TCA gebruikt een Toyotal Prius Plug-in als demo-taxi

TCA gebruikt een Toyotal Prius Plug-in als demo-taxi

http://www.taxipro.nl/feed/

Taxicentrale Amsterdam (TCA) heeft een Toyota Prius Plug-in als demo-auto voor de aangesloten taxi-ondernemers in gebruik genomen. TCA-chauffeurs kunnen er kosteloos mee proefrijden en het voertuig gebruiken voor reguliere taxiritten in Amsterdam. De Prius Plug-in kan tot 25 kilometer volledig elektrisch rijden. Als de accu leeg is rijdt het voertuig verder op benzine, waardoor de actieradius vrijwel onbeperkt is.

De Toyota Prius Plug-in wordt in eerste instantie voor een periode van zes maanden ingezet. TCA wil haar chauffeurs in die periode prikkelen om hun eigen (vaak diesel)taxi te laten staan en een dag te rijden in een schone, zuinige Prius-met-stekker.

Luchtkwaliteit

Richard Olling van TCA: “TCA wil graag helpen om de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren, en taxi’s kunnen écht iets bijdragen om dat doel te realiseren omdat ze in en rond de stad veel kilometers maken. Als we kunnen helpen om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken, doen we dat graag.”

“Maar niet alleen daarom verwachten we dat de Prius Plug-in een succes kan worden. Hij is namelijk ook ruim, heeft geen beperking qua actieradius, is schoon én ook zuinig als de batterij een keer leeg is. We kijken dan ook uit naar deze proef.”

Taxi-ondernemers

TCA en Toyota gaan binnenkort aangesloten taxi-ondernemers een aanbieding doen, waarbij ze korting krijgen op aanschaf van het voertuig. “Ook proberen we nog een subsidie bij de gemeente los te krijgen, zodat het erg aantrekkelijk wordt om in deze hybride te gaan rijden”, licht Sanne Takman van TCA toe. “Uiteindelijk beslist iedere individuele chauffeur in welke auto hij rijdt.”

De Prius wordt in het buitenland al jarenlang gebruikt als taxi. Taxibedrijven hebben daar geen bpm-teruggave regeling, zodat het voertuig zich daar wel financieel kan vergelijken met diesel-auto’s. Ook liggen de literprijzen van diesel en benzine dichter bij elkaar in het buitenland.

Bpm-teruggave regeling

In Nederland is het voor taxi-ondernemers vaak voordeliger om diesel te rijden vanwege de bpm-teruggave regeling. Hybride-auto’s zijn bpm-vrij, terwijl op diesel-modellen een fors bedrag teruggekregen wordt.

Bart Pals

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Hulst gaat vanaf 2015 flink bezuinigen op kosten Wmo-vervoer

Hulst gaat vanaf 2015 flink bezuinigen op kosten Wmo-vervoer

http://www.taxipro.nl/feed/

De gemeente Hulst gaat vanaf 2015 flink bezuinigen op het Wmo-vervoer. De besparingen moeten minimaal 200.000 euro opleveren. Dit jaar is het budget 1,1 miljoen, maar de kosten lopen in 2014 op naar 1,3 miljoen.

Volgend jaar is er nog ruimte in de begroting vrij gemaakt om de extra kosten op te vangen. Voor 2015 ziet de financiële situatie er voor Hulst niet goed uit en moet er bezuinigd worden. Ook op het Wmo-vervoer, kondigt de gemeente aan.

Budget

“Het dreigt gigantisch uit de hand te lopen. Dat budget moet met twee ton teruggebracht worden”, zegt wethouder Adri Totté (financiën) in de PZC.

Op welke wijze er bezuinigd gaat worden is nog niet bekend. Die plannen zullen volgend jaar bekendgemaakt worden.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Gemeenten voeren inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Regiotaxi in

Gemeenten voeren inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Regiotaxi in

http://www.taxipro.nl/feed/

De gemeente Scherpenzeel gaat samen met de gemeenten Barneveld en Ede vanaf 1 januari 2014 een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-gebruikers van Regiotaxi vragen. Die bijdrage wordt nu ook gevraagd voor andere Wmo-voorzieningen. De gemeente gebruikt als argument voor deze besparing dat  ze het onjuist vindt om voor de ene Wmo-voorziening wel en voor de andere Wmo-voorziening geen eigen bijdrage te vragen.

Inwoners met een beperking kunnen in aanmerking komen voor een pas voor het reizen met Regiotaxi (van deur tot deur) met een instaptarief van € 0,55 per zone. Vanaf 1 januari 2014 gaat de gemeente voor deze voorziening een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vragen.

Eigen bijdrage

Concreet betekent de invoering van de eigen bijdrage dat het aantal gereisde zones per 4 weken, wordt doorgegeven aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK berekent op basis van het aantal gereisde zones en het verzamelinkomen wat achteraf bijbetaald moet worden. Een inwoner betaalt nooit meer dan een wettelijk vastgesteld maximum bedrag, bijvoorbeeld als er al een andere Wmo of AWBZ voorziening wordt ontvangen.

“Bij de Wmo past het dat inwoners zaken die zij zelf kunnen oplossen, ook zelf regelen of er een eigen bijdrage aan leveren”, meldt de gemeente. Daarom wordt voor een Wmo-woon- of een vervoersvoorziening een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd. Vanaf 1 januari 2014 vraagt de gemeente ook een eigen bijdrage voor Regiotaxi.

Voorzieningen

“Het doel van die voorzieningen is hetzelfde: “meedoen in onze samenleving”. Met deze maatregel worden reizigers geprikkeld om meer zelf te zoeken naar vervoersalternatieven of dit samen met anderen vorm te geven”, licht de gemeente toe. Daarnaast wil de gemeente de Wmo ook op langere termijn betaalbaar houden.

De gemeente informeert diegenen die nu met een Wmo-pas reizen met Regiotaxi ook per brief. Inwoners die meer willen weten, kunnen contact met de gemeente opnemen.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Vakbond luidt noodklok over taxibranche en komt met Deltaplan

Vakbond luidt noodklok over taxibranche en komt met Deltaplan

http://www.taxipro.nl/feed/

Vakbond FNV Bondgenoten luidt de noodklok over de huidige taxibranche. De bedrijven zijn op weg met een race naar de bodem, wat ten koste gaat van zowel personeel als gebruikers. De bond spreekt over twijfelachtige prijsvechters, zeer afhankelijk van rondgepompt personeel, illegale praktijken, cao-ontduikingen en veel arbeidsconflicten. De voordelen die taxibedrijven hiermee halen worden gebruikt om nóg lager in te schrijven bij aanbestedingen in het contractvervoer. FNV-bestuurder Remko Mast heeft daarom een aantal verbetervoorstellen gepresenteerd; het Deltaplan Taxi 2013.

“De taxisector lijkt gevangen in een spiraal naar beneden. De gemiddelde uurprijs is ten opzichte van 10 jaar geleden soms meer dan 20% gezakt terwijl de kosten flink hoger zijn. Elk taxibedrijf gebruikt kostenbesparende maatregelen ten koste van de werknemer, zoals cao-verslechteringen of subsidies van uitkeringsinstanties, om tegen een nog lager uurtarief in te schrijven”, zegt FNV-bestuurder Remko Mast. “De taxisector lijkt hierdoor op weg te zijn naar een absolute onderkant van de arbeidsmarkt-sector met een schimmig imago.”

Taxibedrijven verlies

Maar liefst 60% van de taxibedrijven maakt verlies en dat aantal loopt steeds verder op. Ook gaan er steeds meer bedrijven failliet. Diverse structurele problemen leiden tot steeds lagere prijzen en oneerlijke concurrentie. Mast noemt als voorbeeld de niet-naleving van de CAO Taxivervoer, het niet afdragen van pensioenpremies, eindeloos gebruik maken van subsidies op werknemers (uitkeringsgerechtigden), doorstarts na faillissementen.

“Maar ook geen personeel over hoeven nemen bij aanbestedingen, omdat de huidige contracten aflopen. Daardoor is de nieuwe inschrijver altijd goedkoper omdat hij met onervaren personeel kan werken. Dat betekent baanverlies voor goede werknemers.”

Aanbestedende diensten

Volgens de vakbond spelen de aanbestedende diensten een belangrijke rol in alle problemen. “Zij doen een aantal zaken verkeerd”, legt Mast uit. “Ze besteden voornamelijk aan op de laagste prijs. Soms komt die zelfs onder de kostprijs. Ze moniteren niet goed wat er beloofd is ook daadwerkelijk geleverd wordt. Bovendien staan er zelden sancties op het niet nakomen van afspraken.”

Ondanks de problemen, krijgen veel bedrijven toch een Voldoende Oordeel van Sociaal Fonds Taxi. Mast: “Veel bedrijven scoren een voldoende, terwijl SFT wel een aantal overtredingen constateert. Dat betekent geen stimulans om het goed te doen en je te kunnen onderscheiden in de markt en voor opdrachtgevers. Slechte bedrijven weten precies op welke punten zwaar gelet wordt en op welke punten ze overtredingen kunnen maken. De beoordelingssystematiek mag wel wat strenger.”

Arbeidsomstandigheden

De verslechtering van de arbeidsomstandigheden in de taxibranche op een vriendelijke manier tegen gaan, zoals het opstellen van diverse handboeken, heeft weinig effect geresulteerd. “Als de bedrijven en opdrachtgevers volharden in hun wanhoop of streven naar steeds maar weer proberen de goedkoopste te zijn, dan zal deze neergaande spiraal zich nog jaren doorzetten”, vreest Mast. “Dan rest de sector minimumloon en maximale flexibiliteit, omdat er geen cao-afspraken meer zijn.”

Maar dan boeken de bedrijven nog steeds net zoveel verlies of zeer marginale winst als er nu geboekt wordt, verwacht Mast. “Alleen zal het werkgevers- en werknemerslandschap er heel anders uitzien. Er valt nauwelijks nog op een maatschappelijk acceptabele manier geld te verdienen.”

Prijsvechters

Goede taxibedrijven die investeren in materieel, een goede organisatie en goed omgaan met hun personeel verdwijnen in rap tempo van de markt. “Dat zijn bedrijven die een lange termijnvisie hebben en oog voor kwaliteit”, vindt Mast. “Maar voor hen is er gezien de huidige prijzen geen toekomst meer. Prijsvechters lijken de nieuwe taxibedrijven van de sector te worden. De strategie is dan ‘zoveel mogelijk marktaandeel verkrijgen’ en het lijkt soms wel geoorloofd om op alle mogelijke manieren geld te verdienen.”

Het gevolg hiervan is dat goede, gemotiveerde en ervaren taxichauffeurs langzaam maar zeker uit de sector verdwijnen. Mast: “Hij heeft te maken met gebrek aan respect van de werkgever, wordt geconfronteerd met steeds slechtere cao-naleving en andere verslechteringen. Krijgt alleen nog maar tijdelijke contracten die bovendien steeds minder uren bevatten. Daardoor vertrekken mensen uit de sector.”

Faillissement

Aan de andere kant krijgen werknemers geen baanaanbod meer na drie tijdelijke contracten, bij faillissementen met doorstarts of bij overgang van vervoerscontracten. “Zij maken plaats voor onervaren nieuwkomers, uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden of uitzendkrachten”, weet Mast. “Kortom: goedkopere en flexibelere krachten.”

Maar ook gebruikers zijn de dupe van de huidige markt, vindt de vakbond. “Door de kostenbesparingen bij de bedrijven ondervindt de gebruiker een steeds lagere kwaliteit van de dienstverlening, bijvoorbeeld door onervaren en minder gemotiveerd personeel. Ook zijn de effecten van het gebruik van mindere kwaliteit materiaal duidelijk.”

Deltaplan Taxi

Om de problemen op te lossen, heeft FNV Bondgenoten een aantal conceptvoorstellen gepresenteerd in het Deltaplan Taxi 2013, die de vakbond wil bespreken met sociale partners.

  1. Oprichting van een stichting/organisatie (code taxi, een eerlijke taxisector) die zich bezig houdt met het promoten van de verbeteringen richting de gebruikers, politiek en aanbestedende partijen. Dit zal onder de bezielende leiding van een gerespecteerd en aansprekende voorman moeten gebeuren (Hans Simons/Han Nooten/Agnes Jongerius?). In de uitvoering kunnen drie a vier medewerkers de speerpunten op kleinere schaal uitdragen en mogelijk afdwingen.
  2. Onderzoek door een gerenommeerd onderzoeksbureau naar zaken als minimum prijs, ideale concessielengte voor gebruikers, bedrijven en personeel, kijken naar een ideaal sft oordeel voor een onderscheidend vermogen van bedrijven die goede kwaliteit leveren etc, maximale hoeveelheid social return trachten te benoemen.
  3. Maximale overgang van personeel om werknemers en goede bedrijven perspectief te geven en te voorkomen dat bedrijven middels lage loonschalen en subsidies extreme concurrentievoordelen krijgen (in het sociaal akkoord staat iets over 100% overgang van personeel bij aanbestedingen).
  4. Daadwerkelijk de vervuiler op een stevige manier laten betalen: slecht, onvoldoende en voldoende bedrijven, die bij herhaling in deze categorie vallen, door structurele overtredingen te begaan kosten en eventueel boetes in rekening te brengen.
  5. Bedrijven die de cao niet naleven (inclusief onvoldoende pensioenpremie afdragen) beboeten omdat ze werknemers, collega’s onrecht hebben aangedaan (nabetaling is alleen maar iets moeten betalen wat je al had moeten betalen). Door dat niet te doen beloon je bedrijven die bewust of onbewust concurrentievoordeel hebben willen halen ten koste van andere bedrijven en werknemers.
  6. Gezamenlijk een sectorplan indienen bij sociale zaken voor subsidie aanvraag: Beter op weg met een eerlijke contractvervoer sector.

Sectorplan

Bovenstaande voorstellen zullen ingebracht worden bij de sociale partners en de politiek. “Het is tijd om grote schoonmaak te houden in de taxisector en de boel een goed op de rails te krijgen met een sectorplan”, vindt Mast. “Het is voor de hele maatschappij belangrijk om de sector op korte termijn weer gezond te krijgen.”

Bart Pals

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Zembla over Social Return en verdringing van taxichauffeurs

Zembla over Social Return en verdringing van taxichauffeurs

http://www.taxipro.nl/feed/

De gemeenten Schagen, Den Helder en Hollands Kroon die werklozen met behoud van uitkering inzetten bij het taxivervoer voor leerlingen, verdringen hiermee werkenden van bestaande banen. Dit blijkt uit het televisieprogramma Zembla in de aflevering ‘Werkloos in crisistijd’ van donderdag 3 oktober (Ned.2, 21.10 uur). Wethouder Blonk van de gemeente Schagen erkent dat dit gebeurt, maar zegt bewust te kiezen voor het voorrang geven aan werklozen.

Ik vind het heel vervelend voor die chauffeurs. Dat begrijp ik heel goed. Maar als je zo’n maatregel neemt, en dat hebben wij bewust gedaan, dan weet je dat het ten koste daarvan kan gaan”, zegt Blonk.

Social return

Gemeenten nemen steeds vaker in hun aanbestedingen op dat een deel van het werk verricht moet worden door mensen die al langer werkloos zijn. ‘Social return’ heet dit. Maar in het geval van de gemeente Schagen kunnen daardoor niet alle taxichauffeurs terugkeren bij de firma die de aanbesteding van het leerlingenvervoer heeft gewonnen.

Zo komt Hans Klop (54 jaar), al 17 jaar taxichauffeur, thuis te zitten en worden er werklozen opgeleid om taxichauffeur te worden. Wethouder Blonk zegt dat het voor deze chauffeurs makkelijker is om weer een baan te vinden dan voor de langdurig werklozen, maar Klop bestrijdt dat: “Dat vind ik onzin. Het is voor mij net zo moeilijk als voor iemand in de bijstand.”

Verdringing

Remko Mast van de FNV Bondgenoten is niet tegen het principe van de ‘social return’, maar vindt dat je dat alleen in sectoren moet doen waar er onvoldoende mensen te vinden zijn. ‘Hier zie je dat verdringing plaatsvindt. Goede chauffeurs worden aan de kant gezet terwijl anderen hun baan gaan overnemen,’ aldus Mast.

ZEMBLA – ‘Werkloos in de crisistijd’ donderdag 3 oktober om 21.10 uur bij de VARA op Nederland 2

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Van Helden uit Rijswijk neemt deel vervoer Taxi Duijster over

Van Helden uit Rijswijk neemt deel vervoer Taxi Duijster over

http://www.taxipro.nl/feed/

DVG-franchisenemer Van Helden Personenvervoer uit Rijswijk heeft per 1 september de personenvervoersactiviteiten overgenomen van DVG-franchisenemer Taxi- en Rouwautobedrijf Fa. A. Duijster uit Veen. Taxi Duijster gaat zich voortaan geheel richten op het rouwvervoer.

Beide bedrijven werkten al geruime tijd samen. Na goed overleg is besloten om over te gaan tot verdere specialisatie, met als resultaat dat Van Helden Personenvervoer alle activiteiten op het gebied van taxi-, zieken- en rolstoelvervoer van Taxi Duijster heeft overgenomen.

Contracten

Niet alleen het personeel gaat mee naar Taxi van Helden, maar ook alle bestaande contracten met zorgverzekeraars worden door Van Helden voortgezet.

Voor Taxi Duijster biedt deze overdracht de mogelijkheid zich verder te specialiseren op rouwvervoer, terwijl Van Helden de uitbreiding ziet als een kans om zich verder te specialiseren in personenvervoer (met de nadruk op zieken- en rolstoelvervoer).

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Mansveld wil toelaten hulphond in taxi wettelijk vastleggen

Mansveld wil toelaten hulphond in taxi wettelijk vastleggen

http://www.taxipro.nl/feed/Mogelijk komt er een wet die taxichauffeurs verplicht om blindengeleidehonden mee te nemen. Dat zei staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu dinsdag in de Tweede Kamer. 

Mansveld: “Het gaat me enorm aan het hart. Blijkbaar hebben we niet het fatsoen om mensen met een hond in de taxi toe te laten.”

“Ik heb gemeenten aangespoord de problemen aan te pakken, de Inspectie gevraagd om waar mogelijk strenger te handhaven. Blijkbaar heeft het niet het gewenste effect gehad. Daarom zet ik nu een stap naar voren. En ga kijken hoe we het definitief gaan oplossen. Desnoods via wetgeving”, aldus de staatssecretaris.

Problemen

Ook diverse Kamerleden hebben eerder al de problemen die blinden- en slechtzienden hierdoor ervaren aangekaart. Volgens Mansveld is de maat nu vol. Ze maakt binnenkort bekend welke mogelijkheden er zijn om het meenemen van blindengeleidehonden af te dwingen. Daarna komt ze met een aanpak.

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “De staatssecretaris heeft gemeenten ertoe aangespoord om actie te nemen. Als dit niet gebeurt, moet er een zwarte lijst komen van gemeenten die dit niet hebben opgepakt.” PVV-Kamerlid Machiel de Graaf zegt dat er in Rotterdam is geconcludeerd dat islamitische taxichauffeurs hulphonden weigeren. Volgens hem is het belachelijk dat de honden om “sharia-technische redenen” worden geweigerd.

Mystery Guests

De VVD vraagt tijdens het Kamerdebat of de succesvolle inzet van mystery guest kan worden voortgezet en mogelijk uitgebreid. Mansveld zegt toe dat ze de inzet van mystery guest wil intensiveren en zal de Kamer hierover voor de kerst informeren.

Mystery Guests zijn inspecteurs van de ILT of politieagenten in burger die bij snorders instappen om zo illegaal taxivervoer tegen betaling te constateren.

Marieke van Gompel

Lees ook:

  • Resultaat van aanpak snorders teleurstellend
  • Vergunning afpakken bij weigeren blindengeleidehond

Redactie

Powered by WPeMatico

Taxibedrijven A’dam vanaf februari 2014 nog maar bij één TTO

Taxibedrijven A’dam vanaf februari 2014 nog maar bij één TTO

http://www.taxipro.nl/feed/

De regel in de Amsterdamse taxiverordening dat één vervoerder (een taxibedrijf met een P-nummer) zich slechts bij één TTO kan aansluiten, wordt vanaf 1 februari 2014 gehandhaafd. Dit betekent dat chauffeurs met een Taxxxivergunning die bij één bedrijf werken, onder een P-nummer, vanaf die datum slechts voor één TTO kunnen werken. Dat heeft de gemeente Amsterdam bekend gemaakt.

Deze regel draagt bij aan de transparantie in de Amsterdamse taximarkt en maakt dat de vervoerder beter aanspreekbaar is op de kwaliteit van het taxivervoer, zowel door de TTO als door de handhavingspartners. 
De situatie komt met met name voor bij VOF constructies waar meerdere chauffeurs als vennoot op één P-nummer rijden.

Vervoerder

In maart van dit jaar is bepaald dat de regel dat één vervoerder bij één TTO moet zitten uit werd gesteld tot 1 januari 2014. Vanuit de taxibranche is aangegeven dat invoeren van deze regel vóór de ingangsdatum van de verordening (1 juni 2013) te veel administratie zou vragen. Bij het uitstel is aangegeven dat de regel alsnog zou worden ingevoerd op 1 januari 2014, tenzij er zwaarwegende redenen zouden zijn dat niet te doen. Die redenen zijn er volgens de gemeente niet.

Gebleken is dat 164 van de 2082 vervoerders nog niet aan deze regel van de verordening voldoen. De TTO’s worden geïnformeerd welke bedrijven dit betreft, zodat zij de vervoerders kunnen vragen actie te ondernemen. De datum van 1 februari 2014 is gekozen omdat veel TTO’s een opzegtermijn van 3 maanden hanteren.

TTO

Als een chauffeur bij een vervoerder zit, die niet ook bij andere TTO’s is aangesloten, dan wijzigt er niets. Heeft een chauffeur echter vennoten die wel bij een andere TTO zitten dan moeten zij snel actie ondernemen. Dan zullen vennoten van TTO moeten wisselen of zal de onderneming moeten worden aangepast.

Wisselen van TTO kan door een wijzigingsformulier van de Taxxxivergunning in te vullen. Voor het wijzigen van de onderneming kunnen ondernemers bij Kiwa register terecht. Als een vervoerder op 1 februari nog bij verschillende TTO’s is aangesloten heeft dat consequenties voor de Taxxxivergunningen van de chauffeurs en voor de betreffende TTO vergunningen.

Taxxxivergunning

De gemeente waarschuwt ervoor dat taxi-ondernemers er rekening mee moeten houden dat er termijnen gelden voor het wijzigen van een Amsterdamse Taxxxivergunning en het wijzigen van de onderneming. Onderneem dus zo snel mogelijk actie.

Zoals eerder aangekondigd bij de TTO’s, zal een slagboom voor de taxilus bij de Amsterdam ArenA ervoor zorgen dat vanaf nu alleen nog TTO-taxi’s met een Amsterdamse Taxxxipas (een keycard net als op CS en Leidseplein) de taxistandplaats op kunnen rijden. De slagboom zal 24u per dag de toegang tot de standplaats reguleren.

Taxistandplaats

Taxi’s die klanten komen brengen, en niet bij een TTO zijn aangesloten, kunnen hun klanten afzetten bij het Endemol gebouw. Nieuwe klanten inladen kan via de taxistandplaats, maar is alleen toegestaan als chauffeurs zijn aangesloten bij een TTO. Zowel de gemeentelijke handhaving als gezamenlijke serviceteams van TTO’s zullen -op drukke momenten- aanwezig zijn om op en rond de standplaats voor een goed verloop te zorgen.

Vanaf 2 oktober mogen taxi’s op de standplaats bij het Centraal Station op het kruis na de eerste slagboom staan. Dit levert twee extra plekken op voor de taxi’s.
 Het kruis moet wel vrij blijven tussen 6.00 uur en 8.00 uur ‘s morgens in verband met de schoonmaakwagens van stadsdeel Centrum. Dit wordt met een bord aangegeven op de standplaats.

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Nieuwe Sprinter Combi staat nu bij de Mercedes-Benz dealer

Nieuwe Sprinter Combi staat nu bij de Mercedes-Benz dealer

http://www.taxipro.nl/feed/

De nieuwe Sprinter Combi is nu leverbaar bij de Mercedes-Benz dealer. Hij is nog verder doorontwikkeld op het gebied van betrouwbaarheid, kwaliteit, veiligheid, flexibiliteit, rendement en duurzaamheid. Bovendien kan de nieuwe Sprinter Combi, dankzij de zuinige motorenrange, als eerste bestelwagen ooit aan de strenge Euro VI-emissienorm voldoen.

In geen enkele bedrijfstak is de lading zo kostbaar als in het personenvervoer. Het werken met mensen maakt het werk uitdagend. Niet alleen de dienstverlening van de chauffeur is een grote bepalende factor in de kwaliteitsperceptie van de klant; juist het voertuig maakt het verschil. Uitstraling, betrouwbaarheid en comfort zijn belangrijke eigenschappen om succesvol in deze specifieke branche te opereren. Mercedes-Benz stelt met de nieuwe Sprinter wederom de norm, zodat taxibedrijven kunnen schitteren in het dagelijkse werk.

Stijlvol en comfortabel.

Als benchmark in zijn segment rijdt de Sprinter al sinds 1995 voorop. Ook de nieuwste generatie voldoet aan de allerstrengste eisen. De Sprinter wordt continu doorontwikkeld op het gebied van betrouwbaarheid, kwaliteit, veiligheid, flexibiliteit, rendement en duurzaamheid. In het personenvervoer presenteert de Sprinter zich als het beste dat er op dit moment te koop is.

De nieuwe Sprinter is in lijn gebracht met de huidige designstijl van Mercedes-Benz. De nieuw vormgegeven radiatorgrille, bumper, spatschermen, koplampen met concerning light functie en dagrijverlichting voor bi-xenon en halogeen koplampen springen het meest in het oog. Daarmee wordt bij het voorrijden direct het gewenste visitekaartje afgegeven.

Stoelbekleding

Met fraaie chroomaccenten en de nieuwe standaard stoelbekleding Tunja, valt de Sprinter van binnen zeker niet uit de toon. Dankzij de ruime en ergonomisch hoogwaardige vormgeving voldoet het interieur aan de hoogste eisen op het gebied van functionaliteit en comfort.

Flexibiliteit heeft bij de Sprinter Combi de hoogste prioriteit. Het passagierscompartiment kan met een paar handgrepen tot een royale laadruimte worden omgevormd waardoor ook grote en zware goederen probleemloos kunnen worden vervoerd.

Stoelconfiguraties

Met de Sprinter Combi zijn er vele stoelconfiguraties mogelijk. Zo is naast de bijrijdersstoel tevens een tweezits bijrijdersbank leverbaar en kan het passagierscompartiment worden uitgerust met een twee- en driepersoonsbank. De stoelen en banken kunnen dankzij snelvergrendelingen in een handomdraai worden in- en uitgebouwd. Traditiegetrouw is de Mercedes-Benz Sprinter ook een prima basis voor het rolstoelvervoer.

De nieuwe Sprinter Combi kan, dankzij de zuinige motorenrange, als eerste bestelwagen ooit aan de strenge Euro VI-emissienorm voldoen. Met het standaard BlueEFFICIENCY-pakket worden het brandstofverbruik en emissie tot een minimum beperkt. Mercedes-Benz gebruikt hiervoor BlueTEC en de bijbehorende SCR-dieseltechnologie waarmee NOx-emissie wordt gereduceerd.

Dieselmotor

De motorenrange behelst een viercilinder CDI-dieselmotor in drie vermogensklassen en een krachtige V6 CDI-dieselmotor. De aandrijving wordt vervolmaakt door de eveneens standaard geleverde 7G-TRONIC PLUS automatische transmissie. Deze zeventrapsautomaat zorgt voor veel comfort voor de bestuurder en inzittenden.

De efficiënte aandrijving levert ook nog eens een belangrijke bijdrage in het terugdringen van het brandstofverbruik. De nieuwe Sprinter stelt dus eveneens op het gebied van rendement de norm. Met een verbruik van 6,3 liter per honderd kilometer is de Sprinter uniek binnen het bestelwagensegment en het personenvervoer.

Veiligheidssystemen

Veiligheid is en blijft een belangrijk thema in het personenvervoer. Mercedes-Benz heeft daarom veiligheid continu hoog op de agenda staan. De Mercedes-Benz Sprinter loopt traditioneel voorop als het gaat om de veiligheid van inzittenden en medeweggebruikers. Ook de nieuwe Sprinter is daar geen uitzondering op.

Dankzij vijf nieuwe actieve assistentiesystemen, waaronder de absolute wereldprimeur Crosswind Assist, is deze Mercedes-Benz bestelwagen de veiligste in zijn segment. Crosswind Assist remt het voertuig bij harde zijwind gericht af zodat de Sprinter in het juiste spoor blijft.

Dodehoekassistent

Het innovatieve, eveneens tot de standaarduitrusting behorende rijdynamische regelsysteem ADAPTIVE ESP grijpt actief in door afzonderlijke wielen gericht af te remmen en houdt daarbij zelfs rekening met de laadtoestand.

Ook praktische veiligheidssystemen als de dodehoekassistent, spoorassistent en COLLISION PREVENTION ASSIST dat waarschuwt wanneer een afstand tot een ander voertuig of obstakel te gering is, helpen de bestuurder in het dagelijks gebruik. Hiermee is de veiligheid van de bestuurder, inzittenden en medeweggebruikers maximaal gegarandeerd.

Kijk voor meer informatie en/of een proefrit op www.mercedes-benz.nl

Bart Pals

Powered by WPeMatico

Munckhof Groep neemt Oad Business Travel over

Munckhof Groep neemt Oad Business Travel over

http://www.taxipro.nl/feed/

Munckhof, het bedrijf waar ook Munckhof Taxi onder valt, heeft de zakenreiskantoren van Oad Business Travel overgenomen. Deze zakenreiskantoren maakten onderdeel uit van de failliet verklaarde Oad Groep. Het grootste deel van de medewerkers blijft behouden en de zes vestigingen gaan verder onder de naam Munckhof Business Travel. Met deze overname breidt het bedrijf uit Horst uit van vijf naar elf Business Travel vestigingen en versterkt haar positie in de top van de zakelijke reisbureaus in Nederland.

Vorige week werd Oad Groep failliet verklaard. Tom Roefs, CEO van Munckhof: “Munckhof is een landelijke speler die de ambitie heeft om haar Travel Divisie verder uit te breiden. Er zijn veel gelijkenissen tussen Oad Business Travel en Munckhof.”

Overname

De geografische ligging van de Oad kantoren is voor Munckhof zeer gunstig. Met de overname versterkt Munckhof haar landelijke positie die zich qua omzet gaat bevinden in de top 5 van grootste Travel Management Companies in Nederland.

Munckhof is wegens haar groeiende klantenportefeuille regelmatig op zoek naar Business Travel Consultants. Het grootste gedeelte van de medewerkers van Oad Business Travel zal daarom overgenomen worden. “Het zijn kwalitatief hoogwaardige professionals met veel kennis en ervaring die wij graag in onze organisatie verwelkomen,” aldus Roefs. 

Omzet

Door de overname is de travel divisie in omzet de grootste divisie binnen de Munckhof Groep. Tevens wordt door de overname de werkgelegenheid van minstens 40 Oad Business Travel medewerkers behouden. 

Het faillissement van Oad pakt voor sommige taxibedrijven echter zeer nadelig uit. Zo dreigt voor Taxi Goverde in Zevenbergen een flinke strop. Het bedrijf verzorgde sinds april ritten per taxi van vakantiegangers naar de opstapplaatsen in het hele land. Sommige werden zelf uitgevoerd, voor andere delen van Nederland werden onderaannemers ingeschakeld.

Schuldeisers

Als gevolg van het plotselinge faillissement van vorige week kan Oad zijn echter schuldeisers niet meer betalen. Voor Taxi Goverde betekent dit dat de taxiritten van augustus en september niet vergoed worden. Terwijl Goverde wel moet afrekenen met zijn onderaannemers – de taxibedrijven elders.

“We overleven deze tegenvaller wel, maar het raakt ons bedrijf. Dit is een forse tik”, zegt directeur Jan Goverde in BN/De Stem.

Bart Pals

Powered by WPeMatico