Contractmanagement in het doelgroepenvervoer: ‘Blijf met elkaar in gesprek’

Contractmanagement in het doelgroepenvervoer: ‘Blijf met elkaar in gesprek’

http://www.taxipro.nl/feed/

Samenwerken bij de uitvoering van vervoerscontracten klinkt simpel, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Het draait namelijk om een complex samenspel van belangen, feiten en verwachtingen. Hoe geef je die samenwerking vorm? Daarover sprak Koen Idzenga van Idzenga-Advies tijdens het Congres Doelgroepenvervoer van CROW.

Dat (goed) contractmanagment geen vanzelfsprekendheid is, ziet Idzenga in de praktijk. “Er word zeker samengewerkt door de verschillende partijen in het doelgroepenvervoer, daarin wil ik niemand tekortdoen. maar als een aanbesteding is afgrond wordt door de betrokkenen ook vaak gedacht dat het vanzelf wel goedkomt. Daardoor blijven er kansen liggen.”

“Contractmanagement is complex. Het gaat om feiten en om de verwachting en beleving van opdrachtgevers, vervoerders en cliënten. Dat vraagt aandacht en tijd, maar ook vaardigheden en kennis van elkaar”, legt Idzenga uit. In zijn verhaal trekt hij de vergelijking met de tango, indachtig het spreekwoord ‘it takes two to tango’. Ofwel: dansen doe je samen. Enkele lessen die de Zuid-Amerikaanse dans biedt voor contractmanagement: een kleine beweging kan grote gevolgen hebben, je kan pas leiden als er weerstand is en goed volgen is blijven benadrukken wat jouw plek is.

Eerst even bellen

Maar hoe dans je die tango in contractmanagement? Dat kan bijvoorbeeld met een sociaal contract. “Geen juridisch document, maar wel opschrijven wat de geest achter het vervoerscontract is en hoe je wilt samenwerken. Gaan dingen niet goed, dan kun je ze hier aan toetsen. Dit verbetert samenwerking en maakt monitoring minder vervelend. Bovendien houden partijen zich er meestal aan”, benadrukt Idzenga.

Hij geeft een voorbeeld: eerst even met elkaar bellen of mailen voordat er formele brieven worden geschreven. Maar ook: oog voor verhalen achter de cijfers hebben. Zulke gedeelde gedragsregels leiden tot procesregels, zoals elkaar direct en proactief informeren bij belangrijke gebeurtenissen en regelmatig evalueren. Verder zijn er gedeelde en individuele belangen. Een vervoerder moet bijvoorbeeld winst maken of wil een goede werkgever zijn. Bij goed contractmanagement worden die doelen met elkaar gedeeld, zodat ze elkaar niet in weg zitten. 

Op deze presentatie komen de nodige reacties uit de zaal. Zo geeft iemand aan dat een sociaal contract ook veel aanvullend werk met zich meebrengt. En dat je van alles kunt afspreken, maar dat veel problemen pas in de uitvoering aan het licht komen. Toch was men het er in grote lijnen wel over eens dat het voornaamste is om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. “Je moet met elkaar praten en dingen expliciet maken”, onderstreept Idzenga.

Meteen goede communicatie

Ronald Derks van Forseti geeft met twee voorbeelden uit de praktijk aan hoe belangrijk die communicatie is. Het eerste voorbeeld betreft wmo-vervoer in twee middelgrote gemeenten, waarbij de implementatie meteen na de voorlopige gunning begon. Van meet af aan was er goede communicatie, die leidde tot wederzijds begrip. Verbeterpunten die tijdens de contractperiode naar voren kwamen, konden mede daardoor worden opgelost.

Heel anders ging het bij het leerlingenvervoer in twee andere gemeenten. Voortdurend waren de opdrachtgever en vervoerder het oneens over de facturen die werden ingediend. Uiteindelijk bleek dat ze allebei de manier waarop er moest worden gefactureerd verkeerd hadden begrepen. Maar er werd alleen gecommuniceerd in vijandigheden en zelfs toen bleek dat de waarheid in het midden lag, konden de partijen elkaar niet in dat midden vinden. 

“Tegen het einde van het contract werden zelfs de facturen niet meer betaald en de partijen gingen ruziënd uit elkaar”, aldus Derks, waarmee nog maar eens wordt benadrukt dat contractmanagement in het doelgroepenvervoer valt of staat met goede afspraken en communicatie.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

Acht maanden cel voor aanranden taxichauffeuse

Acht maanden cel voor aanranden taxichauffeuse

http://www.taxipro.nl/feed/

Voor het aanranden van een taxichauffeuse is een man veroordeeld tot acht maanden cel. De rechter rekent hem niet alleen zijn wangedrag aan, maar ook dat hij zich misdroeg tijdens de taxirit waardoor de vrouw zich er niet tegen kon verweren.

Het incident vond plaats in mei vorig jaar. De man zou de vrouw onder dwang bij haar borsten hebben gepakt en zijn hand in haar broek en onderbroek hebben gestoken. Daarbij zou hij allerlei ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. Ook hield hij zijn gezicht voor haar gezicht en probeerde hij de vrouw te zoenen. En terwijl dat allemaal gebeurde, was de vrouw bezig een taxi te besturen. De situatie was voor haar dermate bedreigend dat ze zich niet aan de seksuele handelingen kon onttrekken terwijl ze de taxi bestuurde, en dat voor een deel van de rit zelfs op de snelweg.

De verdenkingen waren in drie feiten onderverdeeld. De eerste betrof dat de man zijn hand in de broek of onderbroek van de vrouw zou hebben gestoken en daar heeft geprobeerd haar schaamstreek of vagina te betasten. Voor dat daadwerkelijke betasten is echter volgens zowel de aanklager als de verdediging en de rechter onvoldoende bewijs voor, dus van dat feit is de man vrijgesproken. Dat geldt niet voor de overige zaken: het betasten van haar borsten en schaamstreek over de kleding heen, het maken van seksueel getinte opmerkingen en de poging de vrouw tot zoenen te dwingen.

Knoop van blouse gescheurd

Dat oordeel is mede gebaseerd op het proces-verbaal. De taxichauffeuse doet daarin haar verhaal met de eerdergenoemde beschuldigingen. Ze vervoerde de dronken passagier terwijl hij zich misdroeg naar het politiebureau. Daar zag een agent dat de vrouw huilde en dat er een knoop van haar blouse was gescheurd. Die knoop werd later aan de bijrijderskant van de taxi teruggevonden, met een stuk stof er aan vast. Omdat het de onderste knoop was, bewijst dit dat de man met dwang zijn hand in de broek van de vrouw heeft gestoken. Voor wat hij daar verder met zijn hand zou hebben gedaan, ontbreekt zoals gemeld het bewijs.

De man zelf heeft ook een verklaring afgelegd, waarbij hij erkent dat wat de vrouw vertelde zou kunnen zijn gebeurd en gezegd. Ondersteunend bewijs was er ook. De vrouw beweerde pijnlijk bij haar borst te zijn gegrepen en onderzoek door een arts wees uit dat de vrouw op haar borst een blauwe plek had. Deze kon volgens de arts goed passen bij de beschreven handeling door de man.

Zwaar onder invloed

Volgens de rechter heeft de taxichauffeuse helder en consistent verteld over wat er in de taxi is voorgevallen. De passagier heeft ook erkend dat het best zo gebeurd zou kunnen zijn. Bovendien heeft zijn tante, die hem op de taxi zette, verklaard dat hij voor de taxirit al “geile praatjes” had. De afgerukte blouseknoop en de bloeduitstorting op haar de borst van de vrouw zijn in deze zaak voldoende bewijs dat wat is verklaard ook daadwerkelijk is gebeurd. 

Aan het standpunt dat het niet met opzet zou zijn gedaan, hecht de rechter geen waarde. Aan het feit dat hij zich zwaar onder invloed misdroeg ten opzichte van de taxichauffeuse wel degelijk. De vrouw heeft sinds het voorval last van nachtmerries, slapeloosheid en wantrouwen in haar medemens. Iemand die gewoon haar werk doet, moet niet met zulk gedrag te maken krijgen, aldus de rechter. Daarom krijgt de man een celstraf van acht maanden opgelegd. Ook moet hij zijn slachtoffer een schadevergoeding van bijna 4.000 euro betalen. Bij dit alles telt ook mee dat de man met een strafblad van 22 pagina’s op 28-jarige leeftijd niet bepaald van onbesproken gedrag is.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

Onbegrip over prijsverhoging tachograafkaart

Onbegrip over prijsverhoging tachograafkaart

http://www.taxipro.nl/feed/

KNV spant zich er samen met collega-brancheorganisaties TLN en evofenedex voor in om alsnog de prijsverhoging van tachograafkaarten door Kiwa terug te draaien. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft echter laten weten geen bezwaren te hebben tegen de prijsverhoging.

De tachograaf wordt in touringcars en vrachtauto’s gebruikt om de rij- en rusttijden te registreren. Kiwa geeft de tachograafkaarten uit en verhoogt het tarief hiervoor vanaf medio juni 2019 met 5 procent tot 100 euro exclusief btw. Dat is tegen het zere been van de sectororganisaties KNV, evofenedex en TLN, al was het maar omdat zulke kaarten veel andere landen vaak vele malen goedkoper zijn. In Duitsland is dat 40 euro, in Zweden zelfs maar 10 euro, aldus de drie ondernemersorganisaties.

Nieuwe generatie kaarten

In de Tweede Kamer vonden de brancheorganisaties steun voor hun verzet. SGP, VVD, ChristenUnie, CDA, PvdA, PVV, D66 en SP stelden gezamenlijk Kamervragen over het onderwerp. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu laat in antwoord op de vragen weten dat het tarief voor de huidige generatie tachograafkaarten niet wordt verhoogd. Het gaat alleen om de nieuwe generatie kaarten die horen bij de volgende generatie digitale tachograaf. Voertuigen die vanaf 15 juni 2019 worden geregistreerd, moeten van zo’n smart tachograaf zijn voorzien.

Dat op dit deel van de kaarten een tariefverhoging wordt doorgevoerd, vindt de minister terecht. Er worden namelijk extra eisen gesteld die tot hogere kosten leiden. Of de vergelijking met goedkopere kaarten in andere landen opgaat, wordt op dit moment onderzocht. Daarbij speelt mee dat Nederland een uniform tarief hanteert voor de verschillende soorten tachograafkaarten, terwijl dat in veel andere landen niet gebeurt. De minister kan pas wat over prijsverschillen zeggen nadat het internationale onderzoek is afgerond.

Onduidelijk

Voor de brancheorganisaties is dat onderzoek echter helemaal niet nodig, want “het ministerie heeft vorig jaar al onderzoek naar kostprijs en verkoopprijs van verschillende vergunningen in meerdere sectoren in verschillende landen uitgevoerd, waaronder die van tachograafkaarten. Om onduidelijke redenen zijn de resultaten van dit onderzoek nog steeds niet openbaar.” 

KNV, TLN en evofenedex willen dus geen nieuw onderzoek, ook omdat zij vrezen dat dit de invoering van het nieuwe tariefstelsel zal vertragen. En volgens de organisaties is dat stelsel hard nodig om tot een eerlijke en transparante prijs voor tachograafkaarten te komen.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

Staatssecretaris voorzichtig met uitspraken over Uber

Staatssecretaris voorzichtig met uitspraken over Uber

http://www.taxipro.nl/feed/

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat wil nu nog niets zeggen over extra toezicht op Ubertaxi’s of het beperken van het aantal taxichauffeurs in Amsterdam. Ze wil eerst onder meer het onderzoek afwachten naar de recente ongevallen met Ubertaxi’s. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van PvdA’er Gijs van Dijk.

Er was onlangs veel aandacht voor verkeersongevallen waar Uberchauffeurs bij betrokken zijn. Bij drie van die ongevallen kwamen in ongeveer een maand tijd vier mensen om. Bij diverse andere ongelukken raakten mensen gewond of was er sprake van flinke schade. In veel gevallen ging het om taxi’s zonder daklicht. Volgens informatie die taxichauffeurs met elkaar uitwisselen in berichtendiensten zou het vrijwel zonder uitzondering om Uberchauffeurs gaan.

Verantwoordelijkheid nemen

Er ontstond de nodige maatschappelijke onrust, met onder meer Kamervragen van Van Dijk tot gevolg. Hij wil onder meer weten wat de staatssecretaris ervan vindt dat er Uberchauffeurs bij dodelijk(e) ongevallen betrokken zijn. Maar Van Veldhoven wil eerst de onderzoeken naar die ongevallen afwachten voordat ze conclusies trekt. Daarom kan ze ook nog niet veel zeggen over het nemen van verantwoordelijkheid door Uber. Wel vindt ze het in zijn algemeenheid wenselijk dat Uber zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt voor het naleven van normen die in Nederland gelden.

Op de druk die Uber zou uitoefenen op chauffeurs om lange dagen te draaien, wordt wel ingegaan. “De maatregelen die Uber heeft ingevoerd ten aanzien van minimumleeftijd en rijervaring zie ik als een goede eerste stap.” Van Veldhoven geeft verder aan dat er naar aanleiding van een eerder aangenomen motie met Uber gesproken is. Dat heeft er onder meer toe geleid dat de app tien uur offline gaat zodra er twaalf uur achtereen is gereden. En ook in andere opzichten zegt Uber te werken aan het veiliger maken van de app. Maar, zo geeft Van Veldhoven aan: uiteindelijk is het aan taxiondernemers en -chauffeurs om hun werktijden te bepalen.

Aantal taxi’s beperken

Als het gaat om meer handhaving op Ubertaxi’s, geeft de staatssecretaris aan dat ze ook hier eerst de oorzaken van de ongelukken wil kennen. Pas dan heeft het volgens haar zin om maatregelen te nemen. Van Dijk vist tot slot naar de mogelijkheid dat de gemeente Amsterdam het aantal taxi’s in de stad kan beperken. Van Veldhoven verwijst hiermee naar haar plannen om samen met Nederlandse gemeenten de problemen in de opstapmarkt aan te pakken. Wellicht kan dat met volumelbeleid, maar dat moet nog worden onderzocht. De staatssecretaris praat binnenkort met wethouder Sharon Dijksma over de specifieke situatie in Amsterdam.

Lees ook:

  • Taxi dodelijke aanrijding A9 bestuurd door Uberchauffeur
  • Verzekeraars willen dat taxibranche iets aan schades doet
  • Uber verhoogt minimumleeftijd chauffeurs naar 21 jaar

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

Met en Co reorganiseert en stopt met taxivervoer

Met en Co reorganiseert en stopt met taxivervoer

http://www.taxipro.nl/feed/

Personenvervoerder Met en Co reorganiseert zijn activiteiten op het gebied van taxi en touringcar. Het bedrijf stopt met taxivervoer en bouwt het busvervoer flink af. Hierdoor wordt er van zo’n 100 medewerkers afscheid genomen, die zo veel mogelijk bij andere bedrijven in de groep ondergebracht zullen worden.

Dat blijkt uit een brief van de directie aan de personeelsleden waar afscheid van wordt genomen. Daarin staat dat het Met en Co al geruime tijd niet voor de wind gaat en dat het bedrijf al jaren verliesgevend is. Ook allerlei verbetermaatregelen die sinds 2017 zijn ingezet met de nieuwe aandeelhouder, Scheybeek, hebben niet de gewenste resultaten opgeleverd. Met en Co moet weer een gezond bedrijf worden, maar dat kan volgens de brief niet als alle huidige activiteiten worden voortgezet.

Taxi stopgezet en busvervoer ingekrompen

Met name de werkzaamheden op het gebied van regiotaxi en regionaal busvervoer drukken zwaar op de resultaten. Daarom worden de taxi-activiteiten per 1 maart stopgezet en wordt het busvervoer vanaf die datum flink ingekrompen. Dit betekent ook dat er afscheid wordt genomen van ongeveer 100 medewerkers. Omdat Met en Co onderdeel is van de Scheybeek Groep, die bestaat uit zo’n twintig bedrijven, wordt geprobeerd om de mensen die niet bij Met en Co kunnen blijven ergens anders in de groep onder te brengen.

Chauffeurs detacheren

In de brief aan de mensen die hun baan bij Met en Co kwijtraken, wordt benadrukt dat er veel vacatures zijn in de vervoersector. Bovendien behoort Consolid tot dezelfde bedrijvengroep en deze firma houdt zich onder meer bezig met het detacheren van chauffeurs en ondersteunden personeel aan vervoersbedrijven. De komende tijd gaat Met en Co in gesprek met de collega’s die moeten vertrekken. Na de ingreep moet er een bedrijf overblijven dat weliswaar een stuk kleiner is, maar dat ook weer rendabel is en een toekomst heeft.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

Taxiprotest in Madrid gaat door

Taxiprotest in Madrid gaat door

http://www.taxipro.nl/feed/

In de Spaanse hoofdstad Madrid wordt vandaag voor de achtste dag op rij door taxichauffeurs geprotesteerd tegen taxidiensten als Uber en Cabify. De afgelopen dagen werd er ook in Barcelona gestaakt, maar daar zijn de protesten voorlopig tot een einde gekomen.

De protesten betreffen de in de ogen van de traditionele taxibranche oneerlijke concurrentie met Uber en Cabify, een Spaanse taxi-app. In Madrid wordt daar al ruim een week tegen geprotesteerd door het blokkeren van wegen. Dat protest lijkt in de hoofdstad te verharden. Vóór het weekend werden diverse stakende chauffeurs aangehouden.

De reden dat de chauffeurs in Barcelona voorlopig een einde hebben gemaakt aan hun staking is een voorstel van de Catalaanse regering. De regering wil een richtlijn invoeren waarmee taxi’s in Catalonië minstens een uur van tevoren moeten worden geboekt, meldt het FD. In de stad zelf zou dat tenminste een kwartier moeten zijn. Voor een partij als Uber heeft dat mogelijk grote gevolgen, omdat het juist groeide door een app waarop constant te zien waar taxi’s rondrijden zodat mensen ze elk moment kunnen boeken.

Niet stoppen met staken

Dit betreft dus een voornemen voor de regio Catalonië dat de taxichauffeurs voorlopig deed besluiten een einde aan de blokkades te maken. Voor Madrid geldt dat voornemen niet, waardoor daar ook geen reden is voor de chauffeurs om te stoppen met staken. Overigens zijn Uber en Cabify het niet eens met de mogelijke ingreep in Catalonië. Dit zou 3.500 chauffeurs werkloos maken. Uber dreigt dan ook de maatregel te beantwoorden met een claim van 1 miljard euro.

Foto: Job van de Sande

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

IRU-onderscheiding voor vier chauffeurs touringcar en taxi

IRU-onderscheiding voor vier chauffeurs touringcar en taxi

http://www.taxipro.nl/feed/

Drie touringcarchauffeurs van Brouwer Tours en een taxichauffeur van Taxicentrale de Jong hebben onlangs het IRU Diploma of Honour in ontvangst genomen. Deze onderscheiding wordt toegekend aan chauffeurs die voldoen aan strenge eisen op het gebied van veilig rijden, service en loyaliteit aan het beroep en de werkgever.

Touringcarchauffeurs Peter van der Mark, Ben van Wetten en Herman van den Berg en taxichauffeur Dave de Jong ontvingen de onderscheiding onlangs uit handen van Joke Brouwer, directeur van Brouwer Company in Noordwijk. Taxicentrale de Jong maakt daar onderdeel van uit. De International Road Transport Union (IRU) heeft het Diploma of Honour in het leven geroepen om mensen die zich als chauffeur in het personen- of wegvervoer hebben onderscheiden.

De eisen zijn niet gering. Om voor de award in aanmerking te komen moet iemand tenminste 1 miljoen zakelijke kilometers hebben gereden. Verder mag hij of zij in de afgelopen twintig jaar geen schuld hebben gehad aan een serieus verkeersongeluk met letsel. De laatste vijf jaar mag de kandidaat geen zware overtredingen van de verkeersregels of voorschriften op het gebied van administratie en douane hebben begaan.

‘Onuitwisbare inzet’

Tot slot moet de chauffeur tot tevredenheid van de werkgever(s) minstens twintig in de branche werkzaam zijn, waarvan in elk geval de laatste vijf jaar voor de huidige werkgever.

“Brouwer Company heeft deze vier chauffeurs voorgedragen vanwege hun onuitwisbare inzet voor ons bedrijf en IRU heeft deze voordracht gehonoreerd. Wij zijn blij dat deze zeer gewaardeerde chauffeurs deze bijzondere onderscheiding hebben mogen ontvangen”, aldus een trotse Joke Brouwer.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

Schuil Personenvervoer failliet

Schuil Personenvervoer failliet

http://www.taxipro.nl/feed/

Het Friese Schuil Personenvervoer is failliet verklaard. het bedrijf had te kampen met teruglopende inkomsten. Om te voorkomen dat het personeel geen salaris meer zou ontvangen, vroegen de eigenaren zelf het faillissement aan.

In de Leeuwarder Courant wordt gemeld dat bij Schuil nog acht mensen in dienst waren, nadat eerder werd afgeschaald vanaf twaalf medewerkers. Simon en Ester Schuil namen in 2012 Taxi van der Horn over. Nu zagen zij zich genoodzaakt zelf het faillissement van hun bedrijf aan te vragen. 

Als voornaamste oorzaak van het faillissement worden de omstandigheden in de taxibranche genoemd. Het bedrijf rijdt onder meer als onderaannemer voor Taxi Waaksma. Dat raakte vorig jaar een belangrijk deel van zijn werk kwijt en dat werkt door in de keten.

Kosten

Schuil rijdt verder onder meer voor zorgverzekeraar De Friesland. Een deel van dat pakket is overgenomen door Zilveren Kruis, waardoor de taxi’s met nieuwe boordcomputers moesten worden uitgerust. Tegenover die kosten staan tarieven die gelijk blijven, dus qua kosten kon het voor Schuil eigenlijk niet meer uit.

Zoals gebruikelijk bij dit soort faillissementen wordt het werk voorlopig voortgezet. Zo komt enerzijds het vervoer van vaak kwetsbare groepen niet in gevaar, terwijl anderzijds het bedrijf aantrekkelijk blijft voor een eventuele doorstart. De schulden van het bedrijf zijn, gezien de omstandigheden, niet al te hoog opgelopen.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

Chauffeurskaart mag worden afgeschermd van passagiers

Chauffeurskaart mag worden afgeschermd van passagiers

http://www.taxipro.nl/feed/

Een taxichauffeur mag de persoonlijke gegevens op zijn of haar chauffeurskaart uit oogpunt van privacy uit het zicht houden van passagiers. De enige voorwaarde is dat alle informatie op de kaart bij BCT-controles wel leesbaar is. Dat zegt ILT op basis van een zaak waarbij een taxichauffeuse online wordt lastiggevallen door iemand die haar naam van haar chauffeurskaart kon aflezen.

De vrouw in kwestie rijdt voor haar werkgever alle vormen van contractvervoer. Bij dat werk is haar chauffeurspas grotendeels zichtbaar als deze in de boordcomputer taxi zit. Haar naam is voor inzittenden duidelijk af te lezen. Althans: dat was zo, want door een vervelende ervaring heeft ze de privacygevoelige informatie op de kaart nu afgeplakt.

“Ik rijd ook mensen met een verstandelijke handicap van en naar de dagbesteding”, legt de taxichauffeuse uit. Zij kiest ervoor om haar verhaal anoniem te doen. “Een van die passagiers heeft mijn naam gelezen op mijn chauffeurspas en mij vervolgens opgezocht op social media en me daar vervelende berichten te versturen. Ook na het veranderen van mijn accounts ging het lastigvallen door. Zoiets is natuurlijk lastig te bewijzen, maar de politie doet er onderzoek naar en ik heb goede hoop dat het probleem wordt opgelost.”

Recht op privacy

De kwestie zette de vrouw wel aan het denken. “Wat is er het nut van dat iedereen mijn naam, BSN en foto op de kaart kan zien als deze in de boordcomputer zit? Als taxichauffeur heb ik immers ook recht op privacy. En de meeste mensen zijn van goede wil, maar ik ervaar nu zelf dat er ook kwaadwillende passagiers zijn. Daarom heb ik navraag gedaan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, de ILT. En daaruit bleek dat de BCT en de chauffeurskaart mogen worden afgeschermd, zolang dat maar niet voor problemen zorgt bij controles en inspecties.”

Afschermen geen issue

Navraag bij ILT bevestigt dat. Een woordvoerster legt uit dat de chauffeurspas voorheen zichtbaar moest worden gedragen. Met de introductie van de chauffeurskaart en de boordcomputer taxi gelden er echter andere regels waardoor de zichtbaarheid van die kaart eigenlijk geen issue meer is. De zichtbaarheid verschilt ook per soort BCT en in lang niet alle voertuigen is de BCT zichtbaar aanwezig. Dat hoeft ook niet: alleen de taxameter moet voor de klant zichtbaar zijn.

“Bij taxivervoer zit de chauffeurskaart in de BCT en moet deze daar ook blijven. Indien een goede werking gewaarborgd blijft, is afschermen geen issue.” Dat is met uitzondering van controles en inspecties door ILT en politie: “Dan moet de kaart volledig worden getoond.” Een klant met een klacht of bezwaar kan om een ritbewijs vragen en deze laten uitprinten. Hier staan echter geen persoonlijke gegevens van de chauffeur op.

Plakkertje valt niet op

De taxichauffeuse in dit verhaal heeft zelf het initiatief genomen om haar persoonlijke informatie op de kaart af te schermen. “Dat heb ik gedaan met een plakkertje in dezelfde kleur als de kaart. Dat valt dus niet op, en bij controles kan ik dat plakkertje makkelijk verwijderen en de volledige kaart tonen.” Met die oplossing is voldaan aan de eisen die ILT stelt. Kiwa is als partij die de chauffeurskaarten uitgeeft benaderd voor een reactie, maar dit bedrijf ziet zichzelf puur als uitvoerende partij en neemt in kwesties als deze geen standpunt in.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico

Maasstad Vervoerservice: we laten zien dat onze aanpak werkt

Maasstad Vervoerservice: we laten zien dat onze aanpak werkt

http://www.taxipro.nl/feed/

Maasstad Vervoerservice uit Rotterdam is in tien jaar tijd uitgegroeid tot een middelgrote speler in het doelgroepenvervoer. De eigenaren, broers Harun en Ejder Yildiz, zijn altijd uitgegaan van hun eigen mentaliteit en werkwijze, om zich zo te onderscheiden van andere aanbieders. “Wij verlenen een dienst voor de zorgsector en daar handelen we ook naar.”

Harun Yildiz begon ongeveer tien jaar geleden voor zichzelf als taxichauffeur. Hij was afgestudeerd IT’er maar kwam in de recessie niet als zodanig aan de slag. Broer Ejder werkte destijds nog als elektricien, maar ook hij kreeg met de crisis te maken en raakte zijn baan als gevolg van bezuinigingen kwijt. Harun had de smaak van het taxivervoer toen al te pakken en hij haalde zijn broer aan boord. Samen begonnen ze te bouwen aan Maasstad Vervoerservice, waarbij de focus vanaf het begin op contractvervoer lag.

Succes volgde. Een belangrijke stimulans was de subsidieregeling voor taxivoertuigen op aardgas in 2011. “Aan dat subsidieprogramma hebben we meegedaan en vanaf dat moment zijn we echt gaan groeien”, legt Harun uit. “We schaften meer bussen aan, we rolden het wmo-vervoer in en er kwam steeds meer leerlingenvervoer bij. In ruim een jaar tijd groeiden we naar zo’n 25 medewerkers. En groei is er sindsdien altijd geweest.” Intussen staat de teller op 120 personeelsleden en ruim 100 voertuigen. Tegelijk is de focus weer op Rotterdam en directe omgeving komen te liggen, waar er de afgelopen jaren nog het nodige werk wat verder van huis werd gedaan.

Soms lastig

Voor de broers is vertrouwen een belangrijk uitgangspunt van de bedrijfsvoering. “Als dat er niet is, krijg je het personeel nooit echt mee”, vindt Harun. “We zijn altijd transparant richting onze medewerkers en de lijnen zijn kort”, aldus Ejder. “We zijn dit bedrijf gestart vanuit een bepaalde mentaliteit en met onze eigen werkwijze. Natuurlijk was het voor ons als jonkies in het begin soms lastig om dat over te brengen op ervaren chauffeurs. Maar we hebben laten zien dat het werkt. En eigenlijk winnen we op diezelfde manier ook steeds meer opdrachtgevers voor ons.”

Het bedrijf doet veel aan social return maar potentiële chauffeurs kloppen ook regelmatig aan. Heeft iemand het wel in zich om chauffeur te worden, maar ontbreekt het nog aan de vereiste papieren, dan wordt de persoon in kwestie door Maasstad tot chauffeur opgeleid. Vervolgens gaan ze het vervoer rijden dat het beste bij ze past, waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen wmo-vervoer en ander contractvervoer, zoals dat van leerlingen en cliënten dagbesteding. De gebroeders Yildiz reden lange tijd zelf ritten, maar naarmate hun bedrijf groter werd, veranderden ook hun rollen en werkzaamheden.

Leerproces gaat door

“Toen we rond de veertig man personeel hadden, zijn we eigenlijk zelf gestopt met rijden om ons volledig op de aansturing en administratie te kunnen richten”, legt Ejder uit. Harun vult aan: “Maar daarvoor hebben we zelf jarenlang gereden en daar heel veel van geleerd waar we vandaag de dag nog steeds van profiteren.” Ejder: “Omdat het bedrijf blijft groeien, blijft het leerproces voor ons als ondernemers doorgaan. Wij konden ons tien jaar geleden ook niet voorstellen dat we hier zouden staan, maar je moet altijd met de ontwikkelingen meegaan en proberen je bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk te krijgen.”

Ejder Yildiz geeft het voorbeeld van de gegevens die je als vervoerder krijgt over de te vervoeren mensen. “Zulke gegeven moet je extra checken. En we gaan ook altijd na of er nog andere belangrijke informatie is die wij als vervoerder nodig hebben. Anders gaat het geheid een keer mis, dat weten we uit ervaring. Er is namelijk een groot verschil tussen iemand bij zijn huis afzetten of iemand aan een ander overdragen. Wij verlenen echt een dienst voor de zorgsector en daar handelen we ook naar.”

Harun: “Omdat we zelf al die jaren op de taxi hebben gereden, kunnen we dat soort dingen tot op de dag van vandaag vertalen in de bedrijfsvoering. En daar onderscheiden we ons mee van andere aanbieders. We kijken naar wat klanten en opdrachtgevers willen en baseren daar onze strategie op.”

Lange looptijd erg prettig

Harun en Ejder Yildiz geloven nog niet zo in de ontschotting van het doelgroepenvervoer, wat zich ook vertaalt in het duidelijke onderscheid dat ze maken tussen wmo-vervoer enerzijds en het overige contractvervoer anderzijds. Tegelijk zijn ze wel te spreken over de manier waarop Rotterdam zijn doelgroepenvervoer heeft aanbesteed: alles ineens. “Het is een soort test om dat op deze schaal te doen, maar voorlopig werkt dat goed”, vindt Harun.

“En voor ons, de taxibedrijven die het vervoer rijden, is de lange looptijd erg prettig. Het gaat om minstens zeven jaar en drie optiejaren. Het wordt beter mogelijk om te investeren en af te schrijven. Maar ook om mee te denken op het gebied van innovatie en om het vervoer te optimaliseren voor de klanten. Bij een looptijd van twee of drie jaar zijn de mogelijkheden om dat te doen erg beperkt.”

Geloof in duurzaamheid

Een ander punt is rijden met elektrische voertuigen. Daar heeft Maasstad Vervoerservice er nu dertien van, al zijn daar nog geen rolstoelbussen bij vanwege het nog beperkte aanbod. Desondanks: “We geloven in duurzaamheid en zijn daar ook echt mee bezig. Maar de langere looptijd van deze contracten maakt het wel veel beter mogelijk om daar echt stappen in te zetten”, legt Harun uit. Momenteel worden het pand en terrein van het bedrijf grondig verbouwd. Als dat gebeurd is, heeft Maasstad veertien laadpunten voor elektrische voertuigen tot zijn beschikking waar ook anderen gebruik van kunnen maken. “Zo’n investering doe je niet zo gauw bij een vervoerscontract voor twee of drie jaar.”

Maasstad Vervoerservice werkte de eerste jaren vooral als onderaannemer in het doelgroepenvervoer. Met de groei kwam ook het werken als regiecentrale om de hoek kijken, gevolgd door het zelfstandig inschrijven op aanbestedingen. Daarbij valt op dat de prijs in vervoersaanbestedingen volgens Harun Yildiz iets minder leidend wordt. “Enerzijds zijn die lage prijzen met name tot stand gekomen door een aantal grote spelers. Maar die trekken zich nu een beetje terug omdat het met die lage tarieven niet rendabel is. Tegelijk kijken opdrachtgevers wat meer naar kwaliteit en ze zijn ook bereid om daar voor te betalen.”

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam

Powered by WPeMatico