Kies de winnaars van de Taxi Innovatie Prijs en TaxiPro Awards

Kies de winnaars van de Taxi Innovatie Prijs en TaxiPro Awards

http://www.taxipro.nl/feed/

Wie gaan er aan de haal met de Taxi Innovatie Prijs en de TaxiPro Awards voor beste taxibedrijven? Stemmen kan tot en met zondag 6 oktober. Alle winnaars worden bekendgemaakt tijdens het netwerkdiner waarmee Taxi Expo 2019 wordt afgesloten.

De Taxi Innovatie Prijs wordt voor het derde jaar op rij toegekend aan een vernieuwd product of innovatieve dienst waar de taxisector echt mee vooruit kan. Op de awardpagina staat een korte omschrijving van alle genomineerden met een link naar hun websites en naar het stemformulier. De genomineerden zijn:

 • Waterstoftaxi Toyota Mirai – Toyota
 • Dispatchtool en chauffeursnetwerk – Dispatch Connect Services
 • Lagevloerbus Civitas Economy – Tribus
 • Betaalsysteem BPme – BP
 • Nissan Evalia rolstoeltaxi, Freedom Auto Aanpassingen
 • Volkswagen e-Crafter, Volkswagen
 • Qairos taxi-app, Qairos

Bekijk de genomineerden & stem

Taxibedrijf van het jaar

De afgelopen tijd konden er taxichauffeurs en taxibedrijven worden voorgedragen voor de TaxiPro Awards 2019. Op basis van de inzendingen is besloten geen prijzen uit te reiken aan chauffeurs straattaxi en doelgroepenvervoer. In plaats daarvan wordt in twee categorieën het Taxibedrijf van het Jaar 2019 verkozen, namelijk kleine onderneming en middelgrote / grote onderneming. Dit zijn de genomineerden:

Beste Taxibedrijf – kleine ondernemingen

 • Taxi van der Hulst, Tilburg – https://bit.ly/2nzDxiZ
 • IvoTax, Eindhoven – https://bit.ly/2mVhD9c
 • Taxi Exclusive Limousine Holland – https://bit.ly/2mXHlKf
 • Taxi Attent, Doetinchem – https://bit.ly/2lYIEIL
 • Taxi Schouten, Bergen op Zoom – https://bit.ly/2lMI29n

Beste Taxibedrijf – middelgrote en grote ondernemingen

 • Taxi Leewis, Veenendaal- https://www.leewis.nl
 • UVO Vervoer, Uithuizermeeden – https://www.uvovervoer.nl
 • Willems Business Cars, Hoogeloon – https://willemsbc.nl
 • Taxi NOF, Kollumerzwaag – http://www.taxinof.nl
 • Van Gerwen, Zeeland – https://www.vangerwen.nl
 • Taxi Kaijer, Wervershoof – https://taxikaijer.nl

Bekijk de genomineerden & stem

Taxi Expo 2019

Stemmen op je favorieten kan van maandag 30 september tot en met zondag 6 oktober. Op donderdag 10 oktober worden de winnaars bekendgemaakt. Dat gebeurt tijdens het netwerkdiner bij Van der Valk in Houten waarmee Taxi Expo 2019 wordt afgesloten. Deelname aan de beurs en workshops is gratis, voor het bijwonen van het netwerkdiner wordt een bijdrage van 75 euro gevraagd.

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Hendriks Taxi wil failliet Cibatax overnemen

Hendriks Taxi wil failliet Cibatax overnemen

http://www.taxipro.nl/feed/

Hendriks Taxi uit Den Bosch wil een doorstart realiseren met Cibatax uit Eindhoven, dat recent failliet ging. Volgens de curator deed Hendriks het beste bod als het om behoud van werkgelegenheid gaat.

Dat meldt het Eindhovens Dagblad, dat vorige week ook al het faillissement van Cibataxi wereldkundig maakte. Bij Cibatax werkten op het moment van het faillissement zo’n 95 mensen. In de doorstart zoals Hendriks die voor ogen heeft, blijven er 80 tot 85 van die arbeidsplaatsen behouden. Momenteel vinden er kennismakingsgesprekken plaats tussen de werknemers van Cibatax en hun potentiële nieuwe werkgever. De rechter-commissaris moet nog wel toestemming geven voor de doorstart.

Eerder failliet

Cibatax werd zo’n twee weken geleden failliet verklaard. Kort daarvoor was al uitstel van betaling aan het in problemen verkerende bedrijf verleend. In 2015 ging het bedrijf ook al failliet. Destijds had het bedrijf twee keer zoveel medewerkers als nu. De eigenaren van Cibatax waren ook degenen die een doorstart voor de onderneming realiseerden.

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Bio-LNG voorlopig enig redelijk alternatief voor diesel in touringcars

Bio-LNG voorlopig enig redelijk alternatief voor diesel in touringcars

http://www.taxipro.nl/feed/

Touringcarbedrijven krijgen steeds meer te maken met steden die van plan zijn om dieselvoertuigen te weigeren in de binnenstad. Autoriteiten proberen mede op deze manier vervoerders over te laten stappen op minder vervuilende brandstoffen. Maar die overstap kost tijd, benadrukt de IRU in het rapport Coach of the Future. Op z’n vroegst in 2035 moet het haalbaar zijn om de helft van de huidige Europese dieselvloot  aan touringcars te vervangen door bio-LNG, HVO of diesel-hybride voertuigen.

In het rapport van de International Road Transport Union (IRU) heeft de belangenorganisatie verschillende alternatieve brandstoffen voor touringcars onder de loep genomen. Daarbij is gekeken naar de effecten op het milieu in de breedste zin van het woord en ook naar de financiële mogelijkheden. Het rapport probeert een antwoord te geven op de vraag: in hoeverre en in welk tijdsbestek is de overstap werkelijk mogelijk?

“Steeds meer steden doen dieselvoertuigen in de ban en daarvan worden touringcars onterecht de dupe, terwijl zij eigenlijk al onderdeel zijn van de oplossing voor vervuiling en congestie”, meent Matthias Maedge. Hij is verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de wereldwijde belangenorganisatie in de EU. “De sector is meer dan bereid om een rol te spelen in het verduurzamen van de steden, maar op dit moment zijn er nog geen evidente alternatieven voor diesel.” Voldoende tijd voor de transitie van diesel naar andere alternatieven is dus noodzakelijk.

Mogelijke brandstoffen

Volgens de IRU zijn er op dit moment slechts drie mogelijke alternatieven voor diesel, te weten bio-LNG, HVO (een brandstof gemaakt van afval- en reststromen) en diesel-elektrische hybrides. Dit zijn duurzame opties die nu al of op korte termijn beschikbaar zijn. Want: “Een ding is zeker – batterij-elektrische voertuigen zijn nog uitgesloten voor langeafstandsvervoer met touringcars, vanwege de actieradius en batterijbeperkingen.”

Maar zelfs bij bio-LNG, HVO en hybrides zullen nog wel degelijk enkele hindernissen geslecht moeten worden voordat ze op grote schaal kunnen worden ingezet. Bio-LNG heeft weliswaar weinig evidente nadelen en het is relatief gemakkelijk te gebruiken, maar hier ontbreekt momenteel de infrastructuur nog voor. 

HVO kan gemengd worden met diesel en is dus simpel te gebruiken in een touringcar met een dieselmotor. Ook infrastructuur is nauwelijks een probleem, waardoor dit op zeer korte termijn een aantrekkelijke optie lijkt. In Nederland koos de Jan de Wit Group onlangs voor rijden op HVO. Maar tegelijkertijd is het nog maar de vraag of deze brandstoffen – vooral in de hoge hoeveelheden die nodig zijn om alle touringcars op te laten rijden – beschikbaar zullen blijven en wat de gevolgen daarvoor zijn op de prijs. 

Aanschafkosten

Hybrides zijn weliswaar een beduidend beter alternatief dan elektrische voertuigen, omdat hybrides alleen elektrisch hoeven te rijden in de stedelijke gebieden. Dat zijn juist de plekken waar stadsautoriteiten van plan zijn geen diesels meer toe te laten. De actieradius is dus fors groter en ook zullen ze niet zo zwaar zijn als volledig elektrische voertuigen omdat geen enorm batterijpakket nodig is. Het nadeel van deze voertuigen: de fors hogere aanschafkosten. 

Het realiseren van een sluitende business case mag namelijk niet genegeerd worden. De technische haalbaarheid of de beschikbaarheid van de brandstof is op zichzelf niet voldoende voor de transitie, als die uiteindelijk onbetaalbaar blijkt. Het rapport van de IRU toont aan dat alle mogelijke nieuwe brandstoffen zorgen voor hogere jaarlijkse kosten, behalve bio-LNG. Voertuigen op bio-LNG zouden hun jaarlijkse kosten tot 3,7 procent kunnen zien dalen in vergelijking met diesel. 

Vervanging bussen

De internationale brancheorganisatie IRU gaat ervan uit dat het vanaf 2023 mogelijk moet zijn om dieselbussen langzaam te gaan vervangen door een duurzame variant – daarbij rekening houdend met het feit dat de voertuigen én de brandstof dan beschikbaar dienen te zijn en het ook financieel en fiscaal aantrekkelijk wordt om de overstap te maken. 

Maar zelfs dan wordt door de IRU sterk getwijfeld aan de effectiviteit van dieselverboden. In een touringcarvloot in Europa wordt gemiddeld 5 procent per jaar vervangen. In de praktijk zou dit betekenen dat dan in 2035 ongeveer de helft van de vloot niet langer op diesel rijdt. “In dit scenario zou het in de ban doen van dieselvoertuigen ervoor zorgen dat bijna de helft van de coaches niet in staat zou zijn om de hele levensduur ingezet te worden. Dit zorgt voor significante verliezen voor vervoerders ten koste van zeer beperkte milieuvoordelen.”  

De IRU verzoekt bovendien om duidelijk overheidsbeleid voor de overstap op nieuwe brandstoffen. Dit moet vervoerders met behulp van de juiste prikkels en bijvoorbeeld belastingvoordelen stimuleren en steunen worden bij het langzame afscheid van diesel. De IRU vreest dat de kans anders groot is dat het kopen van dieselvoertuigen aantrekkelijker wordt. 

Zo goed als onmogelijk

Ter conclusie komt naar voren dat dat bio-LNG van de drie mogelijkheden op middellange termijn het beste haalbaar is. Dit is te betalen en is vanuit een milieuperspectief het voordeligste, al waarschuwt IRU dat ook aan deze brandstof onzekerheden verbonden zijn. Alternatieven lijken minder kansen te hebben vanwege een beperkte beschikbaarheid, hoge aanschafkosten voor voertuigen en gebrekkige batterijcapaciteit. Bovendien zijn de milieuvoordelen hiervan tegenover Euro 6-coaches momenteel nog beperkt. 

Dat gezegd hebbende, is de IRU zeker niet tegen dieselverboden. Deze zijn echter effectiever vanaf 2035, wanneer de verwachting is dat er veel betere alternatieven zijn die ook daadwerkelijk een aanzienlijk effect hebben op het milieu. Vanaf dat moment kunnen die verboden dus een stimulans vormen voor de marktintroductie van bussen met alternatieve brandstoffen.

Lees ook: Jan de Wit groep rekent met nieuwe brandstof op 90% minder CO2-uitstoot

Tijdens Taxi Expo 2019 wordt er een workshop verzorgd over arbeidsrecht voor touringcarbedrijven. Touringcarondernemers kunnen gratis deelnemen aan Taxi Expo en de workshops. Vraag vast je gratis toegangskaart aan voor deelname op donderdag 10 oktober.

Inge Jacobs{authorlink}

Powered by WPeMatico

Taxibranche vindt Kiwa-tarieven nog steeds veel te hoog

Taxibranche vindt Kiwa-tarieven nog steeds veel te hoog

http://www.taxipro.nl/feed/

Kiwa stelt voor om de tarieven voor vergunningen en andere waardedocumenten voor de taxibranche in 2020 licht te verhogen. Voor brancheorganisatie KNV is dat reden om opnieuw te stellen dat de tarieven sowieso veel te hoog zijn in vergelijking met veel andere landen in Europa. Uiteindelijk besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de tarieven in 2020.

Kiwa schrijft in de toelichting op de voorgestelde tarieven dat deze dankzij meer efficiency in de eigen bedrijfsvoering met 1,2 procent dalen ten opzichte van dit jaar. Na correctie voor inflatie stijgen ze echter met gemiddeld 0,3 procent. Vrijwel alle producten voor de taximarkt worden daardoor iets duurder. Een vergunning voor taxivervoer kost in 2019 1.161 euro, dat wordt wat Kiwa betreft 1.167 euro. De systeemkaart BCT kost nu 64 euro; dat zou 66 euro moeten worden.

Onder de kostprijs

“Een groot deel van de individuele tarieven van de waardedocumenten daalt”, stelt Kiwa verder. “De individuele tarieven van waardedocumenten welke onder de kostprijs worden geleverd (de kostprijs is hoger dan het tarief) worden in 2020 niet verlaagd.” Onderstaand een overzicht van de voorstellen met betrekking tot de taxisector.

Brancheorganisaties zijn door Kiwa gevraagd om hun kijk op de voorstellen te geven. Dat heeft in het geval van Koninklijk Nederlands Vervoer geleid tot een brief waarin niet voor het eerst onvrede wordt geuit. Niet eens zozeer over de bescheiden verhogingen, maar vooral over het tariefstelsel als geheel en over de tarieven zelf. Er zou namelijk al een tijdje worden gewerkt aan een nieuw stelsel. Bovendien zijn de tarieven wat KNV betreft veel te hoog vergeleken met andere landen en is elke verhoging er dus één te veel.

“Het verbaast ons dat op vrijwel identieke wijze als voorgaande jaren gekozen is voor het wederom voorleggen van uw tarievenvoorstel 2020 aan de minister, zonder dat ook maar één woord vuil gemaakt wordt aan het voorgenomen nieuwe tariefstelsel waarvan de uitgangspunten al sinds 2016 bekend zijn”, schrijft KNV-directeur Hubert Andela. “Ook geen enkel woord over de u ongetwijfeld bekende vergelijking met het buitenland. In onze optiek zijn de Nederlandse tarieven voor een aantal producten substantieel te hoog in vergelijking tot die voor vergelijkbare of identieke producten in het buitenland.”

Tachograafkaarten touringcar

Een special vermelding krijgen daarbij de bestaande en voorgestelde tarieven voor het busvervoer. “Dit wringt des te meer voor de documenten in het busvervoer waar bedrijven concurreren in een volledig geliberaliseerde Europese markt.” Samen met andere brancheorganisaties uitte KNV eerder al kritiek op het voornemen van Kiwa om de tarieven van tacjograafkaarten voor touringcars in 2020 met 1 euro te verhogen. Met 100 euro is deze kaart in Nederland al vele malen duurder dan de meeste andere Europese landen, aldus de kern van de kritiek.

Onderbouwing ontbreekt

KNV is ook niet te spreken over de verwijzing van Kiwa naar de verbeterde efficiency. “Het is mogelijk een interessante vergelijking voor Kiwa zelf, maar de huidige tarieven borduren nu eenmaal nog altijd voort op de tarieven die de toenmalige Inspectie IVW hanteerde.” Kiwa nam het werk in 2013 van die dienst over na een aanbesteding, maar volgens KNV zijn daarbij marktprijzen nooit goed met elkaar vergeleken. “Daardoor ligt het accent nu wederom op relatief kleine prijsverschuivingen in plaats van op een zo kosten-efficiënt mogelijke levering.”

Al met al mist de brancheorganisatie onderbouwing van de oorspronkelijke en huidige tarieven en de aanpassingen daarvan, wat het ook lastig maakt er inhoudelijk iets over te zeggen. Wel vindt KNV dat met name NAW-wijzigingen (naam, adres, woonplaats) gratis zouden moeten zijn, omdat ze dat bij andere organisaties die een overheidstaak uitvoeren doorgaans ook zijn.

KNV en Kiwa zijn allebei als exposant aanwezig op Taxi Expo 2019. Mensen die werken in de taxibranche en bij overheden kunnen gratis deelnemen aan dit vakevenement op donderdag 10 oktober in Expo Houten. Vraag daarom nu je gratis toegangskaart aan.

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Vervoerders plannen ritten Valleihopper weer zelf

Vervoerders plannen ritten Valleihopper weer zelf

http://www.taxipro.nl/feed/

Van Driel Vervoersservice en Taxicentrale Maasbuurt (onderdeel van Munckhof) nemen ook vanaf 1 januari 2020 het vraagafhankelijke vervoer van de Valleihopper voor hun rekening. Het callcenterwerk is gegund aan Personenvervoer Zuid-Nederland. Met ingang van 2020 is het afscheid van het regiemodel dus definitief en moet het vervoer ook duurzamer en efficiënter worden.

De regio Foodvalley koos een paar jaar terug voor een scheiding van regie en vervoer onder de vlag van de Valleihopper. Maar met name door problemen in het leerlingenvervoer lukte het niet om te komen tot meer efficiëntie en lagere kosten voor het geheel. Daarom werd besloten af te stappen van het regiemodel en te kiezen voor de callcentervariant. Hierbij verzorgen de vervoerders zelf de planning en aansturing van chauffeurs, terwijl het callcenter vragen en reserveringen verwerkt.

Minimaal vijf jaar

Dat laatste deel van het werk is dus gegund aan Personenvervoer Zuid-Nederland. Van Driel en Maasbuurt blijven aan als vervoerders, maar hun takenpakket wordt per 1 januari 2020 wel uitgebreid. Het werk is gegund voor een periode van in elk geval vijf jaar. Daarna kan er nog drie keer met een jaar worden verlengd, waardoor de uiterste einddatum 31 december 2028 is. De opdracht betreft het vraagafhankelijke vervoer voor de gemeenten Ede, Barneveld, Veenendaal, Wageningen, Renswoude, Scherpenzeel, Rhenen en Nijkerk.

“Duurzaam vervoer is voor de acht gemeenten van Regio Foodvalley erg belangrijk. Vanaf 1 januari 2020 is al het vervoer op groengas of elektrisch. Na twee jaar is nagenoeg het hele wagenpark elektrisch, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan schoon, stil en energiezuinig vervoer”, aldus het samenwerkingsverband in een toelichting op de beloofde duurzaamheid.

Vergroening van het vervoer

Jos Poortinga sprak namens de Munckhof Groep zijn blijdschap uit over de gunning: “We zijn trots dat we, ook na de aanbesteding, vanuit Munckhof Groep actief kunnen blijven in het vraagafhankelijk vervoer in deze regio. Dat betekent dat de reizigers kunnen blijven rekenen op hun vertrouwde chauffeurs en dat we in de komende jaren een forse stap kunnen gaan zetten in de verdere vergroening van het vervoer. Zo zullen onze in te zetten personenauto’s vanaf de start in januari volledig elektrisch zijn.” 

Op het Nationaal Congres Contractvervoer 2019, op 10 oktober in Houten, is de scheiding van regie en vervoer één van de thema’s. Bekijk het volledige programma en meld je aan voor deelname, want nu zijn er nog kaarten beschikbaar.

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Weer tijdelijke vergunning voor Uber in Londen

Weer tijdelijke vergunning voor Uber in Londen

http://www.taxipro.nl/feed/

Uber heeft voor zijn werkzaamheden in Londen opnieuw een tijdelijke vergunning gekregen. De komende twee maanden moet het bedrijf nog zaken verduidelijken bij Transport for London (TfL) om in aanmerking te kunnen komen voor een echte vergunning.

De licentie van Uber om in Londen te mogen werken, is al een tijdje onderwerp van discussie. TfL trok die vergunning al in 2017 in omdat de taxidienst op meerdere manieren onverantwoordelijk zou werken, wat de veiligheid van reizigers in gevaar zou brengen. Na bezwaar en beloftes van beterschap door Uber kreeg het bedrijf een tijdelijke vergunning voor de duur van vijftien maanden waar allerlei extra voorwaarden aan verbonden waren.

TfL kon de vijftien maanden gebruiken om het bezwaar door Uber te beoordelen en te bekijken of de taxidienst toch weer voor een reguliere vergunning in aanmerking komt. Dat proces is echter nog niet helemaal afgerond, blijkt nu. TfL geeft aan dat Uber veranderingen heeft doorgevoerd in zijn werkwijze en bedrijfsvoering, maar er is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of dat voldoende is om in Londen te mogen werken.

Extra eisen over veiligheid

Daarom is nu een tijdelijke licentie voor twee maanden verleend. Hieraan zijn dezelfde extra eisen verbonden als aan de vorige tijdelijke vergunning, en daarnaast zijn er eisen gesteld die garanties moeten bieden over de veiligheid van passagiers. Het gaat dan over zaken als ritten delen, verzekeringen en het controleren van documenten van Uber-chauffeurs. De komende maanden moet blijken of Uber voldoende heeft veranderd om een vergunning voor het werken in Londen aan te kunnen vragen, waarbij het weer een ander verhaal is of deze ook wordt toegekend.

Lees ook: Uber mag toch actief blijven in Londen

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Woordenboek moet helpen reizigers beter van dienst te zijn

Woordenboek moet helpen reizigers beter van dienst te zijn

http://www.taxipro.nl/feed/

Het onlangs gelanceerde Woordenboek Reizigerskenmerken wil vervoerders, gemeenten en zorginstellingen helpen om gebruikers van doelgroepenvervoer beter van dienst te zijn. In het document staan codes met bijbehorende beschrijvingen en kenmerken. Daarmee kan worden vastgesteld wat een reiziger nodig heeft om zijn of haar reis prettig en comfortabel te kunnen maken.

Het woordenboek is gepubliceerd door CROW en kwam tot stand in overleg met overheden, vervoerders, gebruikers van het vervoer en organisaties met expertise op dit gebied. Het document dat daaruit is ontstaan, is niet alleen bruikbaar voor doelgroepenvervoer, maar ook voor kleinschalig openbaar vervoer. Iedere organisatie die mensen vervoert of vervoersrechten verleent, zou van het woordenboek gebruik kunnen maken, aldus de samenstellers.

Reisbehoeften

“Overheden, vervoerders en andere dienstverleners kunnen op basis van deze taal beter zien wat de reisbehoeften van de reizigers zijn, processen optimaliseren en ‘hulp op maat’ ontwikkelen”, schrijft CROW. Gebruik van het woordenboek moet reizigers (op termijn) in staat stellen om zelfstandig een (keten)reis door geel Nederland te maken, op een prettige en comfortabele manier.

Aanbestedingen

“Het woordenboek maakt na landelijke uitrol daarnaast benchmarking eenvoudiger door het gebruik van eenduidige kenmerken. Voor inschrijvers op aanbestedingen wordt het bovendien eenvoudiger om aan de hand van de door de aanbestedende dienst verstrekte gegevens een goede offerte te maken”, belooft CROW. Het document is op de site van deze organisatie gratis te downloaden.

Het Nationaal Congres Contractvervoer 2019 draait om actuele onderwerpen in en oplossingen voor het Nederlandse doelgroepenvervoer. Schrijf je in als deelnemer en praat op 10 oktober ook mee met de vervoerders, opdrachtgevers, gebruikers en andere belanghebbenden.

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Inbesteden moet leiden tot betrouwbaarder doelgroepenvervoer

Inbesteden moet leiden tot betrouwbaarder doelgroepenvervoer

http://www.taxipro.nl/feed/

Acht gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek hebben het voornemen om hun doelgroepenvervoer te gaan inbesteden in plaats van aanbesteden. Door het vervoer zelf te organiseren, moet de kwaliteit van het vervoer voor de gebruikers verbeterd worden. Ook moeten de risico’s tussen opdrachtgever en vervoerders beter worden verdeeld dan nu het geval is. En men wil graag de nadelige effecten ontlopen die vaak optreden bij aanbestedingen.

Marco van der Spek-Stikkelorum is inkoopstrateeg en contractmanager bij de Regio Gooi- en Vechtstreek, een samenwerkingsverband van acht gemeenten. Er is volgens hem veel voor te zeggen om doelgroepenvervoer op een andere manier in te kopen. “Aanbesteden is een systeem dat vervoerders onder druk zet, met geregeld faillissementen tot gevolg. Voor de continuïteit van de dienstverlening is het niet goed als er steeds minder aanbieders overblijven.”

Ook de huidige risicoverdeling is een belangrijk punt van aandacht. “We hebben het altijd als normaal beschouwd dat de voertuigen en het personeel van de vervoerders zijn, en daarmee dus ook de risico’s. Over die risicoverdeling zijn we goed gaan nadenken. Is het nog wel van deze tijd dat met name de voertuigen van de vervoerders zijn? Ook met het oog op bijvoorbeeld duurzaamheid. Als een voertuig van de opdrachtgever is, kan deze ook bepalen of het duurzaam wordt aangedreven.”

Aanbesteden geen goed idee

Bij dit opnieuw aankijken tegen de markt voor doelgroepenvervoer, kwam men in de Regio Gooi- en Vechtstreek tot de conclusie dat opnieuw aanbesteden geen goed idee was. Daarom werd, na een haalbaarheidsstudie met positieve uitkomsten, gekozen om de optie inbesteden nader uit te werken. In dit geval betekent dit dat de opdrachtgever zelf het vervoer in volle breedte organiseert. Het traject van inbesteden moet leiden tot een gemeentelijke vervoersorganisatie die op 1 januari 2021 van start gaat. Dat is nog wel afhankelijk van nader onderzoek en politieke besluitvorming.

“Uiteindelijk draait het om de kwaliteit van het vervoer voor onze inwoners. Doordat enkele steeds grotere spelers de markt in toenemende mate beheersen, is de binding tussen vervoerders en de regio waarin ze werken steeds minder geworden. En ook tussen de chauffeur en de organisatie waar hij of zij voor rijdt wordt die binding minder. Die twee ontwikkelingen leiden niet tot een betere kwaliteit van het vervoer. Dus we willen met deze aanpak ook proberen om de dingen die wel voor binding kunnen zorgen wat meer naar ons toe te trekken.”

Efficiëntie verbeteren

Het ene doel is meer kwaliteit en continuïteit van het vervoer voor alle betrokkenen, legt Van der Spek-Stikkelorum uit. En het andere doel is de efficiëntie verbeteren. “Een vervoerder moet om omzet te genereren zoveel mogelijk kilometers rijden. Dat ligt niet meteen in het verlengde van sommige andere doelen, zoals meer mensen zelfstandig laten reizen. Door zelf aan het stuur te gaan zitten, willen we meer invloed op dat soort ontwikkelingen uitoefenen.”

Marco Van der Spek-Stikkelorum vertelt over de gewenste keuze voor inbesteden tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer 2019. Dat gebeurt als onderdeel van een sessie over regie- en mobiliteitscentrales, die wordt afgesloten met een paneldiscussie. Het congres vindt plaats op 10 oktober in Expo Houten. Er zijn nog kaarten beschikbaar.

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

KNV: neem BPM-effect mee in stijging taxitarieven

KNV: neem BPM-effect mee in stijging taxitarieven

http://www.taxipro.nl/feed/

De maximumtarieven voor taxivervoer in Nederland gaan met ingang van 2020 met 2,23 procent omhoog. Brancheorganisatie KNV mist in de berekeningen echter het effect van het afschaffen van de BPM-teruggave voor taxi’s. Dit brengt volgens KNV flink wat extra kosten met zich mee en het zou een “klap in het gezicht van de ondernemers zijn” als ze die kosten niet in hun tarieven kunnen doorberekenen.

De maximumtarieven voor taxivervoer worden jaarlijks aangepast. Sinds 2017 gebeurt dat op basis van de Landelijke Tarievenindex (LTI). Deze maxima gelden niet voor contractvervoer en taxivervoer dat wordt verzorgd tegen afgesproken vaste prijs. In 2019 was de stijging met bijna 6 procent fors, toen omdat de btw op personenvervoer van 6 naar 9 procent werd verhoogd. De verhogingen per 1 januari zijn als volgt:

 • Vast bedrag: van € 3,19 naar € 3,26
 • Bedrag per kilometer: € 2,35 naar € 2,40
 • Bedrag per minuut: € 0,39 naar € 0,40

Bij vervoer in voertuigen voor vijf tot acht personen is de stijging als volgt.

 • Vast bedrag: € 6,49 naar € 6,63
 • Bedrag per kilometer: € 2,95 naar € 3,02
 • Bedrag per minuut: € 0,44 naar € 0,45

Ook is er nog het maximumtarief dat “de vervoerder in rekening kan brengen voor de wachtperiode bij aanvang van de rit, mits dit vooraf met de consument is overeengekomen”, dat van van € 43,94 naar € 44,94 gaat.

Maximumtarieven afschaffen

Op zich vindt KNV het goed dat de taxitarieven jaarlijks worden geïndexeerd, maar vindt wel dat dit op basis van e NEA-index zou moeten gebeuren. “Deze is namelijk het meest toegesneden op de taxibranche.” Tegelijk blijft de brancheorganisatie voorstander van het helemaal afschaffen van de maximumtarieven. “Ze passen niet bij een geliberaliseerde markt. We denken dat het voor de marktwerking beter is als de reiziger zijn of haar keuze voor een merk taxi mede kan baseren op de prijs”, schrijft directeur Hubert Andela aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven. De gestelde maximumtarieven zijn nu nog vaak de daadwerkelijke prijs, terwijl daar juist kansen liggen voor aanbieders om zich te profileren.

Onredelijk en ondoordacht

Waar de schoen voor KNV en zijn leden nog steeds fors wringt, is de voorgenomen afschaffing van de BPM-teruggave op taxi’s. Daarmee vervalt een aanzienlijk voordeel op de aanschaf van taxi’s. En in de praktijk raakt dat het contractvervoer het hardst, want daar wordt gereden met voertuigen waar in de regel meer BPM op rust. KNV ziet dit plan nog steeds het liefst teruggedraaid worden, maar als dat niet gebeurt, moet daar bij de indexering van de maximumtarieven wel rekening mee worden gehouden. De ILT-index voorziet daar volgens KNV niet in.

“Het komt er op neer dat de kosten aanzienlijk zullen stijgen door de BPM-maatregel en dat heeft flinke financiële gevolgen voor de bedrijven”, aldus Andela. “Het is niet meer dan logisch dat in de maximumtarieven met deze effecten rekening gehouden wordt. Het zou – bovenop de erg ondoordachte en onredelijke oplegging van BPM – een klap in het gezicht van de ondernemers zijn, als de overheid het ze onmogelijk maakt om deze kostenstijging door te berekenen in hun tarieven.”

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

‘Iedereen heeft baat bij goede afhandeling ongeval met taxi’

‘Iedereen heeft baat bij goede afhandeling ongeval met taxi’

http://www.taxipro.nl/feed/

Een ongeval met een taxi is voor alle betrokkenen een vervelende gebeurtenis. Zeker als er bij zo’n incident mensen gewond raken. Maar het is wel van belang om de zaken dan goed af te handelen, legt letselschadedeskundige Huub van Dijk van Nostimos uit in zijn column voor TaxiPro.

Bij een ongeval met een taxi zijn er in principe twee mogelijkheden: het is de schuld van de taxichauffeur of het is de schuld van een andere verkeersdeelnemer. Dat maakt uiteraard veel uit voor de aansprakelijkheid. Maar of een passagier nou gewond raakt door toedoen van de taxichauffeur of door een derde, de taxichauffeur zal het hoe dan ook vervelend vinden dat het is gebeurd.

Op ordentelijke manier verhalen

In de eerste plaats zorg je dan natuurlijk voor het ondersteunen van de gewonde passagier. Maar dat kan ook de vorm hebben van goed advies. Want de letselschade moet hoe dan ook verhaald worden, en een taxichauffeur die goede ervaringen heeft met Nostimos kan die passagier wijzen op wat wij voor hem of haar kunnen doen: zorgen dat de geleden schade op een ordentelijke manier wordt verhaald op degene die aansprakelijk is. 

Bij een goede afhandeling hebben alle betrokkenen belang. Ook de taxichauffeur die het ongeluk veroorzaakt heeft. Doorgaans kunnen we ook de taxichauffeur, die zelf het ongeval heeft veroorzaakt bijstaan, omdat bijna altijd een zogenaamde SVI-verzekering voor inzittenden van de auto is afgesloten.

Lege handen

Wij zijn er puur voor de cliënt. Omdat wij acht vestigingen hebben door heel Nederland, gaan we altijd bij mensen langs. Zo kunnen ze in een vertrouwde omgeving hun verhaal doen en krijgen wij een goed beeld van de zaak, zodat we optimale bijstand kunnen verlenen.

Dat kost overigens niets. We beginnen wel eens aan een zaak waar we twijfels bij hebben omdat er discussie is over de aansprakelijkheid. Dan kan het gebeuren dat de cliënt en wijzelf uiteindelijk met lege handen staan. De klant hoeft dan niets te betalen, dat risico is voor ons. Slaagt een claim wel, dan kunnen wij onze kosten verhalen op de aansprakelijke partij. Daarbij is het wel belangrijk om te vermelden dat die volstrekt gescheiden zijn van de kosten die de cliënt vergoed krijgt.

Nostimos is op 10 oktober met een stand aanwezig op Taxi Expo 2019. Deelname aan deze beurs is voor iedereen uit de taxibranche gratis, dus vraag hier vast je toegangsbewijs aan.

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico