Zoetermeer gunt leerlingenvervoer aan DVG

Zoetermeer gunt leerlingenvervoer aan DVG

http://www.taxipro.nl/feed/

Het leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer van de gemeente Zoetermeer is voor in elk geval drie jaar gegund aan De Vier Gewesten. De opdracht kan na die periode nog met een jaar worden verlengd.

De afgelopen jaren verzorgde Connexxion het leerlingen- en jeugdhulpvervoer in de Zuid-Hollandse gemeente. Met ingang van het nieuwe stokje neemt de plaatselijke franchisenemer van DVG dat stokje over. In de huidige situatie gaat het om ongeveer 180 leerlingen en zo’n dertig cliënten die worden vervoerd in het kader van de jeugdhulp. Die groep zal met ingang van 2020 ongeveer twee keer zo groot worden, omdat het vervoer in kwestie wordt overgeheveld van de zorgaanbieders naar gemeenten.

Omgang met leerlingen en gemeente

In de beoordeling van de inschrijvingen is de prijs voor 40 procent meegewogen, net als de communicatie. Dat onderdeel heeft weer diverse subcriteria, waaronder omgang met de gemeente (maximaal 10 punten) en omgang met de leerling of jeugdige en de ouders / verzorgers (maximaal 15 punten). Voor omgang met scholen, omgang met personeel en een communicatietool waren elk hooguit 5 punten te verdienen.

Punten voor volledig elektrisch

De overige 20 procent van de punten was te behalen met toezeggingen op het gebied van duurzaamheid. Hierbij is gekeken naar de mate waarin duurzaam vervoer wordt geboden bij de start van de overeenkomst en op verschillende momenten tijdens de looptijd van het contract. Volledig elektrisch rijden is binnen dit verband het hoogst haalbare. Voor de situatie bij de start waren maximaal 8 punten te verdienen, voor de situatie op de latere momenten achtereenvolgens 6, 4 en 2 punten.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Zelfrijdende taxi in 2020 lijkt onhaalbaar

Zelfrijdende taxi in 2020 lijkt onhaalbaar

http://www.taxipro.nl/feed/

Als het aan Elon Musk ligt, rolt Tesla volgend jaar al een dienst met zelfrijdende auto’s uit in de Verenigde Staten. Musk deed die opvallende uitspraak in een week dat grote automerken juist wat gas terugnemen als het om zelfrijdende auto’s gaat. Dat mensen in 2020 al gebruik zouden kunnen maken van taxi’s zonder bestuurder lijkt dan ook niet haalbaar.

Musk deed zijn uitspraken op een bijeenkomst van Tesla-beleggers. Het bedrijf investeert fors in zelfrijdende voertuigen en wil op dit vlak graag de concurrentie voorblijven. Zonder al te specifiek te worden kondigde Musk aan dat de Tesla al in 2020 het hoogste van de vijf niveaus van autonoom rijden kan halen.

Veel partijen die met de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s bezig zijn, zien juist in taxiplatforms en autodeeldiensten mogelijkheden om de technologie als eerste toe te passen. Autofabrikanten en technologiebedrijven vormen vaak samenwerkingsverbanden om in deze markt een rol van betekenis te kunnen spelen. De afgelopen jaren is er van alles geroepen over het daadwerkelijk op de markt brengen van deze voertuigen. Het zou nog maar een kwestie van jaren zijn voordat zelfrijdende auto’s daadwerkelijk aan het verkeer gaan deelnemen.

Nog veel stappen te zetten

Juist de laatste weken worden dit soort voorspellingen bijgesteld. De sector is wat al te enthousiast geweest in het recente verleden, al dan niet bewust. Maar wat in theorie of op een afgesloten testparcours werkt, krijgt in de praktijk van het echte verkeer heel wat meer te verduren. Dat er nog veel stappen te zetten zijn, wordt nu ook erkend door de bedrijven die de voertuigen op de markt moeten gaan brengen. Topmensen van Waymo, Ford en Volkswagen hebben de verwachtingen getemperd en geven eigenlijk allemaal aan dat de zelfrijdende auto de komende jaren nog geen rol van betekenis gaat spelen. 2022 is 2025 geworden, op zijn vroegst.

Niet ondenkbaar

Veel media en deskundigen plaatsten gelijk kanttekeningen bij de belofte van een zelfrijdende taxidienst die over maximaal anderhalf jaar beschikbaar moet zijn in enkele staten van Amerika.  Er lopen wel wat testprojecten met zelfrijdende taxi’s, onder meer van Waymo en Daimler, maar dat zijn nadrukkelijk pilots. Bij Waymo zijn er nog altijd bestuurders aan boord om in te grijpen wanneer nodig. Bosch en Daimler gaan hun test draaien met een vooraf samengestelde groep gebruikers.

Dat zijn projecten om van te leren en daarmee iets heel anders dan een taxidienst met zelfrijdende auto’s die volwaardig onderdeel is van het verkeer. Dit concept is niet ondenkbaar, maar dat het binnen nu en maximaal anderhalf jaar wordt gerealiseerd, lijkt onmogelijk. De taxidienst die Elon Musk voorstelt komt er vast wel, maar vrijwel niemand gelooft dat dit in 2020 of in de jaren meteen daarna al gaat gebeuren.

Lees ook:

  • Zelfrijdende taxi’s zijn veel te duur
  • Zelfrijdende taxidienst Waymo One gelanceerd
  • Bosch en Daimler gaan zelfrijdende taxi testen in San José

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Doorstart voor Taxi Wegman

Doorstart voor Taxi Wegman

http://www.taxipro.nl/feed/

Taxi Wegman zal een doorstart maken. Daarover is een principe-akkoord bereikt. De komende dagen moet meer duidelijk worden over de doorstart.

Wie er bij de doorstart betrokken zijn, is nog niet bekendgemaakt. Datzelfde geldt voor de precieze vorm waarin alles wordt gegoten, zoals de omvang waarin zal worden doorgestart. Maar het traject van de laatste weken, waarin door curator en bedrijf aan een doorstart werd gewerkt, is niet vruchteloos gebleken. De handtekeningen moeten nog worden gezet maar de partijen zijn er in elk geval met elkaar uitgekomen.

Uitstel van betaling

De verschillende bedrijven van de Wegman Groep, waaronder Taxi Wegman en Wegman Personenvervoer, werden zo’n twee weken geleden failliet verklaard. Kort daarvoor had het bedrijf al uitstel van betaling aangevraagd en gekregen, maar dat mocht niet baten. Over de oorzaak van het faillissement is formeel nog niets bekend. Wel werd vrij snel duidelijk dat de vervoerder zijn werk zou blijven uitvoeren, ook om de kans op een doorstart zo groot mogelijk te maken.

Lees ook: Failliet Wegman blijft voorlopig Groene Hart Hopper rijden

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Vervoerscentrale ’t Groene Hart vraagt faillissement aan

Vervoerscentrale ’t Groene Hart vraagt faillissement aan

http://www.taxipro.nl/feed/

Voor Vervoerscentrale ’t Groene Hart, het onderdeel van Taxi van der Laan dat zich met contractvervoer bezighoudt, is het faillissement aangevraagd. Het contractvervoer is voor deze onderneming al jaren verliesgevend. De andere activiteiten van de Van der Laan Groep, waaronder touringcars en zakelijk vervoer, draaien wel goed en worden voortgezet.

Vervoerscentrale ’t Groene Hart houdt zich bezig met regiotaxi, zorgvervoer, leerlingenvervoer en groepsvervoer. Het bedrijf rijdt onder meer voor Valys, diverse zorgverzekeraars en gemeenten. Die activiteiten zijn echter al jarenlang verliesgevend, zegt het bedrijf in een verklaring. “De marges zijn 1 tot 2 procent, waardoor het onmogelijk is gebleken om hier een rendabele onderneming van te maken. De druppel die die emmer deed overlopen was het niet gegund krijgen van het leerlingenvervoer in de gemeente Nieuwkoop – Alphen.” Deze opdracht ligt nu nog wel bij deze vervoerder.

Extreem lage marges

Volgens het bedrijf wordt contractvervoer steeds vaker aanbesteed door partijen die “hoge eisen stellen maar voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Tegelijkertijd zijn de prijzen voor brandstof flink gestegen en is het een stuk drukker op de weg geworden, terwijl er boetes worden gegeven voor niet op tijd rijden. Ook bij dit bedrijf zit er door de extreem lage marges geen enkel vet meer op de botten, waardoor er helaas geen andere uitweg is dan het aanvragen van het faillissement.”

Pijn in het hart

Deze uitleg is door de directie ook persoonlijk gegeven aan de 160 mensen die bij Vervoerscentrale ’t Groene Hart werken. Ook de klanten zijn op de hoogte gesteld en het is de bedoeling om het vervoer zo lang dat nodig is voort te zetten. De directie geeft aan dat het faillissement met pijn in het hart is aangevraagd, maar dat er geen andere uitweg meer was. Er is, gezien het tekort aan chauffeurs in het contractvervoer, goede hoop dat de 160 medewerkers snel ergens anders aan de slag kunnen.

Het contractvervoer is één van de activiteiten van de Van der Laan Groep. “Het businessvervoer, de verhuur van auto’s, de touringcars en de vakgarage staan volledig los van het faillissement en worden niet geraakt door deze situatie”, benadrukt het bedrijf in een toelichting.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Alsnog hoge boetes RMC en BIOS voor kartelvorming

Alsnog hoge boetes RMC en BIOS voor kartelvorming

http://www.taxipro.nl/feed/

Taxibedrijven RMC en BIOS krijgen definitief forse boetes voor kartelvorming. Het gaat om respectievelijk ruim 7,5 miljoen en zo’n 600.000 euro. Eind 2016 werd het boetebesluit van de Autoriteit Consument en Markt vernietigd, maar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vindt dat de boetes terecht zijn opgelegd.

RMC en BIOS maakten afspraken over het inschrijven op aanbestedingen voor doelgroepenvervoer in de regio Rotterdam. Met de IJsselsteden Taxi Combinatie was daar ook een derde taxibedrijf bij betrokken. De afspraken zouden zijn gemaakt van december 2007 tot en met februari 2011, al wordt ook gesproken van juni 2009 tot en met maart 2011. Voor deze kartelvorming kregen de bedrijven in 2012 boetes opgelegd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 

ITC was op dat moment al een tijdje failliet en kreeg een boete van 10.000 euro. Voor de andere bedrijven pakte het een stuk duurder uit: 634.000 euro voor BIOS en meer dan 8 miljoen euro voor RMC. De bedrijven gingen hier echter niet mee akkoord en kozen voor een gang naar de rechter, met succes. Volgens de rechter had de ACM het opleggen van de boetes wegens kartelvorming onvoldoende onderbouwd. Het boetebesluit werd dan ook vernietigd.

Invloed op de concurrentie

Dat was echter nog altijd niet het einde van het verhaal, want maandag oordeelde het CBb dus dat de ACM de boetes wel degelijk terecht heeft opgelegd. “ACM heeft voldoende aangetoond dat de onderlinge afspraken invloed konden hebben op concurrentie” en bovendien zijn de bedrijven groot genoeg om die afspraken ook echt invloed te laten hebben op de markt. “RMC en BIOS moeten daarom de boetes alsnog betalen”, aldus een toelichting op de uitspraak.

Omdat de zaak zich zo lang heeft voortgesleept, zijn de boetes wel iets verlaagd. Maar met ruim 600.000 en 7,5 miljoen euro gaat het nog steeds om aanzienlijke bedragen. En een vervolgstap is er niet, want het CBb is eindrechter in deze zaak. Voor RMC zijn de gevolgen het grootst en deze onderneming is dan ook zeer negatief verrast door de uitspraak.

Buitengewoon teleurstellend

“Met grote teleurstelling heeft RMC kennis genomen van de uitspraak van het CBb. RMC heeft keer op keer betoogd dat nooit sprake is geweest van schending van de mededingingsregels. Dat is bevestigd door de rechtbank, die de door ACM opgelegde boetes daarom vernietigde. Dat het CBb nu anders oordeelt, is dan ook buitengewoon teleurstellend. Temeer omdat de kwestie betrekking heeft op een situatie van bijna tien jaar geleden. RMC zal de uitspraak nader bestuderen en zal zich beraden op de gevolgen ervan.”

Bedrijfsvoering aangepast

De BIOS-groep is eveneens teleurgesteld over de uitkomst, maar legt zich er wel bij neer en vindt het ook tijd om een streep onder de kwestie te zetten. BIOS benadrukt wel dat ook bij de eindrechter overeind is gebleven dat aan de vermeende overtreding op geen enkele manier uitvoering is gegeven. Ook heeft de onderneming zijn bedrijfsvoering jaren geleden al aangepast om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Dat opdrachtgevers in de praktijk geen reden zagen om niet met BIOS in zee te gaan, ziet het bedrijf als erkenning dat de juiste beslissingen zijn genomen.

Lees ook: Boetebesluit taxibedrijven om kartelvorming vernietigd

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Utrecht besluit 1,2 miljoen duurder leerlingenvervoer toch te gunnen

Utrecht besluit 1,2 miljoen duurder leerlingenvervoer toch te gunnen

http://www.taxipro.nl/feed/

Het leerlingenvervoer in Utrecht valt de komende jaren 1,2 miljoen euro duurder uit dan begroot. De gevraagde verbeteringen krijgen voor hetzelfde geld dat nu aan leerlingenvervoer wordt uitgegeven, blijkt niet mogelijk.

Momenteel neemt Connexxion het leerlingenvervoer van ongeveer 850 leerlingen voor zijn rekening. Dit contract loopt aan het einde van het huidige schooljaar af. Daarom is er de afgelopen tijd een aanbesteding geweest. Van inschrijvers werd gevraagd om met plannen te komen om de kwaliteit van de reis voor leerlingen en chauffeurs te verbeteren. De gemeente wil verder graag dat vervoerders gebruikmaken van alternatieve brandstoffen of aandrijving in hun voertuigen.

Duurder dan verwacht

De aanbesteding heeft een partij opgeleverd die aan deze wensen tegemoetkomt, schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De winnende vervoerder, naar verluidt Willemsen De Koning, belooft de gevraagde aandacht voor leerlingen en chauffeurs. Het bedrijf start de opdracht bovendien met een wagenpark dat 95 procent emissieloos is. Dat loopt in vier jaar zelfs op naar 98 procent.

Maar een partij vinden die dit alles biedt, blijkt duurder te zijn dan de gemeente had verwacht. Alle inschrijvers kwamen met een bieding die hoger uitvalt dan wat het leerlingenvervoer nu kost. De gemeente liet de inschrijvingen daarom door een externe partij toetsen. En de biedingen blijken realistisch, afgezet tegen de wensen in het bestek en de ontwikkelingen in de markt.

Vervoer voorbereiden

Daarnaast speelt nog mee dat “de tijd dringt”, zoals burgemeester en wethouders schrijven. De winnende vervoerder moet immers wel de gelegenheid krijgen om het werk voor te bereiden. Anders bestaat het risico dat er met ingang van het nieuwe schooljaar van alles misgaat. Daarom heeft het college de opdracht voorlopig gegund. Dat betekent wel dat het vervoer in 2019 280.000 duurder uitvalt dan begroot, en volgend jaar 980.000 euro – 1,2 miljoen in totaal. Halverwege mei moet de gunning definitief zijn.

Lees ook:

  • Vier Utrechtse gemeenten besteden leerlingenvervoer opnieuw aan
  • Zorgvervoer onder druk door afhankelijkheid overheidsopdrachten

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Chauffeurs en Uber komen er niet uit

Chauffeurs en Uber komen er niet uit

http://www.taxipro.nl/feed/

Ondanks uitgebreid overleg zijn Uber en ontevreden chauffeurs op de belangrijkste punten niet nader tot elkaar gekomen. Uber is bijvoorbeeld niet van plan zijn commissie te verlagen van 25 naar 15 procent.

De ontevreden Uberchauffeurs doen sinds ongeveer een maand van zich spreken. Halverwege maart hebben ze geprotesteerd om de voorwaarden waaronder ze rijden te verbeteren. Ze eisen onder meer hogere tarieven, omzetgarantie, ruimte voor overleg met de taxidienst en een stop op het toelaten van nieuwe chauffeurs. In het realiseren van die doelen worden ze sinds kort gesteund door Europarlementariër Agnes Jongerius van de PvdA. Samen met partijgenoot en Tweede Kamerlid Gijs van Dijk en een delegatie van drie chauffeurs overlegde zij met Uber.

Dat leverde vanuit de ‘eisende’ partij echter niet veel op, zo verklaarde Jongerius na afloop aan het FD. Voorafgaand aan het gesprek was de stemming positief en waren er zo’n vijftig chauffeurs aanwezig om te demonstreren. Maar Uber wil de belangrijkste eisen van de ontevreden chauffeurs niet inwilligen. De commissie gaat niet van 25 naar 15 procent, het kilometertarief wordt niet verhoogd en er komt ook geen stop op het aannemen van nieuwe chauffeurs.

Niet alle eisen van tafel

Uber verklaart in een reactie dat chauffeurs een marktconform bedrag kunnen verdienen. De afgelopen jaren zijn de inkomsten van chauffeurs volgens het bedrijf met een kwart gestegen. Onafhankelijk onderzoek onder 300 chauffeurs wees verder uit dat 83 procent van hen tevreden is, benadrukt Uber.

Het bedrijf veegt overigens niet alle eisen van tafel. Zo moet het mogelijk worden om naast chauffeurs ook klanten met een te lage beoordeling te deactiveren. Ook wil Uber met de gemeente Amsterdam afspraken maken over plekken in uitgaansgebieden waar Uberchauffeurs passagiers mogen ophalen en afzetten.

Lees ook: Uberchauffeurs eisen omzetgarantie en betere tarieven

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Protestmars taxichauffeurs in beeld

Protestmars taxichauffeurs in beeld

http://www.taxipro.nl/feed/

Honderden taxichauffeurs protesteerden donderdag in Amsterdam voor een gelijk speelveld voor alle vormen van taxivervoer. Zij liepen in een protestmars door de stad en boden een petitie aan bij mobiliteitswethouder Sharon Dijksma.

Ondanks deze laatste actie was de demonstratie bedoeld om landelijke problemen aan de kaak te stellen. Organisator FNV Taxi maakte eerder al bekend wat de eisen waren, waaronder een gelijk speelveld, volumebeleid en het weer invoeren van de vakbekwaamheidseis voor taxiondernemers.

Acties in andere steden

De vakbond had aangekondigd dat er 1.200 taxichauffeurs aan de actie zouden deelnemen. In de praktijk waren dat er een paar honderd, meldt Zembla. Als de inspanningen van donderdag niet het gewenste resultaat brengen, volgen er ook acties in andere grote steden met problemen in hun taximarkt.

Hieronder volgt een kort fotoverslag van de protestactie. Foto’s: Mustafa Aznou.

Protest. Foto: Mustafa Aznou

Protest. Foto: Mustafa Aznou

Protest. Foto: Mustafa Aznou

Protest. Foto: Mustafa Aznou

Protest. Foto: Mustafa Aznou

Protest. Foto: Mustafa Aznou

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Regiotaxi Flevoland naar Munckhof en Witteveen

Regiotaxi Flevoland naar Munckhof en Witteveen

http://www.taxipro.nl/feed/

De komende zes jaar is Regiotaxi Flevoland de verantwoordelijkheid van Munckhof en Witteveen. Die eerste partij gaat de regie verzorgen, terwijl Witteveen het daadwerkelijke vervoer voor zijn rekening neemt.

De gemeenten Dronten, Lelystad, Almere en Noordoostpolder werken samen met de provincie Flevoland als het om de regiotaxi gaat. Regie en vervoer zijn nu ook al gescheiden. Per 1 juli aanstaande lopen de contracten met de mobiliteitscentrale van Connexxion en vervoerders Van Slooten, Vloettax en Taxicentrale Zwolle af. Omdat alleen de uitvoerende partijen veranderen, verwacht de provincie Flevoland dat de continuïteit van de dienstverlening vanaf 1 juli voor de zes jaar daarna gewaarborgd is.

Implementatie en organisatie

Munckhof zal straks alle ritaanvragen aannemen en verwerken en deze vervolgens doorsturen aan Witteveen. Jos Poortinga is als directeur Taxi bij het Limburgse bedrijf erg te spreken over de nieuwe klus. “Ik ben ontzettend trots dat we deze opdracht gewonnen hebben. De provincie heeft voor ons gekozen op basis van ons gedegen implementatieplan, de wijze waarop we onze organisatie ingericht hebben en hoe we de communicatie gaan invullen. Het is een mooie uitbreiding van ons werkpakket.”

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico

Advocaat opent aanval op taxiverordening Amsterdam

Advocaat opent aanval op taxiverordening Amsterdam

http://www.taxipro.nl/feed/

Advocaat Peter Kuijper wil met een rechtszaak bereiken dat de gemeente Amsterdam zijn taxiverordening aanpast. Onlangs oordeelde de rechter in een kort geding dat de huidige verordening op gespannen voet staat met de rechtsbescherming van chauffeurs van Toegelaten Taxi Organisaties.

De rechter deed uitspraak in een zaak tussen een taxichauffeur en de Toegelaten Taxi Organisatie (TTO) die hem een maand had geschorst. De rechter zei in zijn uitspraak onder meer dat de Amsterdamse taxiverordening botst met de rechtsbescherming van TTO-chauffeurs. Voor bepaalde overtredingen zijn de TTO’s namelijk verplicht om minimum sancties op te leggen. Voor de chauffeurs is er eigenlijk geen mogelijkheid om daar bezwaar of beroep tegen aan te tekenen.

Volgens advocaat Peter Kuijper, die in het kort geding de taxichauffeur bijstond, is de gemeente niet van plan de taxiverordening aan te passen: enerzijds omdat het een kort geding betreft, anderzijds omdat momenteel al wordt gewerkt aan veranderingen van het taxibeleid in de hoofdstad. De gemeente Amsterdam bevestigt dat het vonnis geen verandering in het huidige stelsel zal veroorzaken. Kuijper wil de veranderingen echter niet afwachten. Hij ziet in de uitspraak in kort geding voldoende aanleiding om de aanval op de Amsterdamse taxiverordening te openen.

Geen eerlijke beoordeling

“Voor overtredingen van de TTO-regels moeten TTO’s volgens de verordening bepaalde sancties opleggen die gelden als minimum norm. Daar mogen ze niet van afwijken. En als ze de sanctie niet opleggen, worden ze zelf gestraft. Dat kun je niet meer spreken van een eerlijke beoordeling en sanctionering”, legt Kuijper de uitspraak in het kort geding uit. 

Volgens hem doet de gemeente nu niets met die uitspraak, omdat het een overweging in een tussenvonnis is en geen uitspraak over de taxiverordening zelf. Een kort geding is een relatief snelle procedure en als de uitkomst daarvan naar tevredenheid van de betrokken partijen is, dan is de kous daarmee af. Anders kan er een veel uitgebreidere bodemprocedure worden aangespannen.

Kuijper ziet in de overwegingen van de rechter in het kort geding “aanleiding genoeg om de aanval op de taxiverordening te openen en deze onderuit te halen. Als de gemeente maling heeft aan wat de rechter in een kort geding zegt, dan moet een bodemprocedure over dit onderwerp maar uitkomst bieden.”

Schadevergoeding voor gemiste inkomsten

De advocaat ziet in het bijzonder ruimte om werk te maken van schadevergoedingen aan TTO-chauffeurs voor inkomstenderving. “Als een chauffeur voor een week of maand wordt geschorst, vallen ook zijn of haar inkomsten voor die periode weg. Als ze dan het recht op bezwaar of beroep tegen zo’n sanctie wordt ontzegd, dan heeft de gemeente samen met de TTO’s de rechten van de chauffeurs geschaad. En dan is een schadevergoeding voor de gemiste inkomsten op zijn plaats”, vindt Kuijper.

Momenteel is Peter Kuijper in kaart aan het brengen namens wie hij de bodemprocedure kan gaan voeren. “Er hebben zich al chauffeurs gemeld die mee willen doen. Ook ben ik in overleg met een TTO en ook daar sluit ik niet uit dan anderen mee gaan doen. Hoe meer partijen zich aansluiten, hoe beter, want dan wordt de klap die je kunt uitdelen zwaarder. Ik hoop echt dat taxichauffeurs begrijpen dat dit een kans is om collectief iets te doen tegen een systeem waar ze het niet mee eens zijn en dat hen benadeelt.”

De gemeente Amsterdam is gevraagd om een reactie op de plannen van Peter Kuijper, maar op dit moment is er geen behoefte om inhoudelijk te reageren. Dat geldt ook nog steeds voor de uitspraak in kort geding van enkele weken geleden. De gemeente bevestigt wel dat die uitspraak nu geen gevolgen heeft voor de taxiverordening.

Lees ook: Taxiverordening Amsterdam botst met rechten taxichauffeurs

Vincent Krabbendam{authorlink}

Powered by WPeMatico