nu een soort ‘tussennet’ ontstaan van taxibusjes die ook op vaste routes en tijden rijden.

Novak: “Het betekent zowel voor OV-reizigers als voor reizigers met het doelgroepenvervoer dat zij zich moeten aanpassen. Maar daardoor blijft zowel het OV-vervoer als het doelgroepenvervoer in Zeeland betaalbaar. Bij deze ontwikkeling zijn zowel regionale als lokale belangenbehartigers nauw betrokken. Ook taxivervoerders worden in het overleg betrokken omdat zij voor alle reizigers dit vervoer goed moeten uitvoeren.”

Bereikbaarheid

Lokale belangenbehartigers vertegenwoordigen de stem van de ‘reiziger met een beperking’ die op lokaal niveau zoveel mogelijk zelfstandig met het OV wil en ‘moet’ kunnen reizen. Zij kunnen vooral op lokaal niveau contact zoeken met gemeenten over bijvoorbeeld de bereikbaarheid en toegankelijkheid van haltes en stations (infrastructuur).

Novak: “Zorg dat je betrokken bent bij vernieuwingen met betrekking tot het OV, bijvoorbeeld het stationsgebied. Zowel in Den Haag als in Utrecht, maar vast ook op andere plekken, waren lokale belangenbehartigers van gehandicaptenplatforms betrokken bij het ‘testen’ van de toegankelijkheid. Mensen met verschillende beperkingen houden dan een schouw in het betreffende gebied.”

Chauffeurs

Lokale belangenbehartigers kunnen veelal hun eigen ervaringsdeskundigheid inzetten bij het beoordelen van de toegankelijkheid van vervoer. Bijvoorbeeld als het gaat over bereikbaarheid van haltes, de toegankelijkheid van het vervoer (bus, taxi-bus, tram, trein), de toegankelijke houding van chauffeurs of medepassagiers, de toegankelijke informatie die nodig is om een reis te kunnen plannen of de veiligheid van taxibusjes.

Novak: “In contact met gemeenten en vervoerders kunnen zij knelpunten in toegankelijkheid zichtbaar en bespreekbaar maken, meedenken over oplossingen en zorgen voor meer bewustzijn. Dit kan er ook voor zorgen dat ontwikkelingen richting toegankelijk OV sneller gaan.”

Wmo-raden

“Het valt mij op dat iedereen met wie ik praat toegankelijk vervoer belangrijk vindt. Toch staat het als onderwerp nog niet hoog op de agenda van organisaties. Lokale belangenbehartigers en Wmo-raden kunnen hier een rol in spelen. Door meer zichtbaar te maken wat toegankelijk vervoer betekent en door positief mee te denken in oplossingen”, aldus Novak.

De CG-Raad is in Nederland het grootste samenwerkingverband van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Bijna 190 organisaties werken samen binnen de CG-Raad. Samen behartigen zij de collectieve belangen voor chronisch zieken en mensen met beperkingen.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Tientallen boetes wegens niet bij zich hebben taxivergunning

Tientallen boetes wegens niet bij zich hebben taxivergunning

http://www.taxipro.nl/feed/

Maar liefst 43 Rotterdamse taxichauffeurs hebben afgelopen weekend een boete gekregen omdat ze niet de verplichte taxivergunning konden overleggen. Dat is het resultaat van een taxicontrole in het centrum van Rotterdam in de nacht van zaterdag 9 november op zondag 10 november. Hierbij werden alle taxichauffeurs gecontroleerd op kunnen tonen van de verplichte taxivergunning.

De controle, waar naast de politie ook de deelgemeente Centrum, de taxibranche en stadstoezicht aan deelnamen, vond plaats op diverse locaties in het centrum van Rotterdam.

Papieren

Verreweg de meeste chauffeurs beschikten wel over de vereiste papieren, meldt de politie. Toch kregen 43 chauffeurs een bekeuring omdat de vergunning niet in de auto aanwezig was.

Drie taxichauffeurs werden naar huis gestuurd, waaronder één chauffeur die opgefokt reageerde op de controleurs.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Urk schrapt plannen centrale opstapplaatsen leerlingenvervoer

Urk schrapt plannen centrale opstapplaatsen leerlingenvervoer

http://www.taxipro.nl/feed/

Urk gaat de plannen voor drie centrale opstaplaatsen en ov-maatjes in het het leerlingenvervoer schrappen. Een motie daartoe is door de voltallige gemeenteraad gesteund. Voorlopig kan tot augustus volgend jaar onveranderd gebruik worden gemaakt van het leerlingenvervoer.

De lokale wethouder nam namens het college de motie over. Hij beloofde daarbij voortaan op zorgvuldige wijze de belangen van deze groep in het oog te houden.

Opstapplaatsen

Kort voor de raadsvergadering was er een bijeenkomst van bezorgde ouders over de opstapplaatsen en het ov-maatjes project. “Dat was een emotionele vergadering en voor ons de reden om de plannen te schrappen. Hier geldt beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”, motiveerde Dirk Taanman (SGP) volgens OpUrk.nl.

De gemeente gaat nu samen met de opgerichte klankbordgroep kijken naar mogelijke alternatieven om toch te kunnen bezuinigen op het leerlingenvervoer. Maar waarbij wel de belangen van de gebruikers meegenomen kunnen worden.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

‘BCT grote impact op bedrijfsvoering van taxibedrijven’

‘BCT grote impact op bedrijfsvoering van taxibedrijven’

http://www.taxipro.nl/feed/

De eerste taxibedrijven hebben inmiddels een Boordcomputer Taxi (BCT) ingebouwd in hun voertuigen. Zo beschikken 40 van de 185 taxi`s van Heilbro uit Sliedrecht al over het apparaat. De eerste ervaringen zijn positief, zegt directeur Patrick van der Hel. „De BCT heeft echt een hele grote impact op de bedrijfsvoering van taxibedrijven.” Zo kan de urenregistratie door iedereen voortaan volledig geautomatiseerd worden. En heeft de belastingdienst direct inzage in de gegevens die de BCT vastlegt. Ze zien dus precies waar het voertuig voor gebruikt wordt.

Van der Hel: „Daardoor kunnen chauffeurs niet zomaar meer de taxibus voor privé-doeleinden gebruiken. Want voor je het weet rijden ze meer dan 500 kilometer privé per jaar en moeten ze opeens bijtelling gaan betalen. Dat gaat dan om forse bedragen.”

Administratie

Maar ook de administratie en planning moet goed inspelen op het gebruik van de BCT. „Daarom hebben we gekozen voor de meest uitgebreide boordcomputer van Quipment. Dat maakt de administratie en verloning veel makkelijker”, vertelt Van der Hel. „Bedrijven die kiezen voor een minimale BCT zijn straks veel tijd kwijt aan verloning en controle van de arbeidsuren.”

Hoewel taxibedrijven nu moeten investeren in de aanschaf van de BCT, is Van der Hel ervan overtuigd dat hij deze kosten met efficiencywinsten terug verdient. Helbro heeft de registratie van de arbeidsuren volledig geautomatiseerd. „De registratie van de werkelijke arbeidstijd is perfect”, vindt Van der Hel. „Er is geen discussie meer, die zijn we voor. Want alle uren worden volledig vastgelegd.”

Taxichauffeur

Met het systeem ligt er wel een grote verantwoordelijkheid bij de taxichauffeur. „We rekenen met 10 minuten marge, bijvoorbeeld om op tijd op de school aan te komen bij het leerlingenvervoer. Die minuten betalen we ook uit. Maar als een chauffeur na de laatste rit 25 minuten stil staat en geen melding maakt van een bijzondere situatie, dan gaan we ervan uit dat hij koffie is gaan drinken. Dat gebeurt volledig geautomatiseerd.”

Groot voordeel is dat op deze manier chauffeurs gedwongen zijn om meldingen te maken van bijzonderheden. „Ik weet precies wat er gebeurt. Want doen ze het niet, dan hebben ze kans dat het niet als arbeidstijd wordt gerekend. En dat willen chauffeurs natuurlijk niet.”

Urenregistratie

Helbro gebruikt daarvoor het systeem Q-planning. Dat zorgt onder meer voor urenregistratie, rituitgifte en -planning, track-en-trace, bellen en heeft zowel een chauffeurs- als klantenportaal. Hierbij kunnen chauffeurs inloggen om hun ritten te bekijken. Klanten kunnen automatisch ritten aan- en afmelden, bijvoorbeeld als hun kind ziek is en niet opgehaald hoeft te worden. „We zijn nog maar 1 uur buiten kantoortijd telefonisch bereikbaar. Zo kunnen dergelijke wijzigingen toch doorgegeven worden.”

De Quipment BCT Focus beschikt over een ingebouwde veiligheidscamera. Bij Helbro is hij nog niet geactiveerd vanwege allerlei privacy-regels. Maar dat is hij wel van plan. „We bijvoorbeeld eerst zichtbaar maken in het voertuig dat er camerabewaking is, afspraken maken over het uitlezen van data, alle passagiers op de hoogte stellen en een protocol in het voertuig aanwezig hebben.”

Camera

Overigens is het taxibedrijf wel van plan het camera-systeem te gaan gebruiken. Taxibedrijf Helbro werkt al met camera’s in sommige voertuigen op ‚probleemroutes’. „Vroeger was daar nog wel eens weerstand op onder passagiers die bang waren voor privacyschendingen. Maar tegenwoordig vinden veel klanten het juist prettig. Want het is ook om de veiligheid van de passagiers te waarborgen.” De beelden worden lokaal opgeslagen. Als er geen calamiteiten zijn gweeest, worden de gegevens iedere week opnieuw overschreven.

Als chauffeurs gaan tanken, voeren ze op de Quipment BCT in hoeveel liters er in het voertuig zijn gegaan. Van der Hel: „Zo kan ik goed het verbruik per voertuig in de gaten houden. En mochten er grote uitschieters zijn, kunnen we daar op inspelen.”

RDW-erkenning

De werkplaats van Helbro beschikt over een eigen RDW-erkenning. Dat betekent dat ze de boordcomputers zelf kunnen inbouwen. Quipment komt achteraf kijken en hoeft alleen nog maar te activeren. „Dat scheelt enorm in de kosten”, weet Van der Hel. Nu is de monteur nog 1,5 uur per voertuig bezig, maar dat zal al snel teruglopen naar één uur inbouwtijd, verwacht hij.

„Ten opzichte van de reguliere dataterminals is de BCT een vooruitstrevend apparaat”, vindt Van der Hel. „We vinden vooral de nieuwe TomTom-interface erg goed. Chauffeurs zijn vooral blij dat ze geen rittenstaat en werkmap meer hoeven in te vullen.”

Belastingdienst

Van der Hel is niet bang voor fouten doordat chauffeurs verkeerde gegevens invoeren. „Mocht iemand het apparaat verkeerd bedienen, zien we dat meteen op de centrale. Dus daar maken we ons geen zorgen over. Iedereen is zeer te spreken over het apparaat. Al zullen sommige chauffeurs er niet blij mee zijn dat het privé-gebruik van taxivoertuigen aan banden wordt gelegd. Maar ja, anders krijgen we problemen met de belastingdienst.”

Bart Pals

Bart Pals

Powered by WPeMatico

NEA-index: kosten taxibranche stijgen met 2,8% in 2014

NEA-index: kosten taxibranche stijgen met 2,8% in 2014

http://www.taxipro.nl/feed/

Ondanks dat taxichauffeurs volgend jaar op de nullijn zitten, zullen de gemiddelde kosten in het taxivervoer in 2014 met 2,8% stijgen. De belangrijkste reden daarvoor is de stijging van de brandstofkosten. Verder wordt er rekening gehouden met een lichte stijging van de verzekeringstarieven, sociale lasten, overige personeelskosten en overheadkosten. Dat heeft NEA/Panteia berekend. Deze NEA-index wordt vaak gebruikt bij contractvervoer om de vervoerstarieven jaarlijks te indexeren.

De nacalculatie over 2013 is met 1,6% hoger uitgevallen. Dat komt vooral omdat de verzekerings- personeelskosten sterker zijn gestegen dan ingeschat. In opdracht van Sociaal Fonds Taxi heeft NEA/Panteia een overzicht gemaakt van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. De kostenontwikkelingen per taxibedrijf kunnen dus anders uitpakken.

Kostenpost ‘loon’

Ondanks de nullijn, zal de kostenpost ‘loon’ toch stijgen voor taxi-ondernemers, vooral door hogere sociale lasten. De loonkostenstijging 2014 en de ontwikkeling van de sociale lasten voor de werkgever zijn berekend op basis van de CAO voor het taxivervoer 1-1-2014 t/m 31-12-2015 en wordt begroot op 1,3%. De stijging van het functieloon wordt geraamd op 0%. De sociale lasten zullen naar verwachting stijgen met 1,3%. Dus in totaal is de loonkostenstijging 1,3%.

Voor overige personeelskosten wordt iervoor wordt een stijging van 2,0% aangenomen, volgens de ontwikkeling van het algemeen prijsindexcijfer. De overige personeelskosten bestaan voornamelijk uit opleiding, woon- werkverkeer, kantinekosten, bedrijfskleding.

CAO Taxivervoer

De kostenontwikkelingen zijn gebaseerd op vaststaande feiten, zoals de CAO Taxivervoer, en prognoses van het Centraal Planbureau. Bij de berekening van de kostenontwikkeling is geen rekening gehouden met kostenstijgingen als gevolg van toename van de congestie, en de eventuele aanschaf van een boordcomputer. Toekomstige kostenontwikkelingen die nog onzeker zijn, zijn niet bij de ramingen betrokken.

Voor 2014 wordt uitgegaan van een stijging van de brandstofkosten met 3,9%. Voor de raming van de dieselprijs is uitgegaan van de ontwikkelingvan de olieprijs volgens het Centraal Planbureau en de wettelijkvastgelegde inflatie correctie op de dieselaccijns. Per 1 januari 2014 wordt de accijns opdiesel verhoogd met 3 cent per liter.

Verzekering

De verzekeringstarieven voor het rijdend materiaal zullen in 2014 naarverwachting stijgen met 2,2%, volgens opgave van een representatief aantal verzekeringsmaatschappijen. De overige capaciteitskosten gaan naar verwacht stijgen met 2,0%. De overige capaciteitskosten bestaan voornamelijk uit keuringen, vergunningen en documenten. Als het gaat om banden wordt een algemeen prijsindexcijfer gevolgd van 2,0%.

De kostenpost ‘onderhoud en reparatie’ zal met 2,4% stijgen. Deze groep kosten bestaat onder meer uit de loonkosten voor monteurs die met + 1,3% zullen stijgen. Bij deze loonkosten wordt uitgegaan van monteurs die onder de CAO voor het taxivervoer vallen. De kosten voor uitbesteed werk volgen enerzijds de loonkostenontwikkeling in de marktsector en anderzijds de ontwikkeling van het algemeen prijsniveau. De overige kosten binnen de groep reparatie en onderhoud (materiaalverbruik en overige onderhoudskosten) volgen de ontwikkeling van het algemeen prijsindexcijfer (+2,0%).

Algemene kosten

De algemene kosten worden uitgedrukt in een opslagpercentage op de directe kosten Daardoor stijgen de algemene kosten met de totale stijging van de directe kosten (+ 2,5%). De algemene kosten bestaan uit personeelskosten van de algemene afdelingen (directie, planning en administratie) kantoorkosten, huisvestingskosten en overige algemene kosten.

Vorig jaar waren de kostenstijgingingen iets lager ingeschat dan werkelijk het geval was. Daardoor komt de nacalculatie uit op +1,6%. Dat kwam vooral omdat er vorig jaar voor een parttime medewerker ook meer ww-premie moest worden afgedragen door de werkgever. In 2012 was de beloning van parttimers lager dan de franchise van € 17.230,-, dus in dat jaar was de ww-premie voor de werkgever voor parttimers nihil.

Parttime

Omdat tweederde van de chauffeurs in de taxibranche parttime werkt stegen de sociale lasten voor de werkgever door deze maatregel sterk, namelijk een loonkostenstijging van 0,4%. In totaal is de loonkostenstijging vorig jaar 8,5% geweest.

Bekijk hier het volledige rapport: http://www.sociaalfondstaxi.nl/sociaalfondstaxi/download/onze-branche/overzicht-kostenontwikkelingen-taxivervoer-2014.pdf

Bart Pals

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Vakbonden ‘knarsetandend’ akkoord met sobere CAO Taxi

Vakbonden ‘knarsetandend’ akkoord met sobere CAO Taxi

http://www.taxipro.nl/feed/

De vakbonden zijn ‘knarsetandend’ akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat voor een sobere cao. Dat betekent dat taxichauffeurs volgend jaar geen salarisverhoging krijgen en in 2015 slechts 1% erbij en een eenmalige uitkering van € 75 bruto. Wel maken vakbonden FNV en CNV duidelijk dat de bal nu echt ligt bij KNV Taxi om voor 1 april duidelijke afspraken gemaakt te hebben over onder meer heldere definities van standplaats- en pauzeregelingen.

“Het is een moedig besluit van onze leden om hiermee in te stemmen”, zegt FNV-onderhandelaar Remko Mast. “Géén cao is een nog slechter alternatief. De komende tijd is een laatste kans om de neergaande spiraal in de taxisector te doorbreken. Maar als er voor 1 april geen duidelijke afspraken zijn over pauze, normering en standplaats, dan is het enthousiasme om de cao uit te zitten natuurlijk niet erg groot.”

Onderhandelingsresultaat

“Deze cao is beter dan niets”, bevestigt CNV-onderhandelaar Tjitze van Rijssel. “Maar als er voor 1 april geen onderhandelingsresultaat is geboekt met KNV, dan zullen wij niet schromen om de cao op te zeggen. Want dan heeft het ook geen zin om met elkaar afspraken te maken.”

Het grootste bezwaar van de vakbonden is dat taxi-werkgevers nu vaak de ruimte die onduidelijke definities in de cao bieden, gebruiken om de werknemer alleen daadwerkelijk gereden tijd uit te betalen. Stand-by momenten of tijden dat er even geen ritje is, worden vaak niet uitbetaald. Dat leidt er toe dat taxichauffeurs soms diensten draaien van 12 uur, terwijl ze maar 6 uur arbeidstijd uitbetaald krijgen.

Vergoeding

Van Rijssel: “Daardoor maken ze niet alleen hele lange dagen, waar hun privé-leven flink onder lijdt, maar ze krijgen er ook nog eens geen enkele vergoeding voor. Dan is er gewoon sprake van misbruik door de werkgever, of zelfs uitbuiting. Daarom is het belangrijk dat we goede, heldere en duidelijke definities vastleggen in de cao, waar ieder taxibedrijf zich aan moet houden. Want er zijn wel bedrijven die het netjes doen, maar daardoor is er sprake van oneerlijke concurrentie van taxibedrijven die alles in hun eigen voordeel uitleggen.”

Het komende half jaar moet ook gebruikt worden om het Deltaplan Taxi in de steigers te zetten. “We hebben nu de kans om iets stevigs neer te zetten”, licht Mast toe. “De werkgevers kunnen nu laten zien hoe serieus ze de sector nemen. Afspraken uit het Deltaplan kunnen tussentijds in de cao opgenomen worden. Bijvoorbeeld als het gaat om een verbetering van de OPOV-regeling.”

Cao-afspraken

De cao-afspraken worden nu omgezet in cao-teksten, die door het ministerie Algemeen Verbindend Verklaard zal worden. Het gaat om een tweejaarlijkse cao. Duidelijk is in ieder geval wel dat het volgens de vakbonden ‘de laatste keer is’, dat er met een dergelijke ‘sobere cao’ akkoord is gegaan. Hoewel het erg slecht gaat met de branche, zal dat niet nog een keer op de werknemers afgewenteld worden.

“Uiteindelijk is het voor taxichauffeurs veel belangrijker om duidelijke afspraken te hebben over wat pauze is, wat onder een standplaats verstaan wordt, en dergelijke zaken”, vertelt Van Rijssel. “We moeten ervan af dat chauffeurs steeds maar weer lange dagen maken en dan niets betaald krijgen. Dat geeft voor de chauffeurs ook een stukje rust en inkomenszekerheid. En dat mogen we zeker van een goed werkgever verwachten.”

KNV Taxi

Ook werkgeversvereniging KNV Taxi weet dat de huidige omstandigheden niet langer zo door kunnen gaan. “Zowel werkgever, werknemer én de opdrachtgever is erbij gebaat dat ervaren chauffeurs in de sector blijven. Niet alleen voor de kwaliteit van het taxivervoer, maar ook voor de sfeer op de werkvloer. Hoe we dat moeten bereiken, daar is helaas niet meteen een antwoord op. Maar we gaan ons flink inspannen om een dergelijk deltaplan op te stellen”, belooft Andela.

Zo wordt onder meer een code verantwoord marktgedrag opgesteld en wordt er onderhandeld om boetes bij cao-overtredingen te verhogen. Dat moet ervoor zorgen dat de prijs-spiraal naar beneden, die door taxibedrijven op de personeelskosten wordt afgewenteld, doorbroken wordt.

Bart Pals

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Taxichauffeurs Valys-vervoer krijgen snel duidelijkheid

Taxichauffeurs Valys-vervoer krijgen snel duidelijkheid

http://www.taxipro.nl/feed/

Valys, het grootste vervoerscontract van Nederland, gaat per 1 januari naar de nieuwe vervoerder Transivision. Dat betekent dat de OPOV-regeling in werking treedt en een heleboel taxichauffeurs een baanaanbod moeten krijgen van de nieuwe vervoerders. Om hen daarover te informeren heeft Sociaal Fonds Taxi met de vakbonden, Connexxion en Transvision informatie-avonden gehouden voor het betrokken personeel. “OPOV betekent: personeel volgt werk”, legt Joris de Vries van SFT uit tijdens de avond in Breda.

Volgens OPOV (Overgang Personeel bij Overgang Vervoerscontract) moet 75% van de betrokken werknemers bij Valys-vervoer een baanaanbod krijgen van de nieuwe vervoerder. In de gebieden waar Transvision, BIOS en RMC actief zijn, krijgen ze dat van die bedrijven. In gebieden waar Transvision werkt met onderaannemers, zal de onderaannemer een baanaanbod doen.

Lijst aanleveren

De verliezende partij (Connexxion en onderaannemers) zijn verplicht om een lijst aan te leveren aan Sociaal Fonds Taxi met alle bij het Valys-vervoer betrokken werknemers. “Ben je nu als taxichauffeur betrokken bij Valys-vervoer en heb je nog geen brief gehad, neem dan contact op met Sociaal Fonds Taxi”, adviseert De Vries. “Want dat betekent dat je door je huidige werkgever niet op de lijst bent gezet. Dan kunnen we bekijken of je wellicht wel onder de regeling zou vallen.”

OPOV-moet zorgen voor meer baanzekerheid van taxcihauffeurs en niet-rijdend personeel. Dat leidt tot minder ontslagen, behoud van kwaliteit en deskundigheid als een nieuwe vervoerder een aanbesteding wint. De huidige taxichauffeurs zullen binnen 3 tot 4 weken duidelijkheid hebben. Zij krijgen een brief van Transvision met bericht of ze wel of geen baanaanbod krijgen.

Valys-vervoer

Iedereen die meer dan 6 maanden in dienst is bij zijn huidig taxibedrijf en meer dan 6 maanden betrokken is bij Valys-vervoer, valt onder de regeling. Dat betekent dat 75% van hen een baanaanbod krijgt met dezelfde arbeidsvoorwaarden als nu. Zo neemt de nieuwe vervoerder het arbeidscontract over met dezelfde einddatum en arbeidsuren. Secundaire arbeidsvoorwaarden hoeven niet overgenomen te worden, zoals reiskostenvergoeding of vakantie-aanvragen.

“De 75% geldt per Connexxion-vestiging of per onderaannemer”, vertelt De Vries. “Die worden verdeeld over 5 categorieën: fulltime bepaalde tijd, fulltime onbepaalde tijd, parttime bepaalde tijd, parttime onbepaalde tijd en MUP’ers. Degene die het langst in dienst zijn krijgen het eerst een aanbod, vervolgens geldt het betrokkenheidspercentage, totdat de 75% gehaald is.”

Baanaanbod

Transvision zal binnen enkele weken melden of chauffeurs binnen de 75% vallen, en dus een aanbod krijgen, en wie er in de 25%-groep valt, en dus mag solliciteren. De Vries: “Krijg je geen baanaanbod, dan blijf je gewoon bij je huidige werkgever in dienst. Want dat contract blijft gewoon geldig.”

Chauffeurs zijn niet verplicht om het baan-aanbod te accepteren. Hij kan ook gewoon zijn huidige dienstverband bij de huidige werkgever uitdienen. “Maar mocht ontslag volgen omdat je werkgever geen werk meer voor je heeft, dan kan een weigering gevolgen hebben voor een eventuele ww-uitkering”, waarschuwt De Vries. “Ga dus eerst in overleg met je huidige werkgever of hij nog wel genoeg werk voor je heeft.”

Onderaannemers

De OPOV-regeling is ook van toepassing op onderaannemers. Mocht Transvision van dezelfde onderaannemer gebruik maken voor dezelfde hoeveelheid werk, dan verandert er niets voor de taxichauffeurs. Wel is het zo dat Transvision de onderaannemers maar voor een periode van 6 maanden heeft gecontracteerd. Daarna is de OPOV-regeling niet meer van toepassing.

“We zullen ook na die 6 maanden in lijn van de OPOV-regeling 75% van de mensen een baan-aanbod doen, als we van vervoerder veranderen”, belooft Transvision. De vakbonden willen echter harde toezeggingen, in plaats van een dergelijke belofte. Het bedrijf is daarom nog in onderhandeling met de vakbonden over een eventueel convenant.

Taxivervoer

Chauffeurs die overgaan naar een nieuwe vervoerder, zullen waarschijnlijk ook ander taxivervoer moeten uitvoeren dan alleen Valys. De Vries: “Je wordt weliswaar aangenomen voor Valys, maar dat zal in veel gevallen gecombineerd worden met ander vervoer. Net zoals nu ook vaak het geval is. Je hele contract gaat immers mee, dus ook je niet-Valys uren.”

Bart Pals

Bart Pals

Powered by WPeMatico

GreenCab moet de 1,6 miljoen subsidie vóór 30 november verantwoorden

GreenCab moet de 1,6 miljoen subsidie vóór 30 november verantwoorden

http://www.taxipro.nl/feed/

Prestige GreenCab moet uiterlijk 30 november verantwoorden waar de miljoenensubsidie voor de proeftuin ‘Elektrisch Taxirijden’ aan besteed is. In totaal kreeg het taxibedrijf 1,6 miljoen euro belastinggeld aan subsidie-voorschot. Mocht er niet voor alle uitgaven een goede onderbouwing zijn, dan moet een gedeelte van de subsidie worden terugbetaald. “Ik verwacht dat er aan einde van de maand een accountantsverklaring ligt met een overzicht van alle gemaakte kosten”, zegt George Jansen, initiatiefnemer van Prestige GreenCab. “Daar maak ik me nu hard voor.”

Volgens berichtgeving in de regionale dagbladen afgelopen zaterdag zou het geld ‘zoek’ zijn. Maar Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, zegt dat er nog niets aan de hand is. “De financiële beoordeling vindt plaats als de eindrapportage inclusief accountantsverklaring ingediend is. Deze verwachten wij 30 november”, zegt woordvoerster Katrien Westendorp. Ze kan nu nog echter niet zeggen waar de 1,6 miljoen aan uitbetaalde subsidie aan op is gegaan.

Financiële onderbouwing

“Agentschap NL ontvangt de financiële onderbouwing van de gemaakte kosten bij de vaststelling. Op dit moment heeft Agentschap NL daarom geen onderbouwing van de gemaakte kosten. Bij de aanvraag van het project is een begroting ingediend, waarin naast kosten voor de aanschaf van auto’s onder andere ook kosten voor de aanschaf van laadinfrastructuur en projectmanagement zijn opgenomen.”

Agentschap NL heeft wel voorschotten op de subsidie uitgekeerd, maar de subsidie nog niet vastgesteld. Zodra GreenCab een bepaald aantal elektrische taxi’s op haar naam laten zetten, werd weer een nieuw voorschot ontvangen. “De voorschotten zijn op basis van inhoudelijk behaalde mijlpalen (kentekenbewijzen) verstrekt. Mocht het uiteindelijke subsidiebedrag lager uitvallen dan zal terugvordering van een deel van de subsidie in gang gezet worden”, meldt AgentschapNL.

Nieuwe eigenaar

Prestige Taxicentrale is inmiddels twee keer verkocht en is niet meer actief. De huidige eigenaar van PTC BV, waar Prestige GreenCab onder valt, is Kors van Ruler. Dat is de beruchtste katvanger van Nederland die tientallen failliete ondernemingen op zijn naam heeft gehad. Jansen speelt formeel geen rol meer, zegt hij. “Ik maak me er nu sterk voor dat het goed afgesloten wordt, omdat het project me aan het hart gaat. Ik heb het bedrijf keurig achtergelaten. De administratie was op orde.”

Volgens Agentschap NL is George Jansen nog altijd projecteider, al bevestigt Agentschap dat hij niet tekenbevoegd is. Dat is nieuwe eigenaar Van Ruler. Prestige GreenCab zal de facturen moeten indienen waaruit blijkt dat alle gelden goed besteed zijn. “Het project is inhoudelijk 30 juni 2013 beëindigd. Daarna heeft de subsidieaanvrager 13 weken de tijd voor de indiening van het vaststellingsverzoek”, legt Westendorp uit.

“Eind september heeft Agentschap George Jansen op deze deadline gewezen, waarna we deadline in onderling overleg hebben verschoven naar 14 oktober. Op 11 oktober vond een gesprek plaats tussen George Jansen en Agentschap NL, waarna we in onderling overleg de deadline hebben vastgesteld op 30 november.”

Elektrische taxi’s

Uit het Wegener-artikel blijkt de elektrische taxi’s nooit volledig zijn gekocht, maar vielen onder ‘financial lease’. Dat was echter voor AgentschapNL ook goed. Het enige wat voor de uitbetaling nodig was, is dat de auto’s op naam van het bedrijf stonden. Wat er daarna mee gebeurde, daar was geen enkele controle op. Dat wordt pas beoordeeld na afloop van het project. Jansen: “Overigens staat het GreenCab vrij om na afloop van het project de auto’s te verkopen. De subsidieregeling gaat alleen over de periode tijdens de proef.”

Toen bleek dat de taxi’s weinig kilometers aflegden, en dus niet veel omzet draaiden, zijn de auto’s teruggegaan naar de leasemaatschappij. GreenCab kon de lease niet meer opbrengen. In totaal hebben 2 van de 18 geplande voertuigen nooit op naam van GreenCab gestaan. Westendorp: “Het bedrijf heeft een voorschot op de subsidie ontvangen dat gebaseerd is op 18 voertuigen. Als bij de vaststelling van het project blijkt dat er 16 voertuigen in plaats van 18 voertuigen zijn aangeschaft wordt het subsidiebedrag hierop aangepast.” De maximale subsidie was vastgesteld op 2 miljoen euro.

AgentschapNL

De werkwijze van AgentschapNL als het gaat om uitbetalen van de subsidie roept wel enkele vraagtekens op. Zo is er 1,6 miljoen euro uitbetaald, terwijl AgentschapNL pas enkele jaren na dato vraagt om een financiële verantwoording. “Mocht deze kwestie aanleiding geven om onze werkwijze aan te passen, zullen we daar zeker naar kijken”, belooft Westendorp.

Het elektrisch taxiproject GreenCab is uiteindelijk mislukt. De chauffeurs waren teveel tijd kwijt om iedere keer opnieuw te gaan laden. En omdat loonkosten 2/3 van de totale kostprijs uitmaken, bleek het niet rendabel voor GreenCab om vanuit Nieuwegein een elektrisch taxibedrijf te exploiteren. Jansen: “Bovendien was het aantal bestelde elektrische auto’s gebaseerd op enthousiaste toezeggingen voorafgaand aan het GreenCab project. Helaas hebben overheden, bedrijven en instanties niet de overstap naar elektrische taxi’s gemaakt, ondanks onze forse marketing- en PR-inspanningen.”

Bart Pals

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Na faillissementsfraude straks geen BV’s meer besturen

Na faillissementsfraude straks geen BV’s meer besturen

http://www.taxipro.nl/feed/

De rechter kan straks frauderende bestuurders een civiel bestuursverbod opleggen waarna zij maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer mogen besturen. Vereist is dat het laakbare gedrag zich heeft voorgedaan binnen drie jaar voorafgaand aan het faillissement van het bedrijf dat door de bestuurder werd geleid. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Wel is het zo dat ze nog altijd aandeelhouder mogen zijn.

De maatregel is gericht op een effectievere bestrijding van faillissementsfraude. Het kabinet wil verhinderen dat frauderende bestuurders hun activiteiten kunnen blijven voortzetten door hun fraudeleuze activiteiten te maskeren met een web van rechtspersonen of door steeds nieuwe ondernemingen op te richten en deze vervolgens failliet te laten gaan.

Bestuurder

Maar voordat iemand een dergelijk verbod krijgt opgelegd, moet hij best ver over de schreef gegaan zijn. Een bestuurder moet ‘in ernstige mate’ tekort zijn geschoten in zijn verplichtingen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als vermogensbestanddelen vlak voor het faillissement zijn weggesluisd. Ook zou een bestuursverbod kunnen worden opgelegd wanneer een bestuurder in drie jaar tijd op een kwalijke manier bij drie of meer faillissementen betrokken is geweest.

Wordt een bestuursverbod opgelegd, dan kan de betrokkene bij geen enkele rechtspersoon aanblijven als bestuurder. Ook kan hij niet opnieuw als bestuurder of commissaris worden benoemd. Daarom komt er ook een register dat de notaris en de Kamer van Koophandel in staat stelt op eenvoudige wijze (online) na te gaan of een persoon die een onderneming wil oprichten of als bestuurder wil worden ingeschreven een bestuursverbod heeft. Is dat het geval, dan werken de notaris en de Kamer van Koophandel niet mee aan de oprichting van de onderneming of de inschrijving van de bestuurder.

Wetsvoorstel

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State te sturen. De tekst van het advies en van het wetsvoorstel worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Overigens is het nu zo dat bij de veel gevallen van frauderende bestuurders de verantwoordelijke personen buiten schot blijven. Dus of het voorstel veel oplevert tegen faillissementsfraude, is nog maar de vraag.

Bart Pals

Powered by WPeMatico