Betaalbaarheid zorgvervoer onder druk door afschaffing BPM-teruggave

Betaalbaarheid zorgvervoer onder druk door afschaffing BPM-teruggave

http://www.taxipro.nl/feed/

Het afschaffen van de teruggave-regeling BPM voor taxivoertuigen zal waarschijnlijk kostenverhogend werken in het zorg- en doelgroepenvervoer. Het is niet ondenkbaar dat het vervoersaanbod hierdoor onder druk zal komen te staan. Dat concludeert CE Delft, omdat Sociaal Fonds Taxi gevraagd had om de effecten van deze maatregel te onderzoeken. 

De hoofdvraag in het onderzoek was: gaat de afschaffing van de BPM maatregel leiden tot meer elektrische bussen in het doelgroepenvervoer? CE Delft concludeert dat de maatregel niet positief zal uitpakken. Door de inzet van elektrische (rol)stoelbussen zal de bezettingsgraad dalen, waardoor er meer bussen en chauffeurs nodig zijn om hetzelfde werk te doen. Omdat deze elektrische voertuigen duurder zijn en er ook kosten verbonden zijn aan de laadinfrastructuur, concluderen de onderzoekers dat de kosten voor het zorgvervoer zullen stijgen.

Beschikbaarheid

Daarbij komt verder dat er twijfel bestaat over het aanbod van elektrische voertuigen voor het zorg- en doelgroepenvervoer. Weliswaar is de maatregel bedoeld om de taxibranche te bewegen over te stappen op zuinigere voertuigen, maar de inzet van elektrische (rolstoel)bussen wordt volgens het onderzoek bemoeilijkt door de zeer beperkte beschikbaarheid van deze voertuigen.

Het blijkt dat er verschillende redenen zijn waarom de huidige elektrische busjes nog geen volwaardig alternatief zijn voor de dieselvariant. De belangrijkste is de beperkte actieradius. De voertuigen halen nu een actieradius van 100 kilometer en dat is niet toereikend voor een groot deel van de vervoerders die circa 100.000 kilometer per jaar rijden. Ook beperkend zijn de hoge investeringskosten en dt er vaak slechts ruimte is voor twee rolstoelen. In de dieselvoertuigen zijn dat er drie.

Sociaal Fonds Taxi

De volledige overgang naar elektrisch vervoer binnen het doelgroepenvervoer is op dit moment niet mogelijk, al zou de sector graag willen, concludeert het Sociaal Fonds Taxi. Daarom is de uitvoering van de afschaffing van de teruggave regeling BPM op dit moment niet reëel. De sociale partners in het zorgvervoer pleiten dan ook voor een uitstel van de afschaffing van de teruggave regeling BPM voor taxivoertuigen tot het moment dat de beschikbaarheid van elektrische (rolstoel)bussen en de kosten op een aanvaardbaar niveau zijn.

Lees ook:

Staatssecretaris vindt vervoer met elektrische rolstoelbusjes haalbaar

Inge Jacobs{authorlink}

Powered by WPeMatico

Punctualiteit AOV Amsterdam in eerste kwartaal op orde

Punctualiteit AOV Amsterdam in eerste kwartaal op orde

http://www.taxipro.nl/feed/

Het Aanvullend Openbaar Vervoer in Amsterdam was in de eerste drie maanden van dit jaar op of boven de afgesproken punctualiteitsnorm van 93 procent. Vervoerder RMC kreeg in 2018 nog verschillende boetes omdat de stiptheid in het AOV niet op orde was.

Dat de punctualiteit na veel inspanningen nu wel op orde is, staat in een brief van wethouder Sharon Dijksma aan de gemeenteraad van Amsterdam. RMC nam twee jaar geleden perceel A van het AOV in Amsterdam over: Beschermd Vervoer en Deur tot Deur. De punctualiteit bleef echter lang onder de norm van 93 procent die was afgesproken. Dat kwam RMC meerdere keren op een boete te staan.

Boven de norm

Sinds het laatste kwartaal van 2018 is er sprake van een duidelijk stijgende lijn. In november 2018 bleef de punctualiteit nog steken net onder de 90 procent, wat via 91,4 procent in november doorgroeide naar 92,1 procent in december. In de eerste drie maanden werd er zelfs boven de norm gepresteerd: 93,4 procent in januari, een maand later 93,7 en in maart zelfs iets meer dan 95 procent.

Organisatorische veranderingen

De opwaartse lijn werd eerder al waargenomen maar in de cijfers van de eerste drie maanden van dit jaar ziet Sharon Dijksma de bevestiging dat de punctualiteit is wat deze behoort te zijn. Dijksma geeft aan dat dit te danken is aan organisatorische veranderingen die RMC vorig jaar heeft doorgevoerd: aanpassingen van roosters en taken van planners, een versnelde inzet van lokale onderaannemers en wisselingen in het management.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Nieuwe taxiregels Vlaanderen bijna klaar voor invoering

Nieuwe taxiregels Vlaanderen bijna klaar voor invoering

http://www.taxipro.nl/feed/

De Vlaamse minister van Mobiliteit hoopt dat de nieuwe regels voor de taximarkt begin 2020 van kracht kunnen worden. De uitgewerkte plannen hiervoor zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering. Minister Ben Weyts denkt dat de hervorming leidt tot een groter, goedkoper en duurzamer aanbod van taxi’s in Vlaanderen. De branche denkt dat de plannen de situatie op de taximarkt juist slechter zal maken.

Na de goedkeuring van het taxidecreet door het Vlaams Parlement heeft Weyts de plannen concreet uitgewerkt. De Vlaamse regering heeft dat zogenaamde uitvoeringsbesluit nu goedgekeurd. Nu hoopt Weyts dat zijn plannen begin volgend jaar van kracht zullen worden. Kort gezegd wil hij bereiken dat er in de toekomst meer en duurzamere taxi’s rondrijden die beter betaalbaar zijn. 

In het nieuwe stelsel wordt onder meer afscheid genomen van het volumebeleid. Nu is er nog een maximum van één taxi per duizend inwoners van een gemeente maar straks is die beperking er niet meer. Ook mogen taxi’s met een vergunning dan overal klanten oppikken, in plaats van nu alleen de gemeente waar de vergunning is toegekend. Dat moet er voor zorgen dat taxi’s minder vaak leeg terugrijden.

Taxameter hoeft niet meer

Ook op andere punten wordt de taxiwet aangepast. Stap voor stap wordt er toegewerkt naar volledig uitstootvrij taxivervoer in 2030. De vergunningsvoorwaarden worden beperkt tot wat echt telt voor de passagier. Taxi’s in Vlaanderen hoeven straks bijvoorbeeld geen taxameter te hebben, zo lang passagiers maar kunnen zien wat de tarieven zijn en ze een duidelijke afrekening krijgen. Maar er is ook een nieuwe eis: chauffeurs moeten Nederlands kunnen spreken met hun klanten.

Brancheorganisatie GTL vindt dat de uitgewerkte versie van de plannen wel wat minder onduidelijkheden bevat, maar is er al met al niet blij mee. De organisatie noemt het “is het duidelijk dat de minister naïef blijft denken dat door zijn hervorming en de volledige vrijheid die ze inhoudt de taxi’s nooit meer leeg zullen rondrijden en goedkoper zullen worden. Het tegendeel is echter waar.”  

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Blog: de aansprakelijkheid van taxibedrijven bij letselschade

Blog: de aansprakelijkheid van taxibedrijven bij letselschade

http://www.taxipro.nl/feed/

Wie veel op de steeds drukkere Nederlandse wegen rijdt, weet dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Dit geldt uiteraard ook voor taxichauffeurs. De gevolgen van zo’n ongeluk kunnen beperkt blijven tot materiële schade, maar het kan voor passagiers en chauffeur ook letselschade tot gevolg hebben. In dit blog legt Huub van Dijk van Nostimos Letselschadedeskundigen uit hoe het zit met de aansprakelijkheid van taxibedrijven bij letselschade.

Een taxirit is een zakelijke transactie tussen een passagier en een taxibedrijf. Voor die laatste brengt dat de wettelijke verplichting met zich mee om reizigers veilig te vervoeren. En dat houdt niet op bij het rijden zelf, maar betreft bijvoorbeeld ook het helpen met instappen en uitstappen van bepaalde passagiers. Taxibedrijven zijn verplicht om voorzorgsmaatregelen te nemen om ongevallen en letselschade zoveel mogelijk uit te sluiten.

Niet te voorkomen

Als een chauffeur onveilig heeft gereden, is duidelijk dat de schuld voor de schade daar ligt, en daarmee bij het bedrijf waarvoor hij of zij rijdt. Uitzonderingen zijn er natuurlijk ook. In het geval van letsel dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kon worden voorkomen, is de vervoerder niet verantwoordelijk. Een voorbeeld is dat van een taxipassagier die bij een ongeval om het leven kwam. Volgens de taxichauffeur had de passagier tijdens het rijden aan de handrem getrokken en was hij vervolgens uit de taxi gesprongen. Er kan ook op andere manieren sprake van overmacht zijn, bijvoorbeeld bij een aanrijding door een andere weggebruiker.

Niet vergoed

Als het om een fout van de chauffeur gaat, dan wordt de schade verhaald op de verplichte wet aansprakelijkheid motorvoertuigen-verzekering (WAM) van het taxibedrijf. De eventuele letselschade voor de chauffeur wordt hierdoor niet vergoed. Daarvoor is er de schade-inzittendenverzekering (SVI), die een goed werkgever dient af te sluiten. En als de letselschade de schuld is van een andere weggebruiker, dan wordt dat op diens verzekeraar verhaald.

Hoe de schade ook afgewikkeld moet worden, er komt vaak van alles bij kijken waar je vooraf misschien geen rekening mee hebt gehouden. Nostimos kan taxibedrijven dat werk uit handen nemen. Wij verhalen de schade voor hen en dat doen we van A tot Z. We hebben kantoren in heel Nederland en kennen dus altijd de regio waar onze klanten leven en werken.

Voorschotten

Op basis van de intake gaan we met het verhalen van de schade aan de slag. We vragen voorschotten, vragen informatie op, verzorgen rapporten, en volgen het medisch traject. Ook de autoschade kunnen we in onze verhaalsactie meenemen. Belangrijk in onze werkwijze is dat we zelf bij onze klanten op bezoek gaan, want als je met letselschade te maken hebt, wil je niet aangewezen zijn op formulieren. 

Redactie{authorlink}

Powered by WPeMatico

Staatssecretaris vindt vervoer met elektrische rolstoelbusjes haalbaar

Staatssecretaris vindt vervoer met elektrische rolstoelbusjes haalbaar

http://www.taxipro.nl/feed/

Het aanbod in elektrische rolstoelbusjes is weliswaar beperkt, maar er zijn wel degelijk mogelijkheden om met zulke busjes doelgroepenvervoer te rijden. De kans bestaat dan wel dat er per busje minder rolstoelplaatsen zijn dan nu gebruikelijk is. Dat zegt staatssecretaris Menno Snel van Financiën in antwoord op Kamervragen over het afschaffen van de BPM-teruggave voor taxi’s.

De vragen van VVD-Kamerleden Hermans en Lodders gingen onder meer over de beloofde monitoring op de effecten van de afschaffing van de BPM-teruggave. Die afschaffing vindt op 1 januari 2020 plaats, dus over de effecten kan Snel nog niets zeggen. Een andere belofte is dat goed wordt gekeken naar het aanbod in elektrische voertuigen voor het doelgroepenvervoer. Het afschaffen van de BPM-teruggaaf wordt namelijk gezien als een manier om de taxisector versneld te vergroenen, aangezien op ‘schone’ voertuigen niet of nauwelijks BPM van toepassing is.

Beperkte actieradius en langer laden

De taxisector wil best vergroenen, maar in met name het doelgroepenvervoer wordt veel van taxibusjes gebruikgemaakt. De branche ziet het aanbod op dit vlak nog als te beperkt: de busjes zijn er wel, maar hebben een beperkte actieradius en veel langere laadtijden. Vanwege de zware batterijpakketten komen de voertuigen bovendien sneller boven de 3.500 kilo. Boven dat gewicht mogen ze niet meer met het B-rijbewijs worden bestuurd dat nu nog wel voor al het taxivervoer volstaat. Deze bezwaren tellen nog eens extra voor elektrische rolstoelbusjes, waarin het aanbod zeer gering is.

De staatssecretaris ziet echter best mogelijkheden. “Voor specifiek taxibusjes met rolstoelplaatsen zijn de eerste inzichten dat het aanbod van zeer zuinige of emissievrije voertuigen beperkter is, maar wel aanwezig. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om onder meer de elektrische Volkswagen E-Crafter, de Nissan Evalia E- NV200 en de Mercedes eVito geschikt te maken voor het vervoer van personen in een rolstoel.” Snel erkent dat deze voertuigen duurder zijn in de aanschaf, maar dat er weer voordeel valt te behalen met de veel lagere verbruikskosten.

Minder rolstoelplaatsen

Snel noemt verder dat deze busjes een actieradius hebben van zo’n 150 kilometer op een volle batterij. En mochten de busjes zwaarder dan 3.500 kilo uitvallen, dan is daar ook wel een oplossing voor te bedenken. “Het gewicht van de accu kan ertoe leiden dat, om onder 3.500 kg te blijven, het aantal rolstoelplaatsen in een elektrisch voertuig lager is, bijvoorbeeld twee in plaats van drie”, aldus de staatssecretaris. Hij geeft verder aan dat de BPM-afschaffing niet bedoeld is om taxiondernemers tot ‘vergroening’ te dwingen. Vervanging van het wagenpark is volgens Snel een aangelegenheid waarin taxibedrijven zelf overwegingen en keuzes moeten maken.

Op 10 oktober staat het Nationaal Congres Contractvervoer 2019 in het teken van het Nederlandse doelgroepenvervoer. Aanmelden voor deelname kan nu nog tegen fikse kortingen.

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Leerlingenvervoer Utrechtse gemeenten blijft bij Noot/Gomes

Leerlingenvervoer Utrechtse gemeenten blijft bij Noot/Gomes

http://www.taxipro.nl/feed/

Noot/Gomes zal ook de komende jaren de leerlingen in de gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Montfoort vervoeren. Deze organisatie rijdt al sinds 2015 de scholieren van de vier gemeenten naar hun bestemmingen.

De opdracht betreft het vervoer van zo’n 450 leerlingen. Een belangrijk verschil met de afgelopen jaren is dat Noot/Gomes met ingang van het komende schooljaar ook het jeugdhulpvervoer voor zijn rekening gaat nemen. Het contract kent een initiële looptijd van drie jaar. Daarna zijn nog twee verlengingen van elk een jaar mogelijk. Als de gemeenten samen tot die verlenging besluiten, dan moet de opdrachtnemer door met het werk. Stapt één van de gemeenten uit het contract, dan heeft de vervoerder wel het recht om de samenwerking op te zeggen.

Opleidingsbeleid

Over de gunning aan Noot/Gomes voor de komende drie tot vijf jaar meldt de gemeente IJsselstein het volgende: “De eindscore bestond voor 60 procent uit een beoordeling op kwaliteit. De overige 40 procent van de score is bepaald door de prijs. De aanbieders zijn op diverse onderwerpen beoordeeld, waaronder de wijze waarop de vervoerder de kwaliteit van de uitvoering bewaakt, het opleidingsbeleid, hun visie op het gebied van milieu en de aangeboden extra kwaliteit . Met deze vooraf gestelde eisen en criteria streven de gemeente ernaar de continuïteit en kwaliteit van het vervoer ook in de toekomst veilig te stellen.”

Helemaal bijgepraat worden én met anderen in gesprek over het Nederlandse doelgroepenvervoer? Kom dan op 10 oktober naar het Nationaal Congres Contractvervoer 2019. Op je aanmelding krijg je nu nog flink wat korting.

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Vier gemeenten langer door met Brookhuis

Vier gemeenten langer door met Brookhuis

http://www.taxipro.nl/feed/

De gemeenten Haaksbergen, Losser, Hengelo en Enschede hebben hun vervoerscontract met Brookhuis met een jaar verlengd. Het bedrijf blijft daardoor tot 1 juli 2021 verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer in deze vier gemeenten.

Het maatwerkvervoer voor heel Twente is twee jaar geleden regionaal aanbesteed. Haaksbergen, Enschede, Losser en Hengelo hebben binnen dat geheel een contract met Brookhuis Personenvervoer afgesloten. Brookhuis verzorgt onder meer het vervoer naar en van jeugdhulp- en dagbestedingslocaties, maar ook leerlingenvervoer en sociaalmaatschappelijk vervoer ofwel de Regiotaxi.

“De contracten lopen medio volgend jaar af. Een evaluatie wijst uit dat er geen reden is een andere vervoerder te kiezen. Brookhuis doet het goed en er zijn weinig klachten. Mede daarom is besloten het contract met de vervoerder tot 1 juli 2021 te verlengen”, aldus een toelichting op de site van de gemeente Haaksbergen.

Vervoer verder verbeterd

“Er zijn meer redenen om bij dezelfde vervoerder te blijven. Verlengen van het contract betekent ook duidelijkheid voor gebruikers van maatwerkvervoer. Een vaste en vertrouwde chauffeur bij leerlingenvervoer is bijvoorbeeld wél zo prettig. Positief is ook dat duidelijkheid over de contractverlenging betekent dat het maatwerkvervoer de komende jaren nog verder kan worden verbeterd. Al gemaakte innovatieplannen en ontwikkelafspraken kunnen dan beter uitgevoerd worden. Opnieuw aanbesteden betekent daarnaast, gezien de huidige markt, naar alle waarschijnlijkheid ook hogere kosten”, aldus de verdere toelichting op de verlenging.

Het Nationaal Congres Contractvervoer 2019 houdt op donderdag 10 oktober het Nederlandse doelgroepenvervoer kritisch tegen het licht. Bekijk het programma en meld je nu nog aan tegen een aantrekkelijke vroegboekkorting.

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Schiphol- en shuttlevervoer touringcar voortaan volledig uitbetaald

Schiphol- en shuttlevervoer touringcar voortaan volledig uitbetaald

http://www.taxipro.nl/feed/

Touringcarbedrijven die nu nog de 5/6-regeling op Schiphol- en shuttlevervoer toepassen, moeten hun chauffeurs meer gaan betalen. De geschillencommissie cao Besloten Busvervoer oordeelt dat dit soort vervoer nog het meest op groepsvervoer lijkt, waardoor diensttijd ook volledig arbeidstijd is en zo moet worden uitbetaald.

De commissie boog zich over een aantal uitleggeschillen die al langer bestaan tussen FNV Toer en Busvervoer Nederland. Een daarvan betreft het Schipholvervoer, shuttlevervoer en P&O Ferry-vervoer. Het gaat dan om groepen mensen die tussen luchthaven of ferry en hotel worden gereden. 

Busvervoer Nederland vindt dit het meeste lijken op pendelvervoer, dat net als tourwagenvervoer wordt uitbetaald volgens de 5/6-regeling. Die regeling is ooit bedacht om in te spelen op het feit dat deze soorten touringcarvervoer vaak grote onderbrekingen kennen waarin de chauffeurs niet rijden, zodat de arbeidstijd 5/6 van de diensttijd bedraagt. Er wordt dus via die verdeling uitbetaald.

Minder lange onderbrekingen

FNV Toer is van mening dat de ritten in kwestie groepsvervoer zijn, omdat het beperkte groepen personen zijn en er met vaste roosters en schema’s wordt gewerkt. De commissie is het er mee eens dat het hier groepsvervoer betreft. Er is sprake van minder lange onderbrekingen en veel kortere wachttijden dan bij pendel- en tourwagenvervoer. En dus moet hier ook de 6/6-regeling worden toegepast, zodat diensttijd volledige arbeidstijd is en ook zo moet worden vergoed.

Carlo Cahn geeft namens Busvervoer Nederland aan dat deze uitspraak in de praktijk niet zonder gevolgen blijft. “Voor een deel van het touringcarvervoer dat wordt gereden, worden chauffeurs voor 5/6 deel uitbetaald. Dat is een essentieel onderdeel van onze cao en wij zijn er altijd van uitgegaan dat deze regeling ook geldt voor het Schiphol- en shuttlevervoer. Mijn indruk is dat lang niet alle touringcarbedrijven deze soorten vervoer voor 6/6 verlonen. Dat ze dat nu wel moeten gaan doen, heeft dus gevolgen voor hoeveel ze hun chauffeurs moeten betalen.”

Maakt weinig uit

Een ander punt waar de commissie naar keek, waren de werkgelegenheidsdagen. Volgens FNV zijn dit dagen met een eigen regeling en moet een overschot aan het einde van het dienstverband dan ook worden uitbetaald. Busvervoer Nederland denkt daar anders over, maar ook hier geeft de commissie de vakbond gelijk. Cahn geeft aan dat dit in de praktijk weinig uitmaakt, omdat er in de meeste gevallen aan het einde van een dienstverband nauwelijks werkgelegenheidsdagen over zijn. En is dat wel zo, dan betalen de meeste bedrijven ze gewoon uit.

Namens FNV Toer is Brigitta Paas tevreden met het advies van de geschillencommissie. “Met deze uitspraken dwingt de FNV tot betere naleving van de cao Toer. In de praktijk laat de naleving door werkgevers van deze cao nog vaak te wensen over. Met deze uitspraak zetten we een flinke stap in de goede richting ten gunste van werknemers.”

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Kwaliteit taximarkt Den Bosch na 3,5 jaar keurmerk nog niet verbeterd

Kwaliteit taximarkt Den Bosch na 3,5 jaar keurmerk nog niet verbeterd

http://www.taxipro.nl/feed/

De taxiverordening en het taxikeurmerk in Den Bosch hebben nog niet geleid tot meer kwaliteit in de plaatselijke opstapmarkt. Tot dat oordeel komen onderzoekers van de KWINK groep na een uitgebreide evaluatie. De gemeente wil zijn taxibeleid niet stopzetten, maar ziet wel brood in een aangepaste versie van de verordening waarbij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit meer bij de markt zelf ligt.

Sietse Compagner en Rogier van Schelven voerden het onderzoek namens de KWINK groep uit. Ze bestudeerden documenten en relevante cijfers en feiten over de kwaliteit van de opstapmarkt en handhaving. Ook is er gesproken met alle belanghebbenden: de Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK), keurmerkchauffeurs, mensen van de gemeente, politie en ILT, maar ook omwonenden van standplaatsen en horeca-ondernemers. Tot slot hebben 380 taxiklanten een enquête ingevuld. Op drie momenten in het onderzoek is er overleg geweest met een klankbordgroep waarin SBK, gemeente en chauffeurs vertegenwoordigd waren.

Den Bosch kent sinds 1 januari 2016 een eigen taxiverordening. Zonder het bijbehorende BTx-keurmerk mag je als taxichauffeur niet meer in de Bossche opstapmarkt werken. Het onderliggende doel: de kwaliteit van de plaatselijke taximarkt verbeteren. Na 3,5 jaar praktijkervaring is nu door de KWINK groep onderzocht of de gewenste kwaliteitsverbetering is gerealiseerd.

Ritweigering en onjuiste tarieven

Het korte antwoord: vooralsnog niet. “Alle gesprekspartners geven aan dat de kwaliteit van de opstapmarkt in ’s-Hertogenbosch niet merkbaar is verbeterd sinds het invoeren van de taxiverordening in 2016. Ritweigering, het rekenen van onjuiste tarieven, geen vrije keuze op standplaatsen en de bejegening van klanten” zijn en blijven de belangrijkste aandachtspunten. Gegevens op basis van mystery guest-onderzoeken en een enquête onder klanten bevestigen dit beeld.

Omdat de gewenste kwaliteitsverbetering is uitgebleven, ervaren veel betrokkenen dat klanten minder vertrouwen in de taximarkt hebben en dat het imago verder verslechtert. Toch komen er weinig klachten binnen van klanten en chauffeurs. De eerste groep kent daarvoor misschien de mogelijkheden niet en chauffeurs zijn niet zo snel bereid om klachten over elkaar in te dienen. De handhavers geven meldingen niet in alle gevallen door aan SBK, wat weer zou komen omdat die organisatie ze onvoldoende opvolgt.

Geen volledig inzicht

Het toezicht verloopt evenmin optimaal. Binnen het takenpakket van de gemeentelijke handhavers speelt de opstapmarkt een relatief grote rol. Maar de registratie van wat die handhaving oplevert, is niet eenduidig. Daardoor is er geen volledig inzicht in de problemen in de taximarkt en wordt het uitdelen van sancties bemoeilijkt. De afgelopen 3,5 jaar zijn er bijvoorbeeld 62 BTx-vergunningen geschorst of ingetrokken. Voor een deel door natuurlijk verloop, maar in zeker de helft van de gevallen is de oorzaak niet bekend.

Wel zijn er signalen dat het toezicht op de taximarkt sinds eind 2018 gestructureerder verloopt. Zo zijn er aanpassingen gedaan in het bijhouden van de overtredingen en gaan handhavers vaker in gesprek met chauffeurs. Maar feit blijft dat de effectiviteit van toezicht en handhaving beter kan. Zoals het nu is, zijn chauffeurs minder geneigd om de regels na te leven omdat de kans op consequenties gering is.

Verwerking van klachten

Over SBK komt KWINK tot diverse bevindingen. De verordening en SBK hebben een belangrijke rol gespeeld in het uit de anonimiteit halen van taxichauffeurs in de opstapmarkt. Feit is ook dat SBK zich vooral met certificering bezighoudt, en veel minder met zaken als het monitoren van kwaliteit en de verwerking van klachten. Ook is de rol- en taakverdeling tussen gemeente en SBK voor veel belanghebbenden onduidelijk en lijkt er tussen die partijen geen structurele uitwisseling van informatie plaats te vinden.

Het BTx-keurmerk kan een rol spelen bij het maken van afspraken tussen gemeente en taxibranche, omdat het voor taxichauffeurs een zekere waarde vertegenwoordigt: exclusieve toegang tot de opstapmarkt. Toch stelt het onderzoek dat het keurmerk onvoldoende functioneert als drempel voor ongeschikte chauffeurs. De eisen zijn niet streng genoeg en ook de controle op naleving ervan schiet tekort. Chauffeurs met het keurmerk ervaren over het algemeen ook niet dat klanten het BTx-keurmerk als een kwaliteitsstempel zien.

Standplaatsen

Over de aantallen, locaties en openingstijden van de standplaatsen verschillen gemeente en taxisector van mening. Er zijn nu drie belangrijke locaties met in totaal plek voor zo’n dertig taxi’s, alsmede twee kleinere ‘standplaatsen’ waar taxi’s op de rijbaan wachten op klanten. Taxichauffeurs vinden dat er te weinig standplaatsen zijn om op piekmomenten ruimte te bieden aan alle taxi’s. Maar de gemeente wil de opstaplocaties graag tot het centrum beperken, ook omdat dit handig is bij het vormgeven van het overlastbeleid.

Al met al concludeert KWINK dat de keuze voor het taxibeleid destijds paste bij de problemen in de markt, maar ook dat de gewenste kwaliteitsverbetering na een voortvarende start is uitgebleven. Dat is volgens het onderzoek ook wel te verklaren: in de opstapmarkt zijn onvoldoende prikkels om je met kwaliteit te onderscheiden, terwijl de eisen voor het keurmerk eigenlijk te laagdrempelig zijn en het toezicht ook een stuk effectiever kan. Verbeteringen zijn er ook gerealiseerd: de chauffeurs in de opstapmarkt zijn niet anoniem meer, enkele ongeschikte chauffeurs hebben het voor gezien gehouden en er is meer en betere communicatie tussen de gemeente en de taxibranche.

Light-versie van verordening

Verder komt KWINK met een aantal beleidsopties, die idealiter vijf jaar na de start kunnen worden doorgevoerd omdat dan de geldigheid van de eerste keurmerken afloopt. Zo kan het huidige beleid worden gehandhaafd aangescherpt. Ook kan de verordening worden behouden, waarbij de gemeente dan wel de taken van SBK overneemt. Optie drie is een light-versie van de verordening en de laatste mogelijkheid is dat de gemeente stopt met zijn aanvullende beleid voor de opstapmarkt.

Van de suggesties die KWINK doet, ziet de gemeente het meeste in een light-versie van de verordening. De gemeente verstrekt dan alleen een vergunning aan chauffeurs die aan de gestelde eisen voldoen. De eisen zijn zo gesteld dat ze makkelijker objectief te constateren zijn en daarmee beter te handhaven. De controle vindt bij deze aanpak meer administratief plaats en is minder gericht op het gedrag van chauffeurs. De invulling van de kwaliteit op straat wordt dan overgelaten aan de taximarkt zelf.

Niet meer anoniem

De gemeente Den Bosch erkent dat de problemen in de eigen taximarkt weerbarstig zijn, maar dat het beeld niet afwijkt van dat in andere steden met aanvullend taxibeleid. Dat intussen ook andere steden zo’n beleid hebben ontwikkeld, biedt mogelijkheden voor overleg en afstemming. Het gemeentelijke taxibeleid beëindigen is in elk geval geen optie. Chauffeurs zouden dan weer anoniem worden en het platform voor communicatie zou verdwijnen.

De kosten voor de gemeente nemen hierbij beperkt toe, maar dat kan worden gecompenseerd met een verhoging van de leges die chauffeurs betalen. Dat sluit ook aan op het eerdere standpunt van de gemeenteraad dat meer kwaliteit vooral de verantwoordelijkheid is van de markt zelf, die daarvoor ook de kosten moet dragen. Een definitieve keuze over het vervolg van het beleid wordt overigens pas op een later moment gemaakt.

Lees ook: ‘Kwaliteit opstapmarkt Den Bosch hardnekkig probleem’

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Taxi-actie rondom Opel Zafira Life en Vivaro

Taxi-actie rondom Opel Zafira Life en Vivaro

http://www.taxipro.nl/feed/

Janssen Van Kouwen Automotive heeft momenteel een speciale actie rond de taxiversies van de nieuwe Opel Zafira Life en de Opel Vivaro. Door deze voertuigen direct te bestellen kan nog worden geprofiteerd van de BPM-teruggave op taxi’s die per 1 januari 2020 wordt afgeschaft én van een uitgestelde BPM-betaling voor drie maanden. De taxibussen kunnen bovendien worden gefinancierd tegen 1,99 procent rente.Met het afschaffen van de BPM-teruggave valt een belangrijk voordeel op de aanschaf van nieuwe taxi’s weg. Dit kan oplopen tot duizenden euro’s per voertuig. Janssen Van Kouwen benadrukt dat bij taxi’s die in 2019 worden aangeschaft en geregistreerd nog van dit voordeel kan worden geprofiteerd. Deze voertuigen, de Opel Zafira Live en de Opel Vivaro, zijn nu al te bestellen maar kennen vanwege de specifieke taxi-eigenschappen wel een levertijd van enkele maanden.

De voertuigen zijn compleet uitgerust en volledig ingericht voor het verzorgen van taxivervoer. En er is de mogelijkheid voor taxiondernemers om de voertuigen tegen 1,99 procent rente te financieren. De actie loopt in heel 2019 exclusief bij Janssen Van Kouwen, dat vestigingen heeft in Amsterdam, Mijdrecht, Hilversum, Aalsmeer, Naarden en Huizen.

Variëren met de indeling

De Vivaro Combi is zeer functioneel ingericht. De standaardvariant leent zich met name voor doelgroepenvervoer. Tot de standaarduitrusting behoren onder veel meer 16 inch stalen zilverkleurige velgen, beschermstrips op de flanken, een boordcomputer met grafisch, centrale deurvergrendeling, ABS, getint glas, 3-punts veiligheidsgordels en cruise control met snelheidsbegrenzer. Aanvullend zijn er tal van opties beschikbaar op het gebied van rijassistentie, het exterieur en veiligheid.

Tekst loopt door onder de foto

Met de indeling van de Vivaro Combi kan volop worden gevarieerd, met maximaal negen zitplaatsen tot gevolg. Daarbij is altijd volop bagageruimte beschikbaar, die door de indeling van het aantal zitplaatsen aan te passen nog kan worden vergroot. Voor de Vivaro is een breed aanbod van 1.5- en 2.0 dieselmotoren beschikbaar, met een vermogen van 75 kW (100 pk) tot 130 kW (180 pk). Daarnaast is er de keuze uit handgeschakelde 6-versnellingsbak of een 8-traps automaat. Het gemiddelde brandstofverbruik is 4,7–5,8 l/100 km; 17,2–21,3 km/l.

Systemen voor rijasssistentie

De luxe ingerichte Zafira Life is met maximaal zeven zitplaatsen bedoeld om comfortabel reizen mogelijk te maken. De stoelen op de tweede en derde rij kunnen vooruit en achteruit schuiven, voor extra bewegingsvrijheid, en kunnen bovendien tegenover elkaar worden gedraaid, met daartussen een opvouwbare tafel. De Zafira Life biedt ook volop mogelijkheden om apparatuur aan te sluiten en op te laden, zodat vergaderen of werken aan boord van de shuttle prima mogelijk is.

Tekst loopt door onder de foto

Opel Zafira Life

De standaard rijk uitgeruste Zafira Life rijdt volgens Opel net zo makkelijk als een personenauto en is bovendien stil en zuinig. Het voertuig heeft diverse intelligente systemen voor rijassistentie in huis, waaronder lane assist departure, een head-up display met belangrijke informatie in het zichtveld, verkeersbordherkenning en dode hoek-waarschuwing. Ook hier kan gekozen worden voor een handgeschakelde 6-versnellingsbak of een automaat, terwijl het start/stopsysteem het verbruik van de diverse dieselmotoren helpt beperken. Het gemiddelde brandstofverbruik is 5,6–5,7 l/100 km en 17,9–17,5 km/l.

Opel Zafira Life

Opel Zafira Life

Opel Zafira Life

Redactie{authorlink}

Powered by WPeMatico